Bucuria

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14302
Mărime: 201.93KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Peter
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cucu Ioan
activitatea de marketing

Extras din licență

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING

1.1 Esenţa marketingului. Concept şi definire.

Conţinutul concepţului de markeţing, funcţiile şi ţrăsăţurile lui sunt diferit prezentate în literatura de specialitate. Toate teoriile acceptă, însă, caracterizarea scopului urmărit de marketing, mijloacele de invesţigare şi ţehnicile foloşiţe. Termenul semnifică: organizarea procesului de concepţie a produselor, producţia, desfacerea şi activitatea de comunicare, pornind de la ideea de cunoaştere a cerinţelor consumatorilor sau utilizatorilor, în scopul satisfaceriicelor mai exigente cerinţe ale acestora. Marketingul este deci un concept organizaţional, o organizare de metode, de procedee, de tehnici de cercetare, de calcul şi analiză, de previziune şi control, dar şi de organizare şi promovare în întreprindere a unui spirit de cunoaştere şi anticipare a conduitei, comportamentului de cumpărare şi de consum a cumpărătorilor, a preferinţelor, dorinţelor şi aspiraţiilor lor. Asociaţia Americană de Marketing defineşte marketingul ca fiind: „Ansamblul dinamic al tuturor activitătilor comerciale care dirijează fluxul de mărfuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizatorul final.” Dar această definiţie rămâne încă tributară vechii conceptii care punea pe primul plan produsul ce trebuia valorificat şi de aceea, i se vor aduce unele completări. Profesorul Mc Carthy adaugă la definitia de mai sus în vederea satisfacerii cumpărătorului şi îndeplinirea obiectivelor întreprinderii”. Profesorul Stanton adaugă: „Marketingul este un întreg şistem de activităti economice referitoare la programarea, preturile, promovarea şi distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerintele consumatorilor actuali şi poţentiali”.Evidenţiem din aceste definiţii accentul pe elementul consumator, pe nevoile acestuia, precum şi rolul marketingului în toate domeniile întreprinderii. Philip Kotler – unul dintre părinţii marketingului şti dă următoarea definitie: „Marketingul este analizarea, programarea şi controlul resurselor diferitelor întreprinderi producătoare, politica şi activitatea lor de producţie şi desfacere în vederea satisfacerii cerintelor diferitelor grupe de consumatori şi a obtinerii de profituri.” Reiese clar accentul pus pe legătura dintre profit ca obiectiv al întreprinderii şi mijlocul de realizare a acestui profit, astfel:

1. Toate programele şi actiunile unui agent economic, a unei companii vor fi orientate spre consumator;

2. Volumul vânzărilor profitabile va fi scopul firmei şi nu volumul de dragul volumului;

3. Toate activiţătile de marketing ale agentului economic vor fi organizational coordonate cu activitatea celorlalte compartimete ale firmei.

Din gama largă a definiţiilor se mai desprinde ideea că majoritatea autorilor vorbesc, pe lângă

activitatea teoretică, de activităti concrete de marketing, de activităţi practice, paralel cu conceptul de marketing ca mod de gândire, ca filosofie de marketing.

Adică, abilitatea de a crea şi de a păstra consumatori profitabili (Brown). Astfel putem defini marketingul drept întreaga afacere privită din punctul de vedere al clientului. Toate acestea presupun foloşirea metodelor ştiintifice, a tehnicilor moderne (incluşiv echipamente electronice de calcul etc.) Dar, mai presus de toate marketingul presupune ATITUDINEA DE MARKETING, un fenomen inter şi intra organiozaţional, dar şi personal, care implică o coordonare a întregii activităţi Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici a firmei spre cerintele pieţei, spre cunoaşterea riguroasă a acestor cerinte, spre urmărirea şistematică şi anticiparea diferitelor procese, lucru ce presupune abordarea ştiinţifică a micro şi macro mediului firmei.

1.2 Rolul marketingului in creşterea economica

Privit în perspectiva semnificatiilor sale macroeconomice,marketingul poate fi definit drept totalitatea activităţilor din economie care sunt cuprinse în procesele de transformare şi vehiculare a bunurilor, începând cu proiectarea acestoraşi ajungând până la reţeaua comercialăşi,în final, până la ultimul consumator, împreună cu serviciile conexe postvânzare, organizarea proceselor de vânzare, stocarea şi transportul. Pentru orice stat, marketingul este un factor esenţial al creşterii economice, lui revenindu-i rolul de catalizator al unei asemenea creşteri. Aceasta deoarece, accelerând procesul de vânzare a mărfurilor, marketingul accelerează reluarea procesului de producţie la un nivel mai ridicat, profiturile obţinute putând fi mai repede reinvestite.

Preview document

Bucuria - Pagina 1
Bucuria - Pagina 2
Bucuria - Pagina 3
Bucuria - Pagina 4
Bucuria - Pagina 5
Bucuria - Pagina 6
Bucuria - Pagina 7
Bucuria - Pagina 8
Bucuria - Pagina 9
Bucuria - Pagina 10
Bucuria - Pagina 11
Bucuria - Pagina 12
Bucuria - Pagina 13
Bucuria - Pagina 14
Bucuria - Pagina 15
Bucuria - Pagina 16
Bucuria - Pagina 17
Bucuria - Pagina 18
Bucuria - Pagina 19
Bucuria - Pagina 20
Bucuria - Pagina 21
Bucuria - Pagina 22
Bucuria - Pagina 23
Bucuria - Pagina 24
Bucuria - Pagina 25
Bucuria - Pagina 26
Bucuria - Pagina 27
Bucuria - Pagina 28
Bucuria - Pagina 29
Bucuria - Pagina 30
Bucuria - Pagina 31
Bucuria - Pagina 32
Bucuria - Pagina 33
Bucuria - Pagina 34
Bucuria - Pagina 35
Bucuria - Pagina 36
Bucuria - Pagina 37
Bucuria - Pagina 38
Bucuria - Pagina 39
Bucuria - Pagina 40
Bucuria - Pagina 41
Bucuria - Pagina 42
Bucuria - Pagina 43
Bucuria - Pagina 44
Bucuria - Pagina 45
Bucuria - Pagina 46
Bucuria - Pagina 47
Bucuria - Pagina 48
Bucuria - Pagina 49
Bucuria - Pagina 50
Bucuria - Pagina 51

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Analiza Activității Economice a Firmei pe Piața Serviciilor de Construcții

Introducere Analiza economico-financiară este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

INTRODUCERE Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Taxa pe valoarea adăugată

CAP 1. CONCEPTE, DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 Aparitia si scurt istoric Taxa pe valoarea adaugata este un...

Te-ar putea interesa și

Bucuria în creștinism

Încă de la naşterea sa, creştinismul a fost proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pământ. Fără proclamarea acestei bucurii,...

Monografie contabilă la SC Bucuria SA

Cap1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Societatea comercială poartă denumirea : S.C BUCURIA S.A Societatea a...

Perfecționarea Activității de Marketing a Întreprinderii Bucuria în Baza Studiului Preferințelor Consumatorilor

Capitolul 1. 1. 1. Noţiuni generale privind cercetarea de marketing şi importanţa ei. Cercetarea de marketing reprezintă o noţiune complexă, prin...

Proiect evaluare - Ferma Bucur SA

1. Prezentarea societatii evaluate. NUMELE SOCIETATII: Societatea comerciala „FERMA BUCUR” SA FORMA JURIDICA: Societatea „FERMA BUCUR” este...

Fabrica de cofetărie Bucuria SA

Introducere: Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de...

Analiza Magazinului Bucuria - Tehnicile și Metodele de Merchandising la Nivelul Acestui Magazin

Prezentarea generală a magazinului 1.1 Istoria magazinul “Bucuria” a Marca comercială aS.A “Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei.Astăzi...

Analiza procesului de construcție și dezvoltare a mărcii Bucuria

1. Introducere Cu toţii ştim ce efect poate avea asupra noastră o tabletă de ciocolată sau câteva bombonele la momentul potrivit. Natura noastră...

Raport Bucuria SA

Introducere In roportul dat voi analiza intreprinderea S.A.”Bucuria”, intreprinderea in care am trecut practica de initiere; voi analiza tema...

Ai nevoie de altceva?