Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 204 în total
Cuvinte : 57850
Mărime: 2.25MB (arhivat)
Publicat de: Marian Ianis Ganea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șl.dr.ing. David Ioan
Alimentatie sanatoasa--conceperea unui material didactic pentru profesorii de specialitate--alimente functionale , o tema noua abordata in industria alimentara UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIȘOARA FACULTATEA:TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI

Cuprins

 1. ARGUMENT.5
 2. PARTEA I
 3. CAPITOLUL I – IMPORTANȚA NUTRITIVĂ A ALIMENTELOR.8
 4. 1.1. Introducere.8
 5. 1.2. Istoricul alimentelor.9
 6. 1.3. Rolul alimentelor în organism.10
 7. CAPITOLUL II – ALIMENTE CONVENȚIONALE.12
 8. 2.1.Definiții și funcții.12
 9. 2.2.Clasificare.13
 10. 2.3.Nutrienții majori din alimentele convenționale.15
 11. CAPITOLUL III – PRINCIPALELE GRUPE DE ALIMENTE.18
 12. 3.1.Alimente comune.18
 13. 3.2.Alimente pentru scopuri dietetice, speciale.21
 14. 3.3.Alimente medicale.22
 15. 3.4.Alimente funcționale.23
 16. 3.5.Suplimente alimentare.25
 17. CAPITOLUL IV – ALIMENTE FUNCȚIONALE.26
 18. 4.1.Generalități și definiții.26
 19. 4.2.Alimente funcționale de origine vegetală.29
 20. 4.3.Alimente funcționale de origine animală.34
 21. CAPITOLUL V–ASPECTE GENERALE PRIVIND CARACTERIZAREA IAURTULUI ȘI A POLENULUI.38
 22. 5.1.Tehnologia iaurtului.38
 23. 5.2.Caracterizarea polenului.52
 24. CAPITOLUL VI – IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE PRODUS NOU: ALIMENT FUNCȚIONAL PE BAZĂ DE IAURT ȘI POLEN.62
 25. 6.1.Generalități.62
 26. 6.2.Studiu de marketing.64
 27. 6.3.Obținerea alimentului funcțional“IAURT CU POLEN”.68
 28. 6.4.Mixul produsului.75
 29. PARTEA II
 30. CAPITOLUL I – ORIENTĂRI ACTUALE ÎN PROBLEMATICA CURRICULUMULUI.82
 31. 1.1.Teorii privind proiectarea și dezvoltarea curriculumului școlar.82
 32. 1.2.Caracteristicile proiectării curriculare.83
 33. 1.3.Etapele proiectării curriculumului.83
 34. CAPITOLUL II – MODULUL “ALIMENTE FUNCȚIONALE” propunere de Curriculum la decizie locală ( CDL ).86
 35. 2.1.Curriculum la decizie locală.86
 36. 2.2.CDL-model de proiectare a programei.87
 37. 2.3.Propunere de curriculum la decizie locală.92
 38. CAPITOLUL III – METODE DE PREDARE-ÎNVAȚARE pentru opționalul “Alimente funcționale”.99
 39. 3.1.Funcțiile metodelor de învătământ.99
 40. 3.2.Clasificarea metodelor de predare-învătare.100
 41. 3.3.Prezentarea generală a principalelor metode de instruire.101
 42. 3.4.Aplicarea metodelor de învătămant în cadrul modului CDL propus. .116
 43. CAPITOLUL IV – MIJLOACELE DE INVATAMANT.126
 44. 4.1.Definirea mijloacelor de învătământ.126
 45. 4.2.Clasificarea mijloacelor de învătământ.127
 46. 4.3.Descrierea principalelor mijloace de învătământ utilizate in cadrul CDL.130
 47. 4.4.Valențele psihologice ale mijloacelor de învătământ.131
 48. CAPITOLUL V – STRATEGIA DIDACTICA.132
 49. 5.1.Conceptul de strategie didactică.132
 50. 5.2.Criterii de elaborare a strategiei didactice.132
 51. 5.3.Tipuri de strategii de instruire.134
 52. CAPITOLUL VI – STRATEGII, METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE în cadrul disciplinelor de specialitate.136
 53. 6.1.Conceptul de evaluare.136
 54. 6.2.Funcțiile evaluării școlare.136
 55. 6.3.Forme de evaluare a rezultatelor și progreselor școlare.137
 56. 6.4.Descrierea metodelor de evaluare.138
 57. 6.5.Metodologia elaborării probelor de evaluare.140
 58. 6.6.Perfecţionarea sistemului de evaluare şi examinare în perspectiva reformei învăţământului românesc.141
 59. 6.7. Propuneri de metode şi instrumente de evaluare în cadrul activităţii didactice pentru predarea modulului propus.141
 60. CAPITOLUL VII - PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE în cadrul opționalului „Alimente funcționale”.146
 61. 7.1.Proiectarea activităţii didactice pentru clasa a X-a în contextul noului curriculum.146
 62. 7.2. Niveluri ale proiectării pedagogice.147
 63. 7.3. Planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare.149
 64. 7.4. Lecţia – formă de bază a procesului de învăţământ.159
 65. 7.5. Modalităţi de evaluare a procesului educativ in cadrul optionalului.185
 66. CONCLUZII.195
 67. BIBLOGRAFIE.198

Extras din licență

ARGUMENT

Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare destinate consumului uman.

Producerea de alimente este un domeniu în continuă evoluție și pentru că răspunde unor nevoi esențiale ale omului, asigurând întreaga lui dezvoltare armonioasă, ocupa un loc deosebit de important în viața unei comunități.

Industria alimentară se caracterizează printr-o mare complexitate, având un mare număr de subramuri, determinate de multitudinea materiilor prime, varietatea proceselor de prelucrare și diversitatea produselor finite.

Prelucrarea în scop alimentar a unor surse primare din natură a evoluat continuu pe scara mutațiilor suferite de om de-a lungul transformarii într-o ființă care-și dirijează conștient acțiunile în general, dar și pe cele în legătură cu alimentația. Se remarcă astfel faptul că în industria alimentară contemporană se regăsesc comasate și perfecționate toate stadiile parcurse de om pentru a-și asigura mijloacele de hrană, acumularea treptată a fost menținută, adaptată și amplificată.

Dezvoltarea industriei alimentare are în vedere satisfacerea cu produse de calitate a întregii populații, conform preferinței consumatorilor, în concordanță cu cerințele determinate pe baza necesarului fiziologic. Ea trebuie să asigure populației produse având conținut nutritiv ridicat, în sortimente diversificate, produse dietetice și pentru copii și în plus semipreparate care să ușureze munca în gospodarie.

Mai mult decât un rol nutrițional, alimentele ne ajută să ne menținem sănătatea și chiar să prevenim apariția bolilor. Rolul nutriției in societatea noastră este din ce in ce mai mare, mai ales având in vedere dificultatea alegerii unui mod de hrănire adecvat si apariției E-urilor, multe dintre ele foarte nocive.

Pentru alimentul funcțional nu există o definiție universală, deoarece o mare varietate de produse alimentare sunt sau pot fi catalogate astfel pe viitor. Aceste alimente conțin o multitudine de componente recunoscute pentru capacitatea acestora de a influența o mare diversitate a funcțiilor implicate in menținerea stării de sănătate și in reducerea riscului de apariție a bolilor.

Alimentul funcțional este un concept care, dacă va fi centrat pe ideea de modulare a funcțiilor organismului, poate să devină universal, fără a fi influențat de obiceiurile alimentare locale sau de tradițiile culturale.

În cuprinsul lucrării sunt prezentate diferite aspecte ale corelației dintre alimente și sănătate: echilibre alimentare, componete bioactive ale alimentelor, tendințe privind produsele alimentare cu beneficii pentru sănătate, produse și componente lactate funcționale, proteine și grăsimi funcționale din pește, precum și o clasificare a grupelor alimentare.

La partea cu conținut științific, se promovează introducerea conceptului de aliment nou din grupa celor funcționale, sub forma unui proiect realizat in cadrul curricumului de dezvoltare locală din învatământul liceal. In partea a doua a lucrării, cu specific metodic, este implementat acest modul, în cadrul procesului instructiv-educativ.

„Alimentele voastre să vă fie medicamente și medicamentele voastre să vă fie alimente” (Hipocrate)

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC AL LUCRĂRII

ASPECTE PRIVIND OBȚINEREA UNUI ALIMENT FUNCȚIONAL NOU PE BAZĂ DE IAURT ȘI POLEN

CAPITOLUL I

IMPORTANȚA NUTRITIVĂ A ALIMENTELOR

1.1 Introducere

Motto: Medicul grec Hipocrat afirmă, in secolul al IV-lea i.Hr., că „alimentele trebuie să vă fie si medicamente, iar medicamentele să vina din alimentele voastre”.

Alimentele reprezintă factori importanți ai mediului exterior, prin care se influențează favorabil atât dezvoltarea fizică și cerebrală a omului, cât și sănătatea și capacitatea lui de muncă, de aceea trebuie să conțină substanțe nutritive necesare: proteine, glicide, lipide, vitamine, substanțe minerale, apă, fibre alimentare și în plus să aibă calități senzoriale și să fie salubre. Trebuie deci, să fie corespunzător prelucrate și să aibe o prezentare atrăgătoare. (60)

Alimentația corectă acoperă în întregime pierderile și satisface necesitățile de creștere ale organismului tânăr astfel omul primește materialul necesar pentru elaborarea substanțelor proprii (rol trofic) și energia necesară sintezelor, proceselor biologice și activității fizice pe care o desfășoară.

În zilele noastre se impune o educație a omului pentru o alimentație rațională (echilibrată, științifică) cara să satisfacă în mod optim necesarul cantitativ și calitativ al organismului în funcție de particularitățile sale fiziologice și de condițiile de mediu.

Alimentația rațională realizează un echilibru perfect și continuu între ceea ce organismul consumă și ceea ce el primește din natură sub formă de alimente. Industria alimentară vine în întâmpinarea necesităților umane de alimentație rațională dar și în ceea ce privește alimentația dietetică care este alimentația adaptată la starea de sănătate ce caracterizează indivizii la un moment dat, răspunzând acestor cerințe.

Experiența istorică a învațat pe om că alimentele primare, așa cum sunt ele oferite de natură, câstigă în sățietate, sunt mai ușor consumabile și digerabile, își sporesc calitățile organoleptice ce determină apetitul, dacă sunt prelucrate după anumite tehnologii. (63)

Industria alimentară trebuie considerată drept ramura energetică și de materiale de construcții pentru om, deci pentru aceea este cea mai importantă resursă a societății, rațiunea de dezvoltare a acesteia. Eficiența și utilitatea industriei alimentare este constituită de randamentul obținut pe planul valorilor de întrebuințare ale alimentelor. Se poate caracteriza astfel influența tehnologiei și importanța produsului după gradul de înnobilare, după randamentul pe care această industrie îl determină. (62)

Agregarea alimentelor primare sub formă de alimente complexe are ca rădăcini fenomenul de self alimentație, respectiv, de asortare, ponderare și reglare instinctuală a componentelor hranei pentru a obține o stare de homeostazie (echilibru alimentar) corespunzătoare.

Evoluția funcției alimentare, a facut ca omul să-și micșoreze eficacitatea capacității de comanda și autoreglare. Organismul uman nu mai reușește “ să se descurce” în mulțimea de noi produse alimentare, cu caracteristici atât de diferite față de cele de odinioară. Se cere astfel să se intervină explicitând fenomenul nutrițional și orientând producția alimentară în raport cu cerințele omului active și sănătos pe care-l revendică contemporaneitatea. (64)

Preview document

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 1
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 2
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 3
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 4
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 5
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 6
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 7
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 8
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 9
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 10
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 11
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 12
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 13
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 14
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 15
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 16
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 17
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 18
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 19
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 20
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 21
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 22
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 23
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 24
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 25
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 26
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 27
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 28
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 29
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 30
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 31
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 32
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 33
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 34
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 35
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 36
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 37
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 38
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 39
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 40
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 41
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 42
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 43
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 44
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 45
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 46
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 47
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 48
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 49
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 50
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 51
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 52
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 53
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 54
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 55
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 56
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 57
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 58
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 59
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 60
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 61
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 62
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 63
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 64
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 65
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 66
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 67
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 68
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 69
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 70
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 71
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 72
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 73
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 74
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 75
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 76
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 77
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 78
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 79
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 80
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 81
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 82
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 83
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 84
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 85
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 86
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 87
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 88
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 89
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 90
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 91
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 92
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 93
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 94
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 95
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 96
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 97
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 98
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 99
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 100
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 101
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 102
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 103
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 104
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 105
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 106
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 107
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 108
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 109
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 110
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 111
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 112
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 113
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 114
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 115
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 116
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 117
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 118
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 119
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 120
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 121
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 122
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 123
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 124
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 125
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 126
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 127
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 128
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 129
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 130
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 131
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 132
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 133
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 134
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 135
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 136
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 137
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 138
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 139
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 140
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 141
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 142
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 143
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 144
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 145
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 146
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 147
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 148
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 149
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 150
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 151
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 152
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 153
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 154
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 155
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 156
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 157
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 158
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 159
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 160
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 161
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 162
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 163
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 164
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 165
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 166
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 167
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 168
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 169
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 170
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 171
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 172
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 173
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 174
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 175
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 176
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 177
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 178
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 179
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 180
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 181
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 182
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 183
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 184
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 185
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 186
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 187
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 188
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 189
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 190
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 191
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 192
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 193
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 194
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 195
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 196
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 197
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 198
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 199
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 200
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 201
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 202
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 203
Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen - Pagina 204

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Privind Obtinerea unui Aliment Functional nou pe Baza de Iaurt si Polen.docx

Alții au mai descărcat și

Alimente Ecologice

ARGUMENT Neîncrederea din ce în ce mai mare a consumatorilor în alimentele convenţionale, acutizată de recentele crize ale dioxinei,...

Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE CALITĂŢII MĂRFURILOR 1.1. Calitatea mărfurilor Calitatea mărfurilor este o problemă care mobilizează preocupări...

Evoluția și conceptul de alimente funcționale

Alimentele funcţionale sunt produse alimentare precum şi componente ale acestora ,care îmbunătăţesc starea generală de sănătate a consumatorilor...

Instalația frigorifică aferentă unei secții de obținere a preparatelor din carne

1. Scurt istoric Efectele frigului asupra omului şi asupra produselor alimentare a fost constatat din cele mai vechi timpuri. Încă din...

Alimente Functionale, Suplimente Alimentare și Plante Medicinale

CAPITOLUL 1 ALIMENTE CONVENŢIONALE 1.1 Definiţii şi funcţii Conform Directivei 178/2002 “aliment înseamnă orice substanţă sau produs indiferent...

Proiectarea unui produs nou. Gingășie - brânza proaspătă de vaci cu banane

I.1 Scurt istoric al firmei- S.A “JLC”-Societate pe Acțiuni Jardan Lapte Companie Industria laptelui ocupa un loc deosebit în industria alimentară...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Proiectarea unui aliment funcțional

1. CONCEPTUL DE BAZA Ideea de baza: Ideea de baza a produsului este de a obtine o bautura –ceai cu gust bun , care sa imbine doi compusi activi...

Ai nevoie de altceva?