Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 17150
Mărime: 1.80MB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Zamfir
Puncte necesare: 13
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I. Mixul de politici macroeconomice 5
 3. 1.1 Instrumente de politică monetară 5
 4. 1.2 Mixul de politici macroeconomice adecvat 7
 5. Capitolul II. Aderarea României la Zona Euro 11
 6. 2.1 Criterii de convergenţă nominală si reală 11
 7. 2.2 Avantajele si dezavantajele adoptării în România a monedei unice europene 13
 8. 2.3 Experienţa statelor care au aderat la zona euro 15
 9. 2.4 Situaţia Greciei şi influenţa acesteia asupra României 17
 10. Capitolul III. Ţintirea directă a inflaţiei 19
 11. 3.1 Trecerea la ţintirea inflaţiei în România 19
 12. 3.2 Precondiţii ale trecerii la un regim de ţintire directă a inflaţiei 21
 13. 3.3 Caracteristici ale strategiei de ţintire directă a inflaţiei 23
 14. 3.4 Argumente în favoarea şi în defavoarea adoptării strategiei de ţintire directă a inflaţiei 25
 15. 3.5 Situaţia actuală 26
 16. Capitolul IV. Studiu de caz: Testarea econometrică a legăturilor dintre inflaţie şi variabilele macroeconomice selectate 29
 17. 4.1 Utilizarea econometriei în economie 29
 18. 4.2 Modelul de regresie liniară multifactorial 31
 19. 4.3 Elemente ale strategiei de modelare şi datele utilizate 33
 20. 4.4 Analiza econometrică 35
 21. 4.5 Interpretatarea economică 39
 22. 4.6 Previziuni 42
 23. Concluzii 46
 24. Anexe 48
 25. Bibliografie 130

Extras din licență

Introducere

Politica monetară este parte componentă a politicii macroeconomice, prin intermediul căreia se atinge obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preţurilor implicit limitarea inflaţiei. Semnalele transmise prin deciziile de politică monetară îşi produc efectele asupra economiei în mod indirect, propagându-se prin intermediul sistemului financiar-bancar. Diversitatea mixului de instrumente de politică monetară este dată de conditiile pietei si ale mediului macroeconomic care sunt în continuă mişcare. Mixului de politici macroeconomice încearcă să orienteze economia naţională către o dezvoltare sustenabilă, scopul final fiind creşterea nivelului de trai şi a standardelor de viaţă ale populaţiei

Procesul convergenţei reale şi nominale cu Uniunea Europeană a economiei României este în plină desfăşurare şi va mai continua datorită decalajelor existente. Se impune ca în timp ce economia converge în plan real parametrii nominali să evolueze către criteriile de convergenta În ceea ce priveşte inflaţia, aceasta apare ca un fenomen major de dezechilibrare a economiei, care are tendinţa de a se permanetiza şi de a se generaliza în toate ţările, la dimensiuni mai ample sau mai restrânse şi în forme mai mult sau mai puţin grave.

Tema lucrării este una foarte vastă, aşadar am ales să abordez în lucrare aspectele politicii monetare referitoare la mediul macroeconomic în contextul aderării României la zona euro şi în concordanţă cu strategia de ţintire directă a inflaţiei.

Lucrarea este structurată în patru părţi. Prima parte evidenţiază aspecte teoretice ale intrumentelor de politică monetară şi necesitatea unui mix de politici macroeconomice adecvat. În a doua parte este studiată situaţia României în planul de convergenţă cu Uniunea Europeana şi impactul introducerii monedei unice europene asupra economiei naţionale şi asupra populaţiei. Capitolul al treilea conţine ca subiect central strategia de ţintire directă a inflaţiei. Ultima parte a lucrării prezintă o abordare practică în care se realizează o testare econometrică a legăturilor dintre inflaţie şi o serie de factori relevanţi,iar pe baza modelelor estimate se încearcă realizarea unei previziuni asupra inflaţiei.

Actualitatea fenomenului inflaţionist, precum şi faptul că importanţa sa nu a scăzut de-a lungul timpului, în concordanţă cu necesitatea mixului adecvat de politici macroeconomice şi cu procesul de convergenţă către Uniunea Europeană al României, fac ca această temă să fie una de actualitate.

Capitolul I. Mixul de politici macroeconomice

1.1 Instrumente de politică monetară

Pentru a-şi exercita influenţa la nivelul economiei, banca centrală utilizează un set de instrumente prin intermediul căruia işi pune în aplicare măsurile de politică monetară. Băncile centrale folosesc o multitudine de instrumente de politică monetară, care se împart în două categorii: instrumente directe care se stabilesc prin acte normative şi au efect direct asupra activităţii instituţiilor monetare şi instrumente indirecte care acţionează prin intermediul pieţei pentru a influenţa semnificativ anumite condiţii vizând cererea şi oferta; mixul de instrumente indirecte este stabilit de banca centrală în funcţie condiţiile pieţei.

Diversificarea mixului de instrumente de politică monetară este dată de numeroasele responsabilităţi ale băncii centrale precum: asigurarea stabilităţii preţurilor, atingerea obiectivelor stabilite, adaptarea rapidă a instrumentelor de politică monetară. În condiţiile în care mediul macroeconomic este în continuă mişcare, pieţele şi instituţiile evoluează şi intrumentele trebuie modificate în concordanţă cu acestea.

Bibliografie

Bernanke S. Ben, Wondforf Michel - “Inflation forcets and monetary policy”, NBER, Working Paper W 6157, 1997;

Basno, C., Dardac, N. - “Monedă, credit, bănci”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;

B. C. E. - Politica monetara, www.ecb.int

B. N. R. - Raport trimistrial asupra inflaţiei, mai 2010;

B. N. R - Caiet de studii Nr. 10, august 2002;

B. N. R - Caiet de studii Nr. 25, august 2009;

B. N. R - “Prognoza pe termen scurt privind prognoza inflaţiei şi PIB”, mai 2007;

Ciumara, M. –“Inflaţia în România: modelarea fenomenului inflaţionist”, Editura Expert, 2004;

Costică, I. – “Ţintirea inflaţiei versus ţintirea agregatelor monetare. Strategii de politică monetară alternative în perspectiva aderării la Uniunea Europeană”, Editura ASE, 2005;

Costică, I., Lăzărescu, S. - “Politici si tehnici bancare”, Editura ASE, 2004;

Costică, I. - „Banca centrală şi influenţa acesteia asupra mediului bancar”, 2008;

Cottarelli Carlo, Doyle Peter – “Taming inflation in the transition economies, finance & development”, June 1999;

Preview document

Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 1
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 2
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 3
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 4
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 5
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 6
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 7
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 8
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 9
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 10
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 11
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 12
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 13
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 14
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 15
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 16
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 17
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 18
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 19
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 20
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 21
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 22
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 23
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 24
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 25
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 26
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 27
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 28
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 29
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 30
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 31
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 32
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 33
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 34
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 35
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 36
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 37
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 38
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 39
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 40
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 41
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 42
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 43
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 44
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 45
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 46
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 47
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 48
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 49
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 50
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 51
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 52
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 53
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 54
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 55
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 56
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 57
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 58
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 59
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 60
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 61
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 62
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 63
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 64
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 65
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 66
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 67
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 68
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 69
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 70
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 71
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 72
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 73
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 74
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 75
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 76
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 77
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 78
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 79
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 80
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 81
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 82
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 83
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 84
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 85
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 86
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 87
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 88
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 89
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 90
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 91
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 92
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 93
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 94
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 95
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 96
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 97
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 98
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 99
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 100
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 101
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 102
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 103
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 104
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 105
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 106
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 107
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 108
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 109
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 110
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 111
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 112
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 113
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 114
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 115
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 116
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 117
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 118
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 119
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 120
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 121
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 122
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 123
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 124
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 125
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 126
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 127
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 128
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 129
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 130
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 131
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 132
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 133
Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar - Pagina 134

Conținut arhivă zip

 • Influentele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar.docx

Alții au mai descărcat și

Sunetul

SUNETUL. Vibratiile corpurilor materiale se propaga prin aer( in general prin orice alt gaz), si ajungand la ureche produc senzatia auditiva pe...

Energia electrică

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Te-ar putea interesa și

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Rolul Ratei Dobânzii pe Piața Monetară și a Creditului

Atunci când Adam Smith, în lucrarea sa fundamentala, “Avutia Natiunilor…” se ocupa de partile care alcatuiesc pretul marfurilor, el arata ca...

Banca Centrală Europeană

Capitolul 1 – Crearea Uniunii Economice şi Monetare „Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub paşii tăi care urcă ele...

Dezechilibrul Inflaționist

CAPITOLUL 1. INFLAŢIA. ABORDĂRI TEORETICE 1.1. Definirea inflaţiei Inflaţia este un dezechilibru care atinge toate economiile naţionale. De...

Implicațiile introducerii monedei euro asupra politicii monetar-valutare a României

INTRODUCERE Euro este moneda nou creată a Uniunii Europene, şi a devenit monedă oficială la 1 ianuarie 1999. Bancnotele şi monedele nou emise vor...

Analiza mecanismului de transmisie a politicii monetare în unele țări din Europa Centrală și de Est

1.Mecanismul de transmitere a politicii monetare în tările Europei Centrale şi de Est În mai 2004, 10 ţări central şi est europene au intrat în...

Politica monetară - partea politicii financiare

INTRODUCERE Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda...

Ai nevoie de altceva?