Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 9315
Mărime: 3.20MB (arhivat)
Publicat de: Gabriela F.
Puncte necesare: 10
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, ZI

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. CAPITOLUL I 3
 3. PREZENTAREA GENERALĂ A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA 3
 4. 1.1.Scurt istoric 3
 5. 1.2.Obiectul de activitate 4
 6. 1.3.Concurenţa, clienţii şi furnizorii Regiei Autonome de Transport Craiova 5
 7. 1.4 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari calculaţi la RAT Craiova 6
 8. CAPITOLUL II 11
 9. STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR LA RAT CRAIOVA 11
 10. 2.1.Aspecte teoretice privind contabilitatea veniturilor 11
 11. 2.2.Contabilitatea veniturilor la S.C.RAT Craiova S.A. 15
 12. 2.2.1.Contabilitatea veniturilor din exploatare la S.C RAT Craiova S.A 16
 13. 2.2.2.Contabilitatea veniturilor financiare la S.C RAT Craiova S.A 25
 14. 2.2.3.Contabilitatea veniturilor extraordinare după ordinul 3055/2009 25
 15. Concluzii 26
 16. Bibliografie 28
 17. ANEXE 29

Extras din licență

Introducere

Viabilitatea oricărei întreprinderi în condiţiile concurenţiale existente în momentul actual, precum şi rezultatele pe care aceasta le obţine în momentul desfăşurării activităţilor economico-financiare depinde foarte mult ca deciziile pe care conducerea le ia să fie adecvate împrejurărilor şi bine argumentate.

Dacă vorbim de economie ca şi ştiinţă, nu putem ignora nici contabilitatea, deoarece acesteia trebuie să îi acordăm aceeaşi importanţă. La momentul actual, contabilitatea este un limbaj prin care se comunică, permiţând stabilirea relaţiilor de colaborare atât la nivel naţional, cât şi la nivelul întregului mapamond.

Elaborarea deciziilor bine gândite este precedată de obţinerea primelor informaţii, din diferite surse, ce constituie obiectul contabilităţii financiare, pe baza căreia se elaborează rapoartele financiare.

Contabilitatea a apărut în dezvoltarea societăţii omeneşti din dorinţa de a se cunoaşte volumul pe care omul îl genera dar şi din rezultatele obţinute în urma producţiei şi a schimbului. Ea a rezultat în urma cerinţelor apărute pe piaţa muncii, perfecţionându-se continuu pe urma relaţiilor de producţie şi schimb.

În economia românească, orice societate care intră în contact cu mediul economic poate să genereze atât venituri, cât şi cheltuieli.

Toate societăţile comerciale, companiile de asigurări şi reasigurare, precum societăţile de intermediere în asigurări sunt obligate, conform legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi reglementările ulterioare, să îşi organizeze propria contabilitate la sediul declarat pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legii anterior menţionate, dar şi ale reglementărilor contabile.

Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este reprezentată de rezultatul financiar. Informaţiile asupra veniturilor şi cheltuielilor sunt furnizate de către contabilitate şi sunt folosite ca bază pentru elaborarea şi redactarea obligaţiilor fiscale şi comerciale, elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli a întreprinderilor dar şi pentru luarea deciziilor necesare bunului mers al activităţii.

Contabilitatea veniturilor unei entităţi economice este un sector important de evidenţă datorită utilizării informaţiilor oferite. Veniturile sunt elemente contabile, legate în mod direct de determinarea rezultatului de la finalul exerciţiului financiar. Acestea sunt comune economiei de piaţă, fiind aplicate în teoria şi practica contabilă din momentul în care s-a implementat actualul sistem contabil. În cadrul contabilităţii veniturilor se formează numeroşi indicatori economici ce pot fi analizaţi concomitent, precum cifra de afaceri sau rezultatul economic.

Atât informaţiile despre venituri cât şi cele despre cheltuieli, ce îi sunt oferite contabilităţii sunt influenţate de doi mari factori:

• Identificarea elementelor ce corespund definiţiilor şi sunt incluse în constituirea veniturilor şi a cheltuielilor.

• Clasificarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor, după criterii specifice, pentru obţinerea informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor financiare, necesare în luarea deciziilor ce privesc bunul mers al activităţii economice;

Veniturile nu sunt altceva decât creşteri ale foloaselor economice, înregistrate pe tot parcursul unei perioade contabile, ce se manifestă sub forma intrărilor sau a creşterilor înregistrate în active, ori a descreşterilor datoriilor, concretizate în creşterea capitalului propriu, prin alte modalităţi decât prin contribuţiile asociaţilor.

În contabilitate, veniturile nu reprezintă decât toate operaţiile economice care afectează la un moment dat patrimoniul economic prin mărirea activelor, atunci când se fac încasări în numerar sau are loc înregistrarea creanţelor asupra clienţilor, sau diminuarea provizioanelor constituite, când rămân fără obiect. În momentul formării şi reflectării în contabilitatea financiară, veniturile se clasifică în venituri angajate, constatate în momentul în care a avut loc încasarea sau venituri contabile calculate.

Prezenta lucrare va dezbate pe larg tema veniturilor la compania RAT Craiova. Prin tematica şi structura sa, lucrarea va conţine aspectele teoretice ce privesc definirea şi clasificarea veniturilor pe care compania le suportă, în strânsă legătră cu reglementările în vigoare, reflectându-le apoi în situaţiile financiare anuale pe care compania le întocmeşte.

Scopul pe care prezenta lucrare îl urmăreşte este acela de a examina amănunţit particularităţile şi caracteristicile contabilităţii veniturilor şi reflectarea concluziilor asupra modalităţilor de perfecţionare pe care compania trebuie să le abordeze.

Pentru ducerea la bun sfârşit a acestor au fost stabilite următoarele repere:

• Examinarea metodologiei de elaborare a contabilităţii veniturilor la S.C.RAT S.A., cu propuneri concrete, argumentate, ce privesc îmbunătăţirea acestei componente a contabilităţii financiare;

• Tratarea conceptului-venituri, precum şi tratarea componenţei acestuia;

• Evaluarea modalităţii practice, precum şi a modului de întocmire a contabilităţii veniturilor în sociatatea RAT Craiova din cetatea Băniei.

Actualitatea temei investigate rezultă din importanţa rezultatelor financiare asupra Regiei Autonome de Transport în mod particular dar şi asupra economiei în general. Prezentul studiu cuprinde analiza celor mai importanţi indicatori care reflectă realitatea financiară a societăţii dar şi factorii răspunzători de rezultatele obţinute.

Principalul scop al lucrării ,,Contabilitatea veniturilor la S.C.RAT Craiova S.A.’’ îl reprezintă cercetarea şi studierea aprofundată a contabilităţii veniturilor pe care societatea le-a obţinut de-a lungul exerciţiilor financiare, precum şi eficienţa utilizării patrimoniului în cadrul conjuncturii economice din oraşul Craiova.

Bibliografie

1. Bărbăcioru V. şi Contabilitate financiară 1,Editura Universitaria,Craiova,2006 Colaboratorii

2. Sandu Maria şi Contabilitate financiară 1, Editura Universitaria, Craiova, 2003 colaboratorii

3. Criveanu M şi Contabilitate financiară,vol. 1 şi 2,Editura Sitech,Craiova,2003 colaboratorii

4. C. Drăgan, - Contabilitatea afacerilor, Editura Universitaria, Craiova, M. Mihai, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013 Brabete V.

5. M. Mihai, - Situaţii financiare anuale şi semestriale, Editura Scrisul Românesc, C. Drăgan, Craiova, 2012 V. Brabete

6. Sandu M. şi Bazele contabilităţii,Editura Scrisul Românesc,Craiova,2005 colaboratorii

7. Staicu C. şi Contabilitate financiară armonizată cu directivele europene, Colaboratorii Editura Universitaria,Craiova,2006.

8. Staicu C. Contabilitate financiară armonizată cu directivele europene, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004

9. C. Dragan, Principii si Politici Europene privind contabilitatea financiară, Editura Universitaria, Craiova, 2012

10. Staicu C., Contabilitate financiara- conforma cu directivele europene, Editura Dragan C., Universitaria, Craiova, 2010

11. Raileanu V. Contabilitate creativă- Suport de curs şi aplicaţii practice, şi colectiv Bucureşti 2010

12. Ciucur E. Contabilitate financiară, Editura Cartea Studenteasca, Bucuresti, 2009

13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014

14. http://contabilul.manager.ro/a/14197/plan-de-conturi-2015-conform-omfp-18022014.html

15. http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html

16. http://www.rat-craiova.ro/

Preview document

Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 1
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 2
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 3
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 4
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 5
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 6
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 7
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 8
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 9
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 10
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 11
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 12
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 13
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 14
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 15
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 16
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 17
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 18
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 19
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 20
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 21
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 22
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 23
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 24
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 25
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 26
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 27
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 28
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 29
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 30
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 31
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 32
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 33
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 34
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 35
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 36
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 37
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 38
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 39
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 40
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 41
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 42
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 43
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 44
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 45
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 46
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 47
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 48
Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Lucrare de diplomă - contabilitate

INTRODUCERE Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă a impus adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Contabilitate publică

1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și...

Te-ar putea interesa și

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Determinarea impozitului pe veniturile salariale

ARGUMENT Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariție este legată de existența statului si a banilor. De la...

Gestiunea Portofoliului de Titluri SC Antibiotice SA

ANTIBIOTICE S.A. CAP. 1 – Informatii generale Simbol : ATB Nume : ANTIBIOTICE S.A. Adresa : Str. Lupului, Nr.1, Iasi, Jud. Iasi hS.C....

Studiul privind organizarea cheltuielilor cu prestațiile efectuate de terți și controlul acestora, pe exemple

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată ,,STUDIUL PRIVIND ORGANIZAREA CHELTUIELILOR CU PRESTAŢIILE EFECTUATE DE TERŢI ŞI CONTROLUL ACESTORA, PE...

Contabilitate Financiară Aprofundată

Capitolul I CADRUL CONCEPTUAL LEGAL AL CONTABILITATII Rolul contabilitatii A discuta despre rolul contabilitatii presupune precizarea...

Ai nevoie de altceva?