Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 32774
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL I Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc în perioada de tranziţie spre economia de piaţă 8
 3. 1.1. Dinamica şi structura sistemului bancar românesc în perioada de tranziţie 8
 4. 1.1.1. Cadrul legislativ 8
 5. 1.1.2.Particularităţi ale sistemului bancar 10
 6. 1.1.3 Structura de proprietate 12
 7. 1.1.4. Concentrarea şi competiţia în sistem 14
 8. 1.2. Banca Naţională a României - rol şi funcţii 16
 9. 1.3. Băncile comerciale – rol şi operaţiuni 17
 10. 1.3.1. Rolul băncilor comerciale în sistemul bancar românesc 17
 11. 1.3.2. Operaţiunile bancare pasive - modalităţi principale de atragere a resurselor băncii 18
 12. 1.3.3. Operaţiunile bancare active - modalităţi principale de plasare a resurselor băncii 23
 13. CAPITOLUL II Abordări teoretice ale procesului de creditare bancară din România 26
 14. 2.1. Noţiunea de credit 26
 15. 2.2. Elementele şi trăsăturile creditului 27
 16. 2.3. Teorii asupra creditului 29
 17. 2.4. Activitatea de creditare 31
 18. 2.5. Riscul în activitatea de creditare 35
 19. 2.6. Biroul de credit 45
 20. 2.7. Tipuri de credite acordate persoanelor fizice 47
 21. CAPITOLUL III Particularităţi privind creditarea clienţilor retail de către băncile comerciale din România 50
 22. 3.1.Condiţii generale de creditare pentru persoane fizice 50
 23. 3.2.Acordarea şi derularea produselor tip credit pentru clienţi retail 53
 24. 3.2.1. Consilierea clienţilor retail 54
 25. 3.2.2. Verificarea şi analiza documentaţiei de credit 55
 26. 3.2.3. Aprobarea creditelor 57
 27. 3.2.4. Contractarea creditelor 58
 28. 3.2.5.Tragerea creditelor 60
 29. 3.2.6. Monitorizarea utilizării creditelor şi verificarea garanţiilor acestora 61
 30. 3.2.7. Ramburasarea creditelor şi achitarea dobânzilor datorate băncii de către împrumutaţi 62
 31. 3.3.2. Comisioane percepute pentru credite 66
 32. 3.3.3. Comisioane aferente cardurilor de credit 67
 33. 3.3.4.Dobânda anuală efectivă (DAE) 69
 34. CAPITOLUL IV Studiu privind creditele auto acordate persoanelor fizice de către băncile comerciale din România 70
 35. 4.1. Particularitaţi privind creditele auto 70
 36. 4.2. Piaţa creditelor auto oferite de către băncile comerciale din România 75
 37. 4.3. Studiu de caz: contractarea unui credit pentru achiziţia unui autoturism 77
 38. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 82
 39. BIBLIOGRAFIE 85

Extras din licență

INTRODUCERE

De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că nu ne avantajează cursul valutar de săptămâna aceasta şi preferăm să mai asteptăm înainte de a ne converti banii, luăm decizii economice.

Atunci când dorim să realizăm un proiect, o investiţie sau pur şi simplu să ne îmbunătaţim standardul de viaţă, iar resursele financiare de care dispunem sunt insuficiente, cea mai simplă modalitate de finanţare este creditul bancar.

Alegerea creditului potrivit poate fi un proces dificil având în vedere multitudinea şi varietatea ofertelor disponibile, instabilitatea anumitor instituţii bancare, a ratei de schimb etc. În aceste condiţii se pune problema identificării creditului adecvat, care să ofere un echilibru între gradul de satisfacere a necesităţilor fiecăruia şi costurile şi riscul aferent acestuia. Creditul bancar nu trebuie numai să rezolve pe moment lipsa fondurilor baneşti ci , trebuie să se dovedească cea mai bună modalitate de finanţare a proiectului respectiv, cu costuri minime şi adecvat fiecăruia dintre noi.

Creditul bancar este o soluţie spre care mulţi se îndreaptă cu speranţe mari, dar puţini sunt cei care ajung să fie mulţumiţi de alternativa aleasă. Personal consider că ambiţia, deciziile luate la timp, seriozitatea şi câteva cunoştinţe în domeniul economic, reprezintă atuurile care fac dintr-un credit alternativa optimă de finanţare. Dacă primele sunt mai mult însuşiri native, cunoştinţele se dobândesc.

Deci, nimic nu ne împiedică să contractăm un credit bancar avantajos dacă avem un bagaj minim de cunoştinţe financiare şi o strategie privind întrebuinţarea lui. Acesta este şi scopul lucrării, de a fi călăuză într-o lume fascinantă, aceea a sistemului bancar şi a creditelor oferite de acesta. Nimic nu este mai rău decât să solicităm un credit bancar nepregătiţi, iar ceea ce se dorea o modalitate de soluţionare a problemei se dovedeşte o povară prin prisma costurilor implicate.

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o analiză teoretico-aplicativă asupra ceea ce reprezintă modalităţile de finanţare a persoanelor fizice de către băncile comerciale din România. Posibilitatea de a face o analiză cât mai aprofundată asupra unor probleme esenţiale cu care se confruntă oamenii atunci când apelează la o bancă pentru a contracta un credit, realismul ce impune o astfel de analiză şi totodată cadrul teoretic vast, dar reflectat în cotidian, m-a îndemnat să optez pentru această temă. Cine nu doreşte în zilele de astăzi să cunoască care sunt cele mai bune modalităţi de finanţare, care răspund optim necesităţilor fiecăruia dintre noi? Cu toţii dorim să avem o viaţă mai bună şi suntem conştienţi că vom realiza acest lucru doar printr-o imagine cât mai clară despre ce avem de făcut.

Indiferent de scopul pentru care o persoană fizică contractează un credit bancar, în capitolele următoare se ilustrează particularitătile privind mecanismele de creditare desfăşurate de către băncile comerciale din România precum şi particularităţi ale produselor oferite de acestea.

În primul capitol am prezentat aspectele caracteristice ale sistemului bancar românesc, cadrul legislativ care le reglementează activitatea societăţilor bancare, precum şi principalele operaţiuni desfăsurate.

Capitolul doi face referire la procesul creditării bancare axându-se pe abordările teoretice.

În capitolul trei am ilustrat paricularităţile mecanismului de creditare a persoanelor fizice practicat de către băncile comerciale din România.

În capitolul patru am analizat piaţa creditelor auto si am realizat un studiu privind varianta optimă de finanţare a achiziţiei unui autoturism prin credit bancar.

Sper ca toţi cei care doresc să apeleze la un credit bancar pentru finanţarea proiectelor să opteze pentru varianta optimă, în cunoştinţă de cauză a tuturor costurilor implicate, pornind poate chiar de la ideile sugerate în această lucrare.

CAPITOLUL I ASPECTE CARACTERISTICE ALE SISTEMULUI BANCAR ROMANESC IN PERIOADA DE TRANZITIE SPRE ECONOMIA DE PIATA

1.1. Dinamica şi structura sistemului bancar românesc în perioada de tranziţie

1.1.1. Cadrul legislativ

În perioada economiei cu planificare centralizată, sistemul bancar românesc a fost organizat, în linii mari, conform modelului sovietic de monobancă. În centrul sistemului elaborat de statul român pentru a implementa planul central şi a controla administrativ fluxurile de fonduri în economie s-a aflat Banca Naţională a României (BNR), care exercita atât funcţii de bancă de emisiune, cât şi unele funcţii de bancă comercială. Alături de BNR, sistemul cuprindea şi patru bănci specializate în finanţarea unui sector specific de activitate economică. Astfel, Banca Română de Comerţ Exterior (redenumită Bancorex) era specializată în finanţarea întreprinderilor de comerţ exterior şi deţinea cea mai mare parte a rezervelor valutare ale ţării. Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară (în prezent Raiffeisen Bank) finanţa întreprinderile agricole şi agroindustriale, în timp ce Banca de Investiţii (în prezent Banca Româna pentru Dezvoltare - Grup Societe Generale) acordă credite pe termen lung şi era responsabilă de finanţarea investiţiilor. Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) deţinea monopolul în mobilizarea economiilor populaţiei şi aloca o parte din resursele sale sub forma împrumuturilor pentru construcţia de locuinţe. În plus, patru bănci străine (Manufacturers Hanover Trust, Societe Generale, Banque Franco Roumaine şi Frankfurt Bucharest Bank) erau autorizate să efectueze o gamă restrânsă de operaţiuni în valută. De asemenea, mai existau aproximativ 860 de cooperative de credit, organizate într-o reţea, şi mai mult de 6.000 de case de ajutor reciproc.

Bibliografie

1. Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar

2. Legea nr. 34 din 1 martie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare.

3. Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului Publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1027 din 27/12/2006

4. *** Dicţionar Macmilian de Economie Modernă, Editura Codecs, Bucureşti, 1999

5. Anghelache Constantin, România 2001 după unsprezece ani de tranziţie, Editura Economică, Bucureşti,2001

6. Angelescu Coralia (coordonator), Opţiuni strategice de dezvoltare a economiei românesti, Editura A.S.E., Bucureşti, 2004

7. Bejenaru Aurel, Cerinţe privind perfecţionarea managementului riscului în instituţiile de credit : acordul Basel II. , Revista finanţe publice şi contabilitate, nr. 6, iunie 2006

8. Basno Cezar, Dardac Nicolae , Integrarea Monetară Bancară Europeană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

9. Basno Cezar, Dardac Nicolae şi Floricel Constantin , Monedă, Credit, Bănci ,Edituta Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

10. Basno Cezar, Dardac Nicolae , Operaţiuni Bancare , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996

11. Basno Cezar, Dardac Nicolae, Management bancar , Editura Economică, Bucureşti, 2002

12. Dardac Nicolae, Barbu Teodor, Monedă, bănci şi politici monetare, Edituta Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2005

13. Dedu,Vasile, Gestiune şi audit bancar, , Editura Economică, Bucureşti , 2003

14. Dumitru Ionuţ, Dardac Nicolae cond. st., Politica monetara a BNR si procesul dezinflationist, Editura A.S.E., Bucureşti, 2006

15. John Stuart, Principiile economiei politice, University of Toronto Press,1848

16. Maricica Stoica, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999

17. Manolescu Gheorghe, Bănci şi credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

18. Nicolae Dănilă , Privatizarea băncilor, Editura Economică, 2000

19. Niţulescu Gabriel, Ghidul financiar bancar al României Ed. a 2-a, Editura House of Guides, Bucureşti, 2006

20. Roşca Teodor, Monedă şi credit, ediţia a II-a, Editura Altip, Alba-Iulia, 2003

21. Stoica Maricica , Management bancar , Editura Economică, Bucureşti, 1999

22. Trenca loan , Metode şi tehnici bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002

23. Zăpodeanu Daniela , Moneda şi credit. Instituţii monetare şi de credit, Editura Universităţii din Oradea, 2003.

*** www.apia.ro , website-ul Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autovehicule

*** www.birouldecredit.ro , website-ul SC Biroul de Credit SA

*** www.bnr.ro , website-ul Băncii Naţionale a României

*** www.bcr.ro , website-ul Băncii Comerciale Române

*** www.capital.ro , website-ul ziarului Capital

*** www.finzoom.ro , website pentru comparare credite

*** www.sfin.ro , website-ul revistei Săptămâna Financiară

*** www.unicredit-tiriac.ro , website-ul UniCredit Tiriac Bank

*** www.zf.ro , website-ul ziarului Ziarul Financiar

Preview document

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 1
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 2
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 3
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 4
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 5
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 6
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 7
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 8
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 9
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 10
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 11
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 12
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 13
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 14
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 15
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 16
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 17
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 18
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 19
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 20
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 21
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 22
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 23
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 24
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 25
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 26
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 27
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 28
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 29
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 30
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 31
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 32
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 33
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 34
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 35
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 36
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 37
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 38
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 39
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 40
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 41
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 42
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 43
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 44
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 45
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 46
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 47
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 48
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 49
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 50
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 51
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 52
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 53
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 54
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 55
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 56
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 57
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 58
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 59
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 60
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 61
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 62
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 63
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 64
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 65
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 66
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 67
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 68
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 69
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 70
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 71
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 72
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 73
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 74
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 75
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 76
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 77
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 78
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 79
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 80
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 81
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 82
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 83
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 84
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 85
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 86
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 87
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 88
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 89
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 90
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 91
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 92
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 93
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 94
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 95
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 96
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 97
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 98
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 99
Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Anexa_nr_1.doc
 • Anexa_nr_1B.doc
 • Anexa_nr_2.doc
 • Anexa_nr_3.doc
 • Anexa_nr_4.doc
 • Anexa_nr_5'.doc
 • Aspecte Caracteristice ale Sistemului Bancar Romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Operațiuni pe Piața Monetară Destinate Finanțării imm-urilor

1. Întreprinderile mici şi mijlocii-prioritate strategică pentru Banca Transilvania Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante...

Rolul și importanța sistemelor bancare

ROLUL SI IMPORTANTA SISTEMELOR BANCARE Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea bancii centrale...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Sistemul bancar românesc și creditarea economiei

INTRODUCERE În cadrul sistemului economic, subsistemul bancar este o componentă principală fără de care, practic, economia modernă nu-și poate...

Riscul de credit în activitatea bancară

Noțiuni generale despre riscul de credit Întrucât acordarea de credite reprezintă o activitate complexă, care nu poate fi deprinsă de contextul...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Banca de emisiune și rolul ei în cadrul sistemului bancar

Cap. I. Etape în evoluţia băncilor comerciale şi în evoluţia băncilor de emisiune. I.1. Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de bănci comerciale...

Importanța Sistemului Bancar în Dezvoltarea Agriculturii

INTRODUCERE Primele dovezi cu privire la o activitate bancară pe teritoriul României au fost descoperite între anii 1786 – 1855 , reprezentate...

Ai nevoie de altceva?