Etică și morală

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 47992
Mărime: 217.08KB (arhivat)
Publicat de: Mihaita T.
Puncte necesare: 12

Extras din disertație

I. Definiţii, Generalităţi

Încă din vremuri îndepărtate oamenii au fost preocupaţi de reglementarea relaţiilor dintre ei cu ajutorul unor norme alcătuite cu scopul de a dirija viaţa indivizilor şi a comunităţilor umane, în funcţie de interesele şi idealul uman al vremii. Întrebarea care ne vine în minte când vorbim despre reguli şi norme este: De la ce plecăm şi ce caracteristici ar trebui să aibă pentru a se putea impune?

La baza constituirii acestor norme au stat întotdeauna valorile promovate în diferite momente istorice şi în diferite zone ale globului, valori constituite pe temeiul concepţiilor dominante vehiculate în societatea respectivă despre sursa, valoarea şi sensul existenţei umane. Implementarea normelor şi persistenţa acestora într-o societate este strâns legată de caracteristicile pe care o normă este necesar să le aibă:

a) să delimiteze, pentru toţi şi pentru fiecare în parte obligaţii, interdicţii, permi-siuni;

b) să fie recunoscute de toţi sau de cel puţin o majoritate;

c) să prevadă sancţiuni pentru impunerea lor în folosul comunităţii;

Pentru a putea face o incursiune în lumea eticii, trebuie mai înainte să dobândim o înţelegere adecvată a sensului şi semnificaţiei termenilor care intră în câmpul semantic al domeniului. La nivelul simţului comun conceptele etică şi morală sunt adesea confundate ori utilizate inadecvat. De aceea, vom preciza în cele ce urmează originea termenilor şi interpretări cu privire la etica socială a diferitor personalităţi marcante ale lumii.

Încă din antichitate s-a configurat ideea după care etica are ca fundament reflecţia asupra aspectelor practice ale cunoaşterii şi acţiunii, aceste aspecte vizând deprinderea prin învăţare, respectiv educarea unor capacităţi privind voinţa şi spiritul omului. Termenii etică şi morală au, la începuturile utilizării lor, anumite similitudini. Ei provin din două culturi diferite: cultura greacă şi cea latină. Astfel, termenuletică provine din filosofia greacă(ethos = lăcaş, locuinţă,locuire şi ethicos = morav, obicei, caracter), în timp ce termenulmorală provine din limba latină (mos- mores- moralis = obicei, datină, obişnuinţă). Chiar dacă iniţial cei doi termeni au circulat cu relativ acelaşi înţeles,filosofia modernă şi contemporană le-au separat semnificaţiile, astfel că cei mai mulţi eticieni consideră etica dreptdisciplina filosofică ce studiază morala, în timp ce aceasta din urmă are semnificaţia de obiect al eticii, fenomen real, colectiv şi individual, cuprinzând valori, principii şi norme, aprecieri şi manifestări specifice relaţiilor interumane şi supuse exigenţei opiniei publice şi conştiinţei individuale.

În Problemele de etică, V. Macoviciuc defineşte etica drept “teoria filosofică şi/sau ştiinţifică asupra moralei, adică ansamblul constructelor conceptuale prin care se explică structura,temeiurile şi rigorile experienţelor practico-spirituale ce constituie planul moralităţii trăite, reale. Riguros vorbind – mai spune autorul - morala este obiectul de studiu al eticii, chiar dacă în întrebuinţarea lor cotidiană cei doi termeni pot avea aceleaşi semnificaţii”

Pentru început, putem considera etica fiind ştiinţa ethosului (a moralei), a binelui/răului (Socrate, Platon, Cicero), a fericirii, a virtuţii (Aristotel), a plăcerii (Aristip), a idealului social.

Etica a apărut ca ramură distinctă a cunoaşterii, datorită lui Socrate. Ca disciplină ştiinţifică ea există din timpul lui Aristotel, care a ridicat etica la nivelul "demnităţii ştiinţelor".

Etica este definită ca "ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legăturile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa socială, totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare ideologiei unei clase sau societăţi".

Etica reprezintă forma de cunoaştere şi legitimare în conştiinţă prin intermediul normelor şi imperativelor morale, a unor acte şi fapte omeneşti.

În dicționarul său de filosofie, Pavel Apostol, propune următoarea definiție: “ Disciplină filosofică care studiază problemele practice şi teoretice ale moralei” , în timp ce în dicționarul său de filosofie, Didier Julia preferă să denumească disciplina cu termenul morală, definind-o ca “ştiința binelui şi a regulilor acțiunii umane” şi ca “ştiință a scopurilor vieții, a principiilor de acțiune” .

G. E. Moore, în Principia Ethica , susține că "problema cum trebuie definit "bun" e cea mai importanta problema a eticii. Ceea ce e semnificat de cuvântul "bun" e, de fapt, (cu exceptia opusului său, "rău") singurul obiect simplu de cercetat specific eticii" . Autorul subsumează acestei categorii centrale a eticii termeni precum "virtute", "viciu", "datorie", "corect", "trebuie", precizând că atunci când formulam enunțuri ce cuprind acești termeni, sau când discutăm adevarul lor, discutăm probleme de etică .

Preview document

Etică și morală - Pagina 1
Etică și morală - Pagina 2
Etică și morală - Pagina 3
Etică și morală - Pagina 4
Etică și morală - Pagina 5
Etică și morală - Pagina 6
Etică și morală - Pagina 7
Etică și morală - Pagina 8
Etică și morală - Pagina 9
Etică și morală - Pagina 10
Etică și morală - Pagina 11
Etică și morală - Pagina 12
Etică și morală - Pagina 13
Etică și morală - Pagina 14
Etică și morală - Pagina 15
Etică și morală - Pagina 16
Etică și morală - Pagina 17
Etică și morală - Pagina 18
Etică și morală - Pagina 19
Etică și morală - Pagina 20
Etică și morală - Pagina 21
Etică și morală - Pagina 22
Etică și morală - Pagina 23
Etică și morală - Pagina 24
Etică și morală - Pagina 25
Etică și morală - Pagina 26
Etică și morală - Pagina 27
Etică și morală - Pagina 28
Etică și morală - Pagina 29
Etică și morală - Pagina 30
Etică și morală - Pagina 31
Etică și morală - Pagina 32
Etică și morală - Pagina 33
Etică și morală - Pagina 34
Etică și morală - Pagina 35
Etică și morală - Pagina 36
Etică și morală - Pagina 37
Etică și morală - Pagina 38
Etică și morală - Pagina 39
Etică și morală - Pagina 40
Etică și morală - Pagina 41
Etică și morală - Pagina 42
Etică și morală - Pagina 43
Etică și morală - Pagina 44
Etică și morală - Pagina 45
Etică și morală - Pagina 46
Etică și morală - Pagina 47
Etică și morală - Pagina 48
Etică și morală - Pagina 49
Etică și morală - Pagina 50
Etică și morală - Pagina 51
Etică și morală - Pagina 52
Etică și morală - Pagina 53
Etică și morală - Pagina 54
Etică și morală - Pagina 55
Etică și morală - Pagina 56
Etică și morală - Pagina 57
Etică și morală - Pagina 58
Etică și morală - Pagina 59
Etică și morală - Pagina 60
Etică și morală - Pagina 61
Etică și morală - Pagina 62
Etică și morală - Pagina 63
Etică și morală - Pagina 64
Etică și morală - Pagina 65
Etică și morală - Pagina 66
Etică și morală - Pagina 67
Etică și morală - Pagina 68
Etică și morală - Pagina 69
Etică și morală - Pagina 70
Etică și morală - Pagina 71
Etică și morală - Pagina 72
Etică și morală - Pagina 73
Etică și morală - Pagina 74
Etică și morală - Pagina 75
Etică și morală - Pagina 76
Etică și morală - Pagina 77
Etică și morală - Pagina 78
Etică și morală - Pagina 79
Etică și morală - Pagina 80
Etică și morală - Pagina 81
Etică și morală - Pagina 82
Etică și morală - Pagina 83
Etică și morală - Pagina 84
Etică și morală - Pagina 85
Etică și morală - Pagina 86
Etică și morală - Pagina 87
Etică și morală - Pagina 88
Etică și morală - Pagina 89
Etică și morală - Pagina 90
Etică și morală - Pagina 91
Etică și morală - Pagina 92
Etică și morală - Pagina 93
Etică și morală - Pagina 94
Etică și morală - Pagina 95
Etică și morală - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Etica sociala si morala crestina, o abordare analitica si comparativa.docx

Alții au mai descărcat și

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Raportul dintre etică și morală creștină - probleme și perspective

Învăţăturile creştinismului biblic îl deosebesc de alte religii. Creştinismul biblic, credinţa descrisă pe paginile Noului Testament este unică...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Rolul Cultural al Cercetării

Introducere De-a lungul timpului, cultura şi-a spus cuvântul în cele mai multe situaţii nefaste ale unei societăţi. Altfel spus, cultura a ajutat...

Etica înainte de etică

În această lucrare vreau să mă apropii de o temă mai delicată a eticii din Vechiul Testemament și anume, așa cum am notat și ăn titlu, asupra...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Etica Datoriei în Concepția lui Immanuel Kant

ETICA DATORIEI ÎN CONCEPŢIA LUI IMMANUEL KANT 1. FILOSOFIA KANTIANĂ Născută ca cel mai frumos dar pe care zeii l-au făcut oamenilor, filosofia a...

Existența creștină autentică și formele sale decăzute

Ceea ce mi-am propus să arăt în această lucrare este ceea ce înseamnă creştinismul în virtutea unei existenţe autentice care se delimitează de...

Etică și morală

Din cele mai vechi timpuri s-a pus problema actiunilor umane (,,praxis) si a diferitelor opinii asupra lor, opinii asupra actiunilor ,,drepte sau...

Etică și reponsabilitate socială

INTRODUCERE Orice individ își dorește o viață condusă de anumite norme morale. Este adevărat că nu fiecare își clădește viața pe anumite norme și...

Etica și mass media

INTRODUCERE În ultimii ani, etica în mass-media a devenit un subiect extrem de controversat încercându-se o clarificare a valorilor etice și...

Etică în managementul comparat

Capitolul I Ce este etica Cu toţi folosim, în viaţa de zi cu zi, evaluări etice ale acţiunilor noastre, ale acţiunilor celor din jurul nostru,...

Raportul dintre etică și morală creștină - probleme și perspective

Învăţăturile creştinismului biblic îl deosebesc de alte religii. Creştinismul biblic, credinţa descrisă pe paginile Noului Testament este unică...

Ai nevoie de altceva?