Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 25334
Mărime: 468.17KB (arhivat)
Publicat de: Mitrofan Pricop
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Introducere .4
 3. Motivarea alegerii temei.9
 4. Ipoteza şi obiectivele lucrării.11
 5. CAPITOLUL II
 6. Vocabularul românesc actual. Caracteristici generale.12
 7. CAPITOLUL III
 8. Metode de cercetare privind îmbogăţirea, activizarea şi nuanţarea vocabularului.19
 9. CAPITOLUL IV
 10. Metodele specifice predării limbii şi literaturii române în ciclul primar şi contribuţia acestora la îmbogăţirea şi activizarea vocabularului elevilor.27
 11. CAPITOLUL V
 12. Mijloace şi procedee de îmbogăţire, activizare şi nuanţare a vocabularului în lecţiile de limba şi literatura română. Ciclul primar.29
 13. CAPITOLUL VI
 14. Rezultatele cercetării.66
 15. CAPITOLUL VII
 16. Concluzii.73
 17. ANEXE.74
 18. BIBLIOGRAFIE.98

Extras din licență

Moto:

,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.”

Tudor Arghezi

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Rolul şi locul predării limbii române în ciclul primar

„Limba, spunea Vasile Alecsandri, este tezaurul cel mai preţios pe care îl primesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.”

Studiul limbii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a copiilor. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii, nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ şi nici dobândirea cunoştinţelor impuse de profesiunile viitoare.

Şcoala îşi propune prin studiul limbii române să-i înveţe pe elevi să vorbească şi să scrie corect în limba care s-au născut şi au crescut.

Limba română, cu toate părţile ei componente, constituie, fără îndoială, principalul obiect de studiu în învăţământul primar.

Cultivarea limbii, dezvoltarea şi perfecţionarea posibilităţilor de comunicare, corectitudinea exprimării prin actul citirii şi scrierii trebuie să constituie o preocupare constantă a şcolii prin învăţătorii şi profesorii de limba română.

În măsura în care va creşte atitudinea conştientă şi exigentă faţă de problemele limbii, faţă de cultivarea ei la fiecare oră, indiferent de materia predată, vor spori rezultatele procesului de învăţământ, iar creşterea limbii româneşti va uşura înflorirea literaturii şi a progresului în ansamblu.

Educatoarea, învăţătorul, profesorul de limba română au un rol extrem de mare în călăuzirea elevilor pe drumul însuşirii unei limbii scrise şi vorbite care să respecte riguros regulile gramaticale, să evite snobismul lingvistic, şablonizarea exprimării, să ocolească denaturările limbii literare.

Învăţământul primar stă pe primul loc în deprinderea copiilor cu vorbire îngrijită, corectă, frumoasă, dacă ţinem seama că se pot alege cele mai expresive valori din fondul ei istoric şi popular. De aceea este îndreptăţită cerinţa ca învăţătorul să folosească o gamă variată de metode şi procedee pentru ca elevii să-şi însuşească limba ca instrument de cunoaştere şi autoformare, nu numai ca instrument de comunicare.

Indiferent de domeniul studiat – gramatică, citire, compunere – mecanismele funcţionării limbii au un fundament şi un scop comun, acela de a crea încă de la vârste foarte mici posibilitatea unei exprimări scrise şi orale nu numai corecte, ci şi variate, care să oglindească folosirea adecvată a limbii ca un instrument de cunoaştere şi comunicare. De fapt, a-l învăţa pe micul şcolar limba citită şi scrisă, în perpectiva evoluţiei lui viitoare, înseamnă a-l învăţa cum să înveţe. A-l instrui pe elev cum să studieze, înseamnă „a-l învăţa tehnici pe care le va aplica în mod autonom şi datorită cărora îşi va mări şansele de a reţine ceea ce a văzut şi a auzit”. (SR: 105)

În condiţiile în care şcoala contemporană deplasează accentul de pe memorarea unei cantităţi de cunoştinţe pe dezvoltarea unei gândiri creatoare, pe însuşirea metodelor şi tehnicilor muncii intelectuale, pe dobândirea deprinderilor de muncă independentă, limba română, ca obiect de învăţământ, capătă sarcini sporite. Acest lucru se explică prin faptul că atât citirea cât şi gramatica vizează dezvoltarea gândirii, de a crea după posibilităţile fiecăruia, contribuind astfel, alături de celelalte obiecte, la formarea personalităţii copiilor.

Înţelegerea rolului limbii române în întreaga evoluţie a şcolarului în general, în activitatea de învăţare, nu trebuie privită ca un scop în sine, ca o simplă constatare. Ea trebuie să ducă la o asemenea abordare a problemelor metodologice, încât să sporească randamentul întregii activităţi de învăţare la şcolarii mici.

O bună cunoaştere a limbii stă la temelia întregii munci de învăţare, a succesului în acumularea valorilor culturii materiale şi spirituale a omenirii, a formării lor.

Funcţiile şi obiectivele generale ale ciclului primar se realizează în foarte mare măsură prin acest obiect de învăţământ, care urmăreşte formarea în perspectivă a personalităţii elevului, înarmarea lui cu unele elemente de bază ale culturii, ştiinţei, tehnicii şi artei contemporane. În acest sens, funcţiile şi obiectivele instructiv-educative ale limbii române în ciclul primar au în vedere atât pregătirea pentru activitatea de învăţare, la care vor participa elevii în ciclurile următoare ale învăţământului – şi din acest punct de vedere se conturează clar funcţia sa instrumentală – cât şi activitatea de acumulare a unor elemente ale culturii generale şi de integrare a acestora în formarea fiecărui elev. Sub acest din urmă aspect se distinge o accentuată funcţie informaţională.

Preview document

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 1
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 2
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 3
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 4
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 5
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 6
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 7
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 8
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 9
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 10
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 11
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 12
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 13
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 14
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 15
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 16
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 17
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 18
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 19
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 20
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 21
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 22
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 23
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 24
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 25
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 26
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 27
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 28
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 29
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 30
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 31
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 32
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 33
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 34
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 35
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 36
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 37
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 38
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 39
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 40
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 41
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 42
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 43
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 44
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 45
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 46
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 47
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 48
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 49
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 50
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 51
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 52
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 53
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 54
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 55
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 56
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 57
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 58
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 59
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 60
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 61
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 62
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 63
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 64
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 65
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 66
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 67
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 68
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 69
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 70
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 71
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 72
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 73
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 74
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 75
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 76
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 77
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 78
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 79
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 80
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 81
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 82
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 83
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 84
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 85
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 86
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 87
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 88
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 89
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 90
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 91
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 92
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 93
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 94
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 95
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 96
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 97
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 98
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 99
Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Imbogatire, Activizare si Nuantare a Vocabularului prin Orele de Limba Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Studiul lexicului merită o atenţie foarte mare din câteva motive considerate fundamentale. În primul rând,...

Verbul

1. Trăsături definitorii Definiţie Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acţiune ( a urca, a coborî, a citi), o stare (a sta, a...

Tipuri de Personaje în Romanele lui Camil Petrescu

I. ARGUMENT Comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei noastre individuale, sociale şi culturale şi constituie una din liniile de...

Primele Gramatici ale Limbii Române

Introducere ,,Căutând să stabileşti norme cu orice preţ, poţi greşi, adică poţi da impresia că ai greşit, atunci când norma respectivă nu...

Literatură română și curente literare

Descrierea şi mai puţin valorizarea şi ierarhizarea operelor este caracterizarea dintâi a istoriei literare. Fenomenul literar este abordat...

Stilul Publicistic

STILUL PUBLICISTIC 1 Argument Într-o lume în mişcare complexă şi supusă sistematic unui masiv bombardament informaţional, limbajul publicistic...

Frazeologia în Limba Română

1. FRAZEOLOGIA: COMPARTIMENT AL LEXICOLOGIEI SAU RAMURA INDEPENDENTA A LINGVISTICII 1.1. Definirea termenilor de frazeologie Frazeologia, în...

Ai nevoie de altceva?