Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 9396
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Publicat de: Fabia Vișan
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danila Alexandra
A fost prezentat la Universitatea Ovidius din Constanta

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă tratează, atât din punct de vedere teoretic, cât şi aplicativ, evoluţia şi dinamica bugetului de stat din România, din perioada 2012-2014. Intervalul de timp analizat este marcat încă de riscuri şi incertitudini, de tipare divergente de creştere economică, de reintensificarea tensiunilor geopolitice, de posibilitatea unei corecţii dezordonate a dezechilibrelor pe plan internaţional, precum şi în contextul perspectivelor interne încă fragile ale principalilor indicatori macroeconomici. Lucrarea este structurată pe trei capitole, iar la finalul lucrării se regăsesc concluziile generate de prezentul studiu.

Capitolul I expune aspecte introductive privind bugetul de stat, precum noţiuni teoretice referitoare la bugetul de stat, importanţa acestuia în cadrul finanţelor publice, modul în care se formează, indicatorii care stau la baza definirii lui, etc.

În cadrul Capitolului II este realizată o prezentare detaliată a bugetului de stat al României în anul 2015, aşa cum a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015. Capitolul II cuprinde o analiză a structurii veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe 2015.

În cadrul Capitolului III sunt analizaţi indicatorii bugetari ai României în perioada 2012-2014. În acest capitol, cu ajutorul graficelor, diagramelor şi tabelelor este analizat bugetul de stat şi sunt expuse evoluţiile caracteristice perioadei analizate. În principal, prin această analiză am avut în vedere evidenţierea evoluţiilor înregistrate în România, atât din punct de vedere al sumelor colectate prin bugetul de stat, cât şi din punct de vedere al destinaţiei acestor fonduri.

Lucrarea de faţă se încheie cu o expunere a concluziilor ce au fost determinate pe baza analizelor întreprinse în cadrul Capitolelor II şi III, iar aici sunt expuse cele mai importante puncte ale studiului, precum şi cele mai importante aspecte legate de deciziile ce trebuie luate în vederea combaterii efectelor creşterii datoriilor publice, a deficitului bugetar şi a agravării situaţiei economice.

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND BUGETUL DE STAT

1.1. Noţiunea de buget de stat

În doctrina franceză, Paul Leroy, în lucrarea intitulată „Tratat de ştiinţa finanţelor”, afirmă că „Un buget este un act de prevedere a veniturilor pe o perioadă determinată, un tablou evalutiv şi comparativ al veniturilor de împlinit şi al cheltuilelilor de efectuat”. Din această definiţie, rezultă că bugetul este un program, nu un act în sensul juridic. Rene Stourn a dat o altă definiţie în 1891: „Bugetul este un act, condiţionând aprobarea prealabilă a veniturilor şi cheltuielilor publice”. Din această definiţie rezultă că bugetul este un act, condiţie fără de care nu este de concepută efectuarea cheltuielilor publice.

Definiţia franceză legală din 1921 spune că: „Bugetul este actul prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi diverselor servicii publice”. Din definiţie rezultă că bugetul ar fi un act ce cuprinde venituri şi cheltuieli „autorizate” ceea ce implică intervenţia unor organe de specialitate.

În opinia lui Adam Wagner din 1883 „bugetul este un plan alcătuit din cifre, într-o ordine determinată, de obicei şi tematic, privitor la ieşirile şi intrările (cheltuileli şi venituri) prealabile, în monedă sau valori monetare, care se pot produce în gestiunea economică a unui corp public pentru o perioadă următoare (un an)”. Autorul prezintă bugetul ca fiind un plan ce se referă la gestionarea banului public în folosul instituţiilor publice.

Definiţia română legală din 1930 spune că: „Bugetul este un act prin care sunt prevăzute şi prealabil aprobate veniturile şi cheltuielile statului şi ale altor servicii publice”. Acestei definiţii îi lipseşte perioada pentru care se elaborează bugetul, fiind diferită de cea franceză, prin faptul că în locul expresiei „autorizate” se foloseşte expresia „se aprobă”, ceea ce conduce la concluzia că este finalizat prin aportul organelor reprezentative ale statului fiind un act juridic.

Legislaţia financiară publică actuală nu cuprinde nici o definiţie a bugetului de stat. Literatura de specialitate s-a ocupat de această problemă, definind bugetul de stat ca fiind programul ce cuprinde veniturile şi cheltuielile anuale destinate exercitării funcţiilor statului şi a altor servicii publice de interes naţional ce se aprobă de către Parlament şi se adoptă printr-o lege.

Bibliografie

1. Bistriceanu Gheorghe D., Gheorghe H. Popescu , Bugetul de stat al României, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007.

2. Cioponea Mariana-Cristina, „Veniturile şi cheltuielile bugetare în contextul integrării europene”, Editura Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2004.

3. Dascălu Elena-Doina, Sistemul bugetar din România, Editura ”Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, 2007.

4. Dan Drosu Şaguna. Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.

5. Dănilă Alexandra, Finanțe publice. Aplicații, teste grilă și studii de caz, Editura Sitech, Craiova, 2015.

6. Dobre Elena, Buget şi trezorerie publică, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002.

7. Dobre Elena, Munteanu Irena, Dobrescu Oana , Finanţele publice. Noţiuni de bază, studii de caz şi teste de autoevaluare,Editura Muntenia,2004.

8. Filip Gheorghe, Finanţe Publice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003.

9. Moşteanu Tatiana, Buget şi trezorerie publică,Ediţia a III-a revizuită, Editura Universitară,2008.

10. Moşteanu Tatiana, Finanţe publice - Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Ediţia a III -a revizuită,Editura Universitară,2011.

11. Munteanu Irena, Monedă şi operaţiunile de credit. Noţiuni teoretice şi studii de caz, Editura Ex Ponto, Constaţa, 2008.

12. Negrea Alexandru, Finanţe publice, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2014.

13. Ristea Luminiţa,Trandafir Adina,Introducere în ştiinţa finanţelor publice-Aspecte teoretice şi studii de caz,Editura Muntenia,Constanţa,2006.

14. Roman Daniela Lidia, Finanţe aplicate,vol. II ,Editura Economică,Bucureşti,2001.

15. Spătariu Elena Cerasela, Elemente teoretice de analiza economică financiară, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005.

16. Stroe Radu, Armean Dan, Finanţe, Ediţia a II-a, Editura ASE Bucureşti, 2004.

17. Văcărel Iulian şi alţii, Finanţe Publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

18. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în ,,Monitorul Oficial" al României, nr. 597, 2002.

19. Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat al României, pe anii 2012-2014, Ministerul Finanţelor Publice.

20. www.ase.ro

21. www.insse.ro

22. www.mfinanţe.ro

23. www.static.anaf.ro

24. www.univ-ovidius.ro

Preview document

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 1
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 2
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 3
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 4
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 5
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 6
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 7
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 8
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 9
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 10
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 11
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 12
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 13
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 14
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 15
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 16
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 17
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 18
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 19
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 20
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 21
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 22
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 23
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 24
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 25
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 26
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 27
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 28
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 29
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 30
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 31
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 32
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 33
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 34
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 35
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 36
Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014 - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Analiza bugetului de stat al Romaniei in perioada 2012-2014.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe...

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Din toate timpurile, preocuparea oamenilor a fost procurarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor. Cu trecerea timpului nevoile...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Franța

Capitolul 1. Structura resurselor financiare conform clasificației oficiale Pentru realizarea în condiții optime a diferitelor activități ale unei...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor aflate la dispoziția statului în România și Suedia

Introducere Taxarea a devenit în condițiile implicării statului în economie o unealtă a managementul fiscal și monetar. Experții economicii...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Spania

1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației bugetare 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare Ansamblul...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea...

Dinamica Soldului Bugetar și Opțiuni de Reglare a Acestuia în România

CAPITOLUL I SOLDUL BUGETAR – CADRUL GENERAL DE REFERINȚĂ Concepte teoretice Pentru formarea unei concluzii ample și coerente asupra gestiunii...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

1. Cadrul conceptual și metodologic provind cheltuielile publice Evoluția societății umane a impus o delimitare a nevoilor de consum de bunuri și...

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta

Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a...

Ai nevoie de altceva?