Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

Licență
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 20376
Mărime: 71.06KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lari Iurie
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA “ŞTEFAN CEL MARE” FACULTATEA DREPT

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I Consideraţii generale privind percheziţia în sistemul procedeelor probatorii
 3. § 1 Noţiunea de percheziţie ca procedeu probatoriu în procesul penal
 4. § 2 Clasificarea percheziţiei
 5. Capitolul II Procedura de percheziţie
 6. § 1. Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei
 7. § 2. Ordinea procesuală de efectuare a percheziţiei
 8. § 3 Procesul – verbal de efectuare a percheziţiei
 9. § 4 Procedeele de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor de probă
 10. Capitolul III Particularităţile efectuării percheziţiei corporale şi a percheziţiei în localurile misiunilor diplomatice
 11. § 1. Percheziţia corporală
 12. § 2. Percheziţia în localurile misiunilor diplomatice
 13. ÎNCHEIERE
 14. BIBLIOGRAFIA

Extras din licență

INTRODUCERE

Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii cu o măsură de apărare socială pe care a fost adoptată pentru a curma crima şi preveni dezvoltarea acestui flagel negativ, care în decursul secolelor a produs însemnate pagube umane, morale şi materiale.

Secolul XX, cu toate progresele tehnico-ştiinţifice şi a nivelului de dezvoltare a civilizaţiei umane, reprezintă din păcate o creştere record în evoluţia fenomenului criminalităţii, fiind într-o permanenţă ofensivă, societatea la rândul său reuşea să efectueze puţine acţiuni pentru o apărare socială eficientă.

Un rol inestimabil în descoperirea infracţiunii î-l înfăptuieşte fenomenul – stabilirea adevărului de fapt, care readuce starea împrejurărilor trecute cu ajutorul unor informaţii cu care se constată adevărul şi ajută la soluţionarea cauzei penale.

Însemnătatea stabilirii acestor împrejurări constă în aceea, că ele au avut loc în trecut, nu pot fi redate repetat, cunoaşterea lor are loc prin procedeul reconstituirii tabloului săvârşirii faptei date pe baza datelor despre cazul trecut, care a rămas în lumea obiectivă.

Constatarea împrejurărilor săvârşirilor faptei, constituie principalul în activitatea procesual penală, de aceea este foarte actual şi necesar de studiat aprofundat aceste fenomene obiective, care în fine se poate de spus că este acel nucleu de stabilire a adevărului de fapt în întreaga procedură penală, şi anume probele readuc realitatea trecută în prezent, desfăşurînd-o în toată splendoarea ce ţine de adevărul obiectiv, participând la soluţionarea cazului penal.

În lege sunt prevăzute, de asemenea, formele de administrare a mijloacelor de probă. Declaraţiile martorilor, ale victimelor, persoanelor suspectate sau culpabile se obţin prin audierea acestora în cadrul interogatorului. Corpurile delicte şi documentele pot fi administrare în urma cercetării la faţa locului, percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente.

Fiecare formă de administrare a probelor se realizează potrivit prevederilor procesual – penale, prin a cărora strictă respectare se asigură obţinerea de date probante obiective şi veritabile, respectare pe deplin a drepturilor celor implicaţi în proces. Prin lege însă sunt prevăzute doar cele mai importante norme.

Percheziţia este o activitate desfăşurată de către organele judiciare în scopul descoperirii şi ridicării obiectelor, documentelor sau a diferitelor valori ce prezintă importanţă pentru cauza cercetată, precum şi în vederea descoperiri persoanelor care se ascund răspunderii penale. Considerăm că scopul principal al percheziţiei este descoperirea probelor pentru aflarea adevăratului făptuitor al infracţiunii. Problemele ce stau în faţa organului de urmărire penală în ceea ce priveşte temeiurile şi ordinea procesuală de efectuare a percheziţiei luând în consideraţie schimbările legislative introduse prin noul Cod de procedură penală.

Tema “Percheziţia” mi s-a părut destul de interesantă în primul rând prin legătura vădită cu criminalistica şi totodată deoarece tema dată este foarte puţin tratată în literatura juridică autohtonă şi străină.

Alegând tema „Percheziţia ” m-am condus anume din aceste considerente, de actualitatea temei, precum şi de interesul personal de a mă implica în studierea şi cunoaşterea mai aprofundată a acestui subiect.

Scopul prezentului studiu constă în determinarea aspectelor teoretice şi practice ale percheziţiei.

În realizarea acestui scop se pot evidenţia următoarele obiective:

 Studierea tipurilor de percheziţie

 Prezentarea succintă a tipurilor de percheziţie şi modul de efectuare a percheziţiei;

 Evidenţierea percheziţiei corporale şi percheziţiei în misiunile diplomatice.

Lucrarea constă din: introducere, trei capitole, încheiere şi bibliografie.

Primul capitol – “ Consideraţii generale privind percheziţia în sistemul procedeelor probatorii ” constă din două paragrafe. În acest capitol s-a analizat noţiunea de percheziţie tratată în literatura autohtonă şi străină, clasificarea percheziţiei după natura, după natura locului efectuării, tipurile de percheziţie prevăzute în legislaţie, în literatura de specialitate etc.

Al doilea capitol - “Percheziţia”, la fel este structurat în trei paragrafe. În acest capitol se tratează problema modului de realizare şi temeiurile de efectuare a percheziţiei, precum şi mijlocul de fixare a datelor obţinute. Al treilea capitol - “Particularităţile efectuării percheziţiei corporale şi a percheziţiei în localurile misiunilor diplomatice ” este structurat din două paragrafe. În acest capitol se relevă particularităţile efectuării percheziţiei corporale şi percheziţiile în localurile misiunilor diplomatice.

Încheierea constă din concluziile capitolelor şi a paragrafelor din cadrul acestui studiu.

Bibliografia consta din lista de literatură folosită la cercetarea dată. Baza metodică a lucrării o constituie studiu comparativ a doctrinei, a procedurilor legislaţiei în vigoare privind percheziţia în procesul penal. Tema lucrării a fost tratată de doctrina română : Boroi A., Mateuţ Gh., Volonciu N., Păvăleanu V. cât şi de doctrina rusă: Perlov N., Alexeev N., Saviţkii V, Popov.

Preview document

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 1
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 2
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 3
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 4
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 5
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 6
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 7
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 8
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 9
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 10
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 11
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 12
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 13
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 14
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 15
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 16
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 17
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 18
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 19
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 20
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 21
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 22
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 23
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 24
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 25
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 26
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 27
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 28
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 29
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 30
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 31
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 32
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 33
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 34
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 35
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 36
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 37
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 38
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 39
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 40
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 41
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 42
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 43
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 44
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 45
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 46
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 47
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 48
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 49
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 50
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 51
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 52
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 53
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 54
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 55
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 56
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 57
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 58
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 59
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 60
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 61
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 62
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 63
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 64
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 65
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 66
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 67
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 68
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 69
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 70
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 71
Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Perchezitia ca Proces Probatoriu in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început,...

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Protecția drepturilor omului

O definitie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca si în cazul altor valori fundamentale - binele, adevarul, dreptatea. În sens juridic,...

Lipsirea de libertate în mod ilegal cu referire specială la cazul în care victima este minoră sau este supusă unor suferințe, ori sănătatea sau viața îi este pusă în pericol

1. NOTIUNE SI DEFINITIE Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranta. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia...

Clasificarea armelor de foc II

1.Consideratii generale despre balistica judiciara Aparitia balisticii judiciare ,ca domeniu distinct al criminalisticii a fost impusa ,pe de o...

Te-ar putea interesa și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Violul

INTRODUCERE Actualitatea temei de investigaţie Violul este un delict prezent în practic toate societăţile de astăzi, chiar şi în statele despre...

Percheziția domiciliară

1.1 Importanța percheziției Percheziția este procedeul probatoriu prin care sunt căutate, în vederea ridicării obiectelor și înscrisurilor care...

Drept procesual penal - partea generală

CAPITOLUL I NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL Secþiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noþiune Normele de drept...

Ai nevoie de altceva?