Stilul Publicistic

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 34775
Mărime: 170.57KB (arhivat)
Publicat de: Ariadna Crăciun
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ana

Cuprins

 1. 1 Argument 3
 2. 2 Repere ale istoriei presei 5
 3. 2.1 Scurt istoric al mijloacelor de comunicare 5
 4. 2.2 Primele vârste ale presei româneşti 10
 5. 3 Stilul publicistic. Definire. Caracteristici. 19
 6. 3.1 Consideraţii asupra stilului publicistic. 24
 7. 3.2 Repere lingvistice caracteristice 27
 8. 4 Eterogenitatea stilului publicistic 29
 9. 4.1 Presa scrisă - exprimare şi aproximare 34
 10. 4.2 Procedee metalingvistice utilizate în stilul publicistic 36
 11. 4.3 De la stilul publicistic la stilul jurnalistului. 40
 12. 4.4 Pamfletul românesc, formă de manifestare a scrisului literar. 52
 13. 5 Titlul. Tipuri de titlu în presa scrisă. 58
 14. 5.1 Titlul verbal şi titlul nominal 58
 15. 5.2 Titlul narativ 59
 16. 5.3 Titlul incomplet 60
 17. 5.4 Desemnarea epică în titlu 61
 18. 5.5 Desemnarea personajelor in titlu 61
 19. 6 Genurile presei. Particularităţi de redactare. 63
 20. 6.1 Ştirea de presă. Trăsături şi funcţii specifice. 63
 21. 6.2 Ştirea de radio 66
 22. 6.3 Ştirea de televiziune 67
 23. 6.4 Ştirea de agenţie 70
 24. 7 Genurile redacţionale în presa scrisă 72
 25. 7.1 Ştirea 72
 26. 7.2 Feature 74
 27. 7.3 Reportajul 75
 28. 7.3.1 Clasificarea reportajelor 77
 29. 7.4 Interviul 81
 30. 7.4.1 Definiţii. Trăsături şi funcţii specifice 81
 31. 7.4.2 Titrarea interviului 85
 32. 7.4.3 Tipuri de interviu
 33. 7.5 Ancheta de presă 88
 34. 7.5.1 Consideraţii generale 88
 35. 7.5.2 Ancheta de presă. Tipuri de anchete. 89
 36. 7.6 Editorialul 91
 37. 7.7 Relatarea 92
 38. 7.8 Portretul 93
 39. 7.9 Pamfletul 94
 40. 7.10 Recenzia 95
 41. 7.11 Eseul 95
 42. 8 Mass-media mileniului III. Online journalism 97
 43. 8.1 Evoluţia tehnologică şi comunicarea de masă. 97
 44. 8.2 Specificul jurnalismului on-line 99
 45. 8.3 Documentarea şi scriitura în presa on-line 102
 46. 9 Stilul publicistic: evoluţie sau involuţie? Un studiu de caz. 104
 47. 9.1 Limba română în presa scrisă 104
 48. 9.2 Limba română în audio-vizual 114
 49. 10 Concluzii 121
 50. 11 Bibliografie 123

Extras din proiect

STILUL PUBLICISTIC

1 Argument

Într-o lume în mişcare complexă şi supusă sistematic unui masiv bombardament informaţional, limbajul publicistic pătrunde puternic în sfera cunoaşterii umane. Astăzi nimeni nu-şi mai poate concepe existenţa fără informaţia cotidiană tipărită (presa scrisă) şi electronică, audio-vizuală (radio, televiziune, internet).

După 1989, România a fost şi este, la rându-i, supusă bombardamentului informaţional care, trebuie să achiesăm la această idee, are o influenţă covârşitoare asupra modului nostru de a gândi, asupra comportamentului şi deciziilor politice, economice, sociale.

Multiplicarea tipurilor de texte şi de limbaje care îşi dezvoltă trăsături caracteristice e o realitate culturală contemporană. Jargonul legat de utilizarea computerelor, de exemplu, se dezvoltă rapid şi invadează viaţa cotidiană, influenţând, cel puţin sub aspect lexical, vorbirea curentă (cu atât mai mult cu cât contactul cu calculatorul se petrece pentru mulţi tineri foarte devreme, cel puţin prin jocurile electronice). În acelaşi context globalizant, mesajele poştei electronice reinventează stilul epistolar. În programele de televiziune larg urmărite, ca şi în presa scrisă, diferite modele lingvistice străine coexistă cu tipare interne care beneficiază de prestigiul cultural al tradiţiei (preţiozitate, stil înalt, stil ştiinţific, literaturizare) – şi mai ales cu presiunea unei oralităţi familiare şi argotice care subminează barierele dintre scris şi oralitate, dintre spaţiul privat şi cel public.

Aşa cum spunea apodictic celebrul viitorolog american Alvin Toffler, lumea îşi schimbă trendurile de existenţă în domeniul psihosferei, a „arhitecturii civilizaţiei” şi ca urmare a faptului „că bomba cu informaţii a explodat în mijlocul nostru, aruncând asupra noastră o ploaie de imagini şi schimbând radical modul în care fiecare dintre noi percepe propriul său univers şi acţionează asupra lui. În trecerea de la infosfera din Al DoileaVal la cea din Al Treilea Val, ni se transformă şi psihicul”.

Această transformare ontologică incumbă, în sfera mass-media, o imperioasă nevoie de cunoaştere a caracteristicilor infosferei şi prin intermediul acesteia a amplelor „schimbări de macaz” în destinul omenirii, care se produc vertiginos în ceea ce numim „societate post-industrială”, sub ochii noştri, şi anume a societăţii post-industriale, societate ce-l include pe individ în „mediul înconjurător inteligent”, în crearea „conştiinţei planetare” prin intermediul „reţelei T” (transnaţionale). „Reţeaua T”, de pildă, adaugă noi dimensiuni fenomenului de globalizare ce duce la o nouă personalitate a individului şi care va fi un produs al „eticii prosumatorului” (consumator + producător = prosumator), locuind, sub raportul educaţiei informaţionale, într-o planetară „casă electronică”.

Acesta este sensul progresului în secolul al XXI-lea, iar tinerele generaţii, volens-nolens, sunt incluse în această „casă electronică”, ca atare fiind nevoite să înveţe a decripta mesajul limbajelor info şi, în mod deosebit, stilul publicistic al acestora. De aici şi necesitatea de a învăţa să stăpânim, mai bine, instrumentele linvistice, a limbajul şi stilurilor publicistice, fără de care ar fi foarte greu de înţeles sensurile lumii de astăzi, ceea ce ar fi egal cu un analfabetism de neconceput şi, evident, de neacceptat. Ceea ce, de fapt, se încearcă a se demonstra şi motiva în această lucrare.

2 Repere ale istoriei presei

2.1 Scurt istoric al mijloacelor de comunicare

Plasat undeva într-o zonă a “întâlnirilor”, cu frontiere frecvent încălcate, câmpul problematic pe care-l propun ar aparţine fie celor care îşi asumă studierea istoriei presei, pe de-o parte, fie celor care cercetează istoria literaturii, pe de altă parte. Prins între aceste două perspective el riscă, paradoxal, să rămână un teritoriu al nimănui.

Este evident faptul că, de-a lungul timpului, în “lungul drum” al presei de la începuturi până astăzi, traseul acestui mod de comunicare a fost marcat de prezenţa scriitorilor. De la Swift şi Defoe la Dickens, de la Twain la Hemingway, de la Beaumarchais la Balzac sau Zola, de la Cehov sau de la Dostoievski, pentru a da doar câteva exemple din literatura lumii, sau, pentru a completa această listă cu siguranţă subiectiv-arbitrară, Haşdeu, Eminescu, Caragiale, Slavici, Delavrancea, Camil Petrescu, Arghezi, Bogza, Eliade etc., ca momente de referinţă din literatura română, iată o enumerare care poate susţine afirmaţia de mai sus.

Cum? Cât? De ce? Cu ce implicaţii se constituie această relaţie?

Fie că “întâlnirea” celor două tipuri de discurs, cel publicistic şi cel literar, acoperă doar un moment din viaţa unor mari scriitori, fie că se desfăşoară de-a lungul întregii existenţe, “fenomenul” se impune şi merită să fie cercetat fără prejudecăţi şi interdisciplinar. Şi aceasta nu numai pentru a înţelege mai bine creaţia unor scriitori, destinul lor uman, ci şi presa ca realitate. Un alt argument vizează modalitatea de structurare a comunicării. Există specii “de frontieră” si mă refer la unele specii literare care s-au născut, într-o formă sau alta, sub semnul gazetăriei şi s-au resimţit ca atare – de la schiţă la romanul foileton, sau reportajul, sau tableta, sau pamfletul.

Constatăm o firească influenţă a discursului literar asupra celui publicistic în aceeaşi măsură în care fenomenul se manifestă şi în celalalt sens. Uneori consecinţele au fost benefice, alteori nu.

Să acceptăm, ca ipoteză, existenţa unei “preistorii” a presei.

Înainte de a vorbi despre epoca presei, fixată de obicei după apariţia în versiune tipărită, trebuie să coborâm mult mai departe în timp. Istoria menţionează din vechime prezenţa unor modalităţi structurate ale comunicării publice. Nevoia de informare „de sus în jos” şi invers, acţiune care se dorea cât mai rapidă, mai exactă şi mai completă, prin care cei care conduceau erau datori să-şi transmită măsurile, dispoziţiile, actele de tot felul, pe de-o parte, iar pe de altă parte nevoia de a obţine “ştiri” despre ce se petrece la nivelul celor care erau conduşi, reprezintă o realitate. Această nevoie ca şi “curiozitatea” in sine au acţionat înainte de apariţia scrisului şi, evident, înainte de apariţia tiparului.

Preview document

Stilul Publicistic - Pagina 1
Stilul Publicistic - Pagina 2
Stilul Publicistic - Pagina 3
Stilul Publicistic - Pagina 4
Stilul Publicistic - Pagina 5
Stilul Publicistic - Pagina 6
Stilul Publicistic - Pagina 7
Stilul Publicistic - Pagina 8
Stilul Publicistic - Pagina 9
Stilul Publicistic - Pagina 10
Stilul Publicistic - Pagina 11
Stilul Publicistic - Pagina 12
Stilul Publicistic - Pagina 13
Stilul Publicistic - Pagina 14
Stilul Publicistic - Pagina 15
Stilul Publicistic - Pagina 16
Stilul Publicistic - Pagina 17
Stilul Publicistic - Pagina 18
Stilul Publicistic - Pagina 19
Stilul Publicistic - Pagina 20
Stilul Publicistic - Pagina 21
Stilul Publicistic - Pagina 22
Stilul Publicistic - Pagina 23
Stilul Publicistic - Pagina 24
Stilul Publicistic - Pagina 25
Stilul Publicistic - Pagina 26
Stilul Publicistic - Pagina 27
Stilul Publicistic - Pagina 28
Stilul Publicistic - Pagina 29
Stilul Publicistic - Pagina 30
Stilul Publicistic - Pagina 31
Stilul Publicistic - Pagina 32
Stilul Publicistic - Pagina 33
Stilul Publicistic - Pagina 34
Stilul Publicistic - Pagina 35
Stilul Publicistic - Pagina 36
Stilul Publicistic - Pagina 37
Stilul Publicistic - Pagina 38
Stilul Publicistic - Pagina 39
Stilul Publicistic - Pagina 40
Stilul Publicistic - Pagina 41
Stilul Publicistic - Pagina 42
Stilul Publicistic - Pagina 43
Stilul Publicistic - Pagina 44
Stilul Publicistic - Pagina 45
Stilul Publicistic - Pagina 46
Stilul Publicistic - Pagina 47
Stilul Publicistic - Pagina 48
Stilul Publicistic - Pagina 49
Stilul Publicistic - Pagina 50
Stilul Publicistic - Pagina 51
Stilul Publicistic - Pagina 52
Stilul Publicistic - Pagina 53
Stilul Publicistic - Pagina 54
Stilul Publicistic - Pagina 55
Stilul Publicistic - Pagina 56
Stilul Publicistic - Pagina 57
Stilul Publicistic - Pagina 58
Stilul Publicistic - Pagina 59
Stilul Publicistic - Pagina 60
Stilul Publicistic - Pagina 61
Stilul Publicistic - Pagina 62
Stilul Publicistic - Pagina 63
Stilul Publicistic - Pagina 64
Stilul Publicistic - Pagina 65
Stilul Publicistic - Pagina 66
Stilul Publicistic - Pagina 67
Stilul Publicistic - Pagina 68
Stilul Publicistic - Pagina 69
Stilul Publicistic - Pagina 70
Stilul Publicistic - Pagina 71
Stilul Publicistic - Pagina 72
Stilul Publicistic - Pagina 73
Stilul Publicistic - Pagina 74
Stilul Publicistic - Pagina 75
Stilul Publicistic - Pagina 76
Stilul Publicistic - Pagina 77
Stilul Publicistic - Pagina 78
Stilul Publicistic - Pagina 79
Stilul Publicistic - Pagina 80
Stilul Publicistic - Pagina 81
Stilul Publicistic - Pagina 82
Stilul Publicistic - Pagina 83
Stilul Publicistic - Pagina 84
Stilul Publicistic - Pagina 85
Stilul Publicistic - Pagina 86
Stilul Publicistic - Pagina 87
Stilul Publicistic - Pagina 88
Stilul Publicistic - Pagina 89
Stilul Publicistic - Pagina 90
Stilul Publicistic - Pagina 91
Stilul Publicistic - Pagina 92
Stilul Publicistic - Pagina 93
Stilul Publicistic - Pagina 94
Stilul Publicistic - Pagina 95
Stilul Publicistic - Pagina 96
Stilul Publicistic - Pagina 97
Stilul Publicistic - Pagina 98
Stilul Publicistic - Pagina 99
Stilul Publicistic - Pagina 100
Stilul Publicistic - Pagina 101
Stilul Publicistic - Pagina 102
Stilul Publicistic - Pagina 103
Stilul Publicistic - Pagina 104
Stilul Publicistic - Pagina 105
Stilul Publicistic - Pagina 106
Stilul Publicistic - Pagina 107
Stilul Publicistic - Pagina 108
Stilul Publicistic - Pagina 109
Stilul Publicistic - Pagina 110
Stilul Publicistic - Pagina 111
Stilul Publicistic - Pagina 112
Stilul Publicistic - Pagina 113
Stilul Publicistic - Pagina 114
Stilul Publicistic - Pagina 115
Stilul Publicistic - Pagina 116
Stilul Publicistic - Pagina 117
Stilul Publicistic - Pagina 118
Stilul Publicistic - Pagina 119
Stilul Publicistic - Pagina 120
Stilul Publicistic - Pagina 121
Stilul Publicistic - Pagina 122
Stilul Publicistic - Pagina 123
Stilul Publicistic - Pagina 124
Stilul Publicistic - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Stilul Publicistic.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Frazeologia în Limba Română

1. FRAZEOLOGIA: COMPARTIMENT AL LEXICOLOGIEI SAU RAMURA INDEPENDENTA A LINGVISTICII 1.1. Definirea termenilor de frazeologie Frazeologia, în...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Limbajul Presei Românești din Secolul al xix-lea

Capitolul I. Istoria presei în secolul al XIX-lea 1.1. Dibuiri şi începuturi Inventarea tiparului pentru imprimarea cărţilor, a ziarelor şi a...

Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar

Motivaţia lucrării Activizarea, precizarea, îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a expunerii acestora, reprezintă o preocupare permanentă a...

Captarea atenției în reclame

MOTTO “Omul pare a fi un animal raţional, însă calea cea mai sigură de a-l separa de banii săi este apelul făcut la emoţiile sale şi nu la...

Relația de dependență nominală. atributul

1.1 Relaţia de dependenţă nominală şi istoricul determinativului limbii române Disponibilităţile combinatorii ale substantivului (sau pronumelui)...

Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim

Introducere Cartea ”Vocabularul limbii romane actuale” de Adriana Stoichitoiu-Ichim înfățișează dinamica vocabularului românesc reflectată în...

Forme de Oralitate în Limajul Presei Scrise

Fiind deja un element fundamental în structurarea timpului liber al omului, presa, radioul, televiziunea şi-au creeat un limbaj propriu,...

Textul Publicistic

Editorialul se distinge de celalalte varietati stilistice ale textului publicistic prin indiferenta fata de elementele extralingvistice.Articolul...

Bazele comunicării

OBIECTIVUL CURSULUI: - înţelegerea importanţei comunicării în viaţa cotidiană, personală şi profesională; - sesizarea principalelor componente şi...

Ai nevoie de altceva?