Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 15501
Mărime: 8.88MB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 15
UNIVERSITATEA „PETROL - GAZE” PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. - ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE
 2. 1.1. Obiectul şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor .5
 3. 1.2. Clasificarea cheltuielilor care formează costul producţiei .8
 4. 1.2.1. Cheltuielile variabile.15
 5. 1.2.2. Cheltuielile fixe.18
 6. CAPITOLUL II. - ASPECTE TEORETICE PRIVIND METODA STANDARD COST
 7. 2.1. Definirea şi rolul costurilor .21
 8. 2.2. Structuri de costuri .25
 9. 2.3. Metoda standard – cost . 32
 10. 2.3.1. Calculul costului standard pe produs .33
 11. 2.3.2. Calculul costurilor standard pentru manoperă .36
 12. 2.3.3. Organizarea sistemului de calcul şi evidenţa abaterilor de la costurile standard .36
 13. CAPITOLUL III. - STUDIU DE CAZ REALIZAT LA „CONFECŢIA S.C.M.” PLOIEŞTI
 14. 3.1. Documentele contabile si continutul lor . 45
 15. 3.2. Prezentarea societăţii „Confecţia” SCM Ploieşti.50
 16. 3.2.1. Obiectul de activitate al societăţii . 50
 17. 3.2.2. Structura de organizare la Confecţia S.C.M. Ploieşti .57
 18. 3.3. Costuri privind produsul “Costum iarna” . 58
 19. 3.3.1. Cost standard pentru produsul “Costum iarna“.58
 20. 3.3.2. Cost efectiv pentru produsul “Costum iarna“ .64
 21. 3.4. Calculul abaterilor cheltuielilor efective de la cele standard.85
 22. 3.4.1. Abaterile din diferenţa de pret . 87
 23. CAPITOLUL IV. - CONCLUZII GENERALE
 24. 4.1. Posibilităţi de utilizare în decizia managerială a informaţiilor privind costurile . 95
 25. 4.2. Concluzii şi propuneri. . 99
 26. ANEXE . 104
 27. BIBLIOGRAFIE. 130

Extras din licență

CAPITOLUL 1

ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE

1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR

Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care le efectuează o întreprindere pentru obţinerea şi distribuţia (desfacerea) producţiei sale, într-o perioadă de timp determinată şi cantitatea de bunuri, materiale, lucrări, servicii care formează aceasta producţie, exprimată în anumite unităţi de masură. Pentu calculul costurilor este necesar studiul ambelor coordonate care definesc costul unitar şi anume: cheltuielie de producţie şi desfacere exprimate în bani şi producţia care le ocazionează determinată organizatoric şi cantitativ. Aceste coordonate constituie obiect de studiu pentru contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în funcţie de natura sa, de rolul şi scopul urmarit prin calcul.

În cazul cheltuielilor privind obţinerea şi desfacerea producţiei, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor cuprinde în sfera sa de cercetare următoarele aspecte principale:

- modul de formare al cheltuielilor care se cuprind în costuri şi stabilirea de criterii pentru delimitarea lor faţă de alte consumuri şi plăţi băneşti care intervin în întreprindere;

- comportamentul şi gruparea cheltuielilor privind obţinerea şi desfacerea producţiei în raport cu factorii care le generează şi cu caracterul lor;

- diverşi indicatori calculaţi în funcţie de cheltuielile privind producţia şi desfacerea, cum ar fi: gradul de rigiditate al înterprinderii, indicii de valabilitate, cheltuieli materiale la 1000 lei producţie marfă, costuri la 1000 lei producţie marfă, etc.

În privinţa celei de a doua coordonate a raportului care definesc costul unitar, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor studiază producţia din două puncte de vedere şi anume:

- în calitate de activitate sau proces care se desfăşoară într-un anumit cadru tehnico-organizatoric, folosit într-un grad sau altul în acest scop şi servind concomitent pentru delimitarea cheltuielilor pe sectoare;

- în calitate de rezultat material concret al consumării productive a elementelor fundamentale ale procesului de producţie.

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor mai are ca obiect şi unele probleme de ansamblu cum ar fi:

- studiul conceptelor fundamentale care guvernează gândirea şi calculul costurilor;

- studiul metodelor de calcul, de optimizare şi prognoză a costurilor, a condiţiilor de aplicare a acestora în înterprindere.

Acţiunea de determinare a costului producţiei are un rol deosebit datorită funcţiilor pe care le îndeplineşte acest indicator economic pentru optimizarea deciziilor în înterprindere.

Mărimea costurilor de producţie determinate prin calcul constituie într-un cadru competiţional un criteriu de bază care condiţioneză perfecţionarea proceselor tehnologice, introducerea raţionalizărilor şi invenţiilor în procesul de fabricaţie, organizarea muncii şi a producţiei în general. Calculând costuri pentru producţia sa şi pentru fiecare unitate de produs în parte, înterprinderea poate defalca preţul obţinut pe piaţă în:

- partea care compensează toate valorile consumate pentru producţie şi desfacere;

- profitul întreprinzătorului;

Într-un mediu concurenţial, costurile au un rol important în fundamentarea deciziilor privind alegerea regimului optim al producţiei şi reglarea volumului său, ele constituie deci, un instrument deosebit, care condiţionează conducerea unităţii atât pe ansamblu cât şi pe fiecare subdiviziune internă a sa (secţie, atelier).

Costurile de producţie determinate prin calcul în etapa întocmirii studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea unor noi întreprinderi servesc celor interesaţi să se orienteze asupra eficienţei economice a unităţilor preconizate, prin prospectarea legii. Aşadar în organizarea şi conducerea procesului de fabricaţie, în consolidarea autonomiei financiare a întreprinderilor, în planificarea rezultatelor curente ale unităţilor, în specializarea producţiei, şi organizarea cooperării cu alte unităţi, în practicarea unor preţuri promoţionale pe piaţă pentru produsele întreprinderii, etc, nivelul costurilor constitue unul din criteriile determinate. În calitatea sa de indicator şi mijloc de masură a cheltuielilor efectuate de unitate pentru obţinerea şi desfacerea producţiei sale, costul poate juca în toate cazurile adevaratul său rol, doar dacă este determinat în mod realist şi oportun.

1.2. CLASIFICAREA CHELTUIELILOR CARE FORMEAZĂ COSTUL PRODUCŢIEI

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor procedează la gruparea cheltuielilor care determină structura acestora potrivit unor criterii ştiinţifice strict necesare şi în acelaşi timp convenabile pentru atingerea ţelurilor sale, între care: criteriul naturii cheltuielilor, criteriul omogenităţii conţinutului lor, criteriul importanţei lor în procesul de producţie, criteriul modului de repartizare în costul producţiei, criteriul modului de structurare a lor în costul produselor.

a). După natura lor cheltuielile unei întreprinderi se clasifică în:

- cheltuieli de exploatare;

- cheltuieli financiare;

- cheltuieli excepţionale.

Prin cheltuielile de exploatare se înţeleg acele consumuri şi plăţi băneşti care sunt determinate de operaţiunile care decurg din însuşi obiectul de activitate al întreprinderii (ex: valoarea consumului de materii prime, de materiale auxiliare de combustibil, uzura obiectelor de inventar, primele de asigurare datorate, cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii, etc).

Preview document

Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 1
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 2
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 3
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 4
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 5
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 6
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 7
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 8
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 9
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 10
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 11
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 12
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 13
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 14
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 15
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 16
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 17
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 18
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 19
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 20
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 21
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 22
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 23
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 24
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 25
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 26
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 27
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 28
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 29
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 30
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 31
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 32
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 33
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 34
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 35
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 36
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 37
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 38
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 39
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 40
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 41
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 42
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 43
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 44
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 45
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 46
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 47
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 48
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 49
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 50
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 51
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 52
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 53
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 54
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 55
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 56
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 57
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 58
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 59
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 60
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 61
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 62
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 63
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 64
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 65
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 66
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 67
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 68
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 69
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 70
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 71
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 72
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 73
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 74
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 75
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 76
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 77
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 78
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 79
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 80
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 81
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 82
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 83
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 84
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 85
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 86
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 87
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 88
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 89
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 90
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 91
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 92
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 93
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 94
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 95
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 96
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 97
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 98
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 99
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 100
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 101
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 102
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 103
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 104
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 105
Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • ANEXE.doc
 • Cuprins.doc
 • pag 1.doc
 • Proiect format A4 11.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați

INTRODUCERE Contabilitatea „una dintre cele mai sublime creaţiuni ale geniului uman ( ) o oglindă a trecutului şi o clauză a viitorului”, este o...

Metode de evidență analitică a cheltuielilor de producție și de calculație a costurilor parțiale - metoda direct - costing

INTRODUCERE “Aşa cum orice legendă conţine în parte un dram de adevăr, şi în istoria contabilităţii îşi poate găsi locul un strop de legendă.”...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Politică de preț la SC Cisam SA

Referinţe bibliografice 59 CAP.I. PREŢUL ÎN CONCEPTUL DE MARKETING 1.1 DEFINIREA PREŢULUI Preţul alături de produs, pe care-l însoţeşte de-a...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Ai nevoie de altceva?