Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 30854
Mărime: 262.13KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Capitolul 1. Mediul de afaceri al întreprinderii 4
 2. 1.1. Caracteristici esenţiale ale mediului economic 4
 3. 1.2. Mediul general şi mediul specific 8
 4. 1.3. Tipologia mediului 18
 5. 1.4. Relaţia firmă – mediu de afaceri şi problemele gestionării 21
 6. Capitolul 2. Mediul economic concurenţial în România şi armonizarea lui cu modelul european integrat 27
 7. 2.1. România şi mediul concurenţial european 27
 8. 2.2. Reglementarea protecţiei concurenţei în România 31
 9. Capitolul 3. Concurenţa de oligopol pe piaţa de autoturisme din România 36
 10. 3.1. Noţiunea de concurenţă de oligopol 36
 11. 3.2. Preţul - instrument principal de concurenţă 44
 12. 3.3. Reclama şi publicitatea comercială 55
 13. Capitolul 4. Studiu de caz: Internaţionalizarea producţiei de autoturisme din România 67
 14. 4.1. Locul şi rolul industriei autoturismului în cadrul industriei din România 67
 15. 4.2. Tabloul actual al internaţionalizării producţiei de autoturisme 73
 16. 4.3. Internaţionalizarea Dacia 77
 17. Concluzii 83
 18. Bibliografie 86

Extras din licență

Capitolul 1. Mediul de afaceri al întreprinderii

1.1. Caracteristici esenţiale ale mediului economic

În prezentul capitol ne propunem să contribuim, de pe poziţiile specifice unei abordări sistematice, la delimitarea, structurarea şi operaţionalizarea problematicii privind mediul de afaceri al întreprinderii.

Problematica mediului de afaceri al întreprinderii prezintă un interes prioritar pentru teoreticienii şi practicienii economiei şi gestiunii întreprinderilor. În centrul acestei problematici se situează relaţia dintre întreprindere privită din punct de vedere sistematic şi mediul său de afaceri.

Aceste două concepte: întreprinderea şi mediul de afaceri sunt, prin esenţa lor, corelative, în sensul că se presupun reciproc şi se definesc prin raportarea unuia la celălalt.

Întreprinderea se defineşte ca o entitate activă a sistemului economic, de natura unei organizaţii autonome, înzestrată cu resurse pe care le utilizează în scopul exercitării, în mod stabil şi structurat, a unor funcţiuni referitoare la producţie, servicii, schimb etc. Orice întreprindere se individualizează prin misiunea îndeplinită şi dispune de capacitatea de a adopta şi aplica decizii proprii, reprezentând un cadru de manifestare a liberei iniţiative economice. O întreprindere funcţionează sub forma unui complex de acţiuni intercondiţionate, promovate într-un mediu economico – social ambiant în care tinde să se integreze adaptiv, dar pe care, în acelaşi timp, îl poate influenţa .

În economia contemporană există o mare diversitate de întreprinderi, astfel, după obiectivul urmărit în activitatea lor, există întreprinderi cu scop lucrativ sau nonlucrativ; după forma de proprietate distingem întreprinderi private, publice sau mixte; după regimul juridic de organizare sau diferite variante de societăţi comerciale; după dimensiunea lor (reflectată de numărul de personal, mărimea capitalului social şi a cifrei de afaceri) distingem întreprinderi mari şi respectiv întreprinderi mici şi mijlocii.

Având în vedere diversitatea întreprinderilor, abordarea sistematică a întreprinderii pune în evidenţă, la nivelul oricărei entităţi, un cadru invariant, format din trei meta –funcţiuni generice, potrivit autoarei cărţii: Firma în mediul concurenţial, şi anume:

- autoîntreţinerea şi autoreproducere;

- relaţionarea cu alte entităţi active;

- transformarea ca efect al propriei funcţionării pentru îndeplinirea proiectului asumat.

Cu toată diversitatea lor, firmele se reduc, după natura activităţii pe care o realizează la două mari categorii: firme nefinanciare şi financiare. Firmele nefinanciare realizează activităţi cu caracter comercial care privesc producţia şi comercializarea bunurilor materiale şi serviciilor a căror natură şu este financiară.

Firmele financiare, în special băncile, casele de economii, societăţile de investiţii şi de asigurări, casele (fondurile) de pensii şi altele realizează activităţi comerciale însă de natură financiară. Specificul activităţilor determină mari deosebiri între cele două tipuri de firme, deşi în ceea ce priveşte anumite aspecte precum finanţarea, concentrarea, fuziunea, delocalizarea etc. ele păstrează şi caracteristici comune.

Ne vom concentra asupra mondializării firmelor nefinanciare dar vom face referire în măsura în care va fi necesar şi la cele financiare.

Modul în care este abordată mondializarea firmei în literatură şi mai puţin sau deloc în studiile de caz, relevă o anumită rămânere în urmă faţă de evoluţia realităţilor, se bazează mai ales pe modelul neoclasic al întreprinderii, pierde din vedere antecedentele istorice, ignoră însemnătatea exemplelor şi existenţa unor procese relaţionale de schimb între firmele din diferite ţări. Mai pe scurt avem de-a face cu o prezentare a mondializării firmei în special ca un proces care apare pe loc gol, fără nici un fel de precursor, fără o cunoaştere anterioară a potenţialilor parteneri. În general, actul mondializării nu cade ca un trăsnet din senin şi nu se manifestă decât rareori în toată amplitudinea sa dintr-o dată. „Îmbrăţişarea” firmei cu mondializarea îmbracă o enormă diversitate de forme şi are grade de intensitate diferite .

Astăzi, asemănarea dintre compania mamă şi filialele sale din lume se estompează major; managementul de vârf al companiei transnaţionale nu coincide cu cel al companiei mamă, chiar dacă executivul este concentrat în aceeaşi ţară.

Preview document

Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 1
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 2
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 3
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 4
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 5
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 6
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 7
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 8
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 9
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 10
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 11
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 12
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 13
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 14
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 15
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 16
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 17
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 18
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 19
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 20
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 21
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 22
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 23
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 24
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 25
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 26
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 27
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 28
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 29
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 30
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 31
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 32
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 33
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 34
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 35
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 36
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 37
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 38
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 39
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 40
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 41
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 42
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 43
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 44
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 45
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 46
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 47
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 48
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 49
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 50
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 51
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 52
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 53
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 54
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 55
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 56
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 57
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 58
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 59
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 60
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 61
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 62
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 63
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 64
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 65
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 66
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 67
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 68
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 69
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 70
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 71
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 72
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 73
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 74
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 75
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 76
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 77
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 78
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 79
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 80
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 81
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 82
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 83
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 84
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 85
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 86
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 87
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 88
Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Internationalizarea Productiei de Autoturisme din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii pe piața autoturismelor din România

Capitolul 1. Piaţa şi mediul economic concurenţial 1.1. Mediul de afaceri contemporan Mediul de afaceri reprezintă ansamblul reglementărilor...

Internaționalizarea McDonald's în România

I.Prezentare generala Compania McDonald’s detine cel mai mare lant de restaurante de tip fast-food din lume la inceput oferind consumatorlor...

Analiza sistemelor economice integrate metode de analiza și proiectare

INTRODUCERE Lucrarea de fata are ca obiectiv abordarea deficientelor practice din economie, evidentiind anumite tehnici de investigare, modelare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Internaționalizarea firmei alpine 57 lux

Scurta descriere a firmei Alpin 57 lux SRL Firma „Alpin 57 lux” comercializeaza inghetata pe piata romaneasca. Deoarece firma a ajuns la un stadiu...

Te-ar putea interesa și

Renault-Nissan - două culturi pe piața globală

INTRODUCERE Unul din cele mai importante obiective ale unei firme este extinderea. Companiile internaţionale necesită o creştere continuă, care se...

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Evaluarea performanțelor la SC Dacia Comercial

CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATIE 1.1. Repere organizationale in aprecierea profesionala Un aspect...

Oligopolul pe piața autoturismelor

Introducere Producţia, piaţa şi concurenţa în domeniul autoturismelor din România se află înca de la începuturile lor sub influenţa exigenţelor...

Internaționalizarea afacerilor - procese și strategii

Rezumatul lucrarii Evoluţiile şi tendinţele ce se manifestă în economia mondială pun în evidenţă faptul că are loc o schimbare rapidă şi profundă...

Abordări ale mixului de marketing pe piața externă

Riscurile implicării în marketingul internaţional În mod paradoxal, deşi toate întreprinderile doresc şi au nevoie să pătrundă şi să acţioneze pe...

Piața auto din România

1. Prezentarea pieţei româneşti de automobile Anul 2004 a bulversat orice prognoze, piaţa autovehiculelor noi crescând de două ori mai repede...

Marketing internațional

Scurta prezentare a domeniului de activitate Hyundai Motor Company este un producator de automobile din Coreea de Sud, fondat in 1967. Hyundai, o...

Ai nevoie de altceva?