Optimizarea structurii financiare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 20306
Mărime: 1.34MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Bucătaru

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Conținutul structurii financiare a întreprinderii 2
 2. 1.1. Definirea structurii financiare a întreprinderii. Criterii ale optimizării .. 2
 3. 1.2. Metode și resurse utilizate în cadrul constituirii capitalurilor proprii și împrumutate 9
 4. 1.3. Costul finanțării și costul capitalului .. 20
 5. 1.3.1. Costul capitalului propriu 22
 6. 1.3.2. Costul capitalului împrumutat . 24
 7. 1.3.3. Costul mediu ponderat al capitalului ... 26
 8. CAPITOLUL 2. Evoluția structurii financiare la firma COMCEREAL S.A. BOTOȘANI 28
 9. 2.1. Prezentarea generală a structurii firmei COMCEREAL S.A. .. 28
 10. 2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari la firma COMCEREAL S.A. ... 33
 11. 2.3. Determinarea efectului de levier financiar .. 44
 12. 2.4. Dimensionarea costului capitalului . 47
 13. 2.4.1. Dimensionarea costului capitalului propriu . 48
 14. 2.4.2. Dimensionarea costului capitalului împrumutat ... 49
 15. 2.4.3. Determinarea costului mediu ponderat 51
 16. CONCLUZII ȘI PROPUNERI .. 53
 17. BILIOGRAFIE .. 59

Extras din licență

CAPITOLUL 1. Conținutul structurii financiare a întreprinderii

1.1. Definirea structurii financiare a întreprinderii. Criterii ale optimizării

Dacă ar fi să asociem o definiție termenului de ”structură„ putem spune că, reprezintă, alcătuirea internă a unui sistem, fiind caracterizată prin natura și dispoziția elementelor componente1. Totodată, structura financiară a întreprinderii reprezintă modul de combinare a resurselor acumulate la o anumită dată sau configurația pasivului din bilanț2. Se impune permanent o urmărire atentă, de către conducerea întreprinderii, atât a proporțiilor dintre capitalurile proprii și cele împrumutate, cât și a respectării corelațiilor dintre acestea și valoarea elementelor de activ, pentru a se asigura, pe de o parte un nivel de autonomie și stabilitate financiară liniștitor, iar pe de altă parte o rentabilitate financiară sporită.

Proporțiile diferite în care o firmă apelează la finanțări prin capitaluri proprii sau prin capitaluri împrumutate, precum și modul în care aceste resurse financiare se materializează în capital productiv, definesc structura financiară a întreprinderii.

Dacă, la mod general definim capitalul ca fiind reprezentat de totalitatea bunurilor sau stocurilor de bunuri fizice sau financiare capabile generatoare de profit, prin ”structura capitalului„ unei companii putem întelege o proporție relativă a capitalurilor proprii și a celor împrumutate pe termen lung ce vor fi utilizate în scopul finanțării activelor acesteia. În altă ordine de idei, structura capitalului unei întreprinderi reflectă compoziția capitalurilor ei3.

Referitor la structura financiară a unei societăți, cel mai ilustrativ în reprezentarea acesteia este raportul stabilit între finanțarea internă cunoscută și sub denumirea de autofinanțare și finanțarea externă, totodată și finanțurile pe termen scurt și finanțările pe termen lung.

În legătură cu structura financiară a întreprinderii putem asocia termenul de bilanț contabil. Acesta arată resursele financiare ce vor fi înregistrate în partea de pasiv și îmbunătățirile pe care le oferă resurselor sale în partea bilanțieră de activ. Acesta grupează elementele în funcție de două criterii și anume: durata imobilizării lor în timp pentru elementele de activ și pentru cele de pasiv gruparea se va realiza în funcție de caracterul existenței lor în timp. 4

1 Tudose, Mihaela, Brândușa, Gestiunea capitalurilor întreprinderii, Optimizarea structurii financiare, Editura Economică, București, 2006, pg. 99

2 Teodorescu, Mihaela,, Finațele întreprinderii, Ed. Meteor Press, București, 2005, pg. 149

3 Hoanță, Nicolaie, Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. C.H. Beck, București, 2011, pg. 23

4 Hoanță, Nicolaie, Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. C.H. Beck, București, 2011, pg. 22

ACTIV

1. Active imobilizate

- Imobilizări corporale;

- Imobilizări necorporale;

- Imobilizări financiare;

2. Active circulante

- Stocuri;

- Creanțe(clienți, cheltuieli în avans);

- Active de trezorerie(casa și conturi la bănci, investiții financiare pe termen scurt):

3. TOTAL ACTIV

PASIV

1. Capitaluri proprii

- Capital propriu

- Patrimoniu public

- Provizioane

- Subvenții din investiții

2. Datorii totale pe termen lung

3. Datorii totale pe termen scurt

- Datorii pe termen scurt(credite bancare, datorii din exploatare)

- Venituri înregistrate în avans

4. TOTAL PASIV

În urma analizei bilanțului financiar se poate observa că pasivul bilanțului este alcătuit din capitalul propriu și datoriile pe termen scurt, mediu și lung. Ele ilustrează astfel sursele de finanțare ale companiei, iar dimensiunea lor exprimată în mărime relativă față de totalul pasivului bilanțier arată structura financiară pe care compania o are la un moment dat.

Elementele ce intră in componența structurii financiare a companiei sunt:

- Capitalul propriu este alcătuit din capitalul social care se formează pe baza sumelor ce au fost puse la dispoziția firmei de către acționari și care posedă caracter permanent. Aceste sume provin din aportul inițial de numerar și din creșterile ulterioare de numerar înregistrate, din profitul rămas nedistribuit, reevaluări ale activelor etc. Această formă a structurii financiare ia parte alături de celelalte elemente din structura pasivului la finanțarea întreprinderii. În cazul aspectului financiar, capitalul propriu relevă dacă firma a fost rentabilă până la un anumit moment.

Bibliografie

A. CÃR.I

1. Bucătaru, Dumitru, Finan.ele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, Ia.i, 2019

2. Dornescu, Valeriu, Finan.area investi.iilor, Editura Universită.ii Al. Ioan Cuza, Ia.i, 2009

3. Gavrilas, Gheorghe, Costul capitalului, Editura Economică, Bucure.ti, 2007

4. Hoan.ă, Nicolaie, Finan.ele firmei, Editura Continent, Sibiu, 1996

5. Hoan.ă, Nicolaie, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura C.H. Beck, Bucure.ti, 2011

6. Kiri.escu, Costin, Moneda-Mica enciclopedie, Editura .tiin.ifică .i Enciclopedică, Bucure.ti, 1982

7. Manolescu, Gheorghe, I., Petre, Finan.ele întreprinderii, Editura Funda.iei ”Romnânia de mâine”, Bucure.ti, 1999

8. Obraja, Laura, Dragota, Victor, Ciobanu, Anamaria, Abordări practice în finan.ele firmei, Editura Irecson, Bucure.ti, 2006

9. Onofrei, Mihaela, Finan.ele întreprinderii, Editura economică, Ia.i, 2004

10. Prisacariu, Maria, Urs, Silviu, Andrie., Alin, Pie.e .i intrumente derivate, Editura Universită.ii Al. Ioan Cuza, Ia.i, 2008

11. Roman, Angela, Chirle.an, Dan, Istrate, Costel, Întreprinderea .i pie.ele în contextul integrării europene, Editura Junimea, Ia.i, 2011

12. Stancu, I., Finan.e, Editura Economică, Bucure.ti, 2007

13. Stancu, Ion, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Economică, Bucure.ti, 2003

14. Teodorescu, Mihaela, Finan.ele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, Ia.i, 2017

15. Teodorescu, Mihaela, Fina.ele întreprinderii, Editura MeteorPress, Bucure.ti, 2005

16. Tudose, Mihaela, Brându.a, Gestiunea capitalurilor întreprinderii-Optimizarea structurii financiare, Editura Economică, Bucure.ti, 2006

B. ALTE PUBLICA.II

1. Bilan. contabil aferent anilor 2016, 2017, 2018

2. Flux trezorerie aferent anilor 2016, 2017, 2018

3. Note explicative pentru anii 2016, 2017, 2018

4. Rapoarte anuale privind situa.ia financiară COMCEREAL S.A. BOTO.ANI aferente anilor 2016, 2017, 2018

5. Raport audit aferent anilor 2016, 2017, 2018

60

C. LEGISLA.IE

1. LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Articolul 183

D. WEBOGRAFIE

1. http://legislatie.just.ro/

2. http://www.bvb.ro/

3. http://www.conta-conta.ro/

4. http://www.mfinante.gov.ro/

5. https://econ.ubbcluj.ro/

6. https://www.academia.edu/

7. https://www.anaf.ro/

8. https://www.comcerealbt.ro/

Preview document

Optimizarea structurii financiare - Pagina 1
Optimizarea structurii financiare - Pagina 2
Optimizarea structurii financiare - Pagina 3
Optimizarea structurii financiare - Pagina 4
Optimizarea structurii financiare - Pagina 5
Optimizarea structurii financiare - Pagina 6
Optimizarea structurii financiare - Pagina 7
Optimizarea structurii financiare - Pagina 8
Optimizarea structurii financiare - Pagina 9
Optimizarea structurii financiare - Pagina 10
Optimizarea structurii financiare - Pagina 11
Optimizarea structurii financiare - Pagina 12
Optimizarea structurii financiare - Pagina 13
Optimizarea structurii financiare - Pagina 14
Optimizarea structurii financiare - Pagina 15
Optimizarea structurii financiare - Pagina 16
Optimizarea structurii financiare - Pagina 17
Optimizarea structurii financiare - Pagina 18
Optimizarea structurii financiare - Pagina 19
Optimizarea structurii financiare - Pagina 20
Optimizarea structurii financiare - Pagina 21
Optimizarea structurii financiare - Pagina 22
Optimizarea structurii financiare - Pagina 23
Optimizarea structurii financiare - Pagina 24
Optimizarea structurii financiare - Pagina 25
Optimizarea structurii financiare - Pagina 26
Optimizarea structurii financiare - Pagina 27
Optimizarea structurii financiare - Pagina 28
Optimizarea structurii financiare - Pagina 29
Optimizarea structurii financiare - Pagina 30
Optimizarea structurii financiare - Pagina 31
Optimizarea structurii financiare - Pagina 32
Optimizarea structurii financiare - Pagina 33
Optimizarea structurii financiare - Pagina 34
Optimizarea structurii financiare - Pagina 35
Optimizarea structurii financiare - Pagina 36
Optimizarea structurii financiare - Pagina 37
Optimizarea structurii financiare - Pagina 38
Optimizarea structurii financiare - Pagina 39
Optimizarea structurii financiare - Pagina 40
Optimizarea structurii financiare - Pagina 41
Optimizarea structurii financiare - Pagina 42
Optimizarea structurii financiare - Pagina 43
Optimizarea structurii financiare - Pagina 44
Optimizarea structurii financiare - Pagina 45
Optimizarea structurii financiare - Pagina 46
Optimizarea structurii financiare - Pagina 47
Optimizarea structurii financiare - Pagina 48
Optimizarea structurii financiare - Pagina 49
Optimizarea structurii financiare - Pagina 50
Optimizarea structurii financiare - Pagina 51
Optimizarea structurii financiare - Pagina 52
Optimizarea structurii financiare - Pagina 53
Optimizarea structurii financiare - Pagina 54
Optimizarea structurii financiare - Pagina 55
Optimizarea structurii financiare - Pagina 56
Optimizarea structurii financiare - Pagina 57
Optimizarea structurii financiare - Pagina 58
Optimizarea structurii financiare - Pagina 59
Optimizarea structurii financiare - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Optimizarea structurii financiare.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiar - patrimoniale a SC IMGB SA

Asemenea unui organism viu, o întreprindere poate fi sănătoasă sau, dimpotrivă, se poate “îmbolnăvi”, uneori cu efecte dezastruoase, între care...

Investiții în Administrația Publică

Capitolul I Considerente privind administraţia publică 1.1. Tendinţe actuale în administraţia publică locală Societatea românească se află...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales tema denumită „Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva...

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Optimizarea structurii financiare a întreprinderii prin evaluarea costului finanțării

INTRODUCERE Problematica structurii financiare a firmei constituie una din problemele importante ale managementului financiar. Alegerea structurii...

Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

INTRODUCERE 1. Importanța și actualitatea temei În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să...

Elaborarea Programului de Producție într-o Exploatație Agricolă

Capitolul I Funcţia de previziune a managementului Elemene generale A întrezări şi, eventual, a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de...

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Ai nevoie de altceva?