Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13901
Mărime: 179.69KB (arhivat)
Publicat de: Ana-Maria S.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ștefan Anamari-Beatrice
Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative
Universitatea "Petru Maior", Targu Mures

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FENOMENUL
 3. DE EVAZIUNE FISCALĂ .7
 4. 1.1 Conceptul de evaziune fiscală 7
 5. 1.2 Forme de manifestare a evaziunii fiscale ...8
 6. 1.2.1 Evaziune fiscală la nivel național ...9
 7. 1.2.1.1 Evaziune fiscală licită ...9
 8. 1.2.1.2 Evaziune fiscală ilicită 10
 9. 1.2.2 Evaziune fiscală la nivel internațional ..12
 10. 1.3 Factori și efecte ale fenomenului evazionist 15
 11. Capitolul II. METODE DE PREVENIRE ȘI FORME DE CONSTRÂNGERE A FENOMENULUI DE EVAZIUNE FISCALĂ 17
 12. 2.1 Limitarea fiscală si rolul său în prevenirea evaziunii fiscale .17
 13. 2.2 Adoptarea noii legi a evaziunii fiscale - măsură importantă în prevenirea și
 14. combaterea fenomenului de evaziune fiscală ..18
 15. 2.3 Controlul fiscal- parghie de identificare, masurare si combatere a evaziunii fiscale 20
 16. Capitolul III. 3.STUDIU DE CAZ-ASPECTE PRACTICE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ ÎNTR-O SOCIETATE COMERCIALĂ DIN
 17. REPUIBLICA MOLDOVA ...23
 18. 3.1. Prezentarea cazului de evaziune fiscală înregistrată în cadrul societății comerciale Tehnica SRL ..23
 19. 3.2 Cazul de evaziune fiscală abordat în conformitate cu legea contabilității ..26
 20. 3.3 Abordarea cazului de evaziune fiscală din Republica Moldova din perspectiva legislației românești ..35
 21. 3.3.1 Abordarea cazului de evaziune fiscală conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizat la 12 ianuarie 2017 . .. .36
 22. 3.3.1.1 Abordarea cazului de evaziune fiscală din perspectiva impozitului pe venitul microîntreprinderilor ... ... . 36
 23. 3.3.1.2 Abordarea cazului de evaziune fiscală din perspectiva impozitului pe profit ...38
 24. 3.3.2 Abordarea cazului de evaziune fiscală conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizat la 29 martie 2018 ..40
 25. 3.4 Previziunea evaziunii fiscale raportată la indicatorii economico financiari ..42
 26. CONCLUZII ȘI PROPUNERI .46
 27. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE .50
 28. ANEXE

Extras din licență

Introducere

MOTO:

”Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e plăcut să vezi, pe ce e plăcut să auzi, pe ce e plăcut să simți, să respiri sau să guști; impozite pe căldură, pe locomoțiune, impozite pe tot ce e terestru și subteran, pe tot ce e produs în țară și pe tot ce ne vine din străinătate; impozite pe materii prime și pe orice valoare nouă creează omul; impozite pe sosurile care ne excită pofta de mâncare și pe doctoriile care ne dau sănătate; pe hermina care împodobește roba magistralului și pe funia care spânzură pe criminal; pe cuiele sicriului și pe panglicile miresei. În pat sau la masă, când te scoli sau când te culci trebuie să plătești. Școlarul biciuiește sfârleaza lui taxată. Tânărul imberb conduce un cal taxat cu un ham taxat, pe un drum taxat. Iar englezul muribund își toarnă doctorial pentru care a achitat un impozit de 7 % într-o lingură pentru care a plătit cu același titlu 15% și zace pe un cearșaf de indiană în prețul căruia este încorporată o taxă de 22%, ca să moară în brațele unui farmacist care a plătit 100 de lire licență, pentru a avea dreptul să-l omoare”

(Sydney Smith,Edinburg Review,1820)

Luând în considerație această realitate categorică, respectiv cea a fenomenului evazionist, precum și interesul crescut față de acest fenomen a cărui evoluție este foarte accelerată și de dimensiuni ridicate, am ales această lucrare de licență pentru studiu. Actualitatea temei de fenomen evazionist are în spate o realitate categorică, și anume acela că evaziunea fiscală este o ”capodoperă” a statului în baza unor reguli impuse tot de stat.

Motivația alegerii acestei teme ”izvorăște” din dorința de a afla mai multe despre acest fenomen care produce efecte în mod direct asupra bugetului de stat și așa insuficient, în comparație cu nevoile pe care țara noastră le are. Un alt aspect care m-a determinat să aleg această temă vine din ideea că aș vrea să-mi urmez studiile de masterat în domeniul fiscal, iar această lucrare ar fi primul pas în cunoașterea ”lumii” fiscale al României, dar și al Republicii Moldova.

Prin intermediul acestei lucrări îmi propun să îmi aduc contribuția la interpretarea și înțelegerea exactă a cauzelor, a aspirațiilor și a dinamicii fenomenului menționat, la identificarea și studierea cadrului legal existent pentru a putea găsi eventuale omisiuni legislative, încercând în același timp să propun noi metode de atingere a obiectivelor propuse la nivel național în ceea ce privește prevenirea, dar și combaterea evaziunii fiscale.

Capitolul 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FENOMENUL DE EVAZIUNE FISCALĂ

Echilibru dintre milenii ne arată amploarea activităților economice ce au loc în statele puternic dezvoltate din Europa, America și Asia. Relațiile economice internaționale ”trăiesc” un dinamism fără precedent, datorită integrării statelor noi și a noilor sisteme economice, au loc asocieri și fuziuni între entități multinaționale.

Este în afara oricărui dubiu faptul că în acest nemărginit teritoriu al economiei, încep să se dezvolte și se finalizează un număr impresionant de afaceri ilegale. Frauda afectează economia în ansamblul ei, provoacă mari pierderi financiare, slăbește echilibru social, amenință organizațiile democratice, provoacă neîncrederi în sistemul economic, corupe și compromite unitățile economice și sociale.

1.1 Conceptul de evaziune fiscală

În absența diferitor surse de finanțare și de pledare a statului, fiscalitatea, deși inoportună pentru subiecții impozabili, oricât patriotism ar dovedi aceștia, a fost și este, în continuare, o necesitate obiectivă. Deși are o istorie îndelungată, însoțind, în decursul timpului, apariția și dezvoltarea statului, impozitul reprezintă una din unitățile publice cele mai discutabile. Chiar dacă merge vorba de aspecte legale, cetățenii contribuabili, din tot timpul, s-au opus obligațiilor fiscale de plată, prin metode legale sau ilegale, încercând astfel să-și ascundă o parte cât mai semnificativă din venitul personal. Evaziunea fiscală este unul din procesele economico-sociale de maximă importanță, întâlnit în toate statele de astăzi, într-o măsură mai mare sau mai mică. Din păcate, nu se pot face multe schimbări în acest domeniu, ceea ce mai este posibil, efectiv, este reducerea la maximul posibil a acestui proces, ”dezrădăcinarea” sa fiind practic imposibilă.

Dintotdeauna, mulțimea obligațiilor fiscale, pe care legile fiscale le impun și mai ales încărcătura acestor obligații au impulsionat ingeniozitatea subiecților impozabili, determinându-i pe aceștia să găsească cele mai diverse metode de ocolire a legii. Dar, motivația principală a fenomenului dat este aceea că, lovind persoanele în avuția lor, fiscalitatea îi atinge într-unul din cele mai simțibile și emotive interese, și anume interesul material.

Literatura de specialitate oferă o mulțime de interpretări noțiunii de evaziune fiscală. Una dintre acestea definește „evaziunea fiscală” ca fiind „totalitatea procedeelor licite sau ilicite cu ajutorul cărora, cei interesați sustrag, în totalitate sau în parte, materia lor impozabilă obligațiilor stabilite prin legile fiscale” .

O altă semnificație al conceptului de evaziune fiscală a fost dat de M.Duverger, care spunea că acest fenomen „desemnează ansamblul manifestărilor de fugă din fața impozitului” , în acest sens, existând evaziune fiscală, în sensul propriu al termenului, atunci când „cel care ar trebui să plătească impozitul, nu îl plătește, fără ca obligația acestuia să fie transmisă asupra unui terț” . Carmen Corduneanu, în lucrarea „Sistemul fiscal în știința finanțelor” precizează că „evaziunea fiscală constă în sustragerea contribuabililor de la plata obligațiilor fiscale care le revin, în mod parțial sau total, utilizând lacunele legislative sau recurgând la manevre ingenioase, în scopul ascunderii materiei impozabile”.

Indiferent de felul cum este interpretat acest fenomen, evaziunea fiscală reprezintă nerespectarea, de către contribuabil, a obligațiilor fiscale.

Bibliografie

1. Carmen Corduneanu, Sistemul fiscal în știința finanțelor,Editura Codecs, București,1998

2. Dan Drosu Șaguna, Mihaela Tutungiu, Evaziunea fiscală, Editura Oscar Print București, 1995;

3. Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, Dolul, frauda și evaziunea fiscală, București, Editura Lumina Lex, 1996;

4. Jean-Claude Martinez, La fraude fiscale, PUF,Paris, 1990 ;

5. Maurice Duverger, Finances publiques, Press Universitaires de Frances ,Paris, 1965 ;

6. Mihaela Göndör ,Finanțe publice, Editura Universitatea Petru Maior,Târgu Mureș,2010

7. Nicolaie Hoanță Evaziunea fiscală, Editura Tribuna Economică, București, 1997.

8. Nicolaie Hoanță, Economie și finanțe publice, Editura Polirom,Iași, 2000;

- **

9. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, Revista Drept Penal nr. 2/2006;

10. Mihai Antonescu, Radu Buziernescu,Tendințe actuale ale unor forme de evaziune fiscală pe plan internațional, Revista Finanțe Publice și Contabilitate, nr. 1/2004 ;

11. Nicolae Grigorie-Lăcrița ”Cazuri particulare de paradisuri fiscale?”, Revista Impozite și taxe, nr.6/2005

12. Petro Ngaoszvath, La fraude fiscale dans les Etats du tiers - monde, citat de Nicolaie Hoanță , Revista Impozite și Taxe, nr.5/1996

13. Valerică Dabu, Ana-Maria Gușanu, Noua lege privind evaziunea fiscală, Revista Drept Penal nr. 1/2006;

- **

14.Viorel Berliba în Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, Teză de doctorat, Chișinău, 2002.

15. Codul fiscal al Republicii Moldova, CFRM1163/1997

16. Codul penal al Republicii Moldova, CPM985/2002

17. Codul de Procedură Fiscală al României (Ordonanța numărul 93/2003).

18. www.anaf.ro;

19. ww.insse.ro/ Revista Română de Statistică - Supliment nr.1/2017

20. http://lex.justice.md;

21. http://jurisprudenta.csj.md;

Preview document

Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 1
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 2
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 3
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 4
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 5
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 6
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 7
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 8
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 9
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 10
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 11
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 12
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 13
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 14
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 15
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 16
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 17
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 18
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 19
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 20
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 21
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 22
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 23
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 24
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 25
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 26
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 27
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 28
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 29
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 30
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 31
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 32
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 33
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 34
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 35
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 36
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 37
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 38
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 39
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 40
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 41
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 42
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 43
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 44
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 45
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 46
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 47
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 48
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 49
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 50
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 51
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 52
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 53
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 54
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 55
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 56
Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind identificarea evaziunii fiscale si metode de prevenire si combatere a acesteia.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Teoria și practica situațiilor financiare

1.1 Informaţia contabilă în condiţiile globalizării economice Globalizarea desemnează astfel o intensificare a relaţiilor economice, politice,...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

INTRODUCERE In contextual economico-social actual, intreprinderea are un rol determinant, in calitatea ei de furnizori de bunuri si servicii...

Ai nevoie de altceva?