Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

Licență
10/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 35011
Mărime: 166.62KB (arhivat)
Publicat de: Geta Oltean
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Ilie Mihai
Lucrarea a fost prezentata in 2003 la Universitatea Spiru Haret. Lucrarea de diploma cuprinde patru capitole in care este studiat in profunzime riscul bancar.

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND RISCURILE BANCARE. pag.4
 3. 1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române. pag.4
 4. 1.1.1. Organizarea Bancii Comerciale Romane pag.8
 5. 1.2. Scurt istoric al riscurilor bancare. pag.10
 6. 1.3. Definirea riscurilor bancare. pag.14
 7. 1.4. Clasificarea riscurilor bancare. pag.18
 8. 1.5. Gestionarea globală a riscurilor bancare. pag.24
 9. Capitolul II
 10. CADRUL LEGAL PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE.
 11. pag.30
 12. 2.1. Principalele reglementari legale si interne pag.30
 13. 2.2. Limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit. pag.31
 14. 2.3. Lichiditatea băncilor. pag.37
 15. 2.3.1. Supravegherea riscului de lichiditate. pag.40
 16. 2.4. Sistemul de control intern al băncilor. pag.51
 17. 2.4.1. Administrarea riscurilor semnificative. pag.53
 18. Capitolul III
 19. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN DOMENIUL BANCAR. pag.56
 20. 3.1. Introducere în managementul riscului bancar. pag.56
 21. 3.2. Piramida riscurilor. pag.59
 22. 3.3. Managementul relaţiei bancă-client. pag.61
 23. 3.4. Indicatori de măsurare a riscurilor bancare. pag.69
 24. 3.4.1. Categorii de indicatori ai riscului bancar. pag.69
 25. 3.4.2. Măsuri de prevenire a riscului bancar. pag.78
 26. Capitolul IV
 27. CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE RISCURI BANCARE. pag.85
 28. 4.1. Riscul de creditare. pag.85
 29. 4.1.1. Analiza riscului de credit. pag.88
 30. 4.1.1.1 Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor. pag.88
 31. 4.1.1.2 Analiza bilanţului. pag.90
 32. 4.1.1.3. Analiza contului de profit si pierdere. pag.100
 33. 4.1.1.4. Indicatorii de analiză a bonităţii împrumutaţilor. pag.110
 34. 4.2. Riscul de lichiditate. pag.116
 35. 4.2.1. Gestionarea lichidităţii bancare. pag.117
 36. 4.2.2. Indicatorii lichidităţii bancare. pag.121
 37. 4.3. Riscul ratei dobânzii. pag.124
 38. 4.3.1. Gestionarea riscului ratei dobânzii. pag.125
 39. 4.3.2. Modele de analiză a riscurilor ratelor dobânzilor. pag.129
 40. 4.4. Riscul de capital. pag.136
 41. 4.5. Riscul valutar. pag.142
 42. Capitolul V
 43. CONCLUZII. pag.
 44. BIBLIOGRAFIE. pag.

Extras din licență

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române

Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de B.N.R., continuând astfel, o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercială.

Încă din primii ani de funcţionare, Banca Comercială Română şi-a propus să se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi.

La împlinirea unui deceniu de existenţă, Banca Comercială Română se prezintă astăzi ca lider de piaţă, cu o cotă de circa 30%, atât pentru creditele neguvernamentale, cât şi pentru depozitele atrase în sistem. După mărimea capitalului de rang I, ocupă locul 527 pe plan mondial şi 193 în Europa. Banca are peste 2,2 milioane de clienţi, societăţi comerciale şi persoane fizice, şi colaborează cu aproximativ 800 de bănci corespondente aflate în principalele centre financiare ale lumii.

De la data înfiinţării şi până la atingerea acestor performanţe, evoluţia băncii nu a fost liniară, fiecare an caracterizându-se prin anumite particularităţi, care corespund de fapt etapele parcurse într-un proces continuu de acumulări şi maturizare.

Banca Comercială Română are o bază largă de clienţi persoane fizice. Oferta băncii pentru populaţie include depozite la vedere şi la termen, depozite cu destinaţie specială (pentru pensie, pentru vacanţă, concediu de odihnă), certificate de depozit, credite de consum şi pentru construirea/ compararea de locuinţe, procesarea şi emiterea de cecuri, carduri de debit, operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi personale. De asemenea, banca asigură servicii de consultanţă, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

Începând cu anul 2000, Banca Comercială Română oferă noi posibilităţi de finanţare pentru persoanele fizice, prin introducerea opţiunii avans zero, eliminarea garantării prin ipoteci şi simplificarea întocmirii documentaţiei pentru mai multe tipuri de credite.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, baza de clienţi a băncii acoperă toate sectoarele de activitate din economie, cuprinzând majoritatea întreprinderilor “blue-chip” româneşti.

Rezultatele pozitive pe care Banca Comercială Română le-a obţinut în decursul timpului s-au datorat în mare măsură capacităţii de lucru a reţelei proprii de unităţi, bine distribuite pe teritoriul ţării.

În anul 2001 Banca Comercială Română a obţinut rezultate financiare bune, ceea ce confirmă capacitatea managementului de a implementa obiectivele ambiţioase propuse prin strategia băncii şi planul de afaceri.

Măsurile de politică macroecoomică întreprinse în anul 2001, în conformitate cu strategia de dezvoltare economică a României pe termen mediu, au asigurat o creştere a produsului intern brut, în condiţiile revigorării procesului investiţional şi a exportului.

Astfel, produsul intern brut estimat pentru anul 2001 a fost de 1.154.126,4 miliarde lei, în creştere – în termeni reali – cu 5,3% faţă de anul precedent.

Creşterea produsului intern brut a fost determinată în mod semnificativ de mărirea volumului de activitate şi, ca urmare a valorii adăugate brute din agricultura (+21,2%), industrie (+7,9%) şi construcţii (+5,2%).

Preview document

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 1
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 2
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 3
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 4
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 5
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 6
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 7
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 8
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 9
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 10
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 11
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 12
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 13
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 14
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 15
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 16
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 17
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 18
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 19
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 20
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 21
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 22
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 23
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 24
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 25
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 26
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 27
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 28
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 29
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 30
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 31
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 32
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 33
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 34
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 35
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 36
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 37
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 38
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 39
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 40
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 41
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 42
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 43
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 44
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 45
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 46
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 47
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 48
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 49
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 50
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 51
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 52
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 53
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 54
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 55
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 56
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 57
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 58
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 59
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 60
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 61
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 62
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 63
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 64
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 65
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 66
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 67
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 68
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 69
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 70
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 71
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 72
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 73
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 74
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 75
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 76
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 77
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 78
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 79
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 80
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 81
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 82
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 83
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 84
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 85
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 86
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 87
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 88
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 89
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 90
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 91
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 92
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 93
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 94
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 95
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 96
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 97
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 98
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 99
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 100
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 101
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 102
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 103
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 104
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 105
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 106
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 107
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 108
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 109
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 110
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 111
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 112
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 113
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 114
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 115
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 116
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 117
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 118
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 119
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 120
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 121
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 122
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 123
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 124
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 125
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 126
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 127
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 128
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 129
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 130
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 131
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 132
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 133
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 134
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 135
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 136
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 137
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 138
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 139
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 140
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 141
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 142
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 143
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 144
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 145
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 146
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 147
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 148
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 149
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 150
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 151
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 152
Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 153

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Capitolul 1.doc
 • Capitolul 2.doc
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 4.doc
 • Concluzii.doc
 • CUPRINS.DOC
 • Titlu lucrare.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Instrumentelor Financiare Derivate pentru Acoperirea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licenţă se abordează utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor bancare. Riscul...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care...

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Creditarea persoanelor juridice

CAPITOLUL I. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Necesitatea şi condiţiile apariţiei creditului Creditul a apărut pe baza dezvoltării...

Noutăți și tendințe în managementul actual al băncilor comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Active și pasive bancare. corelarea operațiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Ai nevoie de altceva?