Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 19180
Mărime: 2.18MB (arhivat)
Publicat de: Dacian Cozma
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luigi Popescu

Cuprins

 1. Capitolul I Valoarea întreprinderii şi evaluarea firmelor private 4
 2. 1.1. Situaţii ce necesită evaluarea întreprinderii 4
 3. 1.2. Evaluarea şi reevaluarea economică a firmelor 7
 4. 1.3. Tipologia evaluărilor 9
 5. 1.4. Optici de abordare în evaluarea întreprinderii 10
 6. 1.4.1. Abordarea patrimonială 10
 7. 1.4.2. Abordări pe bază de randament 11
 8. 1.4.3. Abordările pe bază de supraprofit 12
 9. 1.4.4. Metode dinamice 12
 10. Capitolul II Evaluarea activelor imobilizate şi circulante ale întreprinderii 15
 11. 2.1. Informaţia contabilă, element de referinţă în evaluarea întreprinderii 15
 12. 2.2. Evaluarea activelor imobilizate 18
 13. 2.2.1. Evaluarea imobilizărilor corporale 18
 14. 2.2.2. Reevaluarea imobilizărilor corporale 37
 15. 2.2.3. Evaluarea imobilizărilor financiare 38
 16. 2.2.4. Evaluarea imobilizărilor necorporale (intangibile) 40
 17. 2.3. Evaluarea activelor circulante 42
 18. 2.3.1. Evaluarea stocurilor 42
 19. 2.3.2. Evaluarea creanţelor 43
 20. 2.3.3. Evaluarea disponibilităţilor băneşti 43
 21. 2.4. Evaluarea altor elemente din activul bilanţului 43
 22. 2.5. Evaluarea altor elemente din pasivul bilanţului 44
 23. 2.6. Evaluarea altor elemente intangibile 45
 24. 2.6.1. Clasificarea activelor intangibile 45
 25. 2.6.2. Fondul comercial - element al imobilizărilor necorporale 48
 26. Capitolul III Studii de caz privind evaluarea la societăți comerciale şi analiza indicatorilor de eficienţă 49
 27. 3.1. Studiu de caz privind reevaluarea terenurilor 49
 28. 3.2. Analiza ratelor de rentabilitate 50
 29. 3.3. Analiza ratelor de structură ale activului 52
 30. 3.4. Analiza profitului net 54
 31. 3.5.Analiza indicatorului “Cheltuieli la 1000 lei venituri” 56
 32. 3.6.Determinarea activului net contabil specific SC “X” România SRL 56
 33. 3.7. Analiza cifrei de afaceri 57
 34. Bibliografie 59

Extras din licență

Capitolul I

Valoarea Întreprinderii

1.1 Situaţii ce necesită evaluarea întreprinderii

Întreprinderea (firma) ȋn ţara noastră acest agent economic este reprezentat de societăţile comerciale şi de regiile autonome. Ceea ce motivează calculul valorii unei întreprinderi nu este numai realizarea unei operaţiuni de vânzare sau de cumpărare, de cele mai multe ori aceasta folosind necesităţilor de gestiune. La ce poate servi valoarea unei întreprinderi- Când trebuie să se dispună de asemenea valoare- În ce situaţii valoarea întreprinderii este utilă- Pentru a răspunde la întrebări trebuiesc mai întâi precizate (clarificate) situaţiile, circumstanţele, în care se utilizează această valoare.

Se cunosc următoarele situaţii:

a) situaţii excepţionale;

b) situaţii curente.

a) În situaţiile excepţionale

Este necesar a se evalua întreprinderea sau subansamblurile sale pentru a face faţă la două evenimente: schimbări în structura capitalului şi operaţiuni de creştere (descreştere) externă.

al) Schimbări în structura capitalului - O schimbare în structura capitalului este o operaţiune prin care se modifică în cantitate sau în destinaţie drepturile reprezentative a proprietăţii întreprinderii ce privesc următoarele situații:

creşterile (diminuările) capitalului social;

- cesiunea (cumpărarea) totală sau parţială a acţiunilor terţelor persoane în urma unei acţiuni de arbitraj;

- introducerea la bursă;

- lichidarea întreprinderii;

Orice transfer de proprietate se face pe baza unui schimb monetar. În acest caz valoarea este necesară pentru a servi ca referinţă la stabilirea preţului ce va fi plătit, cât şi pentru a fixa termenii acestui schimb.

a2) Operaţiuni de creştere (descreştere) - Este imperativ de a avea o valoare a întreprinderii când cumpără (dobândeşte) sau vinde global sau parţial ansambluri productive deja existente. Această valoare serveşte drept bază pentru negocieri, dar ea intervine (se foloseşte) mai ales pentru a justifica poziţiile contabile, juridice şi fiscale care se adoptă în cazul acestor operaţii.

Principalele operaţiuni se referă la:

- absorbţia unei întreprinderi;

- fuziunea cu o altă întreprindere;

- luarea de participaţii într-o altă întreprindere;

- sciziunea unei societăţi;

- aportul parţial de active a unei întreprinderi la alta.

Remarcăm că primele două situaţii (fuziunea şi absorbţia) presupun o evaluare unitară şi corelată a întreprinderilor ce pot fi două sau mai multe.

Aceste evenimente nu sunt aşa de frecvente şi intervin relativ rar în viaţa unei firme şi cu atât mai rar dacă firma este de mică mărime. Deşi asemenea situaţii sunt puţin probabile la o anumită dată, simplul fapt că ar fi posibile justifică calculul periodic al valorii întreprinderii.

Conducătorii, cât şi proprietarii de întreprinderii, riscă să piardă sau să câştige destui bani cu ocazia unei astfel de operaţii, este deci important pentru ei de a şti în ce condiţii vor aborda respectivul caz.

În alţi termeni ei au tot interesul de a urmări cum evoluează parametrul cheie a acestei situaţii care este valoarea firmei.

Evidenţiem că în ipostazele mai sus prevăzute intervin de obicei terţe persoane externe întreprinderii. În asemenea cazuri este necesar a se pune de acord cu aceste persoane asupra valorii de schimb, ceea ce implică o negociere.

Astfel, atunci când se procedează la evaluarea întreprinderii în una din cele două situaţii, valoarea obţinută nu poate fi decât baza necesară negocierii ce va avea loc între parteneri. Orice calcule ce vor fi făcute nu au un alt interes decât de a furniza repere obiective unei discuţii care va rămâne puternic subiectivă.

Evaluările în cazuri excepţionale reprezintă în majoritate misiuni (sau sarcini) cerute cabinetelor sau serviciilor specializate. Din raţiuni evidente, intervenţia unui expert independent şi recunoscut este adesea cerută de părţile participante.

Preview document

Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 1
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 2
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 3
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 4
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 5
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 6
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 7
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 8
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 9
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 10
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 11
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 12
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 13
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 14
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 15
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 16
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 17
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 18
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 19
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 20
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 21
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 22
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 23
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 24
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 25
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 26
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 27
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 28
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 29
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 30
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 31
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 32
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 33
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 34
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 35
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 36
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 37
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 38
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 39
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 40
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 41
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 42
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 43
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 44
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 45
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 46
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 47
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 48
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 49
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 50
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 51
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 52
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 53
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 54
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 55
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 56
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 57
Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Intreprinderii la o Societatea Comerciala.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Patrimoniu ca Obiect al Societăților Comerciale

INTRODUCERE Patrimoniu în contabilitatea financiară reprezintă unul din subiectele cele mai fierbinţi şi mai controversate ale ultimilor 10-12...

Evaluarea întreprinderii ProdPlast

1.Date generale despre intreprindere 1.1Scurt istoric Prodplast S.A. este o companie românească care activează în domeniul prelucrării...

Evaluarea financiară a întreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Decizii strategice în managementul producției și operațiunilor

1. CONSIDERATII PRIVIND TEMA PROIECTULUI S-a luat decizia infiintarii unei intreprinderi cu profil de productie – fabricare de siteme si aparate...

Evaluarea întreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

SC Mecanica Rotes SA

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE SOCIETĂŢII COMERCIALE MECANICA ROTES S.A. TÂRGOVIŞTE S.C. MECANICA ROTES S.A., cu sediul în Târgovişte, Şoseaua...

Ai nevoie de altceva?