Contractul Individual de Muncă

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 11721
Mărime: 44.57KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. CONDIŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL MUNCII 6
 3. 1.1.Principii fundamentale 6
 4. 1.2. Contractul individual de muncă 7
 5. 1.3.Executarea contractului individual de muncă 15
 6. CAPITOLUL II. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 18
 7. 2.1.Delegarea şi detaşarea salariatului 18
 8. 2.2.Suspendarea contractului individual de muncă 20
 9. CAPITOLUL III. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 27
 10. 3.1 Concedierea 29
 11. CONCLUZII 41
 12. BIBLIOGRAFIE 46

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă.

Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii omeneşti , toate

bunurile folositoare omului sunt rodul muncii sale.

M. Eminescu spunea- munca reprezintă legea lumii moderne, care nu are loc, pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţia unui popor.

W.E.Chnning consideră munca mai mult decât o unealtă ce acoperă pământul cu fertilitate şi frumuseţe, care supune oceanul şi îndoaie materia în mii de forme.

Munca reprezintă o activitate specifică oamenilor-manuală şi intelectuală prin care aceştia utilizează aptitudinile fizice şi psihice, în scopul producerii de bunuri necesare vieţii lor.

Dreptul muncii, ca expresie juridică poate avea mai multe sensuri:

- ramură de drept, adică ansamblul normelor juridice prin care se reglementează raportul juridic de muncă intervenit între patronat şi salariaţi;

- o disciplină de drept care studiază totalitatea normelor juridice care guvernează raportul juridic de muncă intervenit între patronat şi salariaţi;

- acea ramură a sistemului de drept din ţara noastră alcătuit din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale si colective de muncă dintre patroni şi angajaţi.

Patron care este denumit de codul muncii angajator, este orice persoană juridică înmatriculată sau persoană fizică autorizată potrivit legii, care administrează şi utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă, şi care angajează muncă salarită.

Salariaţii sunt acele persoane obligate, prin profesia sau funcţia lor, pe baza contractului de muncă să desfăşoare o anumită activitate pentru un patron, o anumită perioadă de timp.

Între cele două părţi-patroni şi salariaţi iau naştere, atât relaţii individuale ca urmare a încheierii contractului individual de muncă, dar şi ca rezultatul al instituţionalizării dialogului social, al unor drepturi şi obligaţii ale celor doi parteneri, ca subiecte colective de drept.

Relaţiile sociale de muncă, care sunt reglementate de o normă juridică de dreptul muncii sunt, raporturi juridice de muncă.

Noţiunea de relaţii de muncă cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie. Dar nu toate relaţiile sociale de muncă, sunt reglementate prin norme de dreptul muncii, ci numai acela care se stabilesc ca urmare a încetării unui contract individual de muncă.

Sfera de reglementare a dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe-pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor şi patronatelor, jurisdicţia muncii-care derivă din încheierea contractului individual de muncă, şi care servesc la organizarea muncii şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei.

CAPITOLUL I. CONDIŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL MUNCII

1.1.Principii fundamentale

Dreptul muncii are 2 categorii de principii:

A. Principii fundamentale generale ale sistemului dreptului, consacrate în Constituţia României, ca lege fundamentală a ţării şi în Coduri.

În această categorie intră: principiul democraţiei, principiul egalităţii în faţa legii, principiul legalităţii, principiul separaţiei puterii în stat etc. Acestea se regăsesc în fiecare ramură de drept, deci şi in dreptul muncii.

B. Principii fundamentale proprii ale dreptului muncii, acestea sunt idei generale si comune pentru întreaga legislaţie a muncii şi privesc toate instituţiile dreptului muncii.

Principiul egalităţii între cetăţeni, excluderea privilegiilor şi discriminării sunt garantate şi în exercitarea următoarelor drepturi:

- dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţiile de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru o muncă egală;

- dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;

- dreptul la educaţie şi pregătire profesională;

- dreptul la acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice;

Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile egalităţii şi discriminării.

Bibliografie

1. Athanasiu Alexandru, Moarcăş Claudia Ana – Muncitorul şi legea (Dreptul muncii), Oscar Print,1999.

2. Athanasiu Alexandru, Moarcăş Claudia Ana- Dreptul muncii, Relaţiile individuale de muncă, Oscar Print, 1999.

3. Athanasiu Alexandru - Dreptul securităţii sociale, Ed.Actami ,1995.

4. Călinoiu Constanţa - Jurisdicţia muncii, aspecte teoretice şi practice, Lumina Lex,1998.

5. Dorneanu Valer - Introducere în dreptul muncii, Dreptul colectiv al muncii, Editura Fundaţiei ”România de mâine”, Bucureşti, 2000

6. Dorneanu Valer - Dreptul muncii, Ed.Lumina Lex, 2002.

7. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru - Dreptul securităţii sociale, Ed.All Beck, Bucureşti, 1998

8. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru - Dreptul muncii, Ed.All Beck, Bucureşti, 2000.

9. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru - Dreptul muncii, Ed.All Beck, Bucureşti, 2001.

10. Grădinaru Nicolae - Dreptul muncii şi protecţiei sociale, Ed.Allutus, 2003.

11. Popescu Andrei - Dreptul internaţional al muncii, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.

12. Alexandru Țiclea-Tratat de dreptul muncii Editia a VI a,reviyuita si adugita Tratate 2012 Editura Universul Juridic

13. Ştefănescu Ion Traian- Dreptul muncii, Ed.a-2-a, rev. şi adăugită, Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

14. Voiculescu N. - Dreptul muncii, Ed. Dacia Europa Nova, 2001

Preview document

Contractul Individual de Muncă - Pagina 1
Contractul Individual de Muncă - Pagina 2
Contractul Individual de Muncă - Pagina 3
Contractul Individual de Muncă - Pagina 4
Contractul Individual de Muncă - Pagina 5
Contractul Individual de Muncă - Pagina 6
Contractul Individual de Muncă - Pagina 7
Contractul Individual de Muncă - Pagina 8
Contractul Individual de Muncă - Pagina 9
Contractul Individual de Muncă - Pagina 10
Contractul Individual de Muncă - Pagina 11
Contractul Individual de Muncă - Pagina 12
Contractul Individual de Muncă - Pagina 13
Contractul Individual de Muncă - Pagina 14
Contractul Individual de Muncă - Pagina 15
Contractul Individual de Muncă - Pagina 16
Contractul Individual de Muncă - Pagina 17
Contractul Individual de Muncă - Pagina 18
Contractul Individual de Muncă - Pagina 19
Contractul Individual de Muncă - Pagina 20
Contractul Individual de Muncă - Pagina 21
Contractul Individual de Muncă - Pagina 22
Contractul Individual de Muncă - Pagina 23
Contractul Individual de Muncă - Pagina 24
Contractul Individual de Muncă - Pagina 25
Contractul Individual de Muncă - Pagina 26
Contractul Individual de Muncă - Pagina 27
Contractul Individual de Muncă - Pagina 28
Contractul Individual de Muncă - Pagina 29
Contractul Individual de Muncă - Pagina 30
Contractul Individual de Muncă - Pagina 31
Contractul Individual de Muncă - Pagina 32
Contractul Individual de Muncă - Pagina 33
Contractul Individual de Muncă - Pagina 34
Contractul Individual de Muncă - Pagina 35
Contractul Individual de Muncă - Pagina 36
Contractul Individual de Muncă - Pagina 37
Contractul Individual de Muncă - Pagina 38
Contractul Individual de Muncă - Pagina 39
Contractul Individual de Muncă - Pagina 40
Contractul Individual de Muncă - Pagina 41
Contractul Individual de Muncă - Pagina 42
Contractul Individual de Muncă - Pagina 43
Contractul Individual de Muncă - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Contractul Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Individual de Munca din Punctul de Vedere al Dreptului Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII CA RAMURÅ DE DREPT 1. Obiectul dreptului muncii a) Dreptul muncii este inseparabil legat de muncå, aflatå, la rândul...

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Introducere “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţia unui popor”(Mihai Eminescu). Munca poate fi...

Ai nevoie de altceva?