Imobilizări coroporale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7960
Mărime: 148.06KB (arhivat)
Publicat de: Malina G.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: diaconu paul

Extras din licență

Introducere

Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, o modalitate de a se ține evidența, o știință, prin care se asigură supravegherea întreg patrimoniului la nivelul unei întreprinderi. Aceasta asigură prelucrarea, păstrarea de informații si rezultate obținute, înregistrarea acestora, ele fiind utile atât entității, cât și furnizorilor, clienților, băncilor, organelor fiscale sau alte persoane juridice sau fizice cu care aceasta se află înrelație.

Înregistrările și operațiunile care se petrec în contabilitate trebuie să fie sigure și dezvoltate pe baza unor norme si reguli speciale. Privind în ansamblu, contabilitatea are ca scop principal exercitarea permanentă si continuă a controlului asupra activelor, datoriilor și capitalurilor proprii dintr-o întreprindere.

În vederea redactării prezentei lucrări, am optat pentru tema numită: ”RECUNOASTEREA, MĂSURAREA ȘI PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE”.

Lucrarea este structurată în doua capitole, astfel:

Capitolul I cuprinde date ce fac referire la imobilizările corporale, prezentate atât teoretic cât și prin exemple utilizate în contabilitate. Aici sunt puse în evidență etapele de viață ale imobilizărilor, începând cu momentul în care acestea au intrat în entitate și până în clipa când au ieșit din firmă, pe diverse căi.

Capitolul II, este reprezentat de un studiu de caz, ce cuprinde diverse tipuri de înregistrări aferente mijloacelor fixe.

Un argument pentru care am realizat cercetarea asupra acestei teme, este acela că am dorit să îmi dezvolt învățăturile asupra acestei categorii din cadrul situațiilor financiare ale unei firme și, totodată, din cadrul economiei.

Un alt motiv este reprezentat de procentul activelor amortizabile în totalul activelor unei societăți, procent ce este destul de mare. Obiectivul firmei este și el atins printr-o cale mai rapidă, acesta fiind reprezentat de realizarea profitului.

Capitolul I

1. Delimitări conceptuale privind imobilizările corporale

Câștigurile economice viitoare ale unei entități, constau în hotărârile de a investii, luate în prezent. Din punct de vedere contabil, o investiție face referire la achiziția unui activ sau producția lui, indiferent de clasa în care acesta se află (activ corporal, necorporal sau financiar).

Privind alcătuirea activului bilanțier, din punct de vedere al grupării activelor imobilizate dintr-o întreprindere, cea mai mare parte este deținută de grupa imobilizărilor corporale.

Acestea sunt bunuri și valori, care servesc la activitatea înteprinderii și nu sunt dispuse către comercializare, adică nu se substituie și nu se consumă după prima lor folosire.

În continuare, vom dezvolta conceptul de activ corporal.

Din punct de vedere contabil nu există o limită valorică de la care activele se încadrează în categoria imobilizărilor corporale, însă, din punct de vedere al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, aceasta trebuie să fie egala sau să depășească limita prevăzută de Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 ce face referire la determinarea valorii cu care au intrat în unitate imobilizările corporale.

Preview document

Imobilizări coroporale - Pagina 1
Imobilizări coroporale - Pagina 2
Imobilizări coroporale - Pagina 3
Imobilizări coroporale - Pagina 4
Imobilizări coroporale - Pagina 5
Imobilizări coroporale - Pagina 6
Imobilizări coroporale - Pagina 7
Imobilizări coroporale - Pagina 8
Imobilizări coroporale - Pagina 9
Imobilizări coroporale - Pagina 10
Imobilizări coroporale - Pagina 11
Imobilizări coroporale - Pagina 12
Imobilizări coroporale - Pagina 13
Imobilizări coroporale - Pagina 14
Imobilizări coroporale - Pagina 15
Imobilizări coroporale - Pagina 16
Imobilizări coroporale - Pagina 17
Imobilizări coroporale - Pagina 18
Imobilizări coroporale - Pagina 19
Imobilizări coroporale - Pagina 20
Imobilizări coroporale - Pagina 21
Imobilizări coroporale - Pagina 22
Imobilizări coroporale - Pagina 23
Imobilizări coroporale - Pagina 24
Imobilizări coroporale - Pagina 25
Imobilizări coroporale - Pagina 26
Imobilizări coroporale - Pagina 27
Imobilizări coroporale - Pagina 28
Imobilizări coroporale - Pagina 29
Imobilizări coroporale - Pagina 30
Imobilizări coroporale - Pagina 31
Imobilizări coroporale - Pagina 32
Imobilizări coroporale - Pagina 33
Imobilizări coroporale - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Imobilizari coroporale.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

IAS 16 - Imobilizări corporale

Capitolul 1 Aplicabilitatea standardului IAS 16 1.1. Obiectivul standardului IAS 16 se referă la „terenuri, clădiri - construcţii şi...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Contabilitate de Gestiune

A. EVALUAREA STOCURILOR PRIN METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT(CMP)-care se aplica în doua variante: 1) CMP CALCULAT LA SFÂRSIUL PERIOADEI 2) CMP...

Analiza structurii activului companiei Electrica SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Electrica S.A. În cadrul acestui capitol sunt prezentate informații cu privire la prezentarea...

Plan de Afaceri - SC Farmec SA

Capitolul I PREZENTARE GENERALA S.C.FARMEC S.A. 1.1. Obiectul de activitate a societatii S.C. „FARMEC”S.A. a laut fiinţă în anul 1945 la 1...

Proiect Contabilitate SC Remar SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ REMAR” S.A. PASCANI 1.1. Obiectul de activitate al societăţii La sfarsitul anului 1869 orasul...

Contabilitatea imobilizărilor a firmei SC Farmec SRL

1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea Târgu-Mureş, str. Baladei, nr. 16 a fost înfiinţată prin...

Model de Caiet de Sarcini

A. Modulul FINANTE - CONTABILITATE - trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte: - Sa permita integrarea tuturor datelor din toate modulele...

Audit Financiar-Contabil

Ce este auditul? Este o activitate controversată. Lumea anglo-saxonă consideră că nu pot exista pieţe financiare fără raportări de audit, că...

Ai nevoie de altceva?