Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 18096
Mărime: 102.21KB (arhivat)
Publicat de: Valer Mitroi
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Camelia Plăstoi
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI DIN TÂRGU JIU FACULTATEA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI TEHNICĂ DENTARĂ, ARTĂ ŞI CULTURĂ FIZICĂ SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. INTRODUCERE
 3. 1.1 Introducere în problema şi problematica cercetată. Motivarea alegerii temei
 4. 1.2. Scopul lucrării şi ipotezele de lucru 6
 5. 1.3. Organizarea şi metodologia cercetării 7
 6. CAPITOLUL II
 7. TRATAREA PROBLEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
 8. 2.1. Rezistenţa, calitate motrică de bază 11
 9. 2.1.1 Bazele fiziologice şi biochimice ale dezvoltării rezistenţei 16
 10. 2.1.2 Factorii fiziologici şi biochimici ai rezistenţei aerobe 19
 11. 2.2 Metodica antrenamentului în probele de semifond şi fond 22
 12. 2.3 Particularităţile antrenamentului în probele de semifond şi fond la femei 38
 13. 2.3.1 Metoda măririi posibilităţilor în alergarea la femei 41
 14. 2.3.2 Volumul efortului în antrenamentul femeilor 43
 15. 2.3.3 Volumul şi intensitatea în alergările de fond 49
 16. 2.3.4 Biochimia în sprijinul alergărilor de fond şi semifond
 17. CAPITOLUL III
 18. REZULTATELE CERCETĂRII ŞI INTERPRETAREA LOR
 19. 3.1 Analiza structurii şi a valorii solicitării în cadrul planurilor individuale de antrenament
 20. 3.2 Analiza tendinţelor generale în ceea ce priveşte evoluţia volumului şi intensităţii în cadrul ciclului anual de antrenament la alergatoarele de semifond şi fond cercetate
 21. CONCLUZII 74
 22. BIBLIOGRAFIE 75

Extras din licență

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1 Introducere în problema şi problematica cercetată. Motivarea alegerii temei

Atletismul, ca sport de bază pentru practicarea tuturor celorlalte ramuri de sport creează, celui care îl practică, deprinderi şi calităţi motrice, calităţi morale şi de voinţă necesare atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în practicarea sportului de performanţă; de aceea se impune a fi răspândit la întreaga masă de tineri de vârstă şcolară mică şi mijlocie.

Sportul a devenit unul dintre principalele mijloace de cunoaştere şi valorificare a potenţialului biomotric şi intelectual uman, având în acelaşi timp funcţii deosebit de complexe.

Antrenamentul sportiv este un proces pedagogic dirijat în vederea obţinerii unor performanţe ridicate. Antrenorul trebuie să cunoască modul de realizare a performanţei sportive şi să aibă la îndemână instrumentul necesar realizării acestuia.

Probele atletice şi exerciţiile lor specifice servesc nu numai pentru obţinerea unor performanţe înalte în atletism, ele aduc o contribuţie considerabilă şi la pregătirea tinerei generaţii. Exerciţiile atletice permit realizarea unor obiective şi sarcini esenţiale ale pregătirii fizice şi în special ale calităţilor fizice ca viteza, forţa, îndemânarea, rezistenţa. Multilateralitatea atletismului se manifestă prin solicitările diferenţiate ale probelor care oferă largi posibilităţi pentru dezvoltarea multilaterală, pentru activitatea sportivă din cadrul altor ramuri sportive şi pentru organizarea activităţii din timpul liber.

Realizarea performanţelor sportive maxime este condiţionată de respectarea consecventă în cadrul procesului de pregătire sportivă, a principiilor şi regulilor metodice, fiziologice, biochimice etc. în funcţie de particularităţile fiecărei probe şi în corelaţie cu vârsta, sexul şi nivelul de pregătire al atleţilor.

Pentru respectarea acestor cerinţe, antrenorii sunt obligaţi să cunoască foarte bine, atât mijloacele şi metodele generale ale antrenamentului specific fiecărei probe atletice, cât şi căile de obiectivizare strictă a efortului de antrenament. Numai cunoaşterea şi aprecierea în mod obiectiv a solicitării organismului în cadrul fiecărui antrenament permite antrenorului dirijarea ştiinţifică a întregului proces de antrenament.

Solicitarea în antrenament este determinată de doi parametri principali: volumul de lucru şi intensitatea. Acest lucru este valabil pentru fiecare exerciţiu în parte cuprins în planul de pregătire. În afară de evoluţia celor doi parametri principali, valoarea solicitării depinde şi de pauzele de recuperare dintre exerciţii, aşa numita “duritate” a execuţiei. În felul acesta eficacitatea antrenamentului va depinde în primul rând de unitatea dialectică dintre cei trei factori enumeraţi, unitate de care va depinde calitatea procesului de pregătire.

Se apreciază că dintre toţi parametri solicitării, volumul şi intensitatea constituie parametrii cei mai dinamici şi eficienţi, iar posibilitatea evaluării lor obiective creează condiţii necesare pentru dirijarea optimă a procesului de antrenament.

Analiza celor doi parametri principali arată că, dinamica volumului duce la dobândirea formei sportive, iar dinamica intensităţii asigură calitatea ei.

În cadrul ciclului anual de pregătire, solicitarea trebuie să crească treptat în funcţie de adaptarea organismului la efort. Din practică se ştie că pentru adaptarea la efort a tuturor sistemelor şi marilor funcţiuni ale organismului este nevoie de intervale de timp cuprinse între trei-patru săptămâni, adică intervale care reprezintă de fapt etapele de antrenament. În felul acesta ciclurile săptămânale în cadrul unei etape de pregătire sunt identice şi trebuie să se repete.

Preview document

Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 1
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 2
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 3
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 4
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 5
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 6
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 7
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 8
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 9
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 10
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 11
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 12
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 13
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 14
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 15
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 16
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 17
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 18
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 19
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 20
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 21
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 22
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 23
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 24
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 25
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 26
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 27
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 28
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 29
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 30
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 31
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 32
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 33
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 34
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 35
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 36
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 37
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 38
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 39
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 40
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 41
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 42
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 43
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 44
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 45
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 46
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 47
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 48
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 49
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 50
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 51
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 52
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 53
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 54
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 55
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 56
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 57
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 58
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 59
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 60
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 61
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 62
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 63
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 64
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 65
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 66
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 67
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 68
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 69
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 70
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 71
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 72
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 73
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 74
Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Contributii Privind Stabilirea unui Raport Optim intre Volum si Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament.doc

Alții au mai descărcat și

Relația Antrenor-sportiv

CAPITOLUL I 1. INTRODUCERE 1.1. Motivaţia alegerii temei De-a lungul timpului, s-a dovedit fără nici o îndoială că antrenorul este una dintre...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Valențe ale pregătirii fizice generale

Se poate afirma ca atletismul este primul sport practicat de umanitate. Urmele palpabile sunt vechi de 3500 de ani inainte de jocurile olimpice....

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Refacerea în Fotbal

MIJLOACE DE REFACERE A ORGANISMULUI DUPĂ EFORT ÎN FOTBAL Caracteristicile efortului fizic în jocul de fotbal Alergarea cu mingea, necesitatea de...

Dezvlotarea grupelor de atletism

Capitolul I introducere Introducere Istoria omenirii datorează mult efortului atletic. A merge, a alerga, a sări, a arunca reprezintă tot atâtea...

Metode și procedee metodice bazate pe relația efort-odihnă

Argument În ultimele decenii, sportul a devenit o activitate care solicită organismul sportivului uneori până la limita posibilităţilor sale,...

Ai nevoie de altceva?