Curtea de Conturi

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14200
Mărime: 1.58MB (arhivat)
Publicat de: Claudia J.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudorescu Vasile

Cuprins

 1. INTRODUCERE_________________________________________________5
 2. CAPITOLUL I
 3. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTROLUL FINANCIAR SUPREM ÎN STATUL DE DREPT__________________________________7
 4. 1.1. Noțiunea de control financiar suprem_____________________________7
 5. 1.2. Elementele generale specifice standardelor de control________________11
 6. 1.3. Controlul financiar până la înființarea Curții de conturi______________ 14
 7. 1.4. Acțiunile desfășurate de Curtea de Conturi________________________18
 8. CAPITOLUL II
 9. PREZENTAREA GENERALĂ PRIVIND CURTEA DE CONTURI ȘI ROLUL SĂU ÎN DOMENIUL FINANȚELOR PUBLICE_______________ 24
 10. 2.1. Prezentarea generală a activității Curții de Conturi__________________ 24
 11. 2.2. Competența și atribuțiile specifice_______________________________26
 12. 2.3. Prezentarea structurii organizatorice Curții de Conturi_______________ 30
 13. 2.4. Prezentarea raportului de activitate în perioada 2008-2010____________31
 14. CAPITOLUL III
 15. STRATEGII DE VIITOR SPECIFCE CURȚII DE CONTURI DIN ROMÂNIA____________________________________________________ 44
 16. 3.1. Contextul și scopul strategiei dezvoltării instituționale a Curții de Conturi a României pentru perioada 2010-2014 _______________________________44
 17. 3.2. Contextul și scopul strategiei de comunicare a Curții de Conturi a României pentru perioada 2011-2014 ________________________________________48
 18. 3.3. Contextul și scopul strategiei IT a Curții de Conturi a României pentru perioada 2010-2014______________________________________________51
 19. CONCLUZII___________________________________________________58
 20. BIBLIOGRAFIE________________________________________________60
 21. ANEXE_______________________________________________________62

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea Curtea de Conturi și rolul său în domeniul finanțelor publice este structurată pe 3 capitole urmate de concluzii și o bibliografie vastă în domeniu.

Primul capitol intitulat Noțiuni generale cu privire la controlul financiare supre în statul de drept cuprinde aspectele generale specifice noțiunii de control financiar suprem, elementele generale specifice standardelor de control, controlul financiar până la înființarea Curții de conturi, finalizând cu acțiunile desfășurate de Curtea de Conturi. Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. În condițiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi se soluționează de instanțele judecătorești specializate. Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public național din exercițiul bugetar expirat, cuprinzând și neregulile constatate.

Cel de-al doilea capitol Prezentarea generală privind Curtea de Conturi și rolul său în domeniul finanțelor publice cuprinde prezentarea generală a activității Curții de Conturi, competența și atribuțiile specifice, prezentarea structurii organizatorice Curții de Conturi finalizând cu prezentarea raportului de activitate în perioada 2008-2010. La cererea Camerei Deputaților sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice și raportează despre cele constatate.

Consilierii de Conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curții de Conturi sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători.

Curtea de Conturi se înnoiește cu o treime din Consilierii de Conturi numiți de Parlament, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții. Revocarea membrilor Curții de Conturi se face de către Parlament, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Cel de-al treilea capitol intitulat Strategii de viitor specifice Curții de Conturi din România, cuprinde contextul și scopul strategiei dezvoltării instituționale a Curții de Conturi a României pentru perioada 2010-2014, contextul și scopul strategiei de comunicare a Curții de Conturi a României pentru perioada 2011-2014 finalizând contextul și scopul strategiei IT a Curții de Conturi a României pentru perioada 2010-2014.

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTROLUL FINANCIAR SUPREM ÎN STATUL DE DREPT

1.1. Noțiunea de control financiar suprem

Cuvântul „control” provine din expresia „contra rolus” care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se încredințează în acest scop unei alte persoane.

Controlul reprezintă acțiunea de stabilire a exactității operațiunilor materiale care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la interval scurt de la desfășurarea acțiunilor.

Controlul financiar reprezintă acea formă de manifestare a controlului care în cadrul managementului urmărește modul de formare, administrare și întrebuințare a resurselor materiale și financiare în legătură cu desfășurarea proceselor economice și sociale, și dacă prin aplicarea programelor finanțate, au fost obținute rezultatele scontate.

Controlul financiar extern, ca și atribut al instituțiilor supreme de control financiar (Curți de Conturi) s-a instituit din necesitatea impusă, în mod treptat, de procesul istoric în vederea statuării principiilor democrației și a statului de drept.

Statul de drept își îndeplinește funcțiile sale pe bază de lege, prin care sunt reglementate raporturile din societate, respectarea acesteia de către toate persoanele juridice și fizice fiind o premisă sine qua non în vederea obținerii unor efecte economice și sociale scontate.

Bibliografie

1. Bălan E. - Drept financiar (ediția a II-a) București, Editura All Beck, 2003.

2. Bogdan I., Curtea de Conturi a României - instituție fundamentala a statului de drept - Elemente de drept comparat, București, 1997.

3. Ionel Bostan - Controlul financiar Iași, Editura Polirom, 2000.

4. Brezeanu P. - Fiscalitate, Concepte, Metode, Practici, Editura Economică, București, 1999,

5. Ciobanu Vasile - Gestiunea financiară a instituțiilor publice, Curs univeristar, 1994.

6. Cioflan E. - Fiscalitate, Editura Academia Universitară, București, 1993.

7. Diaconu M., - Decizia financiară privind investițiile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare, Editura Lumen, Iași, 2008.

8. Luchian D. - Controlul preventiv al Curții de Conturi, Editura Enciclopedică, București 1994.

9. Munteanu V. - Control și audit financiar București, Editura Lucman Serv, 1998.

10. Pereș I., Dumitru Popovici, Ovidiu Bunget, Cristian Pereș - Controlul economic financiar, Editura Mirton, Timișoara 2000.

11. Prisăcaru V., Tratat de drept administrativ român, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1993.

12. Dan Drosu Saguna, Drept financiar si fiscal, vol. I, Editura Oscar Print, 1997.

13. Stroe M., Jurisdictia Curtii de Conturi a Romaniei, Editura Lumina Lex, 2001

14. Ioan Alexandru Szabo - Controlul financiar suprem în statul de drept, Editura Economică, 2001.

15. Radu D. - Controlul economic-financiar, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001.

16. Legea nr. 149 din 31 iulie 1929 Publicat în Monitorul Oficial nr. 167/1929.

17. Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

18. Legea Nr. 77 din 31 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcționarea Curții de Conturi.

19. Dispozițiile art.140 din Constituția României

20. Legea nr. 217 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

21. Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități 2008.

22. Regulamentul de organizare și funcționare a Curții de Conturi a României.

Preview document

Curtea de Conturi - Pagina 1
Curtea de Conturi - Pagina 2
Curtea de Conturi - Pagina 3
Curtea de Conturi - Pagina 4
Curtea de Conturi - Pagina 5
Curtea de Conturi - Pagina 6
Curtea de Conturi - Pagina 7
Curtea de Conturi - Pagina 8
Curtea de Conturi - Pagina 9
Curtea de Conturi - Pagina 10
Curtea de Conturi - Pagina 11
Curtea de Conturi - Pagina 12
Curtea de Conturi - Pagina 13
Curtea de Conturi - Pagina 14
Curtea de Conturi - Pagina 15
Curtea de Conturi - Pagina 16
Curtea de Conturi - Pagina 17
Curtea de Conturi - Pagina 18
Curtea de Conturi - Pagina 19
Curtea de Conturi - Pagina 20
Curtea de Conturi - Pagina 21
Curtea de Conturi - Pagina 22
Curtea de Conturi - Pagina 23
Curtea de Conturi - Pagina 24
Curtea de Conturi - Pagina 25
Curtea de Conturi - Pagina 26
Curtea de Conturi - Pagina 27
Curtea de Conturi - Pagina 28
Curtea de Conturi - Pagina 29
Curtea de Conturi - Pagina 30
Curtea de Conturi - Pagina 31
Curtea de Conturi - Pagina 32
Curtea de Conturi - Pagina 33
Curtea de Conturi - Pagina 34
Curtea de Conturi - Pagina 35
Curtea de Conturi - Pagina 36
Curtea de Conturi - Pagina 37
Curtea de Conturi - Pagina 38
Curtea de Conturi - Pagina 39
Curtea de Conturi - Pagina 40
Curtea de Conturi - Pagina 41
Curtea de Conturi - Pagina 42
Curtea de Conturi - Pagina 43
Curtea de Conturi - Pagina 44
Curtea de Conturi - Pagina 45
Curtea de Conturi - Pagina 46
Curtea de Conturi - Pagina 47
Curtea de Conturi - Pagina 48
Curtea de Conturi - Pagina 49
Curtea de Conturi - Pagina 50
Curtea de Conturi - Pagina 51
Curtea de Conturi - Pagina 52
Curtea de Conturi - Pagina 53
Curtea de Conturi - Pagina 54
Curtea de Conturi - Pagina 55
Curtea de Conturi - Pagina 56
Curtea de Conturi - Pagina 57
Curtea de Conturi - Pagina 58
Curtea de Conturi - Pagina 59
Curtea de Conturi - Pagina 60
Curtea de Conturi - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Curtea de Conturi.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre...

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi a României

1.1. Scurt istoric Instituţie de origine constituţională, Curtea de Conturi a României reia o veche tradiţie existentă în ţara noastră în materie...

Ai nevoie de altceva?