Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 34090
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Bernard Gherasim
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela ALBU, GHEORGHIŢĂ Valeria.
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Programul de studii: Administrarea afacerilor

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 5
 2. ASPECTE GENERALE ALE CALITĂŢII MĂRFURILOR 5
 3. 1.1. Calitatea mărfurilor 5
 4. 1.2. Ipostazele calităţii 8
 5. 1.3. Funcţiile calităţii 9
 6. 1.3.1. Funcţia tehnică a calităţii 9
 7. 1.3.2. Funcţia economică a calităţii 10
 8. 1.3.3. Funcţia socială a calităţii 11
 9. 1.4. Calitatea strategică. Strategia calităţii 11
 10. 1.5. Calitatea pe piaţa internaţională 13
 11. 1.6. Concepte de bază şi principii privind problemele calităţii 15
 12. 1.7. Funcţiile mărfurilor 16
 13. 1.8. Proprietăţile generale ale mărfurilor 17
 14. 1.8.1. Proprietăţile fizice 19
 15. 1.8.2. Proprietăţi optice 20
 16. 1.8.3. Proprietăţile termice 21
 17. 1.8.4.Proprietăţile mecanice 22
 18. 1.8.5. Proprietăţile chimice 24
 19. 1.8.6. Proprietăţile psihosenzoriale 24
 20. 1.8.7. Proprietăţile estetice 26
 21. 1.9. Răspunderea pentru calitate 28
 22. CAPITOLUL II 31
 23. ASPECTE PARTICULARE ALE CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 31
 24. 2.1. Compoziţia complexă a alimentelor 31
 25. 2.2. Funcţiile produsului alimentar 32
 26. 2.3. Alimentaţia raţională 34
 27. 2.4. Substanţe nutritive prezente în cantităţi mari 35
 28. 2.5. Substanţe nutritive prezente în cantităţi mici sau foarte mici 41
 29. 2.6. Aprecierea calităţii vinului 49
 30. CAPITOLUL III 51
 31. CONTROLUL CALITAŢII ALIMENTELOR 51
 32. 3.1. Orientări în definirea calităţii 51
 33. 3.2. Caracteristici de caliate ale produselor 52
 34. 3.2.1. Clasificarea proprietăţilor produselor 52
 35. 3.2.2. Caracteristicile de calitate 53
 36. 3.3. Calitatea produselor alimentare 54
 37. 3.4. Factorii care determină calitatea produselor 57
 38. 3.4.1. Factorii calităţii în producţie 57
 39. 3.4.2. Factorii calităţii produselor în comerţ 61
 40. 3.5. Clase de calitate 62
 41. CAPITOLUL IV 64
 42. PĂSTRAREA CALITATII ALIMENTELOR 64
 43. 4.1.1. Modificări fizice suferite de marfuri in spatiile de depozitare 64
 44. 4.1.2.Modificări chimice 66
 45. 4.1.3. Modificări biochimice 67
 46. 4.1.4. Modificări microbiologice 68
 47. 4.2. Dirijarea condiţiilor de păstrare a mărfurilor 69
 48. 4.3. Ambalarea mărfurilor 70
 49. 4.3.1. Funcţiile ambalajelor 70
 50. 4.3.2. Cerinţe de calitate ale ambalajelor 73
 51. 4.3.3. Materiale pentru ambalaje 73
 52. 4.3.4. Metode de ambalare 77
 53. 4.4. Etichetarea mărfurilor alimentare - etichetarea nutriţională 79
 54. CAPITOLUL 5 81
 55. STUDIUL CALITĂŢII PRODUSELOR LA COMBINATUL ”CRICOVA” 81
 56. 5.1. Prezentarea generală a firmei. 81
 57. 5.2.Descrierea produselor 82
 58. 5.3. Materii prime, materiale şi tehnologia de fabricaţie a vinurilor 89
 59. 5.4. Controlul calităţii produselor “Cricova” 92
 60. CONCLUZII 97
 61. BIBLIOGRAFIE 99

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE ALE CALITĂŢII MĂRFURILOR

1.1. Calitatea mărfurilor

Calitatea mărfurilor este o problemă care mobilizează preocupări din cele mai diverse, de la producători până la consumatorii finali, care îşi manifestă satisfacţia sau insatisfacţia faţă de comportarea produselor în timpul consumului. Gradul în care se obţin satisfacţii creează condiţii pentru apariţia cererii pe piaţă sau pentru reînnoirea ei. Deoarece cererea se manifestă prin bani, problematica calităţii îmbracă şi aspecte economice.

Într-o formulare generalizată şi mai puţin ştiinţifică, prin calitatea mărfurilor se poate înţelege măsura în care acestea satisfac scopul pentru care acestea au fost produse.

Calitatea reprezintă deci o sumă a acestor proprietăţi care reflectă gradul de satisfacţie al nevoii sociale. Nivelul calităţii este o cerinţă impusă mărfurilor din exteriorul producţiei şi este rezultat al unui anumit nivel de educare, care dovedeşte aspiraţiile unui popor, aspiraţii care au fost cultivate şi implantate prin diferite mijloace în conştiinţa de sine a fiecărui individ.

Termenului de calitate îi sunt asociate o serie de alte cuvinte. Azi putem vorbi de existenţa unor concepte de calitate:

- conceptul calităţii vieţii;

- conceptul calităţii producţiei;

- concepte ale calităţii produselor şi serviciilor.

De-a lungul dezvoltării comerţului au apărut în decursul timpului mai multe concepte privind calitatea:

- conceptul artizanal al calităţii produselor – conceptul breslelor;

- conceptul calităţii din epoca timpurie;

- conceptul clasic al calităţii (începe cu secolul al XIX-lea când produsul este privit drept o realizare exclusiv tehnico – inginerească, iar calitatea lui ca o însumare a proprietăţilor fizice, chimice, mecanice;

- conceptul modern al calităţii produsului (merceologia).

Cerinţele calităţii sunt expresii generale ale nevoilor clienţilor reieşite din cercetările de marketing care apoi sunt „traduse” într-un ansamblu de proprietăţi exprimate cantitativ sau calitativ şi specificate în documentaţia tehnică. Cerinţa reprezintă o nevoie sau aşteptare declarată, implicită sau obligatorie şi care poate fi generată de diferitele părţi interesate. Pentru produse, procese sau sisteme cu aceeaşi utilitate funcţională, cerinţelor li se pot atribui diferite clase (categorii sau ranguri).

Proprietăţile sunt toate însuşirile specificate ale unui produs necesare fabricării lui pentru acoperirea unei nevoi şi care conferă produselor o anumită valoare de întrebuinţare. Proprietăţile sunt specificate în documentaţia tehnică sub forma proprietăţilor fizice, chimice, mecanice, organoleptice etc. Numărul lor este relativ mare, în funcţie de natura produsului.

Caracteristicile calităţii sunt cele mai importante proprietăţi, selecţionate după aportul lor la stabilirea gradului de utilitate al produsului la un moment dat. Caracteristicile calităţii reprezintă prima treaptă a sintezei pentru evaluarea corectă a calităţii. Caracteristica este o trăsătură distinctivă proprie sau atributivă, calitativă sau cantitativă şi care poate fi: fizică (caracteristici mecanice, electrice), chimice sau biologice, senzoriale, temporale, funcţionale, estetice etc. Caracteristicile calităţii se pot grupa după mai multe criterii, cele mai importante fiind legate de aportul pe care îl au la satisfacerea nevoii beneficiarilor.

Cheia în obţinerea calităţii este planificarea, „construirea calităţii” de la început, şi nu numai încercarea de a inspecta în final.

Asocierea calităţii cu ideea de îmbunătăţirea continuă a ei a condus la apariţia conceptului de calitate totală ca o strategie a calităţii.

În opinia lui J. Kelada, calitatea totală reprezintă „satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produsului sau serviciului (Q), livrarea cantităţii cerute (V), la momentul (T) şi locul (L) dorite, la un cost (C) cât mai mic pentru client, în condiţiile unor relaţii agreabile şi eficiente cu acesta şi ale unui sistem administrativ (A) fără erori, începând cu realizarea comenzii şi până la plata facturi”.

Majoritatea specialiştilor consideră însă că introducerea costului printre elementele calităţii totale nu este corectă întrucât costul face parte deja din calitatea produsului sau serviciului.

Noul concept de calitate totală aduce şi unele diferenţieri semnificative în abordarea problemelor calităţii cum ar fi:

• răspunderea la nevoile clienţilor şi nu numai realizarea unui produs bun;

• prevenirea defectelor şi a neconformităţilor şi nu inspecţia calităţii;

• responsabilitatea pentru calitate este a tuturor angajaţilor prin generalizarea autocontrolului şi nu a controlului extern;

• obiectivul principal este „zero defecte” şi nu „nivelul de calitate acceptabil”, care presupune acceptarea loturilor de mărfuri cu un anumit procent de exemplare defecte;

• evaluarea se face prin raportare la satisfacerea nevoii clienţilor şi prin compararea cu nivelul cel mai ridicat al calităţii produselor concurenţei şi nu numai prin raportare la calitatea prescrisă.

Trăsăturile caracteristice ale conceptului modern al calităţii produsului sunt:

1. Conceptul modern interpretează produsele ca pe un sistem complex de relaţii, fapte, date, într-o viziune sistemică. Calitatea este dată de sinteza proprietăţilor corporale (de natură materială: fizice, chimice, estetice etc.) şi acorporale (reprezentând relaţii, facilităţi, operaţii de service, marca de fabrică, de comerţ, de calitate, gradul de uzură morală al produsului) care împreună satisfac cererea exprimată pe piaţă. Conceptul afirmă că marfa este purtătoarea unei cantităţi de informaţii de natură umană, tehnică şi economică, ergonomică şi ecologică, care se prezintă ca un tot unitar.

2. Categoria de calitate este organic legată de categoria de utilitate şi nu se poate vorbi de existenţa unui produs, dacă acestuia îi lipseşte calitatea. Calitatea este unul din cei doi parametrii ai valorii de întrebuinţare (al doilea parametru este cantitatea).

3. Noţiunea de calitate îşi are geneza în raportul marfă-necesitate. Absenţa acestui raport face să nu existe calitate.

Preview document

Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 1
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 2
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 3
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 4
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 5
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 6
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 7
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 8
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 9
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 10
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 11
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 12
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 13
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 14
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 15
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 16
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 17
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 18
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 19
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 20
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 21
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 22
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 23
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 24
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 25
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 26
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 27
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 28
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 29
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 30
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 31
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 32
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 33
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 34
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 35
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 36
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 37
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 38
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 39
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 40
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 41
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 42
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 43
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 44
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 45
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 46
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 47
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 48
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 49
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 50
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 51
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 52
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 53
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 54
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 55
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 56
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 57
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 58
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 59
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 60
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 61
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 62
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 63
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 64
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 65
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 66
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 67
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 68
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 69
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 70
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 71
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 72
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 73
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 74
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 75
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 76
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 77
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 78
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 79
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 80
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 81
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 82
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 83
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 84
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 85
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 86
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 87
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 88
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 89
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 90
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 91
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 92
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 93
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 94
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 95
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 96
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 97
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 98
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 99
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Studiul Calitatii Produselor Alimentare Oferite pe Piata.doc
 • Studiul Calitatii Produselor Alimentare Oferite pe Piata.ppt

Alții au mai descărcat și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Tehnologia produselor alimentației publice

“Sosurile baza bucatariei moderne” Introducere Sos se numeste componentul adaugator al bucatelor,caracterizat prin consistenta...

Evoluția și conceptul de alimente funcționale

Alimentele funcţionale sunt produse alimentare precum şi componente ale acestora ,care îmbunătăţesc starea generală de sănătate a consumatorilor...

Alimente Functionale, Suplimente Alimentare și Plante Medicinale

CAPITOLUL 1 ALIMENTE CONVENŢIONALE 1.1 Definiţii şi funcţii Conform Directivei 178/2002 “aliment înseamnă orice substanţă sau produs indiferent...

Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate

Introducere Conceptul de calitate pentru legume şi fructe este o noţiune complexă, care poate fi analizată sub următoarele aspecte: agronomic,...

Securitatea versus siguranța alimentară

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Autentificarea și Expertizarea Ceaiului

1. Istoria ceaiului Istoria ceaiului incepe in China, aceasta ţara fiind patria arbustului de ceai (ceaiul salbatic din Assam a fost descoperit...

Controlul și expertiza produselor alimentare - sucul natural de fructe Granini

Introducere Prin sucuri de fructe se definesc acele băuturi obţinute din diferite specii de fructe, coapte şi sănătoase, printr-un procedeu...

Te-ar putea interesa și

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Statistică Aplicată în Studiul Calității și Consumului Produselor Alimentare din Categoria Conservelor de Fructe

Capitolul I Justificarea studiului Fructele sunt alimente de origine vegetală, apreciate din punct de vedere nutritiv prin conţinutul lor bogat...

Aplicarea Sistemului HACCP într-o Unitate de Abatorizare a Puilor

Introducere În perioada pe care o parcurgem,consumatorii devin din ce în ce mai conştienţi de aspectele igienice ale vieţii şi alimentaţiei lor...

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Studii statistice privind consumul de cașcaval

CAPITOLUL I INTRODUCERE Justificarea studiului : Acest proiect se adresează consumatorilor de produse lactate şi nu numai. Este necesar să le...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Colegiul Național de Agricultură și Economie

CapI Organizarea si functionarea Colegiului National de Agricultura ṣi Economie Tecuci 1.1 Scurt istoric Piatra de temelie a cladirii Colegiului...

Analiza comparativă a comunicării de marketing Milka vs Primola

PARTEA I Elemente definitorii ale pietei produselor din ciocolata 1. Caracterizare generala 1.1. Capacitatea pietei Piata ciocolatei este...

Ai nevoie de altceva?