Audit Financiar-Contabil

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23648
Mărime: 140.45KB (arhivat)
Publicat de: Filip Rădoi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Ce este auditul?

Este o activitate controversată. Lumea anglo-saxonă consideră că nu pot exista pieţe financiare fără raportări de audit, că investitorii şi operatorii economici ar fi sortiţi pieirii în absenţa auditorilor. În contrast, Elveţia, unde piaţa financiară şi sistemul bancar au conferit acestei ţări calitatea de „trezorerie a lumii”, a respins auditul financiar.

Legea prin care a fost promulgat în această ţară auditul financiar a durat zece zile. Auditul a fost refuzat de investitori şi manageri. (Aceasta însă nu înseamnă că nu este cunoscut şi practicat „la cererea expresă şi numai pentru uzul unor categorii anume de utilizatori”).

Care sunt obiectivele auditului financiar?

În Glosarul de termeni cuprins în cartea Audit financiar 200 se precizează:

„Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este exprimarea de către auditor a unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadrul general de raportare financiară identificat”.

Obiectivul urmărit de auditor care caută tot timpul existenţa şi consecinţele erorii. Dar, nu rareori, de la eroare ajunge să constate fraudă, excrocherie, care, în mod obişnuit, nu se exprimă concret în termenii valorii.

Eroarea provine din deficienţe de reprezentare a realităţii şi de înţelegere a reglementărilor legale, a faptelor, documentelor, corelaţiilor, consecinţelor etc., adică din:

- greşeli de interpretare şi de reprezentare;

- greşeli provenite din ipoteze deduse (metode inexacte, incomplete) sau induse (supoziţii eronate);

- alegerea obiectivelor (contradictorii, superficiale, neraţionale);

- alegerea soluţiilor (saturaţie mentală, analogie lipsită de sens, confuzie);

- realizare (erori de comunicare, de procedură, de verificare).

În vederea cunoaşterii entităţii patrimoniale sunt necesare următoarele informaţii:

- natura activităţii;

- particularităţile sectorului de interes al entităţii;

- organizarea generală;

- structuri: unitate, centrală, grup, filiale, etc.;

- perimetrul de consolidare, pentru societăţile de grup;

- politicile de creditare, financiare;

- organizarea administrativă şi contabilă;

- practicile contabile, elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare;

- sistemul de control intern şi de valorificare a constatărilor;

- sistemele informatice computerizate;

- timpul de tratare a documentelor pentru obţinerea informaţiei financiare intermediare şi finale;

- riscurile semnificative şi efectele acestora.

Structura generală a fazelor de desfăşurare a misiunii de audit în conceptele IFAC este prezentată schematic în figura nr. 1.1.

Definirea termenilor

Angajamentului

Planul de audit

- Cunoaşterea clientului

- Întocmirea unui plan general

- Coordonarea activităţii ce urmează a fi prestată

Evaluarea fiabilităţii controlului intern

- Identificarea, documentarea şi testarea procedurilor de control

- Luarea în considerare a influenţei factorilor de mediu

- Determinarea naturii obiectivului şi mărimii procedurilor de fond solicitate

Aplicarea procedurilor de fond

Întocmirea raportărilor de audit

Structura misiunii de audit financiar

Standardele internaţionale de audit au luat în considerare oportunitatea examinării, în cadrul misiunii de audit, a modului în care sunt respectate sistemele legislative şi de reglementare a activităţii entităţilor patrimoniale şi reflectarea acestora în situaţiile financiare ale exerciţiului.

„În procesul de planificare şi efectuare a procedurilor de audit, precum şi în procesul de evaluare şi raportare a rezultatelor, auditorul trebuie să sublinieze că nonconformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare poate afecta semnificativ situaţiile financiare (250.2).

Detectarea neconcordanţelor, indiferent de pragul de semnificaţie, necesită luarea în considerare a implicaţiilor privind integritatea conducerii sau a angajaţilor şi a efectului potenţial asupra altor aspecte ale procesului de audit”

Informarea auditorului şi înţelegerea modului în care sunt cunoscute şi aplicate dispoziţiile normelor legislative şi regulamentare în vigoare se bazează pe următoarele proceduri:

- interviuri cu managerii în legătură cu legile şi regulamentele pe baza cărora întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, cu strategiile şi politicile prin care sunt puse în aplicare prevederile legale şi cerinţele reglementărilor financiare, precum şi a celor fiscale în vigoare;

- interviuri şi discuţii cu diferiţi manageri de la niveluri structurale subordonate, în legătură cu efectele aplicării normelor legislative şi regulamentare în activitatea societăţii, concretizări cantitative şi calitative comparativ cu perioadele anterioare;

- analize personale şi discuţii cu managerii privind procedurile folosite pentru aplicarea în activitatea curentă a normelor legislative şi regulamentare, identificarea, evaluarea, contabilizarea şi raportarea efectelor, a eventualelor reclamaţii primite din partea clienţilor.

Termenul de nonconformitate se referă la „Omiterea sau comiterea de către entitatea auditată, intenţionat sau neintenţionat”, a unor acte ce sunt contrare legilor şi reglementărilor în vigoare. Astfel de acte includ tranzacţiile iniţiale de către entitate în numele său pe contul acesteia de către conducere sau angajaţi”. (250.3)

Preview document

Audit Financiar-Contabil - Pagina 1
Audit Financiar-Contabil - Pagina 2
Audit Financiar-Contabil - Pagina 3
Audit Financiar-Contabil - Pagina 4
Audit Financiar-Contabil - Pagina 5
Audit Financiar-Contabil - Pagina 6
Audit Financiar-Contabil - Pagina 7
Audit Financiar-Contabil - Pagina 8
Audit Financiar-Contabil - Pagina 9
Audit Financiar-Contabil - Pagina 10
Audit Financiar-Contabil - Pagina 11
Audit Financiar-Contabil - Pagina 12
Audit Financiar-Contabil - Pagina 13
Audit Financiar-Contabil - Pagina 14
Audit Financiar-Contabil - Pagina 15
Audit Financiar-Contabil - Pagina 16
Audit Financiar-Contabil - Pagina 17
Audit Financiar-Contabil - Pagina 18
Audit Financiar-Contabil - Pagina 19
Audit Financiar-Contabil - Pagina 20
Audit Financiar-Contabil - Pagina 21
Audit Financiar-Contabil - Pagina 22
Audit Financiar-Contabil - Pagina 23
Audit Financiar-Contabil - Pagina 24
Audit Financiar-Contabil - Pagina 25
Audit Financiar-Contabil - Pagina 26
Audit Financiar-Contabil - Pagina 27
Audit Financiar-Contabil - Pagina 28
Audit Financiar-Contabil - Pagina 29
Audit Financiar-Contabil - Pagina 30
Audit Financiar-Contabil - Pagina 31
Audit Financiar-Contabil - Pagina 32
Audit Financiar-Contabil - Pagina 33
Audit Financiar-Contabil - Pagina 34
Audit Financiar-Contabil - Pagina 35
Audit Financiar-Contabil - Pagina 36
Audit Financiar-Contabil - Pagina 37
Audit Financiar-Contabil - Pagina 38
Audit Financiar-Contabil - Pagina 39
Audit Financiar-Contabil - Pagina 40
Audit Financiar-Contabil - Pagina 41
Audit Financiar-Contabil - Pagina 42
Audit Financiar-Contabil - Pagina 43
Audit Financiar-Contabil - Pagina 44
Audit Financiar-Contabil - Pagina 45
Audit Financiar-Contabil - Pagina 46
Audit Financiar-Contabil - Pagina 47
Audit Financiar-Contabil - Pagina 48
Audit Financiar-Contabil - Pagina 49
Audit Financiar-Contabil - Pagina 50
Audit Financiar-Contabil - Pagina 51
Audit Financiar-Contabil - Pagina 52
Audit Financiar-Contabil - Pagina 53
Audit Financiar-Contabil - Pagina 54
Audit Financiar-Contabil - Pagina 55
Audit Financiar-Contabil - Pagina 56
Audit Financiar-Contabil - Pagina 57
Audit Financiar-Contabil - Pagina 58
Audit Financiar-Contabil - Pagina 59
Audit Financiar-Contabil - Pagina 60
Audit Financiar-Contabil - Pagina 61
Audit Financiar-Contabil - Pagina 62
Audit Financiar-Contabil - Pagina 63
Audit Financiar-Contabil - Pagina 64
Audit Financiar-Contabil - Pagina 65
Audit Financiar-Contabil - Pagina 66
Audit Financiar-Contabil - Pagina 67
Audit Financiar-Contabil - Pagina 68
Audit Financiar-Contabil - Pagina 69
Audit Financiar-Contabil - Pagina 70
Audit Financiar-Contabil - Pagina 71
Audit Financiar-Contabil - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar-Contabil
    • Cap[1]. 1 - Cap. 2.doc
    • Cap[1]. 3 - Cap. 4.doc
    • Cap[1]. 5 - Cap. 8.doc

Alții au mai descărcat și

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

1.Cadrul legislativ privind datoriile *Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,...

Ai nevoie de altceva?