Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 22230
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Luca Crăciun
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 6
 2. Lista figurilor și a tabelelor 5
 3. CAPITOLUL 1. Abordări privind evoluția managementului calității 8
 4. 1.1 Aspecte generale 8
 5. 1.1.1 Principiile Managementului Calității 9
 6. 1.1.2 Fundamentele teoretice ale managementului calității 14
 7. 1.1.3 Principalii precursori ai managementului calității 14
 8. 1.2 Asigurarea calității potrivit standardelor internaționale 16
 9. 1.2.1 Ce înseamnă standardizarea internațională 17
 10. 1.2.2 Ce este ISO 9001:2008 18
 11. 1.2.3 Certificarea ISO 9001:2008 18
 12. 1.2.4 Avantajele certificării 19
 13. 1.3Evaluarea calității 20
 14. 1.3.1 Conținutul manualului calității 20
 15. 1.3.2 Auditul calității 20
 16. CAPITOLUL 2. Operarea mărfurilor generale 23
 17. 2.1 Complexitatea transporturilor maritime 23
 18. 2.2 Mărfurile - obiect al transportului maritime modern 24
 19. 2.3. Importanța internațională a mărfurilor generale 25
 20. 2.3.1 Percepția mărfurilor generale - studiul Dynamar 26
 21. 2.3.2 Top 10 operatori mărfuri generale 28
 22. 2.4 Navele de mărfuri generale 31
 23. 2.4.1 Nave cargou 31
 24. 2.5 Flota de nave de mărfuri generale a lumii 35
 25. Capitolul 3 Prezentarea operatorului portuar S.C SOCEP S.A 37
 26. 3.1 Generalități 37
 27. 3.2 Amenajarea terminalului portuar de mărfuri generale 39
 28. 3.2.1 Instalații portuare de operare a mărfurilor generale 39
 29. 3.3 Stivuirea mărfurilor generale 45
 30. CAPITOTUL 4. Implementarea unui sistem de management al calității la operatorul portuar de mărfuri generale S.C. SOCEP S.A 51
 31. 4.1 Structura organizatorică a operatorului portuar S.C. SOCEP S.A. Organigramă 51
 32. 4.2 Planificarea calității operatorului portuar 52
 33. 4.2.1 Controlul înregistrării calității 53
 34. 4.2.2 Audituri interne ale calității 54
 35. 4.2.3 Procedurile sistemului calității 56
 36. 4.2.4 Controlul documentelor și al datelor 57
 37. 4.3 Controlul produsului neconform 59
 38. 4.4 Realizarea operațiunii de aprovizionare a operatorului 60
 39. 4.4.1 Verificarea produsului aprovizionat 61
 40. 4.4.2 Identificarea și trasabilitatea produsului 62
 41. 4.5 Sistemului de management al calității în cadrul companiei S.C. SOCEP S.A 65
 42. 4.5.1 Importanța sistemului implementat 66
 43. 4.6 Politica de securitate, ocrotirea sănătății, protecția muncii și protecția mediului 66
 44. 4.6.1 Obiectivele companiei 67
 45. 4.7Analiza SWOT a companiei S.C. SOCEP S.A 68
 46. CONCLUZII 71
 47. ANEXE 73
 48. Bibliografie 79

Extras din licență

INTRODUCERE

Cuvântul calitatea are un înțeles dinamic deoarece este determinat de cerințele și exigențele membrilor societății, de caracterul dezvoltării forțelor de producție și de competitivitatea tehnică.

Studierea interacțiunii dintre cerințele clienților și capacitățile firmei conduce la identificarea caracteristicilor de calitate. Calitatea înaltă este cheia pentru mândrie, productivitate și profitabilitate.

Elaborarea de standarde europene, a determinat o și mai mare preocupare în ce privește calitatea, astfel calitatea și-a îmbogățit semnificația și a căpătat un sens foarte larg, primind o definiție conform unui standar internațional.

Multe întreprinderi manifestă un interes deosebit pentru modelele de asigurare a calității propuse de standardele internaționale din familia ISO 9000, aflându-se în diferite faze de implementare a unui sistem model. Aceste întreprinderi consideră că certificarea sistemului calității are un impact favorabil asupra performanțelor în afaceri, recunoscând, în același timp importanța îmbunătățirii continue a acestui sistem și implementarea principiilor managementului calității, pentru asigurarea succesului în competiție.

Scopul acestei lucrări este acela de a analiza, proiecta și implementa un sistem de management al calității la operatorul portuar de mărfuri generale S.C. SOCEP S.A. Astăzi calitatea nu mai înseamnă doar îndeplinirea cerințelor clienților. Ea a devenit o căutare competitivă.

Lucrarea este astfel structurată încât să cuprindă apecte necesare pentru a putea concluziona referitor la importanța și necesitatea proiectării și implementării unui sistem de management al calității.

Astfel în prima parte a lucrării în care sunt trasate în linii fine particularități ale managementului calității, am încercat să evidențiez importanța calității, necesitatea îmbunătățirii proceselor, precum și importanța existenței unei comunicări deschise și lucru în echipă care înlătură barierele organizaționale și extinde eficacitatea, eficiența și îmbunătățirea continuă.

În a doua parte am analizat factorul motor în economia transportului maritim ,,marfa” și importanța deosebit de mare a transportului și operarea de mărfuri generale. Prin operarea de mărfuri generale societatea dorește să-și atingă obiectivele, acelea de a oferii servicii de calitate.

În următorul capitol am prezentata principalele aspecte ale operatorului de mărfuri generale, activitatea desfășurată în cadrul terminalului de mărfuri generale. Acest capitol redă imaginea fidelă a operațiunilor desfășurate în terminal, operațiunile complexe desfășurate de către S.C. SOCEP S.A, precum și utilajele prezente în procesul de operare.

În ultima parte a lucrării am studiat în amănunt politica societății precum și metodele de organizare a activității, realizând în urma informațiilor culese necesitatea proiectării și implementării unui sistem de management al calității.

În acest ultim capitol sunt prezentate documentele, procedurile de sistem a calității și sunt analizate în scopul evidențierii importanței activității desfașurate. În urma studierii activității desfășurate de către societate am realizat analiza SWOT deoarece aceasta reprezintă o importantă tehnică managerială utilizată pentru înțelegerea poziției strategice.

Un sistem de management corect proiectat și dezvoltat este o unealtă la dispoziția organizației, utilizată pentru a comunica interdependența persoanelor și a proceselor, precum și a permite luarea deciziilor în condițiile unei corecte analize ce va face posibilă creșterea profitului.

”Calitatea nu este niciodată un accident, este

întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență ”

John Ruskin

CAPITOLUL 1. Abordări privind evoluția managementului calității

1.1 Aspecte generale

Pentru guverne calitatea are o dimensiune socială. În lipsa dovezilor asigurate de managementul calității întreprinderile nu-și găsesc clienți, dau faliment, iar de rata șomajului, de regulă, guvernul este învinovățit.

Pentru politicieni calitatea are o dimensiune politică. Competiția la nivel global are rădăcini locale, în sate, comune, orașe, adică în circumstanțe electorale. Atitudinea față de calitate transformă un cetățean în consumator. Lipsa de calitate poate nemulțumii consumatorul. Toți suntem consumatori. Fiecare consumator este un alegător.

Pentru cumpărători, începând cu ministerele de apărare, asigurarea calității la furnizori permite reducerea, eliminarea recepției calitative, a volumului de încercări de recepție, încredere în furnizori. Toate acestea înseamnă foarte multi bani economisiți.

Pentru sindicate calitatea înseamnă atingerea obiectivelor propuse, iar pentru patroni și manageri, managementul calității aduce eficiență și echilibru social în întreprindere.

Definirea calității - scurt isoric

Deși calitatea este un concept relativ vag, rădăcinile sale sunt adânc implementate în istorie.

Încă din anul 2150 Î.Chr.Codul lui Hamuradi prevede reglementări privind calitatea referitor la construcția de locuințe ” dacă un constructor construiește o casă pentru un om și munca sa nu este rezistentă și casa se prăbușește și ucide pe propietar, acel constructor va fi condamnat la moarte”.

Trecând peste aspectele de mai sus aducem în discuție perioada de dupa cel de-al doilea război mondial, în timpul războiului rece Ministrul Apărării al SUA a introdus în regulamentul de achiziții un amendament, prin care toți contractorii de produse și servicii cu armata americană trebuie să facă dovada existenței unui sistem de management al calității implementat și menținut. Această măsură a impulsionat puternic dezvoltarea și extinderea sistemelor de management al calității în economia americană.

De-a lungul timpului în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale termenului calitate, care exprimă un înțeles diferit pentru domenii diferite, formulate de experți diferiți în calitate. Printre definițiile cele mai des acceptate se regăsesc și următoarele variante:

- „corespunzător pentru utilizare” J.M.Juran

- prin calitate Crosby înțelegea ”conform cu cerințele ”

- „un ansamblu de caracteristici ale unei entității care conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesitățile exprimate sau implicite”.

Pentru a avea succes, activitățile calitate trebuie să fie conduse de management și orientate către consumator. Sprijinul managementului, lucrătorilor și guvernului pentru îmbunătățirea calității este esențial pentru competitivitatea pe piață. Calitatea cere un proces continuu de îmbunătățire, cu obiective măsurabile de performanța pentru persoane, corporații sau națiune.

Bibliografie

1. Brătianu, C., Managementul strategic al calității, în Proiectul Calisro, Editura Universitară din București, 2004.

2. Bamboi G., Beziris A., Transportul Maritim volum 1, Editura Tehnică, București, 1988.

3. Bamboi G., Beziris A., Transportul Maritim, volumu 2, Editura Tehnică, București, 1988.

4. Bătrânca Gh., Economia Transporturilor, Note de curs, Universitatea Maritimă, Constanța, 2011.

5. Brakhahu, W. Voght, U., ISO 9000 pentru servicii. Rapid și sigur pentru certificare, Editura Tehnică, București, 1998.

6. Cherciu, O., Posibilități privind implementarea sistemelor de management al calității, în organizațiile furnizoare de servicii de instruire, în acord cu exigențele europene și internaționale, teză de doctorat, Academia de Științe Economice, București 2006.

7. Cupșa, O., Dragomir, C., Exploatarea sistemelor portuare, Editura Nautica, Constanța, 2011.

8. Cupșa, O., Terminale Portuare, Note de curs, Universitatea Maritimă Constanța, 2011.

9. Drăgan, C., ”Managementul calității în administrația publică centrală”, Editura Nautica, Constanța, 2012.

10. Froman, B., ”Management, calitate, marketing-manualul calității, instrument strategic al abordării calității”, Editura Tehnică, București, 1998.

11. Gheorghe T., ”Sisteme de transport portuar”, Editura tehnică, București, 1978.

12. Memet, F., și Stanca, C., Aspecte ale cercetării proceselor și echipamentelor maritime și portuare, Editura Muntenia, Constanța 2006.

13. Olaru, M, Managementul Calității, Tehnici și instrumente, Editura Academiei de Studii Economice, București, 1999.

14. Olaru, M., Cadrul conceptual al managementului calității, în Managementul calității, concepte și principii de bază, Editura Academiei de studii Economice, București, 1993.

15. Raicu S., ”Sisteme de Transport”, Editura Agir, București, 2007.

16. Roncea, C., Auditul sistemelor calității. Ghid practic, Editura Class, 1998.

17. Soare, I., Organizarea și conducerea sistemelor calității la nivel de firmă, Editura Tribuna Economică, București, 1995.

18. Stanca, C., Approaches ou European Quality Assurance Evolution of Higher Education Institutions, Proceedings of Conference Quality, Innovation and European Integration QIEI, 2008.

19. Stanca C., Etape în implementarea sistemelor integrate în management calitate-mediu, în ”Lucrările Conferinței Internaționale Acvadepol”, Constanța, iulie 2007.

20. Stanca, C., Managementul sistemelor portuare , Editura fundației Universitare ,,Dunărea de jos,, Galați, 2004

21. Stanca, C., Considerații asupra măsurilor performanțelor portuare, Analele Universității Maritime Constanța, anul III, volumul 3, Constanța, 2002.

22. Teodoru, T., Implementarea și certificarea sistemelor de management a calității, Editura Conteca 94, București, 2007.

23. ***Auditing Continual Improvment ISO 9001, Auditing Practices Group, octombrie 2009

24. ***SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe, Asociația de Standardizare din România.

25. ***Standardizarea SR ISO14031:2001. Management de mediu. Evaluarea performanței de mediu. Ghid, Asociația de standardizarea din România.

26. www.brs-paris.ro

27. www.cmu-edu-eu.ro

28. www.iso.org

29. www.quality.mist.gos

30. www.unctad.org

31. www.usw.edu.au

32. http://www.hellenicshippingnews.com

Preview document

Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 1
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 2
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 3
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 4
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 5
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 6
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 7
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 8
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 9
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 10
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 11
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 12
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 13
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 14
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 15
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 16
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 17
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 18
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 19
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 20
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 21
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 22
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 23
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 24
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 25
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 26
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 27
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 28
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 29
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 30
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 31
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 32
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 33
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 34
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 35
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 36
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 37
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 38
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 39
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 40
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 41
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 42
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 43
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 44
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 45
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 46
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 47
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 48
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 49
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 50
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 51
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 52
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 53
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 54
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 55
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 56
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 57
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 58
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 59
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 60
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 61
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 62
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 63
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 64
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 65
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 66
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 67
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 68
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 69
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 70
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 71
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 72
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 73
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 74
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 75
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 76
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 77
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 78
Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii in cadrul unei companii de operare portuara de marfuri generale.doc

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Ai nevoie de altceva?