Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 25553
Mărime: 487.31KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

  1. Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 3
  2. 1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor naturale 3
  3. 1.2. Produsul ecoturistic în abordările de marketing 16
  4. Capitolul 2. Fundamentarea strategiilor de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului 28
  5. Capitolul 3. Cadrul legal naţional şi experienţa internaţională în dezvoltarea ecoturismului 44
  6. Capitolul 4. Direcţii strategice de dezvoltare şi promovare a ecoturismului în România 54
  7. Capitolul 5. Studiu de caz: Acţiuni de marketing în valorificarea destinaţiei ecoturistice „Pădurea Gârboavele”, judeţul Galaţi 65
  8. CONCLUZII 74
  9. BIBLIOGRAFIE 80

Extras din licență

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic

1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor naturale

În prezent turismul reprezintă, cel mai important şi dinamic sector al economiei mondiale, dezvoltarea lui concentrându-se în aşezările cele mai atractive, dar, în acelaşi timp, cele mai sensibile din punctul de vedere al factorilor culturali şi de mediu. Devastarea mediului, survenită din dorinţa de „dezvoltare” şi folosire a naturii pentru satisfacerea necesităţilor turistice, a devenit un fapt greu de neglijat. De aceea, turismul ecologic, ca o alternativă a turismului de masă, are menirea să respecte integritatea peisajelor naturale şi a biodiversităţii ecologice, are capacitatea de a genera beneficii economice, precum şi a contribui la conservarea resurselor naturale şi a celor culturale ale comunităţilor locale.

Apariţia noţiunii de ecoturism poate fi raliată la declararea primului parc naţional din lume „Yellowstone” din SUA, în anul 1872. Mişcarea de conservare a biosferei din perioada postbelică a transformat ecoturismul într-o sursă importantă de venituri pentru ariile naturale ce aveau nevoie de protecţie. La începutul anilor 80, întreprinzătorii din turismul bazat pe atracţii naturale au început să prospere în întreaga lume, odată cu interesul lor, tot mai mare, pentru mediu şi pentru călătoriile în aer liber .

În literatura de specialitate, ecoturismul este privit ca un concept cu principii, ca o oportunitate de afaceri şi ca un segment de piaţă în plină evoluţie, constituind o formă a turismului în ariile naturale.

Conform estimărilor World Tourism & Travel Council (WTTC), ecoturismului îi revin aproximativ 5% din toată piaţa turistică, reprezentând, însă, cea mai dinamică componentă a acesteia. În anul 2004, Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) a comunicat ca ecoturismul a evoluat de 3 ori mai rapid decât industria turismului în general .

Prin ecoturism se elucidează o explozie de interese, acesta fiind privit ca un mecanism de dezvoltare a industriei turistice, în general, cu scopul de a corespunde modelelor de dezvoltare durabilă, în primul rând generând şi atribuind o valoare economică protecţiei mediului înconjurător, precum şi evidenţiând valorile culturale şi naturale ale comunităţilor locale (figura 1). Ecoturismul generează beneficii economice atât pentru ţările şi regiunile de destinaţie, cât şi pentru ţările emiţătoare. Dezvoltarea sectorului ecoturistic va antrena simultan şi prosperitatea altor sectoare ale economiei (industria alimentară, comerţul, transportul etc.). Deoarece cererea pentru turismul ecologic este în permanentă şi constantă creştere (pe plan mondial), ca o tendinţă de menţinere a acestei influenţe pentru piaţa turismului şi a comunităţilor locale prezintă înteres continuitatea promovării modelelor de dezvoltare durabilă.

Figura 1. Ecoturismul ca mecanism de dezvoltare durabilă

Deci, putem afirma că ecoturismul dispune de potenţial şi capacităţi de a fi considerat un instrument pentru dezvoltarea durabilă a unei regiuni.

Conceput iniţial ca alternativă a turismului de masă, ecoturismul apare ca o soluţie în combaterea efectelor negative şi minimalizarea impacturilor asupra ecosistemelor naturale.

Noţiunea de ecoturism a fost definită cu ocazia seminarului naţional privind ecoturismul, organizat de Consiliul de Experţi pentru Mediul Înconjurător din Canada (CEAC), în anul 1991. Manifestarea a reunit reprezentanţii guvernului, universităţilor, grupurilor de protejare a naturii şi operatorilor sectorului turistic şi a concluzionat că „ecoturismul este o experienţă a călătoriei care pune în lumină natura, contribuind la conservarea ecosistemelor şi respectând integritatea comunităţilor-gazdă” .

Ecoturismul, ca o formă a turismului durabil, definit şi ca un turism „defensiv”, turism „verde”, turism „orientat spre natură”, turism „blând”, reprezintă o sursă de realizare a conservării atât a biodiversităţii, cât şi a patrimoniului cultural, apare ca o strategie pentru asigurarea dezvoltării socio- economice a destinaţiei ecoturistice. Conform OMT (2001), turismul durabil este definit drept întâlnirea „nevoilor turiştilor curenţi şi regiunilor-gazdă, în acelaşi timp, protejând şi sporind oportunităţi pentru viitor. Dezvoltarea lui este asigurată de managementul tuturor resurselor, în măsura în care nevoile economice, sociale şi estetice sunt gestionate în scopul asigurării şi menţinerii integrităţii culturale, proceselor ecologice esenţiale, diversităţii biologice şi sistemelor de susţinere a vieţii” .

În opinia lui D. Weaver (2002), ecoturismul constituie „o formă de turism care se bazează pe experienţe de studiere şi apreciere a mediului natural, precum şi altor componente ale sale, toate cuprinse în contextul social din arealul respectiv”. El susţine că protecţia mediului şi culturii, în maniera principiilor dezvoltării durabile, vor îmbogăţi resursele naturale şi culturale de bază ale destinaţiei şi vor promova viabilitatea desfăşurării acestei activităţii . Ecoturismul reprezintă „călătoriile în ariile naturale pentru a învăţa despre comunităţile-gazdă, generând posibilităţi economice în sprijinul conservării şi protecţiei ecosistemelor”.

Bibliografie

1. Anghel L., Florescu R., Zaharia R. Aplicaţii în marketing. – Editura Expert, Bucureşti, 1999.

2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007

3. Balaure V., (coordonator) – Marketing, Ediţia a 2-a. Ed. Uranus, Bucureşti, 2002

4. Bran F., Simon T., Nistoreanu P. Ecoturism. – Bucureşti, 2002

5. Bucur-Sabo M. Marketing turisitic. – Editura Irecson, Bucureşti, 2006.

6. Cristureanu C., Neaşcu M., Băltăreţu A. Turism internaţional. Studii de caz. Legislaţie. – Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.

7. Dragomir, G. - Finanţele – Politici, tehnici, strategii, Vol. I – Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2001

8. Florescu C., Mîlcomete P., Pop N. Marketing, Dicţionar explicativ. Editura Economică Bucureşti 2003.

9. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

10. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

11. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

12. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

13. Kotler, Ph. – Managementul Marketingului. Ed. Teora, Bucureşti, 1997

14. Kotler, P, Armstrong, G, Saunders, J, Wong, V – Principiile Marketingului. Ediţia Europeană-traducere. Ed. Teora, Bucureşti, 1998

15. Nedelea A. Politici de marketing în turism. Editura Economică, Bucureşti, 2003 - 262 p.

16. Nedelea A. Piaţa turistică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

17. Olteanu V. Marketingul serviciilor. – Editura Expert, Bucureşti, 2004.

18. Prutianu Ş., Anastasiei B., Jijie T. Cercetare de marketing. – Editura Polirom, Bucureşti, 2002

19. Stănciulescu G. Managementul turismului durabil în centrele urbane. – Editura Economică, Bucureşti, 2004.

20. Stănciulescu G., Emilian R., Ţigu G., Nistoreanu P., Diaconescu C., Grofu M. Managementul turismului durabil în ţările riverane Mării Negre. – Editura All Beck, Bucureşti, 2000

21. Toma, S. – Marketingul în era globalizării. vol. 1, Ed. ASE Bucureşti, 2002

22. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005

24. http://ecotourism.org.

25. http://www.bonjourquebec.com

26. http://www.world-tourism.org

Preview document

Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 1
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 2
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 3
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 4
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 5
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 6
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 7
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 8
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 9
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 10
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 11
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 12
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 13
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 14
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 15
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 16
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 17
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 18
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 19
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 20
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 21
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 22
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 23
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 24
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 25
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 26
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 27
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 28
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 29
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 30
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 31
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 32
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 33
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 34
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 35
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 36
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 37
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 38
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 39
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 40
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 41
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 42
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 43
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 44
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 45
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 46
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 47
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 48
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 49
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 50
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 51
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 52
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 53
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 54
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 55
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 56
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 57
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 58
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 59
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 60
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 61
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 62
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 63
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 64
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 65
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 66
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 67
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 68
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 69
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 70
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 71
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 72
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 73
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 74
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 75
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 76
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 77
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 78
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 79
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 80
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 81
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 82
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 83
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 84
Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Promovare a Turismului Ecologic in Romania prin Strategii de Marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului

Introducere După 1990, se vorbeşte tot mai mult despre turism ca fiind acea ramură a economiei care alături de agricultură ar reuşi să readucă...

Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern

CAPITOLUL 1. Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing 1.1. Delimitarea...

Elemente Strategice de Marketing

INTRODUCERE Prezervarea mediului înconjurător preocupă în tot mai mare măsură omenirea, edificatoare fiind, pe de o parte, conceptualizarea şi...

Plan de marketing pentru promovarea unui județ ca destinație turistică

Capitolul 1. Rezumatul planului de marketing 1.1. Descrierea planului Planul de marketing pentru promovarea judeţului Buzău ca o destinaţie...

Politică de marketing a dezvoltării turismului rural în Republica Moldova

Introducere Când bunul Dumnezeu a făcut împărţirea lumii, moldoveanului i-a dăruit mare şi munte, păduri şi câmpii, râuri. I-a aşezat cu traiul pe...

Amenajarea turistică a zonelor urbane

INTRODUCERE Turismul modern s-a născut în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea civilizației industriale. Mai mult, el a fost rezervat...

Program de valorificare a potențialului turistic al județului Cluj

Scurt Istoric Situandu-se in nord-vestul Romaniei, judetul Cluj este al 13-lea ca marime din tara, si ocupa 2,8% din suprafataRomaniei. Cu un...

Stategii și Politici de Marketing în Cazul Produsului Turistic Bucovina

Argument Tema pe care am ales-o pentru certificarea competenţelor este „Strategii şi politici de marketing în cazul produsului turistic...

Ai nevoie de altceva?