Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 39557
Mărime: 278.15KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Pintilie
Puncte necesare: 14
ŞCOALA NATIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE MASTERAT STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE

Cuprins

 1. Abrevieri p.
 2. Consideraţii introductive p.
 3. Capitolul I
 4. Aspecte generale privind sistemul fiscal p.
 5. 1.1 p. 8
 6. 1.2. Preocupări sociale actuale ale Uniunii Europene p. 11
 7. 1.2.1 Actori instituţionali ai politicii sociale în UE p. 15
 8. 1.3.Consiliul Europei. Origine p. 16
 9. 1.4. Scopul Consiliului Europei p. 21
 10. 1.5 Activitatea Consiliului Europei p. 22
 11. 1.6 Structura Consiliului Europei p. 24
 12. 1.6.1 Comitetul de Miniştri p. 24
 13. 1.6.2. Adunarea Parlamentară p. 28
 14. 1.6.3. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa p. 31
 15. 1.6.4. Curtea Europeană a Drepturilor Omului p. 33
 16. 1.7 Partenerii Consiliului Europei p.
 17. Capitolul II
 18. Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale p. 36
 19. 2.1. Prezentare generală p. 36
 20. 2.2. Conţinutul drepturilor şi libertăţilor fundamentale p. 49
 21. Capitolul III
 22. Carta Socială Europeană p. 52
 23. 3.1. Conţinutul Cartei p. 52
 24. 3.2. Aspecte privind impactul ratificării Cartei asupra legislaţiei româneşti p. 57
 25. Capitolul IV
 26. Norme europene de securitate socială p. 70
 27. 4.1. Codul european de securitate socială p. 70
 28. 4.2. Convenţia europeană de securitate socială p. 71
 29. 4.3. Convenţia europeană privind statutul juridic al muncitorului migrant p. 72
 30. Capitolul V
 31. Armonizarea dreptului românesc cu dreptul social european p. 73
 32. 5.1. Reprezentarea şi activitatea României în cadrul Consiliului Europei p. 73
 33. 5.2. Armonizarea legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar în materie
 34. socială p. 78
 35. Concluzii p. 91
 36. Studiu de cercetare p. 93
 37. Bibliografie selectivă

Extras din disertație

Consideraţii introductive

Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa unică de a uni un continent - mult prea mult timp, dezbinat de războaie şi tot felul de divergenţe - şi de creştere a prestigiului acestuia sau mai bine zis - de reaşezare pe soclul ce i s-a cuvenit dintotdeauna.

După 1990, Consiliul European a pus în discuţie posibilitatea extinderii Uniunii Europene prin cooptarea de noi membri dintre ţările Europei Centrale şi de Est. În acest scop, toate ţările candidate la aderare au încheiat Acorduri de Asociere cu Uniunea Europeană, care prevăd instaurarea unei zone de comerţ liber şi modalităţile instituţionalizate de dialog între guvernele acestor ţări şi instituţiile comunitare, precum şi domeniile care fac obiectul noilor relaţii dintre cele două părţi. Procesul extinderii UE nu s-a anunţat deloc uşor - iar timpul a confirmat acest lucru - iar fără a înţelege modul de construcţie şi funcţionare a mecanismelor Uniunii Europene, al politicilor comune, progresele nu pot fi cele aşteptate.

Capacitatea de adaptare a structurilor economice si sociale la modificările survenite pe plan european –în special în urma Revoluţiilor din Centrul şi Estul Continentului din anii 1989-1991 – şi-a găsit expresia atât în noile reglemetări adoptate, cât şi în adâncirea progreselor de integrare prin constituirea Uniunii Europene la 7 februarie 1992 prin Tratatul de la Maastricht.

Lărgirea Uniunii nu constituie o noutate în sine , specificul acesteia născându-se din situaţia sa particulară , condiţiile şi premisele extinderii spre est fiind total diferite de cele anterioare. Astfel, este vorba de aderarea într-un interval scurt a unui număr mare de state care nu aveau încă o economie de piaţă şi un sistem politic democratic,ceea ce adesea se dovedea a fi insuficient.

În acest proces complex , drepturile omului si libertăţile fundamentale reprezintă nucleul activităţilor Consiliului Europei, influenţând considerabil viaţa oamenilor de pe batrânul continent Direct sau indirect, actiunea Consiliului Europei, în domeniul drepturilor omului, afectează viaţa a milioane de oameni de pe întreg cuprinsul Europei.

Cu toate acestea, rolul Consiliului nu este îndeajuns înteles de către nespecialiştii în domeniul drepturilor omului.Schimbările majore care au avut loc în Europa la sfârşitul anilor ’80 au determinat Consiliul Europei să depună eforturi susţinute în direcţia lansării unor noi acţiuni cuprinzătoare , prin care să fie reafirmate şi consolidate principiile esenţiale ale democraţiei, pluralismului, statului de drept şi respectării drepturilor omului.

Acesta este şi motivul pentru care ne-am oprit în proiectul de cercetare privind lucrarea de licenţa, asupra subiectului, Activitatea Consiliului Europei în materie socială, în dorinţa de a accentua odata în plus obiectivele , măsurile si activităţile întreprinse de Consiliul Europei dar şi mijloacele şi beneficiile pe care aceste activităţi le oferă cetăţeanului european.

În cele cinci capitole principale ale lucrării, am încercat să surprindem problematica activităţilor Consiliului, destul de complexă, fără de care nu putem concepe şi respecta Drepturile fundamentale ale Cetăţeanului European, nu putem garanta bunăstarea în Europa Unită.

Primul capitol prezintă aspecte generale ale Uniunii Europene şi ale raporturilor acesteia cu Consiliul Europei, începând cu apariţia UE şi continuând cu procesul de extindere şi cu, ceea ce este primordial pentru tema de faţă, preocupările sociale actuale ale Uniunii. De asemenea, tot in acest capitol ne concentrăm asupra descrierii Consililui Europei , cu originile sale, structura, principalele instituţii si activităţile semnificative din domeniul drepturilor omului.

Capitolele II, III şi IV, de o importanţă covârşitoare pentru cetăţenii Uniunii, fac referire la principalele acte elaborate de Consiliu în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, insistând asupra fiecaruia şi aducând în prim plan, la final de ficare capitol şi impactul pe care acestea l-au avut asupra României si legislaţiei româneşti în speţă.

În capitolul dedicat armonizării dreptului românesc cu dreptul social european, am considerat a fi necesar să aprofundăm noţiunile aduse la cunoştinţă în capitolele anterioare care însă prezintă o deosebită importanţă pentru dreptul social românesc, domeniu relativ nou pentru ţara noastră şi in continuă expansiune. Este important de menţionat ca la baza acestui capitol a stat faptul că armonizarea cu aquis-ul comunitar presupune cunoaşterea în detaliu a acestuia , a evoluţiei sale în raport cu noile reglementări , adaptarea la realităţile româneşti şi asigurarea coerenţei noii legislaţii armonizate.

Concluziile pun în evidenţă ideea ce ne-a călăuzit în demersul nostru, aceea că activitatea socială a Consiliului Europei reprezintă cea mai importantă realizare a sa , concretizată în acte de o importanţă fundamentală pentru statele membre , având caracter obligatoriu si forţă juridică.

Capitolul I.

Aspecte generale privind Consiliul Europei

1.1 Uniunea Europeană. Raportul dintre Consiliul Europei şi Uniunea Europeană

Construcţia Europei unite a fost şi este dorinţa popoarelor sale de a crea un continent în care războaiele, dezordinea şi sărăcia să fie izgonite odată pentru totdeauna, iar „bătrânului continent” să i se redea strălucirea la care are dreptul. Primul pas în ceea ce astăzi constituie una dintre cele mai importante construcţii economice, sociale şi juridice ale Europei şi anume Uniunea Europeană , a constat în declaraţia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe. Era cu adevărat o iniţiativă istorică în favoarea unei „Europe organizate şi vii”, care, se aprecia, este „indispensabilă civilizaţiei” şi fără de care „pacea în lume nu ar putea fi salvată” Rezultat al unui proces de cooperare si integrare care a inceput in anul 1951, Uniunea Europeană , are astăzi 27 de state membre.

Preview document

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 1
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 2
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 3
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 4
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 5
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 6
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 7
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 8
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 9
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 10
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 11
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 12
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 13
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 14
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 15
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 16
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 17
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 18
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 19
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 20
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 21
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 22
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 23
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 24
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 25
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 26
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 27
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 28
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 29
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 30
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 31
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 32
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 33
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 34
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 35
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 36
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 37
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 38
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 39
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 40
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 41
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 42
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 43
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 44
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 45
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 46
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 47
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 48
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 49
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 50
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 51
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 52
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 53
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 54
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 55
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 56
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 57
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 58
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 59
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 60
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 61
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 62
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 63
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 64
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 65
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 66
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 67
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 68
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 69
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 70
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 71
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 72
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 73
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 74
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 75
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 76
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 77
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 78
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 79
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 80
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 81
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 82
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 83
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 84
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 85
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 86
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 87
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 88
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 89
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 90
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 91
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 92
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 93
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 94
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 95
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 96
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 97
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 98
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 99
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 100
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 101
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 102
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 103
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 104
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 105
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 106
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 107
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 108
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 109
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 110
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 111
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 112
Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Armonizare si Cooperare Fiscala Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind Armonizarea Sistemului Fiscal Românesc cu Cel Comunitar

INTRODUCERE “O nouă civilizaţie ia naştere în viaţa noastră, iar orbii de pretutindeni încearcă să o suprime. Această civilizaţie aduce cu sine o...

Mediul de Afaceri în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare este o analiza a mediului economic din România , a prolemelor ce care se confrunta aceasta , a masurilor ce se...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I COORDONATE ALE POLITICII FISCALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 1.1 Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene...

Coordonate ale Politicii Fiscale în UE

I. Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene 1.1. Obiective ale politicii fiscale în U.E. Politica fiscală reprezintă...

Armonizarea fiscală și cooperarea fiscală

ABREVIERI Comunitatea Europeană – CE Taxa pe valoarea adăugată - TVA Uniunea Europeană – UE Uniunea Statelor- US Generally Accepted Accounting...

Politica fiscală în UE

Politica fiscală în U.E 1.1 Caracteristici ale politicii fiscale în UE Politica fiscală este unul din cele două instrumente ale macroeconomiei;...

Politica fiscală comunitară

UNIUNEA EUROPEANĂ o putere globală Cu mai mult de 460 milioane de locuitori şi un PIB de peste 11 miliarde EUR, Uniunea Europeană este un jucător...

Ai nevoie de altceva?