Tehnologia Keine Touch

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 19390
Mărime: 9.19MB (arhivat)
Publicat de: Ioana G.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Industria panificației și a pastelor făinoase ocupă un loc însemnat în cadrul producției bunurilor de consum, în primul rând datorită faptului că pâinea constituie un aliment de bază, care se consumă zilnic. Produsele de panificație și făinoase, alături de celelalte produse alimentare, furizează organismului uman o parte însemnată din substanțele care îi sunt necesare pentru activitatea vitală, menținerea stării de sănătate și conservarea capacității de muncă. Datorită însușirilor nutriționale pe care le încorporează, produsele de panificație și făinoase reprezintă forme utile de valorificare în consum a pâinii, ca derivat obținut din prelucrarea industrială a grâului.

Aplicând rețete și tehnologii adecvate, industria panificației obține din prelucrarea făinii ca materie primă de bază, o gamă largă de produse, în scopul satisfacerii cerințelor mereu crescânde și tot mai diversificate ale alimentației moderne [23].

Se realizează diferite sorturi de pâine albă , semialbă (intermediară) și neagră, produse de franzelărie simple și cu adaosuri, produse dietetice, biscuiți, covrigi, produse de patiserie, plăcintărie și paste făinoase. Produsele se diferențiază printr-un specific de aspect, gust și mod de utilizare, care este imprimat fie de sortimentul de făină utilizat, fie de compoziția aluatului din care se obțin, la prepararea căruia, pe lângă făină, apă, afânători și sare, se mai folosesc grăsimi, zahăr, lapte, ouă, fructe și arome. De asmenea, tehnologia de fabricație contribuie la definirea specificului fiecărui produs [25].

Valoarea nutritivă a produselor de panificație și făinoase, cu deosebire a pâinii, reprezintă un element important pentru rația zilnică și constituie obiectul unor serii de largi cercetări în domeniul nutriției raționale. Alături de celelalte ramuri ale industriei naționale, industria panificației și a produselor făinoase se dezvoltă în ritm accelerat. Astfel, în ultima vreme s-au construit nenumărate fabrici moderne, de mare capacitate, parte din ele alcătuind complexe de panificație și produse făinoase, cu o producție larg diversificată.

Pe viitor, industria noastră de panificație și produse făinoase se va orienta din ce în ce mai mult pe baza studiilor și indicațiilor referitoare la cerințele de consum (cantitativ, sortimental în ceea ce privește calitatea), ținându-se totodată seama de fenomenele care stau la baza proceselor tehnologice [19].

Importanța produselor de panificație în satisfacerea cerințelor de hrană ale populației este un factor care determină industria panificației să se dezvolte într-un ritm accelerat.

Înfăptuirea obiectivelor propuse solicită aportul tot mai calificat al tuturor lucrătorilor din industria panificației și produselor făinoase. Pentru aceasta, crește preocuparea de perfecționare a cunoștințelor muncitorilor prin rețeaua de școli profesionale și la locul de muncă, precum și formarea cadrelor tehnice cu studii medii și superioare.

Obiectivele industriei românești de panificație, în concordanță cu normele Uniunii Europene, trebuie să pună accentul pe asigurarea securității alimentare, introducerea tehnologiilor și proceselor de producție competitive pe piața europeană, armonizarea legii românești cu standardele europene și creșterea caltății produselor alimentare prin îmbunătățirea procesului tehnologic.

Capitolul I

Noțiuni introductive - Istoricul și importanța produselor de panificație în alimentația omului

1.1.Considerații generale

Treapta de civilizație a unui popor este fără ezitare în legătură directă cu modul său de a se hrăni. Se cunoaște faptul că, în antichitate, omul primitiv se hrănea fie cu vânat, carne sau pește, fie cu fructe, ierburi și rădăcini și toate acestea erau consumate în starea lor naturală sau erau gătite într-un mod cu totul prmitiv. În decursul secolelor, cu cât omul a parcurs toate treptele civilizației, pornind de la consumul hrănii ca atare și ajungând la pregătirea hranei într-un mod mai elevat, cu atât hrana lui a devenit mai variată și mai completă, iar modul de pregătire și de păstrare a alimentelor a devenit mai diferit și mai complex.

Încă de pe vremuri, produsele de panificație și pâinea au constituit un element important în alimentația omului, fie că era vorba de cei săraci sau cei bogați, de masa de dimineață sau de cină, brutăritul era preocuparea de bază din viața rurală, fiecare gospodărie deținând un cuptor de pâine. În trecut, pâinea albă și pâinea neagră erau împărțite pe clase sociale, astfel încât pâinea albă ce era fabricată dintr-o fâină de calitate superioara revenea bogaților, iar cea neagra era considerată alimentul săracilor.

Toate țările civilizate au făcut din știința alimentației raționale un subiect pentru mass-media și rezultatele bune nu au întârziat să apară. Oamenii știu astăzi că un meniu trebuie să fie compus din elemente de origine animală și vegetală în mod proporțional și că, pe lângă proprietățile organoleptice (gust, aromă, aspect, consistență), alimentul trebuie să aibă și o valoare nutritivă mare, care depinde de felul produsului, dar și de modul în care au fost prelucrate materiile prime pentru obținerea acestuia [22].

Alături de celelalte ramuri ale industriei alimentare, industria panificației și a produselor făinoase s-a dezvoltat într-un ritm accelerat prin construirea a numeroase fabrici de mare capacitate și cu o producție diversificată, dotate cu linii tehnologice specilizate pentru fiecare grupă de produse, cu echipamente cu grad mare de mecanizare (cuptoare tunel, frământătoare, mașini de divizat și modelat ș.a.) [12].

Azi se consideră că depozitarea și măcinarea cerealelor constituie una din industriile cele mai vechi. După studiile arheologice, conservarea cerealelor și producerea făinii din acestea se cunoaște de mult. Astfel, cercetările arheologice din Pompei demonstrează că în sec. I, Î. H. existau complexe formate din moară și brutărie [10].

Bibliografie

1. ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA. Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerințe de securitate și igienă. București: ASRO, 2006.

2. ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA. Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru preparare alimente și mixere. Cerințe de securitate și igienă. București: ASRO, 2011.

3. ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA. Mașini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerințe de securitate și igienă. București: ASRO, 2010.

4. BANU, Iuliana. Procesarea cerealelor în industria morăritului. Galati: Editura „Dunarea de Jos”. 2007.

5. BIBIRE, Luminița (2000), Aparate utilizate în industria alimentară, curs. Bacău: Universitatea din Bacău, 2000.

6. BIBIRE, Luminița (2000), Operații și aparate. Industria alimentară. Chișinău: Editura Tehnică Info, 2004.

7. BROTE, Veronica; ,,Preparate culinare”, București: Editura ,,CERES”. 1974.

8. CONSTANTINESCU, S.; GRĂMADĂ, G. Controlul tehnic de calitate în industria alimentară. București: Editura Tehnică, 1966.

9. DANCIU, IOAN; TRIFAN, ADRIAN. Utilaje în industria alimentară. Sibiu: Editura Universității "Lucian Blaga", 2002.

10. IONETE ELENA, BUHANCĂ MARIOARA,ȚUȘCĂ ANGELICA ;Ghid de bune practici pentru siguranța alimentelor: Industria de panificație,Uranus, București. 2005.

11. MĂNĂILESCU ANGELA, PANȚU GEORGETA, CÎMPIAN DORINA, NICOLAU EUGENIA, CONSTANTINESCU MELANIA, Tehnologia produselor de cofetărie și patiserie, manual pentru clasele X-XII, licee economice, administrative și de servicii și SA,Editura Didactică și Pedagogică, București.

12. Manualul inginerului de industrie alimentară, vol.1, București: Editura Tehnică. 1998.

13. Manualul inginerului de industrie alimentară, vol.2, București: Editura Tehnică. 2002

14. MERZENICH, Margret; THIER, Erika. ,Pâine și specialități de panificație. București: M.A.S.T. 2000.

15. MODORAN, Constanța. Tehnologia produselor făinoase. Cluj-Napoca: Editura Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 2002.

16. MUSCĂ, Mihai; MUSCĂ, Lelia. Tehnologia generală a industriei alimentare: Îndrumar de lucrări practice. Galați: Editura Universității 'Dunărea de Jos' Galați. 2000.

17. Niculescu N., Crișanu M. Tehnologia panificației. București : Editura Didactică si Pedagogică. 1968.

18. NIȚU, Adrian Cristinel Gh. Cercetări privind calitatea pentru panificație a cerealelor produse în România și factorii de influență. București: Editura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. 2010.

19. NOTAR, Codruța; Bicher, Daniela. Îndrumar de laborator pentru industria morărit-panificație. Sibiu: Editura Anastasis. 2010.

20. POP, Cristina Gabriela. Controlul calității produselor de morărit și panificație. Suceava: Editura Universității din Suceava. 2005.

,,,

Preview document

Tehnologia Keine Touch - Pagina 1
Tehnologia Keine Touch - Pagina 2
Tehnologia Keine Touch - Pagina 3
Tehnologia Keine Touch - Pagina 4
Tehnologia Keine Touch - Pagina 5
Tehnologia Keine Touch - Pagina 6
Tehnologia Keine Touch - Pagina 7
Tehnologia Keine Touch - Pagina 8
Tehnologia Keine Touch - Pagina 9
Tehnologia Keine Touch - Pagina 10
Tehnologia Keine Touch - Pagina 11
Tehnologia Keine Touch - Pagina 12
Tehnologia Keine Touch - Pagina 13
Tehnologia Keine Touch - Pagina 14
Tehnologia Keine Touch - Pagina 15
Tehnologia Keine Touch - Pagina 16
Tehnologia Keine Touch - Pagina 17
Tehnologia Keine Touch - Pagina 18
Tehnologia Keine Touch - Pagina 19
Tehnologia Keine Touch - Pagina 20
Tehnologia Keine Touch - Pagina 21
Tehnologia Keine Touch - Pagina 22
Tehnologia Keine Touch - Pagina 23
Tehnologia Keine Touch - Pagina 24
Tehnologia Keine Touch - Pagina 25
Tehnologia Keine Touch - Pagina 26
Tehnologia Keine Touch - Pagina 27
Tehnologia Keine Touch - Pagina 28
Tehnologia Keine Touch - Pagina 29
Tehnologia Keine Touch - Pagina 30
Tehnologia Keine Touch - Pagina 31
Tehnologia Keine Touch - Pagina 32
Tehnologia Keine Touch - Pagina 33
Tehnologia Keine Touch - Pagina 34
Tehnologia Keine Touch - Pagina 35
Tehnologia Keine Touch - Pagina 36
Tehnologia Keine Touch - Pagina 37
Tehnologia Keine Touch - Pagina 38
Tehnologia Keine Touch - Pagina 39
Tehnologia Keine Touch - Pagina 40
Tehnologia Keine Touch - Pagina 41
Tehnologia Keine Touch - Pagina 42
Tehnologia Keine Touch - Pagina 43
Tehnologia Keine Touch - Pagina 44
Tehnologia Keine Touch - Pagina 45
Tehnologia Keine Touch - Pagina 46
Tehnologia Keine Touch - Pagina 47
Tehnologia Keine Touch - Pagina 48
Tehnologia Keine Touch - Pagina 49
Tehnologia Keine Touch - Pagina 50
Tehnologia Keine Touch - Pagina 51
Tehnologia Keine Touch - Pagina 52
Tehnologia Keine Touch - Pagina 53
Tehnologia Keine Touch - Pagina 54
Tehnologia Keine Touch - Pagina 55
Tehnologia Keine Touch - Pagina 56
Tehnologia Keine Touch - Pagina 57
Tehnologia Keine Touch - Pagina 58
Tehnologia Keine Touch - Pagina 59
Tehnologia Keine Touch - Pagina 60
Tehnologia Keine Touch - Pagina 61
Tehnologia Keine Touch - Pagina 62
Tehnologia Keine Touch - Pagina 63
Tehnologia Keine Touch - Pagina 64
Tehnologia Keine Touch - Pagina 65
Tehnologia Keine Touch - Pagina 66
Tehnologia Keine Touch - Pagina 67
Tehnologia Keine Touch - Pagina 68
Tehnologia Keine Touch - Pagina 69
Tehnologia Keine Touch - Pagina 70
Tehnologia Keine Touch - Pagina 71
Tehnologia Keine Touch - Pagina 72
Tehnologia Keine Touch - Pagina 73
Tehnologia Keine Touch - Pagina 74
Tehnologia Keine Touch - Pagina 75
Tehnologia Keine Touch - Pagina 76
Tehnologia Keine Touch - Pagina 77
Tehnologia Keine Touch - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Keine Touch.docx

Alții au mai descărcat și

Sistem de management al siguranței alimentare în cofetărie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Proiect la Panificație

1. MEMORIU JUSTIFICATIV Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Manual de Bună Practică în Brutării

Capitolul 1. 1. IMPORTANŢA PÂINII ÎN ALIMENTAŢIE Pâinea este unul din alimentele de bază ale omului, fiind indispensabilă în alimentaţia zilnică,...

Te-ar putea interesa și

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Politică de produs

Introducere Mixul de marketing este, probabil, sintagma cel mai des folosită în marketing. Orice companie care doreşte sa aibă o strategie de...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Analiza Diagnostic la SC Vel Pitar SA

Grupul Vel Pitar Cu cei 4600 de angajaţi, 5 mori, 12 centre de producţie, ce asigura un volum zilnic ce depăşeşte 300 tone de panificaţie...

Eficiența economică a investițiilor în cadrul SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL 1- ASPECTE GENERALE ALE FIRMEI La sfârsitul secolului al XIV-lea este atestat documentar dregătorul Vel Pitar, care era“pus peste pitari...

Cercercetare de Marketing cu Privire la Produsele Vel Pitar

Introducere Tema aleasă pentru această cercetare este:” Atitudini, opinii și comportamente ale populației din Brașov cu privire la produsele Vel...

Vel Pitar - tehnologia fabricării pâinii albe la tavă

VEL PITAR Scurt istoric 1999 - 2000 Fondul de investiţii Broadhurst Investments Limited, administrat în România de către New Century Holdings...

Analiza merceologică a pâinii albe Vel Pitar

Cap. I. Introducere în studiul pâinii ca marfă Pâinea este un aliment popular în aproape toate societăţile lumii cu excepţia Asiei care preferă...

Ai nevoie de altceva?