Finanțarea prin Leasing

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14298
Mărime: 134.42KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Marian
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Duhnea Cristina
PROIECT DE LICENTA - CUPRINDE STUDIUL DE CAZ "FINANTAREA DE AUTOTURISME PRIN ATLASSIB LEASING IFN

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I.Aspecte generale privind operatiunile de leasing
 3. 1.1.Definirea conceptului de leasing 4
 4. 1.2. Clasificarea operaţiunilor de leasing 7
 5. 1.3. Importanţa leasingului faţa de alte operaţiuni comerciale 16
 6. CAPITOLUL II. Prezentarea pieţei leasingului din România
 7. 2.1. Scurt istoric al conceptului de leasing 20
 8. 2.2. Reglementările privind operaţiunile de leasing din România 22
 9. 2.3. Prezentarea pieţei leasingului din România 25
 10. CAPITOLUL III. Studiu de caz: Finanţarea de autoturisme prin ATLASSIB LEASING IFN SA
 11. 3.1. Prezentarea generală a ATLASSIB LEASING SA 35
 12. 3.2. Finanţarea autoturismelor prin ATLASSIB LEASING SA 40
 13. Concluzii 48
 14. Bibliografie 51

Extras din licență

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.”

Aristotel (Retorica)

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE

DE LEASING

1.1. Definirea conceptului de leasing

Mai întâi de toate, termenul de leasing vine din englezescul “lease” care înseamnă

“a închiria”. Acest termen s-a extins cu repeziciune, fiind acum cel mai la îndemână pentru a denumi aceste operaţiuni, chiar dacă el nu exprimă, în fapt o închiriere.

Leasingul reprezintă o noţiune care a pătruns în toate dicţionarele economice cu sensuri din ce în ce mai largi, fascinând prin simplitatea operaţiunii şi avantajele ei. El reprezintă o tehnică de finanţare pe termen lung. Această tehnică de finanţare care presupune un risc ridicat, vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci, ori nu pot să-şi greveze patrimoniul prin instituirea de ipoteci sau gajuri.

Din punct de vedere economic, leasingul reprezintă o operaţiune de finanţare în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un bun fără a plăti imediat preţul.

Primii autori români care s-au încumetat să dea o definiţie operaţiunii de leasing sunt:

D. Voiculescu şi M. Coraş: “leasingul este o formă de închiriere a unor maşini, utilaje, mijloace de transport şi a altor bunuri întreprinderilor care, în general, nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate, nici de credite bancare tradiţionale, de către societăţi financiare care le cumpără de la producători şi le închiriază pe o perioadă anumită cu condiţii de plată şi utilizare clar stipulate într-un contract ce constituie suportul juridic al acţiunii”.

O definţie foarte sugestivă atribuită leasingului a fost elaborată de B. Ştefănescu şi I. Rucăreanu, astfel: “leasingul este o cumpărare în scop de închiriere urmată de o închirire în scop de vânzare”. De asemenea, leasingul este “ o formă de dare în folosinţă, contra unei taxe, a maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport şi altor bunuri mobile şi imobile, unor intreprinderi care nu dispun de resurse financiare necesare achiziţionării lor, pe o perioadă determinată, în condiţiile de plată şi utilizare precizate în contract”.

Conform Standardului Internaţional de Contabilitate, referitor la operaţiunile de leasing IAS 17 “LEASING”, apărut în 1994 şi revizuit în 1997, “leasingul este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau a unei serii de plăţi dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă convenită de timp”.

Monica Violeta Achim, defineşte leasingul ca fiind: “un proces prin care se trasmite de la finanţator (locator) la beneficiar (locatar) dreptul de folosinţă a unui bun (cumpărat sau realizat de finanţator) la solicitarea acestuia din urmă, contra unei redevenţe, iar la sfârşitul perioadei de folosinţă, finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului privind dobândirea dreptului de proprietate, prelungirea contractului de leasing ori încetarea raporturilor contractuale”.

În forma cea mai simplă, această operaţiune se prezintă astfel:

Cumpără bunul Închiriază bunul

Figura nr.1

Normele legale privind leasingul, prevăd: “leasingul este o operaţiunea prin care o parte denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.

Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor. Leasingul este o operaţie complexă, clădită pe interesele complementare ale celor ce participă la aceasta, de aşa natură încât fiecare dintre participanţi trage un folos ce depinde şi de comportarea celorlalţi şi de nevoile economice care sunt complementare.

Preview document

Finanțarea prin Leasing - Pagina 1
Finanțarea prin Leasing - Pagina 2
Finanțarea prin Leasing - Pagina 3
Finanțarea prin Leasing - Pagina 4
Finanțarea prin Leasing - Pagina 5
Finanțarea prin Leasing - Pagina 6
Finanțarea prin Leasing - Pagina 7
Finanțarea prin Leasing - Pagina 8
Finanțarea prin Leasing - Pagina 9
Finanțarea prin Leasing - Pagina 10
Finanțarea prin Leasing - Pagina 11
Finanțarea prin Leasing - Pagina 12
Finanțarea prin Leasing - Pagina 13
Finanțarea prin Leasing - Pagina 14
Finanțarea prin Leasing - Pagina 15
Finanțarea prin Leasing - Pagina 16
Finanțarea prin Leasing - Pagina 17
Finanțarea prin Leasing - Pagina 18
Finanțarea prin Leasing - Pagina 19
Finanțarea prin Leasing - Pagina 20
Finanțarea prin Leasing - Pagina 21
Finanțarea prin Leasing - Pagina 22
Finanțarea prin Leasing - Pagina 23
Finanțarea prin Leasing - Pagina 24
Finanțarea prin Leasing - Pagina 25
Finanțarea prin Leasing - Pagina 26
Finanțarea prin Leasing - Pagina 27
Finanțarea prin Leasing - Pagina 28
Finanțarea prin Leasing - Pagina 29
Finanțarea prin Leasing - Pagina 30
Finanțarea prin Leasing - Pagina 31
Finanțarea prin Leasing - Pagina 32
Finanțarea prin Leasing - Pagina 33
Finanțarea prin Leasing - Pagina 34
Finanțarea prin Leasing - Pagina 35
Finanțarea prin Leasing - Pagina 36
Finanțarea prin Leasing - Pagina 37
Finanțarea prin Leasing - Pagina 38
Finanțarea prin Leasing - Pagina 39
Finanțarea prin Leasing - Pagina 40
Finanțarea prin Leasing - Pagina 41
Finanțarea prin Leasing - Pagina 42
Finanțarea prin Leasing - Pagina 43
Finanțarea prin Leasing - Pagina 44
Finanțarea prin Leasing - Pagina 45
Finanțarea prin Leasing - Pagina 46
Finanțarea prin Leasing - Pagina 47
Finanțarea prin Leasing - Pagina 48
Finanțarea prin Leasing - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Finantarea prin Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Studiu monografic la disciplina Tehnica Operațiunilor Bancare - Banca Română pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Practică BRD

Scurta prezentare BRD-G.S.G Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca...

Curtea de Conturi

INTRODUCERE Lucrarea Curtea de Conturi și rolul său în domeniul finanțelor publice este structurată pe 3 capitole urmate de concluzii și o...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Creditul

I. CREDITUL 1.TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CREDITULUI Creditul reprezintă operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul...

Creditarea persoanelor juridice MICRO IMM în practica Băncii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Finanțarea prin leasing și implicațiile sale

Cap.1 Aspecte generale privind operatiunile de leasing 1.1 Definirea operatiunilor de leasing Leasingul a devenit o necesitate datorita ritmului...

Finanțarea prin leasing

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. Leasingul este o modalitate de finantare a societatilor comerciale care doresc sa achizitioneze utilaje si...

Datoriile pe termen mediu și lung ale întreprinderii

Introducere Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii financiare trebuie investigate realizările obţinute care, prin...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Finanțarea prin Leasing

INTRODUCERE. Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piață, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Ai nevoie de altceva?