Sistemul bancar din Africa

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 18897
Mărime: 351.43KB (arhivat)
Publicat de: Ileana Varga
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Ioan

Cuprins

 1. Introducere.1
 2. Capitolul 1. Grupul Băncii Africane pentru Dezvoltare 3
 3. 1.1.Banca Africană pentru Dezvoltare4
 4. 1.1.1.Membrii Băncii Africane de Dezvoltare.7
 5. 1.1.2. Organizarea Băncii Africane de Dezvoltare..8
 6. 1.2.Activitatea și operațiunile Băncii Africane pentru Dezvoltare 9
 7. 1.3.Operații de creditare și finanțare 13
 8. Capitolul 2. Activitatea și operațiunile aprobate deBănca Africană pentru Dezvoltare în NordulAfricii
 9. 2.1.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Algeria. 16
 10. 2.2.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Egipt
 11. 2.3.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Maroc.
 12. 2.4.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Tunisia 20
 13. Capitolul 3. Evoluția elementelor bancare din Africa. 33
 14. 3.1.Evoluţia activelor principalelor bănci din Algeria, Egipt, Maroc şi Tunisia.
 15. 3.1.1. Algeria - Banque Extérieure d'Algérie, Banque Nationale d'Algérie , Crédit Populaire d'Algérie, Banque de l’Agriculture et du Developpment Rural și BNP Paribas El Djazair.
 16. 3.1.2.Egipt- National Bank of Egypt, Banque MISR, Commercial International Bank, National Société Générale Banque și Arab African International Bank.
 17. 3.1.3.Maroc- Attijariwafa Bank, Crédit Populare Du Maroc, Banque Maroc Du CommerceExtérieur, Société Générale Marocaine De Banque și Crédit Du Maroc
 18. 3.1.4.Tunisia- Banque International Arabe De Tunisie, Société Tunisienne de Banque, Banque Nationale Agricole (BNA), Banque de l'Habitat de Tunisie, Amen Banque
 19. 3.2.Evoluția creditelor și depozitelor principalelor bănci din Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia
 20. 3.2.1.Evoluția creditelor și depozitelor din Algeria..42
 21. 3.2.2.Evoluția creditelor și depozitelor din Egipt.43
 22. 3.2.3.Evoluția creditelor și depozitelor din Maroc44
 23. 3.2.4.Evoluția creditelor și depozitelor din Tunisia..45
 24. Capitolul 4. Caracteristici și indicatori specifici de apreciere a sistemelor bancare.
 25. 4.1.Indicatori de măsurare a gradului de dezvoltare și a competiției în cadrul sistemului bancar.
 26. 4.1.1.Numărul de bănci la 100 000 de locuitori
 27. 4.1.2.Gradul de intermediere bancară..
 28. 4.1.3.Dimensiunea depozitelor sau a creditelor pe cap de locuitor.
 29. 4.1.4.Raportul dintre credite și depozite..46
 30. 4.2.Indicatori privinddezvoltareasistemelor bancare din Nordul Africii..
 31. 4.2.1. Raportul dintre activele băncii și Produsul Intern Brut60
 32. 4.2.2. Raportul dintre depozitele bancare și Produsul Intern Brut63
 33. Capitolul 5. Concluzii şi propuneri 66
 34. Bibliografie71

Extras din licență

Introducere

Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna

funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare până în prezent.

Această lucrare se concentrează în mod specific asupra sistemului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic. Ţinând cont de realitatea economică şi financiară, pe plan internaţional, fiecare țară este interesată de crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător dezvoltării mecanismelor financiare.

În lucrarea de față am avut în vedere prezentarea principalelor aspecte teoretice și practice în legătură cu sistemul bancar și dezvoltarea principalelor bănci din Africa.

Motivația temei constă în aprofundarea cunoștințelor legate de sectorul bancar din această țară, precum și relația țărilor nord-africane cu Grupul Băncii Africane pentru Dezvoltare.

Lucrarea este structurată pe cinci capitole. Primul capitol cuprinde informații cu privire la descrierea activității propriu-zise, organizarea și operațiunile Băncii Africane pentru Dezvoltare. Obiectivul principal al Bancii Africane de Dezvoltare este de a stimula și susține dezvoltarea economică durabilă precum și progresul social și cultural în țările membre regionale, contribuind la reducerea săraciei.

În al doilea capitol am analizat activitateaBăncii AfricanepentruDezvoltare în NordulAfriciidetaliată pentru fiecare țară în parte.

Algeria desfășoară programe de reformă, în scopul de a moderniza economia și de a consolida realizările procesului de tranziție spre o economie de piață. De la aprobarea primului proiect pentru Algeria de către Consiliul de Administrație al Băncii la 21 martie 1971, cooperarea dintre Bancă și Algeria este considerabil dezvoltată și diversificată.

Provocările cu care se confruntă Egiptul sunt descurajatoare, dar perspectivele de creștere economică sunt pozitive, iar Banca va continua să depună eforturi să rămână un partener-cheie în ceea ce privește dezvoltarea.

Pentru Maroc, 2012 a fost o experiență istorică: țara a fost guvernată de un guvern de coaliție condus de Partidul Islamic (Partidul pentru Justiție și Dezvoltare), care a câștigat alegerile legislative din noiembrie. Regatul a continuat să se bucure de stabilitate economică, care este specificul ei, într-o regiune în care tulburările socio-politice sporadice au continuat în urma Primăverii Arabe.

Un membru fondator al Băncii, Tunisia este unul dintre principalii clienti împreună cu Maroc și Egipt. Clasată ca o țară cu venituri medii, Tunisia, beneficiază în principal de resurse ale Băncii Africane de Dezvoltare pentru finanțarea proiectelor de investiții.

În al treilea capitol am analizat evoluția elementelor bancare din Africa precum: activele, creditele și depozitele principalelor bănci din Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia.

În capitolul patru am prezentat șase indicatori dintre care: patru indicatori de masurare a gradului de dezvoltare și a competiției în cadrul sistemului bancar: numărul de bănci la o sută de mii de locuitori, gradul de intermediere bancară, dimensiunea depozitelor și a creditelor pe cap de locuitor, raportul dintre credite și depozite și doi indicatori privind dezvoltarea sistemelor bancare din Nordul Africii.

Capitolul cinci va conține concluziile și propunerile aferente informațiilor din cele patru capitole.

Capitolul 1.

Grupul Băncii Africane pentru Dezvoltare

Sistemul bancar din Africa este format din bănci centrale si instituții de depozit.

Băncile centrale sunt din punct de vedere tehnic independente de controlul guvernamental, dar, în practică, ele se află în strânsă colaborare cu ministerele de finanțe din statele lor și ajută la formularea și implementarea politicilor macroeconomice ale diferitelor guverne.

Instituțiile de depozit sunt constituite de bănci locale și filiale sau sucursale ale băncilor străine. Băncile străine au jucat un rol important în sistemul bancar din Africa, ponderea lor din totalul băncilor africane crescând semnificativ. Creșterea poate fi atribuităreformelor din sectorul financiar la care aceste țări s-au angajat și care au dus la deschiderea piețelor din Africa si intrarea în sistem a băncilor străine.

Sectorul bancar în majoritatea țărilor este dominat de băncile cu capital de stat sau de cele cu capital străin. De exemplu, în Algeria băncile de stat dețin peste 90% din totalul depozitelor bancare. Cu toate acestea, ca parte a programului de restructurare angajat de către țările africane, sectorul bancar din Africa este în curs de reforme axate pe privatizare și alte forme de restructurare a băncilor cu capital de stat, cu scopul de a îmbunătați calitatea băncilor.

O caracteristică comună a sistemului bancar din Africa este ca un număr mare de bănci să investească în titluri de stat, în primul rând, în bonuri de trezorerie. Acest lucru este problematic deoarece reflectă o intermediere bancară extrem de dificilă care se abate asupra prevederilor de credit privat, în favoarea titlurilor de stat mai sigure.

Țările din Nordul Africii prezintă particularități distincte atât din punct de vedere al dezvoltării economice, cât și în ceea ce privește sistemele bancare naționale. O particularitate comună a lor este orientarea sistemelor lor financiare cu precădere către intermedierea bancară, piețele de capital fiind slab dezvoltate în unele state nord africane.

Preview document

Sistemul bancar din Africa - Pagina 1
Sistemul bancar din Africa - Pagina 2
Sistemul bancar din Africa - Pagina 3
Sistemul bancar din Africa - Pagina 4
Sistemul bancar din Africa - Pagina 5
Sistemul bancar din Africa - Pagina 6
Sistemul bancar din Africa - Pagina 7
Sistemul bancar din Africa - Pagina 8
Sistemul bancar din Africa - Pagina 9
Sistemul bancar din Africa - Pagina 10
Sistemul bancar din Africa - Pagina 11
Sistemul bancar din Africa - Pagina 12
Sistemul bancar din Africa - Pagina 13
Sistemul bancar din Africa - Pagina 14
Sistemul bancar din Africa - Pagina 15
Sistemul bancar din Africa - Pagina 16
Sistemul bancar din Africa - Pagina 17
Sistemul bancar din Africa - Pagina 18
Sistemul bancar din Africa - Pagina 19
Sistemul bancar din Africa - Pagina 20
Sistemul bancar din Africa - Pagina 21
Sistemul bancar din Africa - Pagina 22
Sistemul bancar din Africa - Pagina 23
Sistemul bancar din Africa - Pagina 24
Sistemul bancar din Africa - Pagina 25
Sistemul bancar din Africa - Pagina 26
Sistemul bancar din Africa - Pagina 27
Sistemul bancar din Africa - Pagina 28
Sistemul bancar din Africa - Pagina 29
Sistemul bancar din Africa - Pagina 30
Sistemul bancar din Africa - Pagina 31
Sistemul bancar din Africa - Pagina 32
Sistemul bancar din Africa - Pagina 33
Sistemul bancar din Africa - Pagina 34
Sistemul bancar din Africa - Pagina 35
Sistemul bancar din Africa - Pagina 36
Sistemul bancar din Africa - Pagina 37
Sistemul bancar din Africa - Pagina 38
Sistemul bancar din Africa - Pagina 39
Sistemul bancar din Africa - Pagina 40
Sistemul bancar din Africa - Pagina 41
Sistemul bancar din Africa - Pagina 42
Sistemul bancar din Africa - Pagina 43
Sistemul bancar din Africa - Pagina 44
Sistemul bancar din Africa - Pagina 45
Sistemul bancar din Africa - Pagina 46
Sistemul bancar din Africa - Pagina 47
Sistemul bancar din Africa - Pagina 48
Sistemul bancar din Africa - Pagina 49
Sistemul bancar din Africa - Pagina 50
Sistemul bancar din Africa - Pagina 51
Sistemul bancar din Africa - Pagina 52
Sistemul bancar din Africa - Pagina 53
Sistemul bancar din Africa - Pagina 54
Sistemul bancar din Africa - Pagina 55
Sistemul bancar din Africa - Pagina 56
Sistemul bancar din Africa - Pagina 57
Sistemul bancar din Africa - Pagina 58
Sistemul bancar din Africa - Pagina 59
Sistemul bancar din Africa - Pagina 60
Sistemul bancar din Africa - Pagina 61
Sistemul bancar din Africa - Pagina 62
Sistemul bancar din Africa - Pagina 63
Sistemul bancar din Africa - Pagina 64
Sistemul bancar din Africa - Pagina 65
Sistemul bancar din Africa - Pagina 66
Sistemul bancar din Africa - Pagina 67
Sistemul bancar din Africa - Pagina 68
Sistemul bancar din Africa - Pagina 69
Sistemul bancar din Africa - Pagina 70
Sistemul bancar din Africa - Pagina 71
Sistemul bancar din Africa - Pagina 72
Sistemul bancar din Africa - Pagina 73
Sistemul bancar din Africa - Pagina 74
Sistemul bancar din Africa - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Bancar din Africa
  • cop.I p. si Cupr. M S 26 iun. 14.doc
  • Sistemul Bancar din Africa.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit

Introducere Încă de la înființarea lor, băncile au avut o mare importanță în buna funcționare a agenților economici și a economiei în ansamblu,...

Activitatea Bancară de Retail în Țările din Asia

CAP I. CONSIDERAȚII PRIVIND ACTIVITATEA BANCARĂ DE RETAIL DIN ASIA În ciuda turbulenţelor de pe pieţele bancare din lume, băncile asiatice au...

Activitatea de retail banking în țările din Asia

De la începutul secolului al XXI-lea, regiunea asiatică a fost martoră la o schimbare lentă dar echilibrată în retail banking. În urma crizei...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Relațiile economice ale României cu banca de dezvoltare Africana

Africa este un continent uriaş (al treilea, dupa Asia şi America) şi masiv (la 1400 km2 revin numai 10 km de ţărmuri, faţă de 300 în cazul...

Monografie BCR

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum,...

Sistemul Bancar Francez

1.SISTEMUL BANCAR FRANCEZ 1.1.Caracterizare generală 1.1.1.Istoric O dată cu dezvoltarea economiei, puterile publice şi-au propus o concurenţă...

Reglemetarea și Supravegherea Sistemului Bancar Paralel

1. Introducere Inovațiile financiare și dezvoltarea sectorululi bancar au schimbat modul întreprinderilor și persoanelor fizice de a împrumuta sau...

Sistemul Bancar Francez

1. Descrierea sistemului bancar din Franţa 1.1. Istoric Franţa este o ţară, latină, adică a dreptului scris. Din acestă caracteristică decurg...

Raport țară -Turcia

CAP.I PREZENTAREA GENERALA A TARII 1.1DATE GENERALE 1.1.1Localizare geografica: Pamanturile Turciei sunt situate in locul in care trei...

Băncile Islamice

Introducere Apărut în anii ’70, sistemul financiar islamic a avut ca obiectiv dezvoltarea unor servicii bancare şi produse financiare compatibile...

Istoria Banilor

Istoria banilor Pentru noi, banii sunt un mijloc de a ne satisface nevoile si poftele, de a ne cumpara cele de trebuinta. Prin ei putem obtine...

Ai nevoie de altceva?