Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15309
Mărime: 1.26MB (arhivat)
Publicat de: Despina N.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. 1. Introducere 4
 2. 1. CAPITOLUL I SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE - DEFINIRE ŞI CARACTERISTICI 5
 3. 1.1 Conceptul de societate transnaţională 6
 4. 1.2 Analiza transnaţionalităţii societăţilor comerciale 12
 5. 1.3 Factorii care influenţează dezvoltarea societăţilor transnaţionale. Avantajele şi dezavantajele societăţilor transnaţionale 14
 6. 1.4 Strategii de creştere folosite de societăţile transnaţionale 17
 7. 2. CAPITOLUL II POLITICI DE ORGANIZARE A SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE 21
 8. 2.1 Tipuri de structuri organizatorice specifice societăţilor transnaţionale 22
 9. 2.1.1 Structura cu departament de export 23
 10. 2.1.2 Structura cu divizie internaţională 25
 11. 2.1.3 Structura geografică globală 27
 12. 2.1.4 Structura globală de produs 29
 13. 2.1.5 Structura matriceală 31
 14. 2.1.6 Structura de reţea transnaţională 32
 15. 2.1.7 Structura front-end/back-end 34
 16. 2.2 Legătura dintre strategie şi structura organizatorică 36
 17. 2.3 Strategii de conducere a societăţilor transnaţionale 38
 18. 3. CAPITOLUL III ORGANIZAREA COMPANIILOR TRANSNAŢIONALE DE TELECOMUNICAŢII - cazul COSMOTE, membră a grupului OTE 41
 19. 3.1 Structura şi organizarea grupului de telecomunicaţii OTE 42
 20. 3.2 Grupul COSMOTE – divizia de comunicaţii mobile a OTE 48
 21. 3.3 Structura de organizare a companiei COSMOTE Grecia 50
 22. 3.4 COSMOTE România – filială a Grupului COSMOTE 54
 23. 4. Concluzii 58
 24. 5. Bibliografie 60

Extras din licență

Moto: „Am început cu identificarea în fluiditatea gândirii filosofice chineze şi în ştiinţa conducerii occidentale, coordonatele pe care am putea forma o structură de management fără cusur. Bazându-se pe această fundaţie, structura companiei devine o forţă vie care sprijină dezvoltarea fiecărei divizii a afacerii.”

Li Ka-shing

1. Introducere

Pentru o companie, indiferent dacă este mare sau mică, sau indiferent de ţara unde este localizată, nevoia de a regândi afacerea pentru o scară geografică mult mărită, dincolo de graniţele ţării de origine, continuă să crească. Principalul motiv îl constituie presiunea globalizării.

Globalizarea reprezintă tendinţa la nivel mondial a economiilor lumii de a deveni fără graniţe şi de a fi interconectate. Companiile nu mai sunt limitate de graniţele ţării de origine şi pot efectua activităţi de afaceri oriunde în lume. În prezent, multe companii produc, vând sau realizează activităţi de cercetare în mai multe locaţii, beneficiind de răspândirea standardelor de calitate şi de producţie. Barierele comerciale se prăbuşesc, iar comerţul de bunuri şi servicii între ţări creşte cu viteză. În prezent, Internetul străbate cu viteză graniţele naţionale, permiţând chiar şi celor mai mici afaceri să devină globale.

În această realitate contemporană, globalizarea a devenit unul dintre cele mai controversate fenomene economice. Pentru multe firme, globalizarea reprezintă o ameninţare constantă, dar în acelaşi timp reprezintă şi oportunitatea de dezvoltare. Tendinţe economice actuale forţează companiile să ia în considerare operaţiunile internaţionale pentru a putea prospera sau chiar pentru a supravieţui.

Abordarea de către companii a pieţelor internaţionale implică însă schimbări semnificative în management, procese şi practici interne, marketing şi nu în ultimul râd, adoptarea de către companie a unor structuri organizatorice specifice.

1. CAPITOLUL I SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE - DEFINIRE ŞI CARACTERISTICI

1.1 Conceptul de societate transnaţională

Cei mai puternici şi mai dinamici agenţi economici de pe glob sunt societăţile transnaţionale, forţa acestora fiind determinată de volumul uriaş de bunuri şi servicii derulat de companiile grupate sub această denumire generică. Fie că sunt denumite corporaţii transnaţionale, companii multinaţionale sau firme internaţionale, în sensul cel mai larg, ele definesc acele firme ce îşi desfăşoară activitatea dincolo de graniţele unei ţări, considerată ţară de origine, prin unităţi „de producţie”, controlate într-o măsură mai mare sau mai mică de „compania mamă”.

În literatura de specialitate au existat şi există preocupări de diferenţiere a acestor termeni utilizaţi cel mai adesea ca sinonime.

Despre „societatea transnaţională” scriu rapoartele Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), precum şi toţi economiştii agreaţi de această organizaţie. Astfel, UNCTAD defineşte societatea transnaţională ca o entitate economică formată dintr-o companie-mamă şi filialele ei în străinătate.

Sterian Dumitrescu defineşte societatea transnaţională ca „alcătuind un vast ansamblu la scară mondo-economică, format dintr-o societate principală şi un număr de filiale importante în diferite ţări”.

Mult mai nuanţată este atitudinea lui Papp (1991) , care descrie societatea transnaţională ca pe o societate care acţionează într-o multitudine de medii naţionale şi identifică trei stadii de dezvoltare ale acesteia. În primul stadiu, societatea transnaţională creează strategii de afaceri separate pentru fiecare ţară în care operează şi poate fi numită mai degrabă societate multilocală. În al doilea stadiu, societatea se străduieşte să domine piaţa globală, dar îşi concentrează totuşi majoritatea eforturilor asupra ţării de origine - Papp defineşte aici societatea globală. În cea de-e treia etapă de dezvoltare, societatea beneficiază de resurse, management, producţie şi alte capacităţi globale care îi conferă statutul de societatea transnaţională.

Bibliografie

1. Bal Ana (coord.), Dumitrescu Sterian, Zaharia Rodica Milena, Ilie Anca Gabriela – Economie mondială, Ed. Academiei de Studii Economice, 2006

2. Cullen John B., Parboteeah K. Praveen – International Business - Strategy and the Multinational Company, Ed. Routledge - New York, 2010

3. Curwen Peter, Whalley Jason – The Internationalisation of Mobile Telecommunications – Strategic Challenges in a Global Market, Ed. Edward Elgar Publishing Ltd, England, 2008

4. Dumitrescu Sterian, Bal Ana – Economie mondială, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

5. Dumitrescu Sterian, Puiu Ovidiu, Marin George – Economie mondială, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2006

6. Mazilu Anda – Transnaţionalitatea şi competitivitatea, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

7. Papp Daniel – Contemporary International Relations, New York, 1991

8. Rugman Alan M., Brewer Thomas L. (editori) – The Oxford Handbook of International Business, Ed. Oxford University Press, 2001

9. Stonehouse George, Hamill Jim, Campbell David, Purdie Tony – Global and Transnational Business - Strategy and Management (Second Edition), Ed. John Wiley & Sons Ltd, England, 2004

10. Voinea Liviu – Corporaţiile transnaţionale şi capitalismul global, Ed. Polirom, 2007

11. Whitley Richard – Business Systems and Organizational Capabilities: The Institutional Structuring of Competitive Competence,

12. Zaharia Rodica Milena – Economie mondială, Ed. Academiei de Studii Economice, 2004

13. Schenk Hans – „Large mergers a matter of strategy rather than economics”, lucrare realizată pentru „UNCTAD – World Investment Report 1999”,

(http://www2.econ.uu.nl/users/schenk/WIR99.html)

14. *** – Financial statements - parent company and consolidated for the year ended 31 December 2009, COSMOTE Mobile Telecommunications S.A.

15. *** – OTE Corporate Presentation, May 2010, OTE S.A.

16. *** – OTE Annual Report 2009, OTE S.A.

17. *** – OTE Annual Financial Report for the period from January 1, 2009 to December 31, 2009, OTE S.A.

18. *** – News Release: OTE Announces New Organizational Structure For the Group, OTE S.A.

19. *** – OTE Corporate Governance Report 2009, OTE S.A.

20. *** – World Investment Report 2009, UNCTAD

21. *** – World Investment Report 2009 - Overview, UNCTAD

22. *** http://www.unctad.org

23. *** http://www.ote.gr

24. *** http://www.cosmote.com

25. *** http://www.cosmote.ro

Preview document

Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 1
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 2
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 3
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 4
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 5
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 6
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 7
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 8
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 9
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 10
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 11
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 12
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 13
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 14
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 15
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 16
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 17
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 18
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 19
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 20
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 21
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 22
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 23
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 24
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 25
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 26
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 27
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 28
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 29
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 30
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 31
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 32
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 33
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 34
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 35
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 36
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 37
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 38
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 39
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 40
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 41
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 42
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 43
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 44
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 45
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 46
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 47
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 48
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 49
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 50
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 51
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 52
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 53
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 54
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 55
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 56
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 57
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 58
Structuri organizatorice specifice în societățile transnaționale - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Structuri organizatorice specifice in societatile transnationale.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea procesuală și stucturală a IM Sandriliona SRL

Introducere Structura organizatorică este unul din fundamentele principale în formarea unei organizaţii. De asemenea doar datorită unei foarte...

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Corporațiile Transnaționale

Traim vremuri în care ceva fundamental se întâmpla. Modelele politice, stilurile de viata, strategiile de afaceri, sau sistemele de protectie...

Aspecte specifice ale terorismului internațional la început de secol XXI

INTRODUCERE În ultima decadă a mileniului , climatul de securitate internaţional a suferit modificări extraordinare . Ani întregi de strategii şi...

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea...

Caracterizarea economiei de piață

Economia de schimb: geneza si tipuri Satisfacerea nevoilor de consum ale oamenilor se realizeaza prin intermediul bunurilor si serviciilor. Pe...

Corporațiile Transnaționale

Cap.I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE. 1.1 PROCESUL DE TRANSNATIONALIZARE Mondializarea este un fenomen evident şi o...

Generalități Privind Societatile Transnaționale

I. GENERALITĂŢI PRIVIND SOCIETATILE TRANSNAŢIONALE 1. Locul societatilor transnaţionale în economia mondială Prin natura lor, societatile...

Managementul Bancar

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar. În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de...

Economie Internațională

Concept, legitati si categorii mondo-economice În obiectul de studiu al Economiei internationale se includ: economiile nationale, diviziunea...

Ai nevoie de altceva?