Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 26894
Mărime: 361.43KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Dracea
Aceasta licenta a fost prezentata in anul 2008. Este un proiect foarte complex. Trebuie eventual adus la zi cu datele din 2010.

Cuprins

 1. Introducere. 2
 2. 1. FENOMENUL DE ŞOMAJ ŞI MODALITĂŢILE DE COMBATERE A ACESTUIA 4
 3. 1.1. Noţiuni şi mecanisme generale ale protecţiei sociale în România. 4
 4. 1.2. Evoluţia sistemului de protecţie socială. 10
 5. 1.3. Gradul de ocupare al resurselor/forţei de muncă. 11
 6. 1.3.1. Măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă în România. 15
 7. 1.3.2. Măsuri pasive pentru stimularea ocupării forţei de muncă în România. 20
 8. 1.3.3. Servicii prestate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 22
 9. 1.3.4. Cele mai frecvente modalităţi de căutare a unui loc de muncă în România. 23
 10. 1.4. Gradul de neocupare al forţei de muncă. Şomajul din România de azi. 24
 11. 1.5 Politici de ocupare a resurselor/forţei de muncă. 29
 12. 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANIFESTAREA FENOMENULUI DE ŞOMAJ ŞI MĂSURILE DE COMBATERE A ACESTUIA, PE JUDEŢUL GIURGIU. 33
 13. 2.1. Analiza pieţei muncii în judeţul Giurgiu. 33
 14. 2.2. Măsuri active pentru realizarea Programului de ocupare al forţei de muncă în anul 2007. 42
 15. 3 TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA PIEŢEI MUNCII ÎN ROMÂNIA ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE. 52
 16. 3.1. Priorităţi la nivelul administraţiei locale pentru îmbunătaţirea gradului de ocupare a forţei de muncă. 52
 17. 3.2. Caracteristici în evoluţia generală a pieţei muncii în România. 53
 18. 3.3. Direcţii de acţiune în vederea creşterii gradului de ocupare. 56
 19. 3.4. Analiza SWOT a pieţei muncii la nivelul judeţului Giurgiu. 58
 20. Concluzii. 61

Extras din licență

MOTTO: “A fura idei de la cineva, este plagiat. A le fura de la mai mulţi, este cercetare.”

După Legile lui Murphy

Introducere

România a traversat şi traversează o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Problemele de muncă şi de asigurări sociale erau reglementate, în ţara noastră, sub diverse forme încă din secolele XII-XIV, când existau bresle şi corporaţii. În jurul anului 1890, apar modificări esenţiale în domeniul muncii, prin apariţia industriei în România; de aici şi apariţia unor acte normative cu caracter general, care aveau funcţia de a reglementa noile probleme.

În ianuarie 1991, a fost adoptată Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, act normativ prin care era recunoscută, existenţa şomerilor în România. Această lege a fost înlocuită, la 1 martie 2002, cu o lege europeană, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Legea nr. 76/2002 pune accentul pe măsurile active, destinate creşterii gradului de ocupare.

Măsurile active îşi propun ca efect creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă la nivel local, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante. De aceea, în lucrarea de faţă, s-a plecat de la ipoteza că decalajul dintre cererea şi oferta de pe piaţa muncii poate fi atenuată prin promovarea măsurilor active la nivel local. Aceste măsuri active stimulează angajatorii să încadreze în muncă personal din rândul şomerilor, dar stimulează şi persoanele în căutarea unui loc de muncă să se încadreze înainte de expirarea perioadei în care sunt îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj. Prin Legea nr. 145/1998 a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională , institut care şi-a schimbat denumirea, în anul 2000, în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi care s-a transformat într-un furnizor de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. În prezent oferind o paletă largă de servicii, cum sunt: consilierea profesională, cursurile de formare profesională, serviciile de preconcediere, medierea muncii, consultanţă pentru iniţierea unei afaceri, subvenţionarea locurilor de muncă în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate ale populaţiei, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncă.

Ca urmare a concluziilor desprinse de către ANOFM din urmărirea aplicării PNAO, au fost elaborate o serie de acte normative care să creeze noi locuri de muncă şi să stimuleze mobilitatea forţei de muncă. Astfel, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, prevăd creşterea importanţei măsurilor active de combatere a şomajului, susţinerea financiară a încadrării şomerilor în vederea realizării unor lucrări de interes comunitar; acordarea de credite în condiţii avantajoase pentru IMM-uri.

Politica şi strategia Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale vizează - în principal -creşterea gradului de ocupare a populaţiei active şi, implicit, diminuarea şomajului. Prin politicile din prezent, se preconizează o scădere a şomajului sub rata de 8%, până în anul 2009. Acest obiectiv este realizat, începând cu 2004, printr-o utilizare diferită a fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi a resurselor aflate la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Astfel, dacă în prezent 2-3 % din bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj sunt folosite pentru aplicarea măsurilor active de combatere a şomajului, acest procent va creşte până în 2013 la 10 - 15 %. Nu în ultimul rând, se are în vedere promovarea unor acte normative care să stimuleze ocuparea forţei de muncă, în acord cu prevederile comunitare în domeniu.

Măsurile concrete, active, pentru aplicarea acestor programe sunt:

- medierea, prin bursa locurilor de muncă, acţiune organizată de două ori pe an, şi care se adresează tuturor persoanelor care caută un loc de muncă ( bursa generală a locurilor de muncă ), precum şi absolvenţilor ( bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi );

- stimularea angajatorilor care crează noi locuri de muncă, prin creditarea cu dobânda avantajoasă a IMM-urilor ( 50 % din locurile de muncă nou create sunt destinate şomerilor, fiecare loc de muncă nou fiind creditat cu 50 de milioane de lei );

- stimularea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ, prin subvenţionarea cu 70 % a salariului;

- Cursuri de calificare/recalificare, organizate de către ANOFM şi finanţate total sau parţial din bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj.

Toate aceste demersuri arată importanţa pe care administraţia centrală, cea locală şi societatea civilă o acordă pieţei muncii, funcţionării corecte a instituţiilor care o guvernează, ca domeniu fundamental de care depinde dezvoltarea economică a României. S-au făcut paşi importanţi în rezolvarea problemelor şomerilor şi diminuării numărului acestora, dar mai sunt multe de făcut.

Lucrarea de faţă face o prezentare şi o analiză a pieţei muncii, legată de protecţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în România şi propune câteva măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială şi a sistemului de ocupare a forţei de muncă în România.

CAPITOLUL 1

FENOMENUL DE ŞOMAJ ŞI

MODALITĂŢILE DE COMBATERE A ACESTUIA

1.1. Noţiuni şi mecanisme generale ale protecţiei sociale în România

Protecţia socială nu a existat din totdeauna, ci a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti, odată cu dezvoltarea industriei.

Integrarea forţei de muncă în componenţa modelelor economice s-a realizat, într-o anumită măsură, de către economiştii clasici, care priveau populaţia ca o premisă, dar şi ca o restricţie a evoluţiei economice. Unul din obiectivele principale ale politicii economice, în orice ţară, este acela al asigurării ocupării depline a forţei de muncă. Problema ocupării forţei de muncă constituie una din preocupările importante ale analizei mocroeconomice. În cazul analizei macroeconomice prin ocuparea deplină a forţei de muncă se întelege o situaţie când rata şomajului are un anumit nivel, acceptat ( circa 4% este considerată rata naturală a şomajului ). De aceea se consideră mai indicat termenul de ocupare înaltă a forţei de muncă în locul celui de ocupare deplină ( totală ).

Preview document

Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 1
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 2
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 3
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 4
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 5
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 6
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 7
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 8
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 9
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 10
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 11
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 12
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 13
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 14
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 15
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 16
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 17
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 18
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 19
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 20
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 21
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 22
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 23
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 24
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 25
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 26
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 27
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 28
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 29
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 30
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 31
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 32
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 33
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 34
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 35
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 36
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 37
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 38
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 39
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 40
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 41
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 42
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 43
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 44
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 45
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 46
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 47
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 48
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 49
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 50
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 51
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 52
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 53
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 54
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 55
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 56
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 57
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 58
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 59
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 60
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 61
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 62
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 63
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 64
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 65
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 66
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 67
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 68
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 69
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 70
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 71
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 72
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 73
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 74
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 75
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 76
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 77
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 78
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 79
Studiul Privind Protecția Persoanelor Aflate în Căutarea unui Loc de Muncă în România - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Studiul Privind Protectia Persoanelor Aflate in Cautarea unui Loc de Munca in Romania
  • anexa 1.doc
  • anexa 2.doc
  • anexa 3.doc
  • bibliografie.doc
  • cuprins.doc
  • Evolutia somerilor pe grupe de varsta si sexe, in anul 2007. dupa pct f.doc
  • Licenta finala Ali.doc
  • pag 1 si 2 ali.doc
  • somaj.doc
  • speak licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Piața muncii în România - instituții, politici, evoluții

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul ,...

Planul național de acțiune pentru ocuparea forței de muncă în România

SUMAR Lucrarea de fata dezvolta o tema de actualitate, ce are influente asupra întregii vieti economice a tarii, si anume Planurile Nationale de...

Dialogul social și comunicarea tripartită

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Formarea Profesională

I. Noţiunea formării profesionale I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională. Într-un prim înţeles care este cel curent, formarea...

Șomajul

Secţiunea I. 1. Istoricul Legii nr. 76/2002- Legea şomajului După 1989, societatea românească este profund marcată de dezmembrarea structurilor de...

Ai nevoie de altceva?