Reality Show-ul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19935
Mărime: 90.54KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Lazăr
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Cozer

Cuprins

 1. Pag. Introducere 2
 2. Capitolul I
 3. Generalităţi privind reality TV şi reality-show 6
 4. 1. Istoricul apariţiei reality TV 6
 5. 2. Spectacol, reality TV şi reality-show-ul 13
 6. 3. Câte ceva despre conceptul şi realizarea ality-show-ului 16
 7. Capitolul II
 8. Reality-show-ul ca spectacol mediatic 29
 9. 1. Reality-show-ul sau spectacol tv live 29
 10. 2. Reality-show-ul şi docudrama 33
 11. 3. Reality-show-ul utilitar sau despre cum să înveţi de la televizor. 40
 12. 4. Fabrica de staruri – primul reality – show din Moldova. Un mare succes sau un show eşuat chiar de la apariţie? 43
 13. Concluzii 53
 14. Bibliografie 56

Extras din licență

Introducere

Actualitatea şi importanţa temei investigate. Televiziunea evoluează sub ochii noştri, în ultimii douăzeci de ani, practicile în jurnalismul european şi nord-american s-au schimbat. O problematică de foarte mare actualitate în analizele autorilor occidentali este specificul modelului actual de jurnalism, cu toate rezervele şi limitările pe care le implică teoretizările.

Studiul televiziunii, a grilei tv, a emisiunilor, şi în cazul nostru a reality-show-lui e o materie academică relativ nouă,în comparaţie cu studiul altor mijloace de comunicare, precum literatura sau arta. Chiar şi aşa,interesul stârnit de această materie,precum şi me-todele de predare s-au schimbat, studiile despre televiziune aflându-se în plin proces de dezvoltare. Un subiect de dezbatere recurent îl reprezintă avântul luat de noile programe de televiziune,produse de instituţii abia apărute, dar deja aflate în curs de transformare, programe realizate în condiţii ce se schimbă permanent, cu ajutorul celor mai noi tehno-logii.

Lucrarea de faţă tratează evoluţia jurnalismului televizual, în contextul ofensivei noilor tehnologii, al climatului mediatic hiperconcurenţial şi al schimbărilor survenite în practicile de comportament televizual. Sub presiunea factorilor tehnici şi economic (privatizarea, concurenţa, audienţa), încep să se redefmească practicile televizuale şi în câmpul jurnalistic autohton.

Cu o triplă orientare - teoretică, metodologică şi practică, lucrarea propune analiza noului model de jurnalism de tip reality-show, în care componentele comunicaţională, fatică şi afectivă impregnează informaţia şi o transmite într-un mod aparte publicului larg.Lucrarea explică pozi¬ţionarea strategică a posturilor de televiziune prin caracteristi-cile proiectelor de informare ale acestora în etapa noii televiziuni, „relaţionale", dar şi „compasionale".

Pentru serviciul public de televiziune al acelui moment,formatul în cauză constituia mai mult decât un experiment - era o inedită provocare şi un răspuns la ceea ce începuse să se presimtă în aer: reality-show-ul, drept cel mai controversat, dar şi generos concept care - odată cu modelul Endemol, lansat în 1999 - bulversa practicile mediatice ale audiovizua¬lului din toată lumea.

În mod surprinzător, megashow-ul de 180 de minute, pro¬pus de televiziunea naţio-nală,urma să fie un magazin al artelor,în direct,interactiv şi nonconformist, sfidând toate regulile jurnalismului cultural căruia îi aparţinea şi aducându-i la vedere pe regizorul de platou şi pe cameramani, împreună cu tot arsenalul dispozitivului mediatic.

Gradul de cercetare al problemei. Dezvoltarea acestui demers teoretic şi de cer-cetare aplicativă a fost posibilă în condiţiile unei documentări bibliografice valoroase, a unor confruntări cu realitatea dură a fenomenelor televiziunii moderne, a grilei emisiu-nilor tv. a oportunităţilor de perfecţionare şi dezvoltare structural-funcţională a acestora. Abordarea demersului a fost posibilă şi datorită unor factori favorizanţi între care se remarcă.

Bibliografia consultată,deosebit de valoroasă şi variată ca titluri şi autori,din porto-foliul de peste Prut (Coman Mihai, Dumitrescu Florin, Negrea, Elisa-Laura, Popovici Vasile, Zeca – Buzura Daniela, Negrea, Elisa-Laura, etc.) cât şi lucrări ale autorilor străini (Andrejevic Mark, Bazalgatte, Peter, Bignell Jonathan, Oreblar Jeremy, Bruzzi Stella, Carter Gary, Charaudeau Patrick, Ghiglione Rodolphe, Connor Steven, Dias Sebastian, Eco Umberto, Ellis John, Hill Annette, Jost, Francois, Kilborn Richard, Lattanzio L., Livingston S., Lunt P., MkKibbem Bill, Popper Karl, Condry John, Priest Patricia Joyner, Real Michael,Rheingold Howard,Sartori Giovanni, Schifres Alain,Sears John, Thompson John B., Wangermee Robert, etc.) de specialitate în domeniul televizi-unii, a grilei tv şi în special a reality-show, a fost suportul principal de documentare în elaborarea lucrării,

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei e elaborarea bazei teoretico-metodolo-gice în ceea ce priveşte reality-show-ul, formele acestuia, modul de realizare a acestuia, impactul pe care l-a avut asupra publicului larg, şocul pe care l-a avut printre rândurile oamenilor, în special criticile nesfârşite ale bisericii asupra apariţiei şi difuzării, reality-show-lui etc.

În conformitate cu scopul propus, au fost stabilite următoarele obiective:

• De a ne opri asupra evoluţiilor recente din sfera televiziunii, precum şi asupra abordărilor acestui mediu de comunicare;

• Analiza conceptului de reality tv;

• Studiul apariţiei şi istoricul reality tv şi reality-show;

• Un studiu amplu asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre spectacol, reality TV şi reality-show-ul.

Bibliografie

Andrejevic Mark, „The Kinder, Gentler Gaze of Big Brother: Reality TV in the Era of Digital Capitalism", New Media and Society, 4, 2,2000.

Bazalgatte, Peter, Television Reality Programs, 13th European Televison and Film Forum, Dublin, 2001.

Bignell Jonathan, Oreblar Jeremy, Manual practic de televiziune, Iaşi, Polirom, 2009.

Bruzzi Stella, „Docusoaps", în G. Creeber (ed.), The Television Genre Book, Londra, Routledge, 2001.

Carter Gary, A European Format for the World?, 13th European Television and Film Forum, Dublin, 2001.

Charaudeau Patrick, Ghiglione Rodolphe, Talk-show-ul. Despre libertatea cuvântului ca mit, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

Coman Mihai, Mass media în România post-comunistă, Editura Polirom, Iaşi,2003.

Coman Mihai, Mass media, Mit şi Ritual. O perspectivă antropologică, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

Connor Steven, Cultura postmodernă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999.

Dias Sebastian, Les nouvelles tendences de la real tv mondiale. Studyrama, 2005.

Dumitrescu Florin, „Televodenii”, în Litere & Arte, Idei, 29 decembrie, 2003.

Eco Umberto, Pliculeţul Minervei. Editura Hunanitas, Bucureşti, 2004.

Ellis John, Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty, Londra, IB Tauris 2000.

Hill Annette, Reality tv, Routledge, Londra, New York, 2003.

Jost, Francois, La television du quotidian, INA – De Boeck Universite, Bruxelles, 2001.

Kilborn Richard, „Staging the Real-Factual Programming in the Age of Big Brother", Manchester University Press, 2003.

Lattanzio L., „Reality Show", Dossiers de l'audiovisuel, 55, 2000.

Livingston S., Lunt P., Talk on Television, Routledge, Londra, 1994.

MkKibbem Bill, The Age of Missing Information, 1992.

McLuhan Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, Mc GrawHill, New York, 1967.

Negrea, Elisa-Laura, Magia telerealităţii ji despre Big Brother, Editura Kobalt, Bucureşti, 2004.

Popovici Vasile, Lumea personajului. O sistematică a personajului literar, Echinox, Cluj-Napoca, 1997.

Popper Karl, Condry John, La Television: un danger pour la democratie,Anatolia, Paris, 1994.

Priest Patricia Joyner, Public Intimacies: Talk-Show Participants and Tell All Tv, Hampton, Cresskill, New Jersey, 1995.

Real Michael, Super Media. A cultural studies approach. Sage publications, Newbury Parck. Londra, 1989.

Rheingold Howard, Virtual Reality, Summit Books, New York, Londra, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1991.

Sartori Giovanni, Homo Videns. Imbecilizarea prin televiziune şi postgândirea, trad. de Mihai Elin, Editura Huraanitas, Bucureşti, 2005.

Schifres Alain, Approchez, y a rien a voir, în L’Express, 10 mai, 2001.

Sears John, „Crimewatch and the rhetoric of verisimilitude", 1995.

Thompson John B., Media şi modernitatea - o teorie socială a mass-media, Editura Antet, Bucureşti, 2007.

Wangermee Robert, Ă l'ecole de la telerealite", Ed. Labor, France, 2004.

Zeca – Buzura Daniela, Totul la vedere. Televiziunea după Big Brother, Polirom, Iaşi, 2007.

http://md0.dqteam.com/fabrica/img/site/sigla.jpg.

Preview document

Reality Show-ul - Pagina 1
Reality Show-ul - Pagina 2
Reality Show-ul - Pagina 3
Reality Show-ul - Pagina 4
Reality Show-ul - Pagina 5
Reality Show-ul - Pagina 6
Reality Show-ul - Pagina 7
Reality Show-ul - Pagina 8
Reality Show-ul - Pagina 9
Reality Show-ul - Pagina 10
Reality Show-ul - Pagina 11
Reality Show-ul - Pagina 12
Reality Show-ul - Pagina 13
Reality Show-ul - Pagina 14
Reality Show-ul - Pagina 15
Reality Show-ul - Pagina 16
Reality Show-ul - Pagina 17
Reality Show-ul - Pagina 18
Reality Show-ul - Pagina 19
Reality Show-ul - Pagina 20
Reality Show-ul - Pagina 21
Reality Show-ul - Pagina 22
Reality Show-ul - Pagina 23
Reality Show-ul - Pagina 24
Reality Show-ul - Pagina 25
Reality Show-ul - Pagina 26
Reality Show-ul - Pagina 27
Reality Show-ul - Pagina 28
Reality Show-ul - Pagina 29
Reality Show-ul - Pagina 30
Reality Show-ul - Pagina 31
Reality Show-ul - Pagina 32
Reality Show-ul - Pagina 33
Reality Show-ul - Pagina 34
Reality Show-ul - Pagina 35
Reality Show-ul - Pagina 36
Reality Show-ul - Pagina 37
Reality Show-ul - Pagina 38
Reality Show-ul - Pagina 39
Reality Show-ul - Pagina 40
Reality Show-ul - Pagina 41
Reality Show-ul - Pagina 42
Reality Show-ul - Pagina 43
Reality Show-ul - Pagina 44
Reality Show-ul - Pagina 45
Reality Show-ul - Pagina 46
Reality Show-ul - Pagina 47
Reality Show-ul - Pagina 48
Reality Show-ul - Pagina 49
Reality Show-ul - Pagina 50
Reality Show-ul - Pagina 51
Reality Show-ul - Pagina 52
Reality Show-ul - Pagina 53
Reality Show-ul - Pagina 54
Reality Show-ul - Pagina 55
Reality Show-ul - Pagina 56
Reality Show-ul - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Reality Show-ul.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Analiza Emisiunii Big Brother

Despre concept şi evoluţia sa “Era extrem de periculos să-ţi laşi gândurile să circule liber când erai în orice loc public sau în raza de filmare...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Marketing în Servicii

INTRODUCERE Sectorul serviciilor capătă o amploare din ce în ce mai mare, nu numai în economiile dezvoltate (numite adesea economii ale...

Vedetismul în Audiovizual

ARGUMENT Începând cu anii '50, televiziunea a ramas unul dintre cele mai puternice canale media. Audiovizualul a exercitat o atractie deosebita...

Producțiile Mediatice de Divertisment între Utilitate și Distracție

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să realizeze o analiză de ansamblu a producțiilor mediatice de divertisment ,talk-show-uri și...

Programe TV destinate copiilor - violența în desenele animate

Introducere Astăzi, când tehnologia a atins cote pe care acum câţiva ani nici nu ni le puteam imagina, relaţia societate-informaţie este...

Procesul de Creare și Lansare a Unui Produs

Introducere Primul lucru pe care l-am învăţat a fost acela că marketingul în televiziune este destul de diferit de marketingul teoretic pe care îl...

Strategia Asimilării de Produse și Tehnologii Noi

Introducere Dezvoltarea spectacutoasă, din ultimele decenii, a teoriei şi practicii marketingului a fost determinată de dinamica mediului...

Tabloidizarea în TV

INTRODUCERE În România, puterea televiziunii este ca si societatea însasi: ia ochii, dar îi lipseste consistenta. Desi acuzata, în anumite...

Discursul Media - Analiza unui Format de Televiziune

“ Realitatea lasă multe în seama imaginației. “ John Lennon Televiuziunea între realitate şi ficţiune Televiziunea poate fi definită ca un...

Ai nevoie de altceva?