Marin Preda - Romanul Moromeții

Licență
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 26829
Mărime: 3.04MB (arhivat)
Publicat de: Cornelia Coman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. DR LAURENŢIA ION
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINTE JURIDICE SOCIALE ŞI POLITICE SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Extras din licență

Poetul Mircea Florian Sandru a publicat un poem dedicat lui Marin Preda în revista “ Luceafărul ”, din 15 mai 2002. Poemul este o mică bijuterie şi se adresează sufletul poeţilor tineri care au avut în Marin Preda un idol sentimental şi moral.

“Leul marin a fost prins şi devorat în câteva clipe

De uzinele plutitoare, de maşinile de tocat

De agregate gigantice, de însăşi liniştea mării.

Aripile lui transparente au fost mâncate de peşti

De moluşte, de fauna obscură, flămândă.

În urma lui a rămas doar o pată de sânge,

O imensă pata de sânge

Şi vocea lui în aerul îngheţat a mileniului.

< Luaţi şi mâncaţi, veseliţi-vă aceste este trupul meu,

Acesta este trupul meu, hrana muritorilor lumii. >”

INTRODUCERE - ARGUMENTARE

Marin Preda se numără printre cei mai importanţi prozatori contemporani ai zilelor noastre , deoarece surprinde vieţile ţăranilor din satele româneşti ce se desfăşoară după legile nescrise ale naturii.

Acesta , prin toata opera sa , a cultivat o literatură inspirată din realităţile contemporane , abordând teme morale sau existenţiale intr-un stil epic de mare densitate , care a aşezat proza românească pe terenul solid al observaţiei psihologice.

Opera sa nu este doar o suită de texte , scrise de-a lungul existenţei sale , ci domină în ea un stil esenţial , ce-l caracterizează intr-u totul Acest stil de care a fost legată toată cariera artistică a lui Preda , este numit

“ moromeţianism “ , un termen pe cât de reuşit , pe atât de confuz

Am ales să abordez această temă – Marin Preda – Romanul “Moromeţii “ , deoarece aici este prezentată viaţa liniştită a ţăranilor , cât şi cea a satul arhaic care este predispus destrămării. Practic pentru noi cititorii operei este o lume cunoscută din exterior şi acest lucru ne face să fim mult mai curioşi să aflăm ce se află dincolo de aceste pagini formidabile Câtă muncă şi câtă trudă a îndurat Preda până să ajungă să aşeze pe hârtie ceea ce va însemna pentru poporul roman , cea mai mare capodoperă a tuturor timpurilor.

Am surprins în paginile acestei lucrări cele mai importante fapte şi întâmplări ce se petrec în satul liniştit din Câmpia Dunării , cât şi evenimentele hotărâtoare ce au loc în familia lui Ilie Moromete

Astfel în primul capitol am abordat surprinderea vieţii şi a operei lui Marin Preda , care arată tot parcursul pe care acesta l-a facut până a ajunge să dea literaturii şi implicit nouă cele mai veritabile opere.

Cel de-al doile capitol cuprinde geneza romanului Moromeţii , compoziţia şi problematica atât a primului volum cât şi a celui de-al doilea , în care practic am evidenţiat toate aspectele importante ce se petreceau în familia Moromete ( conflictele dintre ei , cina , secerişul , tăierea salcâmului , fuga băieţilor la Bucureşti , deruralizarea satului şi distrugerea gospodăriei rurale , cât şi moartea eroului )

În ultimul capitol a simţit nevoia de a pune în antiteză operele a doi mari scriitori , Marin Preda şi implicit Liviu Rebreau , axându-mă mai mult pe complexitatea personajelor , Ilie Moromete şi Ion al Glanetaşului , două destine tragice , care deşi la prima vedere se aseamănă foarte mult după un studiu mai amănunţit al acestora descoperim deosebirile ce-i caracteizează

Am ales spre dezbatere acest roman , deoarece este vizibilă importanţa pe care acesta a avut-o în epocă , dar mai ales pentru ca odată parcurse paginile acestei minunate opere am dorit să am şansa să pot sugera şi celorlalţi ceea ce a doritMarin Preda să scoată în evidenţă , ideea că orice om trebuie să înveţe să-şi depăşească condiţia pentru a nu avea acelaşi destin ca cel al lui Ilie Moromete

Bibliografie

Academia Română , Dicţionar Explicativ al Limbii Române , Editura Univers Enciclopedic , Ediţia a II-a , Bucureşti , 1998 ;

Bălu , Ion , Marin Preda , Editura Albatros , Bucureşti , 1976 ;

Cristea , Valeriu , Analize literare , Editura Cartea Românească , Bucureşti , 1977 ;

Crohmălniceanu , Ovidiu . S , Cronici literare , Editura E.L.A , Bucureşti , 1957 ;

Grigor , Andrei , Romanele lui Marin Preda , Editura Aula , Braşov , 2003;

Manolescu , Nicolae , în colecţia Scriitori români , comentaţi , volumul Marin Preda – comentat de Marieta Popescu , Editura Recif , Bucureşti , 1995 ;

Manolescu , Nicolae , Arca lui Noe , Editura Gramar , Bucureşti , 1999 ;

Manu , Emil , Viaţa lui Marin Preda , Editura Vestala , Bucureşti , 2003 ;

Mugur , Florian , Convorbiri cu Marin Preda , Editura Cartea Românească , Bucureşti , 1990 ;

Piru, Alexandru , în colecţia Scriitori români comentaţi¸ volumul Marin Preda comentat de Marieta Popescu , Editura Recif , Bucureşti , 1995;

Piru, Alexandru , Istoria Literaturii Române de la început până astăzi , Editura Univers , Bucureşti , 1981 ;

Popescu , Marieta , Scriitori români comentaţi – Marin Preda , Editura Recif , Cluj- Napoca , 1995 ;

Preda , Marin , Timpul n-a mai avut răbdare , Editura Cartea Românească , Bucureşti , 1981 ;

Preview document

Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 1
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 2
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 3
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 4
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 5
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 6
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 7
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 8
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 9
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 10
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 11
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 12
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 13
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 14
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 15
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 16
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 17
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 18
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 19
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 20
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 21
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 22
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 23
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 24
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 25
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 26
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 27
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 28
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 29
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 30
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 31
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 32
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 33
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 34
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 35
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 36
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 37
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 38
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 39
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 40
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 41
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 42
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 43
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 44
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 45
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 46
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 47
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 48
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 49
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 50
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 51
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 52
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 53
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 54
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 55
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 56
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 57
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 58
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 59
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 60
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 61
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 62
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 63
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 64
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 65
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 66
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 67
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 68
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 69
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 70
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 71
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 72
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 73
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 74
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 75
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 76
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 77
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 78
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 79
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 80
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 81
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 82
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 83
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 84
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 85
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 86
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 87
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 88
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 89
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 90
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 91
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 92
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 93
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 94
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 95
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 96
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 97
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 98
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 99
Marin Preda - Romanul Moromeții - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Marin Preda - Romanul Morometii.doc

Alții au mai descărcat și

Verbul

1. Trăsături definitorii Definiţie Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acţiune ( a urca, a coborî, a citi), o stare (a sta, a...

Tipuri de Personaje în Romanele lui Camil Petrescu

I. ARGUMENT Comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei noastre individuale, sociale şi culturale şi constituie una din liniile de...

Romanul Românesc Interbelic

1. Introducere Perioada interbelică se distinge de alte delimitări pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa publicului larg cel puţin...

Moromeții - Marin Preda

CAPITOLUL I INTRODUCERE - ARGUMENTARE : Prin vasta sa activitate de prozator, eseist, dramaturg, editor şi traducător, Marin Preda a rămas până...

Imaginea războiului în romanele lui Liviu Rebreanu și Camil Petrescu

PRELIMINARII O parere: Ceea ce se crede indeobste ca a stimulat nevoia de exteriorizare a omului primitiv, comun, a fost declansarea, evolutia si,...

Imaginea satului în operele lui Liviu Rebreanu și Marin Preda

Cap. I. Introducere „ pentru ţăranul nostru pământul nu e un obiect de exploatare, ci o fiinţă vie, faţă de care se nutreşte un sentiment straniu...

Moromeții de Marin Preda

Motto :"Dacă aş şti că efortul pentru scrierea unui roman mă poate costa viaţa, mi-aşi lua toate măsurile de siguranţă pentru a înlătura o...

Moromeții - Marin Preda

Romanul este o specie epica de mari dimensiuni, cu o constructie ampla si actiune complexa, derulata pe mai multe planuri, cu intrigi paralele, cu...

Te-ar putea interesa și

Moromeții - Marin Preda

CAPITOLUL I INTRODUCERE - ARGUMENTARE : Prin vasta sa activitate de prozator, eseist, dramaturg, editor şi traducător, Marin Preda a rămas până...

Evocarea Lumii Rurale în Romanul Moromeții de Marin Preda

ARGUMENT Marin Preda a trebuit asemeni lui Zaharia Stancu să-şi taie toate punţile de întoarcere spre ţărănime şi spre sat. Copilul, tânărul poate...

Tipuri de romane în perioada postbelică

Cap I: Ce ştim şi ce nu ştim despre romanul de azi Ştim multe lucruri despre romanul de azi, dar sunt mai multe pe care nu le ştim. Ştim, de...

Tipuri de Roman în Perioada Postbelică

1. Premisă 1. Destinul romanului românesc în perioada postbelică, al literaturii în întregul ei, a stat sub semnul seismelor ideologice, sociale...

Romanul pedagogic

Ce îsi propune lucrarea noastra? Sa consolideze capacitatea de a comenta scene din romanele cu continut pedagogic, fragmente reprezentative. Sa...

Imaginea satului în operele lui Liviu Rebreanu și Marin Preda

Cap. I. Introducere „ pentru ţăranul nostru pământul nu e un obiect de exploatare, ci o fiinţă vie, faţă de care se nutreşte un sentiment straniu...

Destinul Țăranului în Romanul Moromeții de Marin Preda

Argument În lucrarea data mi-am propus sa studiez si sa cercetez statutul personajului principal si eponim (care da numele operei) din romanul...

Moromeții de Marin Preda

Motto :"Dacă aş şti că efortul pentru scrierea unui roman mă poate costa viaţa, mi-aşi lua toate măsurile de siguranţă pentru a înlătura o...

Ai nevoie de altceva?