Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 19835
Mărime: 6.83MB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. CORNELIA MARIN
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I. POZIȚIA GEOGRAFICĂ A MĂRII NEGRE 2
 3. 1.1. Date generale despre Marea Neagră. 2
 4. 1.2. Aşezare şi limite. 3
 5. CAPITOLUL II. TRECUTUL MĂRII NEGRE 4
 6. 2.1. Considerații istorice. 4
 7. 2.1.1. Regimul climei. 7
 8. 2.1.2. Centrul traficului şi al drumurilor bazinului pontic. 7
 9. 2.2. Paleogeografia Mării Negre. Principalele etape în evoluția paleogeografică a Mării Negre. 9
 10. 2.3. Țărmul și relieful submarin ca reflectare a evoluției paleogeografice a bazinului
 11. Mării Negre 12
 12. 2.4. Elemente specifice în evoluția paleogeografică a țărmului românesc al Mării Negre. 12
 13. 2.5. Evoluția Țărmului în Pleistocen. 12
 14. 2.6. Evoluția Țărmului în Holocen. 14
 15. 2.7. Relieful Mării Negre. 17
 16. 2.8. Influența Mării Negre asupra locuitorilor din Dobrogea 19
 17. 2.8.1. Marea Neagră – configurație geopolitică. 19
 18. 2.8.2. Marea Neagră poziție și influență continentală. 19
 19. 2.8.3. Marea Neagră zonă de interferență a civilizațiilor euro-asiatice. 21
 20. CAPITOLUL III. PREZENTUL MĂRII NEGRE 23
 21. 3.1. Marea Neagră – funcție economic de interes economic regional. 23
 22. 3.2. România în spațiul economic și strategic al Mării Negre. 23
 23. 3.3. Zona litorală, platforma continentală și litoralul românesc al Mării Negre. 24
 24. 3.4. Viaţa în Marea Neagră. 27
 25. 3.5. Caracteristicile fizico-chimice ale apei Mării Negre. 27
 26. 3.6. Regimul termic şi de îngheţ al Mării Negre. 31
 27. 3.6.1. Transparența apei. 33
 28. 3.6.2. Culoarea apei. 33
 29. 3.7. Regimul nivelurilor Mării Negre. 34
 30. 3.7.1. Valurile. 37
 31. 3.7.2. Curenţii marini. 38
 32. 3.7.3. Particularităţile hidrologice ale Mării Negre. 42
 33. CAPITOLUL IV. VIITORUL MĂRII NEGRE 43
 34. 4.1. Cauzele care duc la declinul Mării Negre. 43
 35. 4.2. Eroziunea litoralului. 45
 36. CONCLUZII 48
 37. BIBLIOGRAFIE 49

Extras din licență

INTRODUCERE

Motivul pentru care am ales această temă de licență este acela că Marea Negră reprezintă un factor important pentru țara românească având în vedere istoricul deosebit al acesteia cât și importanța economică, făcând referire în special la zona litoralului românesc cât și la transporturile maritime care au dus la amplificarea și specializarea porturilor.

Lucrarea este structurata în 4 capitole:

- Primul capitol ” Poziția Geografică a Mării Negre” este structurat în alte 2 subcapitole care fac referire la așezarea și limitele Mării Negre.

- Al doilea capitol ” Trecutul Mării Negre ” cuprinde 8 subcapitole. În acest capitol am avut în vedere să vorbesc despre istoricul Mării Negre, regimul climei, despre principalele etape în evoluția paleogeografică, evoluția țărmului și despre relieful Mării Negre precum și despre influența Mării Negre asupra locuitorilor din Dobrogea.

- Al treilea capitol numit ” Prezentul Mării Negre ” este cuprins din 7 subcapitole. Este un capitol interesant deoarece are în vedere funcția economică a mării noastre (transporturile maritime), funcția productivă formată de industria petroliferă, unde orașul Năvodari este un centru în plină evoluție, deasemenea și pescuitul care este o altă funcție de larg interes pentru România și nu numai, iar de interes regional și general este funcția turistică, mai precis zona litoralului Mării Negre care prezintă un real potențial economic pentru țara noastră. Important de precizat este faptul că acest capitol face referiri și la ecosistemul Mării Negre la caracteristicile fizico-chimice ale apei (culoare, transparență), la particularitățiile hidrologice ale Mării Negre mai precis la valuri, curenți marini, maree (flux, reflux) cât și la salinitatea apei.

- În ultimul capitol și anume ” Viitorul Mării Negre ” m-am referit în special la cauzele duc la declinul Mării Negre și la eroziunea litoralului.

Presiunea umană continuă asupra mediului costier a generat o serie de efecte negative de mediu, dintre care cea mai gravă cu care ne confruntăm acum o reprezintă eroziunea costieră; aceasta problemă este evidențiată mai ales în zona de litoral românesc cuprinsă între Capul Midia si Vama Veche atât în zonele de plajă cât și de faleză. Lucrări de protecție efectuate până acum, fie au fost incorect efectuate fie au fost ineficiente sau pur si simplu nu au fost efectuate.

Dezvoltarea durabilă a unei regiuni nu se mai poate face astăzi decât pe baza unor planuri riguroase ce au la baza studii științifice interdisciplinare ce oferă o predicție pe termen lung a evoluției factorilor de mediu favorabili sau nefavorabili în care este proiectată dezvoltarea.

CAPITOLUL I

POZIȚIA GEOGRAFICĂ A MĂRII NEGRE

1.1. Date generale despre Marea Neagră.

Suprafaţa: 413 488 km2

Adâncimea medie: 1271 m

Adâncimea maximă: 2 245 m (în partea centrală – sudică)

Volumul apelor: 537 000 km3

Este o mare intercontinentală, ce separă Europa sud – estică de Asia Mică şi ţărmurile Caucazului, fiind legată cu apele Mării Marmara prin sud – vest, unde strâmtoarea Bosfor, abia măsoară 750 m, în unele porţiuni. Spre nord – vest comunică cu Marea Azov care poate fi socotită ca fiind un golf al Mării Negre prin strâmtoarea Kerci.

Are formă ovală, alungită pe direcţia vest – est, măsurând între Burgas şi Batumi aproape 1 200 km, în timp ce pe axa nord – sud, între peninsula Crimeea şi litoralul nordic al Turciei nu sunt decât 280 km. Platforma continentală este foarte extinsă de-a lungul ţărmurilor vestice şi mai cu seamă în partea de nord – vest, unde adâncimea maximă abia atinge 54 m. În schimb, în zona ţărmurilor sudice şi răsăritene povârnişul continental porneşte chiar din apropierea litoralului.

Datorită evaporaţiei mai puţin intense (comparativ cu al Mării Mediterane), dar mai ales a aportului substanţial de apă dulce adus de numeroasele fluvii ce se varsă în cuprinsul său, Marea Neagră are o salinitate (20 – 22 %) mult mai scăzută decât a Oceanului Planetar. Fiind o mare aproape închisă este firesc ca influenţa întinselor spaţii continentale ce o înconjoară să se resimtă şi în regimul sau climatic. Astfel în timpul iernilor aspre, temperatura apei coboară sub -2 grade Celsius în partea de nord – vest şi uneori, chiar în apropierea ţărmului românesc, unde în unii ani, marea îngheață la suprafaţă. În schimb, în timpul verii nu de puţine ori temperatura apei din preajma aceloraşi ţărmuri depăşeşte 25 grade celsius. Vânturile dinspre nord – est suflă adesea cu atâta violenţă încât provoacă valuri mari la suprafaţa mării, foarte periculoase pentru navigaţie.

Ţărmurile Mării Negre sunt puţin crestate, conturând rar golfuri mai adânci sau peninsule. Astfel, pe ţărmurile vestice se evidenţiază doar golfurile Burgas şi Varna, pentru că mai la nord, pe litoralul românesc, apele mării să comunice prin îngusta strâmtoare a Portiţei cu coplexul lagunar Razelm (732 km2), format în timpuri istorice prin blocarea vechiului golf Halmyris, de două cordoane litorale, Dunărea (2 857 km), cel mai mare fluviu ce se varsă în Marea Neagră (cu un debit de 6 300 m3/s), conturează o imensă delta (5 050 km2) în cea mai mare parte submersă (75%) ce înaintează treptat în mare, datorită cantităţii mari de aluviuni pe care le transporta şi depun cele trei braţe ale sale (Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe).

Bibliografie

Dan Jipa, Coord. Romeo Boșneagu – Influenţa modificărilor geo-climatice globale și regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea, Proiect de cercetare științifică, 2009;

Dr. Lucian Badea, Dr. Dragoș Bugă, Dr. Docent Grațian Cioflica, Dr. Vasile Cucu, Dr. Ioan Donisă, Dr. Docent Petre Gâștescu, Dr. Ion Iordan, Dr. Docent Tiberiu Morariu, ș.a. – Geografia României, Universitatea din București, Facultatea de geografie, Editura Academiei Republicii Socialiste Române, București, 1983;

E. Saulea – Geologie istorică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967;

Gheorghe I. Brătianu – Marea Neagră, de la origini până la cucerirea otomană, volumul I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988;

GEF – Black Sea Environmental Programme – Litoralul românesc al Mării Negre, Valoare și conservare, București, 1995;

I. Ujvari – Geografia apelor României, Editura Științifică, București, 1972.

Ioan Stăncescu – Oceanele și mările Terrei, Editura Albatros, București, 1983;

Ion Manu – Geografia României, Editura Universității din Pitești, 2003;

M. Rădulescu, Evoluția Țărmului Mării Negre între Sf. Gheorghe și Capul Midia, Ses. com. Stiințifice I.M.M.B., Constanța, 1988;

N. Panin - Cercetări batimetrice pe platforma continentală a Mării Negre. Studii de cercetări de geologie, geofizică, geografie, Tomul 15, 1971;

Octavian Mândruț - Geografia României (geografie generală și regională), Editura Coresi, București, 1993;

O. Șelariu – Platforma continentală din sectorul românesc al Mării Negre , Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanța, 1999;

Petre I. Bărbureanu – Mările și oceanele pământului, ediția a II-a, Editura Militară, 1967;

Vasile S. Cucu – România – Geografie umană și economică, Editura Transversal, Târgoviște, 2002;

Y. Zaișev, V. Mamaev - Marine Biological Diversity in the Black Sea, A Study of Change and Decline, GEF Black Sea Environment Programme, Volumul 3, UN Publications, New York, 1997;

Preview document

Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 1
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 2
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 3
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 4
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 5
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 6
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 7
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 8
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 9
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 10
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 11
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 12
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 13
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 14
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 15
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 16
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 17
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 18
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 19
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 20
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 21
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 22
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 23
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 24
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 25
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 26
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 27
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 28
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 29
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 30
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 31
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 32
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 33
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 34
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 35
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 36
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 37
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 38
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 39
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 40
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 41
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 42
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 43
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 44
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 45
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 46
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 47
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 48
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 49
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 50
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 51
Marea Neagră - Trecut Prezent Viitor - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Marea Neagra - Trecut Prezent Viitor.docx

Alții au mai descărcat și

Restructurarea industriei carbonifere din Valea Jiului - Impactul social

În sfera geografiei studiile au vizat atât elementele cadrului natural cât şi cele privind aspecte de geografie umană. Lucrările geografiilor...

Structurile de primire turistică din stațiunea Mamaia - Forme de organizare și valorificare turistică

CONSIDERAŢII GENERALE Am ales staţiunea Mamaia deoarece este cea mai renumită de pe litoralul românesc, aşezată pe un prag de nisip, care separă...

Controlul și monitorizarea plajelor de pe litoralul Mării Negre

I. Generalitati. Litoralul românesc (la Marea Neagră) se întinde de la granița cu Ucraina (Nord) până la cea cu Bulgaria (Sud). Este cea mai...

Regimul juridic al fluviilor internaționale particularizare privind Dunărea

CONSIDERAŢII GENERALE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs...

Zona costieră a României - Marea Neagră

CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI 1.1 Date generale – zona costieră Lungimea litoralului României este de 244 kilometri, reprezentând 7,65% din lungimea...

Condițiile meteorologice și geografice din Marea Neagră

Marea Neagra. Date fizico-geografice si hidrometeorologice generale Marea Neagră se prezintă ca un bazin adânc orientat de la vest spre est,...

Hidrocentrale

I. Aspecte generale. Energia electrică are o importanță vitală pentru dezvoltarea economico-socială a lumii, consumul de energie electrică fiind...

Coordonate de geopolitică în bazinul Mării Negre

Coordonate geografice Marea Neagra (Pontus Euxinus in vechile documente cartografice istori-ce), este situate între blocul continental al Europei...

Te-ar putea interesa și

Lumea slavă - o perspectivă geopolitică

Introducere Analiza lumii slave are o semnificantie deosebita în geopolitica actuala, având în vedere importanta crescânda a politicilor...

Activitatea lui Mihai Eminescu la Ziarul Timpul

INTRODUCERE Care este contribuţia lui Mihai Eminescu la dezvoltarea presei românesti şi a particularitaţilor ei stilistice? Răspunsul ar fi că, în...

Întreprinderea în mediul competitiv studiu de caz realizat la SC Petrom SA

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1 SCURT ISTORIC Dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial, Petrobrazi si-a dezvoltat...

Viața fără numere și timp

INTRODUCERE Etimologia și istoria termenilor „cifră” și „zero” Cifra este un simbol grafic folosit pentru scrierea numerelor; impropriu număr....

Relațiile dintre România și Rusia

Introducere Lucrarea de faţă prezintă, pe scurt, evoluţia relaţiilor dintre două state relativ vecine, România, un stat european şi Rusia, un...

Implicațiile aderării asupra pieței muncii

Acest studiu îsi propune sã identifice si sã analizeze consecintele integrãrii României în Uniunea Europeanã asupra pietei muncii din tara noastrã....

Finanțarea Imobiliară Rezidențială din Rusia

Introducere: „Dreptul la un imobil locuibil este garantat tuturor cetăţenilor prin Constituţie” . Definiţii: Finanţator ~ orice entitate care...

Organizarea și Valorificarea Turistică a unui Areal Natural Protejat - Delta Dunării

fig.1 1. Introducere Delta Dunarii “Tara Apelor” asa cum o mai numesc poetii este o regiunea unicã în cuprinsul continentului European, nu numai...

Ai nevoie de altceva?