Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5861
Mărime: 325.87KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Șandor
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Cap. 1. Apariția cooperativelor de credit
 3. 1.1. Definirea termenului de ,,cooperativă de credit,,
 4. 1.2. Apariția și dezvolarea cooperativelor de credit în lume
 5. 1.3.Apariția și dezvolarea cooperativelor de credit în România
 6. Cap. 2. Particularități ale cooperativelor de credit în lume
 7. 2.1. Cooperativele de credit în Franța
 8. 2.2. Cooperative de credit din Germania
 9. 2.3. Cooperative de credit din alte țări
 10. Cap. 3. Banca centrală cooperatistă CREDITCOOP
 11. 3.1. Scurt istoric
 12. 3.2. Particularitățile CREDITCOOP
 13. 3.3. Atribuții CREDITCOOP
 14. 3.4. Produsele oferite de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
 15. Concluzii
 16. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Încă de la înființarea lor, băncile au avut o mare importanță în buna funcționare a agenților economici și a economiei în ansamblu, astfel că din perioada definirii noilor reglementări ale sistemului bancar românesc și până în prezent s-a încercat crearea unui sistem revoluționar, care să ofere o largă gamă de produse și servicii bancare de un nivel calitativ superior. Acest sistem are menirea de a satisface atât cerinţele agenților economici din economia de piaţă, cât și a persoanelor fizice (deponenți, beneficiari de credite etc).

Pentru anumite domenii de activitate, în special artizanal, agricol, silvicultură, băncile comerciale ale epocii respective nu acordau credite datorită absenței garanțiilor, ceea ce a generat asocierea băncilor între ele, în scopul reunirii lichidităţilor, economiilor și a acordării mutual de credite, pe seama încrederii .

În timp, devenind bănci obișnuite, atât prin clientelă, precum și prin serviciile oferite și incluse în procesul de universalizare, băncile mutuale şi cooperativele de credit trebuie să facă față concurenței actuale, prin specializarea într-o activitatea punctual, și prin diminuarea efectivelor.

La începutul activității, toate aceste instituții au beneficiat de monopol, care în present s-a pierdut datorită procesului de dereglementare. O altă caracteristică este aceea că toate aceste rețele și-au lărgit piața inițială, concurând puternic băncile comerciale.

În România, mișcarea cooperatistă a apărut la mijlocul secolului al XIX-lea, în condițiile în care se punea un accent important pe dezvoltarea agricolă, iar industria se afla abia în faza sa incipient. Ideile de întrajutorale, simțul solidarității celor lipsiți de mijloace financiare, puternica convingere că se poate reuși cu propriile forțe, au făcut ca să apară asociații cooperatiste și în țara noastră.

Dacă este să vorbim la nivelul Europei, este semnificativ faptul că 17 % din totalul tranzacțiilor bancare se desfășoară prin intermediul acestor bănci cooperatiste.

Cap. 1. Apariția cooperativelor de credit

1.1. Definirea termenului de ,,cooperativă de credit,,

Cooperativa de credit este acea instituţie de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice, unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorarii membrilor cooperatori . Scopul principal al acestor asociaţii este desfășurarea activității bancare în vederea întrajutorării membrilor lor.

O uniune a acestor cooperative formează casa centrală a cooperativelor de credite, ce reprezintă de fapt asocierea cooperativelor de credit în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor în vigoare.

Diferența dintre bănci și cooperative este dată de faptul că acestea din urmă se constituie ca o asociere de persoane fizice ( numărul minim de membri cooperatori fondatori nu poate fi mai mic de 1000 de persoane), în scopul realizării obiectivelor comune.

În concluzie, forma de organizare a cooperativelor de credit nu poate fi de societate comercială iar asociaţii săi nu pot fi persoane juridice, legiuitorul acceptând participarea la constituirea fondurilor cooperativei numai persoane fizice ce cotizează la capitalul cooperativei. Mai este de menționat faptul că părțile sociale sunt indivizibile, nu pot fi vândute, cesioante sau gajate decât numai între membrii cooperatori și nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

În anumite privințe cooperativele de credit pot fi asemănate cu băncile de economii.

“Cooperativele de credit privesc spre individ, văd ce talente are şi caută un mod prin care ideile şi deprinderile lor pot fi transformate în mici afaceri, care fac posibile, pentru membri, obţinerea de profit şi creează resursele financiare în cadrul comunităţii lor. Microcreditele acordate de cooperativele de credit permit indivizilor şi familiilor lor să îşi poarte singuri de grijă, din punct de vedere financiar, şi să devină parte a economiei” .

1.2. Apariția și dezvolarea cooperativelor de credit în lume

Apariţia Băncilor Populare s-a făcut în cadrul general al dezvoltării gândirii cooperatiste moderne şi ca urmare a extinderii formelor de asociere cu caracter productiv şi comercial.

Preview document

Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 1
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 2
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 3
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 4
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 5
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 6
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 7
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 8
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 9
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 10
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 11
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 12
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 13
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 14
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 15
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 16
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 17
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 18
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 19
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 20
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 21
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 22
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 23
Particularități ale Activității Cooperativelor de Credit - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Particularitati ale Activitatii Cooperativelor de Credit.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul bancar din Africa

Introducere Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei...

Activitatea Bancară de Retail în Țările din Asia

CAP I. CONSIDERAȚII PRIVIND ACTIVITATEA BANCARĂ DE RETAIL DIN ASIA În ciuda turbulenţelor de pe pieţele bancare din lume, băncile asiatice au...

Activitatea de retail banking în țările din Asia

De la începutul secolului al XXI-lea, regiunea asiatică a fost martoră la o schimbare lentă dar echilibrată în retail banking. În urma crizei...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic

Introducere Sistemul financiar bancar ce are ca obiect instrumentele şi tehnicile de plată reprezintă un domeniu de pregnantă importanţă în...

Decontări Comerciale și Necomerciale în Valută

Banca este institutia financiara care se ocupa cu mijlocirea creditului si instrumentelor cu putere de plata, in scopul circulatiei monetare. Tot...

Contabilitatea Împrumuturilor Acordate Clientelei de Către Cooperativele de Credit - Paralelă între Sistemul Contabil al Cooperațiilor de Credit și Cel al Băncilor

CAP.1. TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. APARIŢIA COOPERATIVELOR DE CREDIT Cooperativa de credit este o...

Particularități ale activității cooperativelor de credit

Introducere Obiectivul lucrării este să ofere o înțelegere detaliată și cuprinzătoare a apariției, evoluției și particularităților cooperativelor...

Particularități ale instituțiilor specializate în economisire creditare în domeniu locativ

Capitolul 1. Consideraţii generale privind activitatea de economisire creditare 1.1. Banca de economisire creditare în domeniul locativ –...

Cooperativele de credit în lume și în România - proiect la Monedă și Credit

Introducere Fiind un fenomen de o deosebita amploare si complexitate, si în acelasi timp dispunând de un potential uman si material valoros,...

Locul și Rolul Băncilor Mutuale și Cooperatiste în Economie

Activitatea cooperatistă reprezintă un fenomen de o deosebită amploare şi complexitate şi dispune de un potenţial uman şi material valoros. Aceasta...

Locul și Rolul Băncilor Mutuale și Cooperatiste în Economie

Bănci mutuale şi cooperatiste în economie 1.1.Istoric şi perspective Cooperativele de credit reprezintă instituţii bancare mutuale,deţinute de...

Ai nevoie de altceva?