Locul clienților în strategia comercială

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 23204
Mărime: 308.56KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Zamfir Pal
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CLIENŢILOR ÎN NOUA ECONOMIE.6
 3. 1.1. DEFINIREA CLIENŢILOR ÎN NOUA ECONOMIE.8
 4. 1.2. POZIŢIA FIRMEI ÎN RAPORT CU PIAŢA.10
 5. 1.3. RELAŢIILE FIRMĂ – CLIENT ÎN CONTEXTUL NOII ECONOMII.10
 6. CAP. 2. STRATEGIA FIRMEI – ASPECTE CONCEPTUAL-METODOLOGICE.14
 7. 2.1. DEFINIREA STRATEGIEI FIRMEI.15
 8. 2.2. TIPOLOGIA STRATEGIILOR FIRMEI.19
 9. 2.3. POSIBILE STRATEGII COMERCIALE ALE FIRMELOR ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII
 10. ROMÂNIEI ÎN STRUCTURILE EUROPENE.21
 11. CAP. 3. IMPORTANŢA CLIENŢILOR ÎN FUNDAMENTAREA ŞI ELABORAREA
 12. STRATEGIA FIRMEI S.C. AMET S.R.L.22
 13. 3.1. ELEMENTE DEFINITORII ALE STRATEGIEI FIRMEI.23
 14. 3.2. STRATEGII DE VIITOR ALE FIRMEI.28
 15. CONCLUZII.31
 16. BIBLIOGRAFIE.35

Extras din licență

INTRODUCERE

În activitatea de piaţă, firmele româneşti se confruntă cu diverse probleme în lupta lor pentru supravieţuire. Confruntate cu o concurenţă din ce în ce mai acerbă, firmele nu pot decât să caute noi soluţii de menţinere pe piaţă şi de dezvoltare a lor, dacă este posibil.

În vederea supravieţuirii, întreprinderile sunt obligate să-şi reevalueze repede şi profund obiectivele în afaceri şi strategiile. Aceasta pentru că, în prezent, firmele există şi se dezvoltă într-un mediu care se schimbă rapid, un mediu al inovaţiilor, al legilor noii economii, al politicilor concrete de cucerire a pieţelor şi a scăderii fidelităţii clienţilor, ca urmare a produselor din ce în ce mai competitive din punct de vedere calitativ. Astfel că nu este de mirare că firmele cele mai prospere sunt cele care reuşesc să ofere clienţilor lor satisfacţia scontată, adică sunt cele care înţeleg marketingul nu ca pe o funcţie separată, ci ca pe o filozofie de însuşit la nivelul întregii organizaţii.

În ultimii ani, cuvântul „strategie” s-a regăsit din ce în ce mai des în vocabularul cotidian. Astăzi se discută despre strategia Guvernului, strategia unor partide, strategia de aderare la Uniunea Europeană, strategia IMM-urilor, strategii de dezvoltare etc.

Cuvântul „strategie” îşi are originea în limbajul militar din Grecia şi poate fi definit ca ştiinţa şi arta de a conduce o campanie militară prin combinarea şi utilizarea diferitelor resurse şi mijloace pe o scară largă pentru a câştiga un avantaj în război. Cu alte cuvinte, strategia este arta de a combina diferite resurse şi a utiliza mijloacele necesare în vederea desfăşurării unor acţiuni menite a atinge obiectivele propuse, prin identificarea şi utilizarea unui avantaj competitiv, obiective derivate din misiunea firmei. Această definiţie dată strategiei oferă suficiente detalii cu privire la componentele unei strategii: misiunea, obiective, opţiuni strategice, resurse, mijloace, tactici, termene, avantaj competitiv.Strategia este răspunsul dat mediului de către firmă, în urma analizei acestuia.

În general, orientarea firmelor către mediu presupune un efort continuu din partea acestora de integrare a tuturor acţiunilor lor într-un tot unitar, subordonate unor obiective pe termen lung. Aceasta înseamnă că acţiunile firmei de natură comercială, financiară, de cercetare-dezvoltare, producţie şi aprovizionare vor fi integrate într-un ansamblu coerent, într-o viziune de perspectivă. Orientarea de perspectivă a întreprinderilor nu presupune doar creşterea rolului previziunilor în fundamentarea deciziilor. Este vorba despre o atitudine globală, de un comportament prospectiv al firmelor care să dea sens pe termen lung tuturor acţiunilor firmelor.

Integrarea României în organismelor europene determină apariţia de oportunităţi, dar şi de probleme pentru firmele care funcţionează pe piaţa românească. Nevoite să le facă faţă sau să se folosească de acestea, întreprinderile sunt obligate să-şi perfecţioneze activităţile fie prin diversificarea acestora, fie prin reorientarea asupra altor activităţi.

Pentru a menţine o întreprindere în aceeaşi stare de funcţionare eficientă şi, cu atât mai mult, pentru o creştere a performanţelor, este necesară o adaptare continuă a acesteia la schimbările care au loc în cadrul mediului extern în care funcţionează şi nu numai. Managerii se confruntă adesea cu probleme de adaptare a firmei pe care o conduc la noile exigenţe ale mediului. O astfel de adaptare presupune permanente schimbări în cadrul întreprinderii, schimbări care trebuie prevăzute, cunoscute şi conduse, ceea ce necesită cunoştinţe de management al schimbărilor.

Organizaţia fiind un sistem economico-social viu, dinamic, care apare, se dezvoltă, se maturizează şi dispare într-un anumit mediu, este necesar ca, în vederea adaptării ei la cerinţele mediului ambiant, să se realizez o diagnoză a mediului de afaceri în care competiţia este la un nivel înalt, unde numai firmele cele mai puternice, mai flexibile vor supravieţui şi unde firmele incapabile să lupte eficace vor pieri. Teoria managementului strategic a fost dezvoltată pentru a ajuta conducerea firmelor să înţeleagă şi să analizeze acţiunile necesare pentru a le conduce în mod eficace şi eficient în cadrul acestui mediu ostil. Firma va trebui să înţeleagă poziţia pe care o ocupă pe piaţă, propriile puncte forte şi puncte slabe, cât şi pe cele ale concurenţilor săi. Concomitent ea trebuie să-şi înţeleagă clienţii şi să poată comercializa produse şi servicii de o calitate superioară şi la un anumit preţ care să genereze suficiente câştiguri pentru a-şi asigura nu numai supravieţuirea, ci şi dezvoltarea.

Cunoscut este faptul că, investigarea realităţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi legilor interne ale formării şi evoluţiei fenomenelor, cu cea sistemică orientată spre studierea acestora într-un mediu în continuă schimbare. Astfel că, întreprinderea trebuie să-şi revizuiască în mod constant poziţia strategică prin propria prismă a schimbărilor de pe piaţă şi din cadrul său.

Interesul pentru strategie manifestat în cadrul firmelor este provocat de faptul că mediul extern a devenit din ce în ce mai imprevizibil, fără legătură cu trecutul şi, în consecinţă, obiectivele singure nu mai constituie o bază suficientă pentru decizia de reorientare a firmei, confruntată permanent cu ameninţări şi deschideri noi.

Pentru ca o firmă să supravieţuiască şi să se dezvolte trebuie să genereze un profit suficient de mare. Acesta se realizează prin atragerea unui anumit număr de clienţi şi vânzarea către acestea de produse şi/sau servicii la un preţ care produce un profit ce poate fi folosit pentru dezvoltarea firmei. Pentru a atrage clienţii, aceştia trebuie să perceapă anumite avantaje din cumpărarea produselor sau serviciilor respective. În vederea oferiri unui avantaj clienţilor săi firma trebuie să-şi stabilească strategii generice, strategii care sunt fundamentate fie pe diferenţierea produsului sau serviciului, fie pe costul produsului.

În speranţa supravieţuirii unele firme se concentrează pe produse, altele asupra pieţelor, iar altele se concentrează pe clienţi. Succesul firmei pe termen lung, în actualul context al noii economii, poate fi asigurat doar dacă obiectivele şi strategiile vor fi concentrate pe clienţi.

Desigur, în acest caz, firma se va concentra asupra satisfacerii nevoilor clienţilor prin realizarea de cercetări în exterior şi funcţionând pe o structură organizatorică flexibilă.

Indiferent cum este stabilită o strategie şi de către cine, aceasta trebuie să fie adecvată, acceptată de interesaţii firmei şi fezabilă. Fără o asemenea strategie sistemul managerial al organizaţiei, în ansamblu său şi la nivelul celor patru sisteme – decizional, metodologic-managerial, structural-organizaţional şi informaţional – nu va fi eficace şi performant.

Prezenta lucrarea aduce în discuţie o teorie din ce în ce mai susţinută, conform căreia conceptul de client intern reprezintă o abordare specifică firmelor de „marketing”, adică acele firme care au încorporată o viziune de marketing. Aceste firme sunt orientate spre clienţii săi interni şi externi.

Prin demersul teoretico-practic abordat în lucrare se analizează strategia comercială a firmei şi modul în care s-a elaborat şi fundamentat această strategie, precum şi importanţa clienţilor (interni şi externi) în elaborarea respectivei strategii comerciale.

Date fiind toate acestea, se poate considera că, demersul întreprins se poate constitui într-o radiografie utilă a stării actuale a firmei, precum şi a strategiilor parţiale, strategii ce pot fi utilizate cu succes în fundamentarea unor decizii viitoare privind dezvoltarea firmei.

CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CLIENŢILOR ÎN NOUA ECONOMIE

În noua economie, economia digitală, economia relaţională, se pune un accent deosebit pe inovaţie şi pe realizarea de reţele. Acest fapt determină creşterea competitivităţii firmelor, firme care, pentru a face faţă concurenţei, trec de la o filozofie bazată pe produs şi vânzări, la una bazată pe client şi pe încorporarea conceptului de marketing. Firmele sunt obligate să ofere produse de calitate clienţilor lor, astfel ele riscă să-şi arunce clienţii în braţele concurenţilor. De asemenea, firmele trebuie să-şi menţină calitatea la produsele pe care le comercializează deoarece clientul noii economii este un client modern, cu o educaţie superioară şi cu aşteptări din ce în ce mai mari.

S-a observat că, odată cu intrarea în era Internet-ului şi a e-business, a noii economii, în general, se produs transformări fundamentale ale structurilor socio-economice. Alături de factorii clasici ai producţiei, munca şi capitalul, se adaugă informaţia, fie ca factor distinct fie ca fiind ataşat unuia dintre cei doi factori menţionaţi.

Preview document

Locul clienților în strategia comercială - Pagina 1
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 2
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 3
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 4
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 5
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 6
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 7
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 8
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 9
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 10
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 11
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 12
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 13
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 14
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 15
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 16
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 17
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 18
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 19
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 20
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 21
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 22
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 23
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 24
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 25
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 26
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 27
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 28
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 29
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 30
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 31
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 32
Locul clienților în strategia comercială - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Locul Clientilor in Strategia Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Îmbunătățire a Relațiilor cu Clienții într-o Firmă de Servicii Comerciale

Introducere Modernizarea societăţii reprezintă un proces care implică dezvoltarea tuturor laturilor vieţii economice, sociale şi culturale....

Caiet de practică

Capitolul I Descrierea companiei S.C JHONY CROS IMPEX S.R.L este o firmă cu capital integral privat ce şi-a început activitatea în anul 2004 sub...

Analiza Instrumentelor de Marketing Intern la SC Carrefour România SA

Prezentarea generală a S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A Scurt istoric Carrefour Compania CARREFOUR a fost fondată în anul 1959 în Franţa de către...

Credite acordate de Banca Persoanelor Fizice - BRD

Cap.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA BANCII ROMANE PENTRU DEZVOLTARE – GROUPE SOCIETE GENERALE 1.1.SCURT ISTORIC.REZULTATE FINANCIARE BRD...

Studiu de Fezabilitate al Firmei Top Construct

1. Prezentarea firmei si a programului de investitii propus de aceasta Societatea comercială Top Construct S.R.L., s-a înfiinţat în anul 2003...

Piața imobiliară

Piaţa imobiliară În literatura de specialitate, proprietatea imobiliară presupune terenul aferent, cumulul de bunuri care în mod evident fac corp...

Practică de specialitate - Carrefour

Am ales să vorbesc despre hipermarketul Carrefour din Sibiu deoarece aici imi desfăşor activitatea de zi cu zi fiind angajata in cadrul firmei...

Administrarea întreprinderilor de comerț, turism, servicii - curs 5

Curs 5 Administrarea întreprinderilor de comert, turism, servicii Tema 4: Administrarea întreprinderilor mici si mijlocii din comert, turism,...

Ai nevoie de altceva?