Dezvlotarea grupelor de atletism

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15323
Mărime: 749.24KB (arhivat)
Publicat de: Condulimazi P.
Puncte necesare: 10
Ministerul Educatiei Nationale Universitatea Ovidius Constanta Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Cuprins

 1. Capitolul I Introducere
 2. 1.1. Importanţa şi actalitatea temei.
 3. 1.2. Scopul alegerii temei
 4. 1.3. Tratarea temei in literature de specialitate
 5. Capitolul II Inceputurile atletismului in lume
 6. II.1. Scurt istoric al atletismului
 7. II.2. Aspecte tehnice privind probele de atletism
 8. II.3. Particularităţile alergării 400 m plat
 9. II.4. Antrenamentul sportiv – principii, tipuri de efort, etapizarea
 10. Capitolul III Dezvoltarea calitatilor motrice necesare alergatorilor de 400m plat
 11. III.1 Pregătirea fizică generală şi specială a alergătorilor de 400m plat
 12. III.2 Metoda dezvoltării calităţilor motrice necesare alergătorilor de 400m plat în perioada antrenamentului aprofundat
 13. III.3 Caracteristicile biomecanice ale tehnicii alergării pe distanţa de 400m plat
 14. III.4 Marita Koch si perf ormantele acesteia ca atleta.

Extras din licență

Capitolul I introducere

Introducere

Istoria omenirii datorează mult efortului atletic. A merge, a alerga, a sări, a arunca reprezintă tot atâtea etape primare ale devenirii umane, iar multiplicarea acestor mişcări, ca exerciţiu primordial de rutină, a condus la evoluţia cotidiană a bipedului. Memoria musculară a însoţit memoria cerebrală. Gesturile repetate au dus la ritual, la tezaurul casnic al dinamicii cu caracter utilitar. Aşa s-au născut, ca operaţiuni vitale, vânătoarea şi pescuitul, operaţiuni prin care oamenii primitivi îşi asigurau hrana şi care astăzi sunt considerate practici sportive.

Din acest punct de vedere, s-ar părea că exerciţiul fizic pur ocupa în viaţa primitivilor un loc mult mai important decât la popoarele civilizate, intrucât existenţa lor era mult mai apropiată de starea naturală.

Când ansamblul de mişcări, constituit în gestica tradiţională, şi-a diminuat ponderea didactică, când experienţa a fost simulată distanţându-se de regula muncii şi a devenit plăcere, atunci putem înregistra naşterea jocului. Când căţărarea în bananier nu se mai face pentru obţinerea fructului, ci pentru demonstrarea agilităţii _ participăm la o modificare de calitate pe scara evoluţiei umane : lui homo i se adaugă homo ludens.

Acolo unde ia sfârşit activitatea de întreţinere a vieţii, începe jocul cu energii eliberate temporar de satisfacerea imperativelor biologice fundamentale. Însă nu putem decondiţiona evoluţia exerciţiilor fizice de factorii săi impulsionanţi. Această condiţionare fiind determinată nu numai de latura materială a vieţii sociale, ci şi de factori cum ar fi: ştiinţa, nivelul de cultură, religia.

Dacă n-ar fi fost atletismul care-l precede nu numai alfabetic, ci mai ales prin simplitatea mişcărilor şi utilitatea acestora încă din zorii civilizaţiei umane, am fi putut susţine ca boxul pare cea mai veche dintre disciplinele registrului sportiv.

I.I Importanţa şi actalitatea temei.

Educaţia fizică alături de celelalte activităţi motrice fundamentale din domeniu, face parte integrantă din măsurile privind dezvoltarea fizică armonioasă şi menţinerea unei stări optime de sănătate pentru toate categoriile de populaţie ale ţării noastre.

Educaţia fizică se subordonează în principal pregătirii pentru muncă şi viaţă.

În actuivitatea profesională a orcărui cetăţean, dar cu precădere în cea de perfecţionare sportivă, nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice are o impotanţă foarte mare. Se consideră că întreaga varietate de acţiuni motrice efectuate de individ în activitatea cotidiană sau sportivă se realizeazăcorect sau mai puţin corect, în raport direct cu gradul de dezvoltare a calităţilor motrice.

În prezent, procesul de pregătire fizică a elevilor, dezvoltarea calităţilor motrice continuă să constituie încă o latură secundară a preocupărilor unui număr foarte mare de cadre didactice.

Rezumându-se strict la problematica şi tematica acestei lucrări, putem spune că dezvoltarea calităţilor motrice se integrează şi reprezintă o condiţie obligatorie a întregului proces de pregătire a elevilor.

Importanţa calităţilor motrice reiese şi din faptul că un număr apreciabil de practicieni şi teoreticieni ai domeniului susţin că întregul ansamblu de acţiuni motrice şi în special corectitudinea cu care sunt executate acestea depind într-o mare măsură de nivelul de dezvoltare al acestor calităţi.

Bibliografie

Albină, A. E.,2005. Dezvoltarea forţei la elevii din ciclul gimnazial folosind mijloacele nespecifice atletismului. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională. Braşov, 2005, p. 86-89.

2. Albină A. Model de pregătire pentru proba de 400m plat-juniori în etapa antrenamentului specializat. În: Cultura fizică. Chişinău, 2006, p.157-158.

3. Albină A. Importanţa frecvenţei şi a lungimii fuleului în obţinerea rezultatelor în proba de 400m plat. În Gymnasium, nr.2. Bacău, 2009, p. 22-27.

4. Albină A. Indicatorii generali şi specifici de efort în proba de 400mp, juniori I. În: Ştiinţa culturii fizice, nr. 3/3. Chişinău, 2009, p. 5-7.

5. Albină A. The trial runs and their correlation with the results in competition of the 400m junior I runners. În: Medicină sportivă, supliment nr.3. Craiova, 2010, p. 408-410.

6. Albină A. The types of sportsmen who practise the 400m trial. În: Medicină sportivă, supliment nr.3. Craiova, 2010, p. 407-408.

7. Albină A. Biomechanical characteristics of the tehnique applied for 400m flat running. În: Medicina Sportivă, supliment nr.4., Craiova, 2011, p. 619-621.

8. Albină A.E. Povestca L. Model de antrenament pentru alergătorii de 400mp în etapa antrenamentului aprofundat. În Cultura fizică - probleme ştiinţifice ale învăţămîntului şi sportului, 2012, p. 7 -31.

9. Alexa N. Antrenamentul sportiv modern. Bucureşti: Editis, 1993. 532p.

10. Antonesei L. Ghid pentru cercetarea educaţiei. Bucureşti: Polirom, 2009.188 p.

11. Ardelean T. Unele căi pentru valorificarea potenţialului de viteză la copii şi juniori. În EFS, nr.6. Bucureşti, 1986, p.1-8.

12. Ardelean T. Problematica dezvoltării vitezei, studiu privind dezvoltarea sprintului la juniori şi particularităţile antrenamentului de sprint la juniori I. În: IEFS. Bucureşti, 1988, p.15-20.

13. Ardelean T. Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice în atletism. În : IEFS. Bucureşti, 1990, p.106-107.

14. Ardelean T. Viteza şi forţa în atletism. Contribuţii teoretice şi practico-metodice privind valorificarea potenţialului de viteză la copii de 11-14 ani. Teză de doctorat. Bucureşti, 1991. p.30 – 55.

15. Ardelean T., Plocon E., ş.a. Date preliminare privind evaluarea şi perspectiva sprintului în România. În : Strategie şi evaluare în sport. Simpozion Ştiinţific Internaţional. Bucureşti, 1993,p.15

16. Astrand P.O. Condiţia fizică. În : CNEFS. Bucureşti, 1971, p. 79-82.

17. Barow H.,McGee R. Măsurători în educaţia fizică. Philadelphia : Lea-Fibiger, 1970. p.51-53.

18. Bobaert L. Stabilirea unor scări de norme în legătură cu componentele capacităţii de performanţă fizică. În : Sport nr.2. Bruxelles, 1968, p. 19-21.

19. Bompa T.O. Teoria şi metodologia-periodizarea antrenamentului sportiv. În : CNFPA. Bucureşti, 2001, p. 49-50.

20. Bompa T., Carrera M.C. Periodizarea antrenamentului sportiv. Bucureşti: Tana, 2006. 197 p.

Preview document

Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 1
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 2
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 3
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 4
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 5
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 6
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 7
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 8
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 9
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 10
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 11
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 12
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 13
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 14
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 15
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 16
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 17
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 18
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 19
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 20
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 21
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 22
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 23
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 24
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 25
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 26
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 27
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 28
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 29
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 30
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 31
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 32
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 33
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 34
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 35
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 36
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 37
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 38
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 39
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 40
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 41
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 42
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 43
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 44
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 45
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 46
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 47
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 48
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 49
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 50
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 51
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 52
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 53
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 54
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 55
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 56
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 57
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 58
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 59
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 60
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 61
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 62
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 63
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 64
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 65
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 66
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 67
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 68
Dezvlotarea grupelor de atletism - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Dezvlotarea grupelor de atletism.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului

Introducere Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale...

Atletismul

CAPITOLUL I I.1. SCURT ISTORIC AL ATLETISMULUI Atletismul este definit ca un „sistem de exercitii realizat sub forma alergarilor, sariturilor si...

Tetratlonul

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Actualitatea si importanta temei La intrebarea pusa diferitelor persoane, socotite drept veritabili antrenori pentru...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Valențe ale pregătirii fizice generale

Se poate afirma ca atletismul este primul sport practicat de umanitate. Urmele palpabile sunt vechi de 3500 de ani inainte de jocurile olimpice....

Combinații tactice în atac contra apărării 6-0 la echipele de juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România

Intrοduсеrе Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizaţii internaţionale. În...

Ai nevoie de altceva?