Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 4 fișiere: doc, docx, pptx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 14348
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Publicat de: Noemi Cojocariu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Valeriu Dornescu

Cuprins

 1. Capitolul I Politica monetară - componentă principală a politicii economice 1
 2. 1.1 Politica monetară - conţinut şi elemente definitorii 1
 3. 1.2 Obiectivele politicii monetare 3
 4. 1.2.1 Obiectivele finale ale politicii monetare 3
 5. 1.2.2 Obiectivele intermediare ale politicii monetare 6
 6. 1.2.3 Obiectivele operaţionale ale politicii monetare 8
 7. 1.3 Instrumentele de politică monetară 8
 8. 1.3.1 Instrumentele de intervenţie indirectă 9
 9. 1.3.2 Instrumentele de intervenţie directă 11
 10. 1.3.3 Instrumente de intervenţie asupra cursului de schimb 13
 11. Capitolul II Politica monetară aplicată de B.N.R 15 2.1 Strategia de politică monetară a B.N.R - Ţintirea inflaţiei 15 2.2 Instrumentele de politică monetară utilizate de B.N.R 17 2.2.1 Operaţiunile de open-market 17 2.2.2 Facilităţile permanente acordate instituţiilor de credit 22 2.2.3 Rezervele minime obligatorii 22 2.3 Funcţionarea mecanismului de transmitere a politicii monetare a B.N.R 24
 12. Capitolul III Rolul politicii monetare a B.N.R în asigurarea stabilităţii monedei naţi 29 3.1 Canalele de transmisie a impulsurilor politicii monetare ale B.N.R 29 3.2 Persisenţa inflaţiei şi cauzele acesteia - Studiu de caz 2007-2010 36 3.2.1 Stabilirea ţintelor de inflaţie de către BNR în perioada 2007-2010 36 3.2.2 Îndeplinirea ţintelor de inflaţie stabilite de către B.N.R 37 3.3 Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în perioada 2007-2010 40
 13. Concluzii şi propuneri 51
 14. Bibliografie 53

Extras din licență

Capitolul 1 Politica monetară – componentă principală a politicii economice

Politica economică reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de către autorităţile publice în vederea orientării activităţii economice într-o direcţie considerată rezonabilă pe teritoriul naţional.

Principalele componente ale politicii monetare, care au o importantă deosebită în planul macrostabilizării economice, sunt : politica monetară, politica bugetară şi politica fiscală.

Politica monetară reprezintă cea mai importantă componentă de bază a politicii economice, ce are un rol important în realizarea obiectivele principale ale acesteia, şi anume : asigurarea unei creşteri economice echilibrate, ocuparea deplină a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor şi asigurarea echilibrului balanţei de plăţi externe.

Politica monetară reflectă acţiunile întreprinse de banca centrală sau de autoritatea monetară a unei ţări cu privire la lichiditatea economiei în vederea realizării obiectivele de politică economică. Misiunea principală a politicii monetare o reprezintă reglarea lichidităţii din economie, în aşa fel încât aceasta să dispună de un volum suficient de lichidităţi în scopul asigurării funcţionării sale normale şi a dezvoltării echilibrate.

1.1 Politica monetară – conţinut şi elemente definitorii

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu defineşte politica monetară ca fiind "un ansamblu de măsuri prin care statul (reprezentat, de regulă, de banca centrală) acţionează asupra agregatelor monetare şi a activelor financiare în vederea menţinerii lor sub control şi al realizării echilibrului economic sau în vederea orientării activităţii economice într-o anumită direcţie".

Conceptul de politică monetară este nou, acesta începând să se contureze odată cu abandonarea mecanismelor de autoreglare a masei monetare, care au funcţionat în condiţiile în care moneda avea acoperire în metale preţioase. Politica monetară s-a manifestat pentru prima dată în timpul crizei de supraproducţie din 1929-1933, fiind utilizată de către Sistemul Federal de Rezerve, în scopul atenuării efectelor crizei mondiale, şi pentru a ajuta economia să iasă din recesiune. După criza economică de supraproducţie, politica monetară a avut drept obiectiv principal asigurarea creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă prin influenţarea cererii agregate.

Tezele monetariste acordă o importanţă deosebită politicii monetare în reglarea conjucturală a economiei şi insistă pe legătura dintre cantitatea de monedă pusă în circulaţie şi inflaţie.În condiţiile actuale , în statutul majorităţii băncilor centrale se precizează în calitate de obiectiv fundamendal al politicii monetare – asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Banca Centrală Europeană, are ca obiectiv principal al politicii monetare , menţinerea preţurilor. În timp ce în SUA, Sistemul Federal de Rezerve (Federal Reserve System – FED ), obiectivele stabilite prin statut sunt : "un grad maxim de ocupare a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor şi rate de dobândă pe termen lung moderate" . Spre deosebire de Banca Centrală Europeană, în cazul Sistemul Federal de Rezerve, nu se precizează explicit stabilitatea preţurilor în calitate de obiectiv principal al politicii monetare.

În România, obiectivul principal al politicii monetare, este precizat în Statutul BNR, şi anume asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor; prin îndeplinirea obiectivului banca centrală sprijină politica economică generală a statului.

1.2 Obiectivele politicii monetare

Obiectivele politicii monetare se înscriu în obiectivele generale ale politicii economice, iar realizarea acestora vine în susţinerea realizării obiectivelor economice generale.

Realizarea obiectivelor politicii monetare se obţine în strânsă legătură cu coordonatele politicii monetare. În mod tradiţional se disting trei nivele de analiză a obiectivelor politicii monetare , şi anume :

• Obiective finale,

• Obiective intermediare,

• Obiective operaţionale.

1.2.1 Obiectivele finale ale politicii monetare

Obiectivele finale ale politicii monetare sunt similare în mare parte cu obiectivele politicii economice, aceastea alcătuind un careu magic : stabilitatea preţurilor, echilibrul balanţei de plăţi, ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică. Primele obiective, stabilitatea preţurilor şi echilibrul balanţei de plăţi, reprezintă o preocupare tot mai mare, având în vedere faptul că luptă împotriva inflaţiei.

Stabilitatea preţurilor reprezintă elementul prioritar din careul magic al obiectivelor politicii monetare. În Tratatul de la Maastricht, se precizeaza că : "obiectivul principal (al politicii monetare şi al politicii unice) este de a menţine stabilitatea preţurilor şi, fără a prejudicia acest obiectiv, de a susţine politicile economice generale ale comunităţii". Această prioritate, poate fi analizată cu ajutorul tezelor monetare, care susţin că lupta impotriva inflaţiei reprezintă obiectivul principal al politicii monetare, dar şi al politicii economice, cea mai bună atitudine din acest punct de vedere constând în acţiunea asupra emisiunii de monedă, realizată de bancile centrale. Astfel emisiunea de monedă poate duce la anumite efecte reale pe termen scurt, însă pe termen lung este valabilă ipoteza conform căreia variaţiile masei monetare au efecte doar asupra nivelului general al preţurilor.

Principalul argument în favoarea acordării priorităţii stabilităţii preţurilor este legată de critica adresată curbei Philips de către curentul noii şcoli clasice, potrivit căruia există o rată a şomajului natural şi nu se înregistrează o influenţă din partea politicii monetare asupra ratei şomajului. În conluzie, orice politică monetară expansivă are ca efect final accentuarea ratei inflaţiei, însă este ineficientă în domeniul utilizării şi creşterii forţei de muncă.

Preview document

Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 1
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 2
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 3
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 4
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 5
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 6
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 7
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 8
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 9
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 10
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 11
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 12
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 13
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 14
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 15
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 16
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 17
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 18
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 19
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 20
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 21
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 22
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 23
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 24
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 25
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 26
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 27
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 28
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 29
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 30
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 31
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 32
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 33
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 34
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 35
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 36
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 37
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 38
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 39
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 40
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 41
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 42
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 43
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 44
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 45
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 46
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 47
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 48
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 49
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 50
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 51
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 52
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 53
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 54
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 55
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 56
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 57
Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale
  • coperta prima pag.docx
  • cuprins licenta.docx
  • Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale.doc
  • Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale.pptx

Alții au mai descărcat și

Analiza mecanismului de transmitere a politicii monetare a Băncii Naționale a României

Cap. 1 Elementele structurale şi particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România Cunoaşterea canalelor de...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Implicații ale globalizării financiare asupra politicilor monetare

Introducere Nici o definiţie a fenomenului globalizării nu este mai acoperitoare decât cea indusă de cunoscuta sintagmă a “satului planetar”si că,...

Creația Monetară a Băncilor

I. Piaţa monetară şi rolul său în economie I. 1. Sistemul bănesc şi circulaţia banilor Sistemul bănesc cuprinde totalitatea normelor juridice...

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic...

Teoria și practica elaborării și utilizării politicii monetar-creditare

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv Banca centrală şi băncile de...

Strategii de Politică Monetară

Introducere Politica monetară reprezintă un ansamblu de acţiuni prin care autorităţile monetare (banca centrală, trezoreria etc.) influenţează...

Analiza mecanismului de transmitere a politicii monetare a Băncii Naționale a României

Cap. 1 Elementele structurale şi particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România Cunoaşterea canalelor de...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Ai nevoie de altceva?