Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 9480
Mărime: 783.53KB (arhivat)
Publicat de: Florea Pop
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vitalie Cotelea
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică

Cuprins

 1. INTRODUCERE 9
 2. 1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT LA „ BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A” 11
 3. 1.1. Caracteristica generală a „BC Moldova Agroindbank S.A” 11
 4. 1.2. Analiza resurselor informatice ale BC Moldova Agroindbank S.A 14
 5. 1.3. Esenţa economico-organizatorică si conţinutul problemei realizării subsistemului 18
 6. 1.4. Justificarea oportunităţii realizării subsistemului 19
 7. 2. PROIECT DE ANSAMBLU AL SUBSISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE A CREDITELOR BANCARE 20
 8. 2.1. Obiectivele subsistemului informatic de gestiune a Creditelor Bancare 20
 9. 2.2. Definirea ieşirilor subsistemului informatic de gestiune a Creditelor Bancare 21
 10. 2.3. Determinarea intrărilor subsistemului informatic de gestiune a Creditelor Bancare 22
 11. 2.4. Determinarea bazei informaţionale a subsistemului proiectat 23
 12. 2.5. Elaborarea codurilor subsitemului proiectat 24
 13. 2.6. Estimarea necesarului de resurse soft şi hard pentru funcţionarea subsistemului 25
 14. 3. PROIECT DE DETALIU AL SUBSISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE A CREDITELOR BANCARE 27
 15. 3.1. Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 27
 16. 3.2. Proiectarea ieşirilor subsistemului informatic de gestiune a Creditelor Bancare 28
 17. 3.3. Proiectarea intrărilor subsistemului informatic de gestiune a Creditelor Bancare 28
 18. 3.4. Proiectarea bazei de date a subsistemului informatic de gestiune a Creditelor Bancare 32
 19. 3.5. Procesul tehnologic de prelucrare a datelor 35
 20. 3.6. Specificaţii proceduri manuale 39
 21. 3.7. Realizarea programelor 39
 22. 4. ASPECTE DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ A SUBSISTEMULUI INFORMATIC PROIECTAT 42
 23. 4.1. Estimarea costurilor totale de elaborare a sistemului informatic 42
 24. 4.2. Estimarea costurilor de exploatare a sistemului informatic 47
 25. 4.3. Estimarea efectelor economice obţinute ca urmare a exploatării sistemului informatic 50
 26. CONCLUZII 52
 27. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 54
 28. ANEXA 1 CEREREA DE CREDIT 55
 29. ANEXA 2: CODUL PROGRAM PENTRU CELE MAI IMPORTANTE CLASE 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred", "am încredere".

Creditele reprezinta imprumuturile acordate de catre banca clientilor, cu titlu rambursabil si conditionate de plata unei dobinzi.

El apare ca un pilon al economiei contemporane, element indispensabil al dezvoltării economice si este utilizat atît de companiile şi asociaţiile mari, cît şi de întreprinderile producătoare mici, de structurile agricole şi comerciale; atît de guverne, cît şi cetăţeni în parte. În condiţiile trecerii de la economia centralizată la economia de piaţă, etapă caracterizată prin profunde mutaţii a relaţiilor social-economice, creditul a devenit un instrument absolut necesar pentru asigurarea supravieţuirii şi dezvoltării activităţii de antreprenoriat atît la nivel microconomic, cît şi la nivel macroeconomic.

Creditarea este o activitate de bază într-o bancă; este o activitate care generează profituri importante pentru bancă , dacă este practicată corect, dar care poate duce şi la pierderi considerabile. Creditarea poate fi privită ca un serviciu bancar pe care banca îl oferă clienţilor care îl solicită în cadrul economiilor competitive, serviciu care trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi băncile, întru satisfacerea noilor cerinţe ale solicitanţilor de capitaluri trebuie să asigure dezvoltarea de noi produse şi servicii.

Astfel, în contextul celor spuse, analiza economico-financiară a solicitanţilor de credit vine să minimizeze valoarea riscului de credit, risc care este cu atît mai accentuat în condiţiile unei capacităţi reduse de autofinanţare, insuficienţe de mijloace circulante, existenţei unor preţuri înalte la resursele materiale şi energetice, etc. De aceea e foarte important pentru o institutie bancara ca sa se duca o evidenta stricta a beneficiarilor de credite. Trebuie sa fie cunoscute de catre banca toate informatiile despre beneficiar şi aceasta informaţie sa fie cit mai concisa si usor de manevrat.

În aceste condiţii informatica devine un instrument important de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor şi proceselor desfăşurate.

Una din sarcinile de bază în evidenţa beneficiarilor de credite este înregistrarea datelor privitoare la mulţimea beneficiarilor (informaţie ce ţine de persoana fizică), informatie despre creditul acordat.

Scopul tezei de licenta „Elaborarea aplicaţiei informatice de evidentă a beneficiarilor de credite bancare” presupune analiza şi identificarea problemelor prezente în cadrul SI existent al BC Moldova Agroindbank şi de a elabora unele strategii de dezvoltare a SI existent ceea ce ar justifica întocmirea unei aplicaţii informatice, din care rezultă următoarele sarcini:

- analiza sistemului informaţional existent;

- determinarea obiectivelor, structurii şi funcţiilor aplicatiei informatice;

- analiza intrărilor şi ieşirilor aplicatiei informatice;

- analiza resurselor-program pentru aplicatia informatica vizata;

- determinarea procesului tehnologic pentru realizarea lucrărilor;

- estimarea eficacităţii aplicaţiei informatice privind activitatea de evidenţa.

Scopul lucrării şi sarcinile formulate au determinat structura lucrării care conţine 4 capitole. În capitolul 1 „Problematica evidenţei informatizate a beneficiarilor de credite în cadrul BC Moldova Agroindbank” este dată prezentarea generală a unităţii social-economice (USE), analiza resurselor informaţionale, tehnologia prelucrării informaţiei, justificarea necesităţii şi oportunităţii realizarii aplicatiei informatice în cauză. Capitolul 2 „Proiectarea generala a aplicaţiei” cuprinde formularea obiectivelor aplicaţiei informatice preconizate, definirea ieşirilor, determinarea intrărilor şi estimarea necesarului de resurse hard şi soft. Definirea structurii functionale, proiectarea iesirilor, proiectarea intrarilor, proiectarea bazei de date sunt date in capitolul 3 ”Proiectarea de detaliu a aplicatiei”. Aspectele ce ţin de estimarea eficacităţii aplicaţiei informatice „Evidenta debitorilor” sunt elucidate în capitolul 4.

1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT LA „ BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A”

1.1. Caracteristica generală a „BC Moldova Agroindbank S.A”

BC Moldava Agroindbank activează din 8 mai 1991. În activitatea sa BC Moldova Agroindbank asigura respectarea stricta si aplicarea întocmai a legilor si hotarîrilor ce actionează pe teritoriul Republicii Moldova, Legea „Cu privire la instituţiile financiare”, a statutului BC Moldova Agroindbank a altor acte normative referitoare la activitatea B.C.”Moldova Agroindbank”, elaborate de către Banca Naţională a Moldovei sau B.C. ’’Moldova Agroindbank’’.

Preview document

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 1
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 2
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 3
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 4
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 5
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 6
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 7
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 8
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 9
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 10
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 11
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 12
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 13
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 14
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 15
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 16
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 17
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 18
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 19
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 20
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 21
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 22
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 23
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 24
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 25
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 26
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 27
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 28
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 29
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 30
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 31
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 32
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 33
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 34
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 35
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 36
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 37
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 38
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 39
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 40
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 41
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 42
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 43
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 44
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 45
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 46
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 47
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 48
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 49
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 50
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 51
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 52
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 53
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 54
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 55
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 56
Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Conceptul Aplicatiei Informatice de Evidenta a Beneficiarilor de Credite Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală....

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Realizarea unui Web Site - Liceul de Informatică Petroșani

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Analiza Rezultatelor la Examenul de Bacalaureat Costin Nenițescu 2007

În perioada 26 iunie 2007 – 10 iulie 2007 am facut parte din comisia de Bacalaureat arondata Centrul de Examen “Costin Nenitescu” Buzau în calitate...

Analist Programator - Walking through Moldavia

CAPITOLUL .I. : Istoric al Limbajului HTML 1.1 Istoric al Limbajului HTML Unul din primele elemente fundamentale ale WWW ( World Wide Web) este...

Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor

Introducere Astăzi prin trecerea la societatea informaţională toate statele au şansa de a-şi reînnoi şi revigora structurile democraţiei, prin...

Te-ar putea interesa și

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

Introducere „Creditul reprezintă relaţia bănească între o persoană fizică sau juridică, numită creditor, care acordă unei alte persoane, numită...

Ai nevoie de altceva?