Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13238
Mărime: 921.02KB (arhivat)
Publicat de: Daniela M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu
Lucrare prezentată la Universitatea Titu Miorescu

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR 4
 2. 1.1 Organizarea contabilității cheltuielilor societăților comerciale 4
 3. 1.2 Organizarea contabilității veniturilor societăților comerciale 7
 4. CAPITOLUL 2 . PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII COMERCIALE STEINEL ELECTRONIC SRL 9
 5. 2.1. Prezentarea domeniului de activitate al firmei 9
 6. 2.2. Tehnologiile de iluminare inovatoare 10
 7. 2.3 Produsele 11
 8. 2.4. Structura acționariatului firmei STEINEL ELECTRONIC SRL 12
 9. 2.5 Structura organizatorică și funcțională a firmei STEINEL ELECTRONIC SRL 13
 10. 2.6 Principalii indicatori economici ai firmei STEINEL ELECTRONIC SRL 14
 11. 2.7 Structura organizatorică funcțională 15
 12. 2.8 Furnizorii firmei STEINEL ELECTRONIC SRL 17
 13. 2.9 Clienții firmei STEINEL ELECTRONIC SRL 19
 14. 2.10 Analiza concurenților 21
 15. 2.11 Analiza prețului 22
 16. Analiza SWOT 25
 17. CAPITOLUL 3 TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE LA FIRMA STEINEL ELECTRONIC SRL 26
 18. 3.1 Ciclul contabil 26
 19. 3.2 Închiderea exercițiului financiar 27
 20. 3.3 Analiza performanței întreprinderii pe baza informațiilor furnizate de bilanțul contabil 29
 21. 3.4 Contul de profit și pierdere 34
 22. 3.5 Tranzacții contabile privind veniturile și cheltuielile firmei STEINEL ELECTRONIC SRL luna decembrie 2019 37
 23. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 46
 24. Lista tabele, grafice, figuri 47
 25. BIBLIOGRAFIE 48
 26. ANEXA 1 49
 27. ANEXA 2 52

Extras din licență

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA VENITURILOR

ȘI CHELTUIELILOR

În acest capitol vor fi prezentate câteva considerente privind obținerea rezultatelor financiare de către entitățile comerciale, pentru realizarea acestora trebuie desfășurate activități înscrise în obiectul lor de activitate, aceste activități generează cheltuieli și apoi venituri, obținându-se în final rezultatul scontat.

În activitatea entităților se realizează, deci, o multitudine de operațiuni care angajează cheltuieli și generează venituri. Pentru înregistrarea și calcularea cheltuielilor, respectiv a veniturilor, sunt cuprinse în planul general de conturi mai multe conturi de cheltuieli și venituri. Pentru cheltuieli este creată clasa 6 ,,Conturi de cheltuieli”, iar pentru venituri clasa 7 ,,Conturi de venituri”.

O caracteristică comună a acestor conturi din clasele 6 și 7 este că ele nu participă la stabilirea sau evaluarea posturilor în bilanțul contabil în mod direct, ci prin intermediul rezultatelor financiare stabilite cu ajutorul contului de rezultate ale exercițiului pentru care în clasa 1 ,,Conturi de capital” este creat contul 121 ,,Profit sau pierdere”.

Cheltuielile unei entități patrimoniale reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru consumurile de materii prime și materiale, pentru lucrările executate și serviciile prestate, pentru plata personalului și a altor obligații contractuale sau legale, pentru deprecierea activelor, valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau dispărute. Conturile de cheltuieli sunt ,,conturi de rezultate, de activ, ce nu prezintă sold. Se debitează cu cheltuielile aferente exe4rcițiului curent și se creditează cu cheltuielile exercițiului curent transferate la sfârșitul perioadei”

Veniturile unei entități patrimoniale reprezintă ,,valorile sau sumele încasate sau de încasat din livrări de bunuri, executări de lucrări, prestări de servicii, executări de obligații sau contractuale” .

1.1 Organizarea contabilității cheltuielilor societăților comerciale

Nu există activitate economico-socială care să nu genereze consumuri de resurse, concretizate în cheltuieli. în cazul entităților, consumurile de resurse au la origine activitățile desfășurate pentru realizarea obiectului de activitate. O parte dintre elementele utilizate în activitatea economică se consumă în procesele de producție și de comercializare, o altă parte se uzează, iar altele trebuie remunerate.

Desfășurarea normală a activității oricărui agent economic presupune consum de resurse, cunoscute sub denumirea generică de cheltuieli. Conform reglementărilor contabile, pentru agenții economici, editate de MPP, în anul 2002, cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor, ori creșteri ale datoriilor care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

Rezultă astfel din definirea cheltuielilor că acestea includ pierderile, precum și acele cheltuieli care apar în procesul desfășurării activităților curente ale întreprinderii. Astfel, cheltuielile care apar cu ocazia desfășurării activităților curente ale întreprinderii includ costul vânzărilor, salariile și adiacentele lor, amortizările care apar sub forma ieșirilor sau scăderii activelor. Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice, fără să difere ca natură de alte tipuri de cheltuieli.

Potrivit ,,Cadrului general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare” elaborat de IASC/IASB, cheltuielile reprezintă ,,diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ala valorii activelor sau creșteri ale datoriilor care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari” .

În categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, acele rezultate din dezastre, cum ar fi inundațiile sau incendiile, precum și cele rezultate din cedarea activelor imobilizate. De asemenea, definiția cheltuielilor include și pierderile nerealizate, cum ar fi cele rezultate din creșterea cursului de schimb valutar în cazul unor împrumuturi pe care entitatea le-a contractat în valută. De obicei, în contul de profit și pierdere, prezentarea pierderilor se efectuează distinct, datorită importanței cunoașterii existenței și valorii acestora în procesul decizional. Pierderile sunt raportate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul ,,Alte cheltuieli de exploatare”.

Bibliografie

1. Calotă T., O., (2017) Contabilitate de la teorie la practică. Metodă și modelare, Editura Universitară, București;

2. Calotă T., O., (2017) Contabilitate de la teorie la practică. Ciclul contabil și închiderea exercițiului financiar, Editura Universitară, București;

3. Ciobănașu, M., (2011), Analiză economico-financiară, Editura Universitară, București;

4. Dumbravă, M., (2010), Analiza performanței firmei. Metode și modele, Editura Economică, București;

5. Gherghina, R.,Crețan, G., C., (2012), Finanțe, Editura Universitară, București;

6. Gherghina, R., Duca, I., (2012), Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, București;

7. Negruțiu M., Calotă T.,O., (2009), Introducere în contabilitate, Ediția a II-a, Ed. Renaissance, București;

8. Ristea M., (1992), Bazele contabilității, Universitatea Independentă Titu Maiorescu, București.

9. Tănase Alin Eliodor, 2019, Suport de curs, Contabilitate de Gestiune, UTM București, FBCAA, 2019.

10. Documente contabile firma STEINEL ELECTRONIC SRL

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare..

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 35/14.01.2019.

Preview document

Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 1
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 2
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 3
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 4
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 5
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 6
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 7
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 8
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 9
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 10
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 11
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 12
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 13
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 14
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 15
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 16
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 17
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 18
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 19
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 20
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 21
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 22
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 23
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 24
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 25
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 26
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 27
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 28
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 29
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 30
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 31
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 32
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 33
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 34
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 35
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 36
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 37
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 38
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 39
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 40
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 41
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 42
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 43
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 44
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 45
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 46
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 47
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 48
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 49
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 50
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 51
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 52
Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Veniturile si cheltuielile la S.C. Steinel SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA

INTRODUCERE Datorită efectelor sale atât asupra consumatorulul cât și asupra interprinderilor și bugetului de stat, taxa pe valoarea adugată a...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Studiul performanțelor financiare la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Cuvântul performanță este de origine latină, iar expresia ,,performare” înseamnă a finaliza o activitate propusă. Semnificația...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Ai nevoie de altceva?