Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 19338
Mărime: 88.56KB (arhivat)
Publicat de: Noris Busuioc
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1 Importanţa şi actualitatea temei 5
 3. CAPITOLUL 2 Teorii şi explicaţii privind managementul public 16
 4. 2.1 Managementul public 16
 5. 2.1.1. Caracteristicile managementului public 18
 6. 2.1.2. Principii generale ale managementului public 22
 7. 2.2 Serviciul Public – definiţie şi caracteristici 24
 8. 2.2.2 Categorii de servicii publice 25
 9. 2.2.3 Principii şi reguli de organizare a serviciului public 26
 10. 2.3 Managementul serviciilor sociale 28
 11. CAPITOLUL 3 Instituţiile pentru personae adulte 34
 12. 3.1.1. Tipuri de servicii acordate 34
 13. 3.2. Instrumentarea cazurilor în instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte 44
 14. 3.3.Prezentare studiu de caz 47
 15. CAPITOLUL 4 Forme de intervenţie ale asistentului social 52
 16. 4.1 Documentarea 52
 17. 4.2 Observaţia 53
 18. 4.3 Întrevederea 55
 19. 4.4 Interviul 57
 20. 4.5 Genograma familiei asistentului personal 59
 21. 4.6 Ecomapa 60
 22. 4.7 Grupul de suport 61
 23. Concluzii 63
 24. Bibliografie 66
 25. Anexe 69
 26. Anexa1. Fişa iniţială a cazului 70
 27. Anexa2. Fişa de deschidere a cazului 72
 28. Anexa3. Fişa de evaluare individuală 74
 29. Anexa4. Raport de întrevedere 77
 30. Anexa5. Istoric social 80
 31. Anexa6. Ancheta socială 83

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la convingerea că necesitatea abordării corespunzatoare a eleborarii şi managementul de caz în creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială, în această etapă, este prea puţin constientizată de managerii sociali – asistenţii sociali din România.

Aparatul teoretic complex necesar unui astfel de demers este deocamdată mai degrabă apanajul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului organizarte la nivel judeţean sau Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială la nivelul municipiilor, decât la nivelul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială, organizate la nivelul oraşelor sau comunelor, care reprezintă cea mai mare parte din protecţia socială românescă. De asemenea, o serie de programe şi proiecte care se aplică în acest moment cu foarte mare succes pe piaţa finanţărilor nerambursabile sau fondurilor stucturale au un potenţial încă nesesizat şi ar putea să contribuie într-o măsură mai mare la îmbunătăţirea performanţelor serviciilor oferite cetăţenilor, prin adaptarea lor în condiţii bine stabilite. Scopul cercetării a fost acela de a identifica elementele managmentului de caz în creşterea calităţii de asistenţă socială.

Oricare temă de cercetare, finalizată sau nu printr-o lucrare de cercetare, sfârşeşte prin a constitui o provocare pentru autor. Pe lângă plăcerea indiscutabilă a căutarii, a întrebărilor şi răspunsurilor care de cele mai multe ori deschid porţi către alte şi alte direcţii de studiu, se manifestă nesiguranţa, teama de necunoscut , de eroare şi nu în ultimul rând apare problema modului în care urmează a fi împărtăşită informaţia.

Orice ştiintă se construieşte în timp, cu contribuţia unor specialişti recunoscuţi. Orice teorie care aparţine ştiinţei este fundamentată solid, argumentată şi de cele mai multe ori verificată în practică.

Întreaga lucrare pe care o supun atenţiei cititorului este rezultatul unui cumul de conflicte interioare care au condus, cu ajutorul coordonatorului ştiinţific care m-a ghidat pe întreaga perioadă de pregătire, la o abordare a riscului din alte perspective decât mi-am propus la început. Voi face o trecere în revistă a capitolelor care compun prezenta lucrare.

Primul capitol prezintă în mod succint informaţii teoretice ale importanţei temei.

Cel de-al doilea capitol treatează managmentului public, serviciul public, managmentul serviciilor publice locale, manegementul serviciilor sociale, noţiuni generale despre managementul public. Provocare deloc comodă pentru un autor, am căutat să explic o „regulă” simplă din care să se poată genera mai târziu clasificări viabile.

Trecerea de la aleator la risc înseamnă confruntarea cu natura cuantificabilă a acestuia din urmă. A vorbi desre creşterea calităţii unui serviciu despre care nu ştim decât că se poate produce sau nu, este o provocare. „A şti” să atribuim valori de probabilitate unor evenimente are la bază o muncă laborioasă. Dar înainte de orice trebuie să ştim ce înseamnă probabilitate, ce interpretări capătă acest concept în viaţa oamenilor de ştiinţă, în general, şi a managerilor sociali ,în special. Am considerat necesar, prin urmare, să fac o încadrare a serviciilor publice de asistenţă socială în ansamblul serviciilor publice, a managementului proiectului în managmentul serviciilor sociale, în managementul serviiciilor publice şi nu în ultimul rînd, în managementul public. Şi pentru că nu am avut nici o clipă intenţia de a mă păstra în sfera teoreticului pur, am continuat prin a-mi îndrepta atenţia asupra implicaţiilor concrete de a accesa proiecte din cadrul unor programe. Nu am insistat foarte mult pe acest aspect grăbindu-mă să trec spre partea practică a lucrării în cadrul căreia am insistat asupra managementul unui caz de dificultate sporită.

Preview document

Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 1
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 2
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 3
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 4
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 5
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 6
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 7
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 8
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 9
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 10
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 11
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 12
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 13
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 14
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 15
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 16
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 17
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 18
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 19
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 20
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 21
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 22
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 23
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 24
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 25
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 26
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 27
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 28
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 29
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 30
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 31
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 32
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 33
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 34
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 35
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 36
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 37
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 38
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 39
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 40
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 41
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 42
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 43
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 44
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 45
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 46
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 47
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 48
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 49
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 50
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 51
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 52
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 53
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 54
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 55
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 56
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 57
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 58
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 59
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 60
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 61
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 62
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 63
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 64
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 65
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 66
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 67
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 68
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 69
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 70
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 71
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 72
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 73
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 74
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 75
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 76
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 77
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 78
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 79
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 80
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 81
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 82
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 83
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 84
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 85
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 86
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 87
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 88
Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Management Organizational in Institutiile de Asistenta Sociala - Institutii Pentru Persoane Adulte.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Infracțiunile contra statului

Infractiunile contra sigurantei statului în special 1. TRADAREA În Codul penal sunt prevăzute trei infracţiuni care exprimă, sub diverse...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Management Social

Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul,...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Municipiului Pitești

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Ai nevoie de altceva?