Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19147
Mărime: 556.50KB (arhivat)
Publicat de: Stelian Manea
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentina Zaharia
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. 1. IMPORTANTA SI ROLUL MANAGEMENTULUI IN CADRUL FIRMEI 5
 3. 1.1 IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI ÎN CADRUL FIRMEI 5
 4. 1.2 ROLUL MANAGAGMENTULUI 8
 5. 2. CARACTERISTICILE ŞI EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI 9
 6. 2.1 DFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE MANAGEMENTULUI 10
 7. 2.1.1 Definitia managementului 10
 8. 2.1.2 Caracteristicile managementului 12
 9. 2.2 EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI ÎN DEVENIREA SA ŞTIINŢIFICĂ 13
 10. 2.3 ŞCOLILE DE GÂNDIRE MANAGERIALA ŞI PROMOVAREA ACESTORA 16
 11. 2.4 MANAGEMENTUL ROMANESC 28
 12. 3. PROCESUL DE MANAGEMENT ŞI INFLUENTA ACESTUIA ASUPRA PERFORMANŢELOR FIRMEI 32
 13. 3.1 PROCESUL DE MANAGEMENT –CONŢINUT SI TIPURI DE MANAGEMENT 32
 14. 3.2 FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI 34
 15. 3.2.1 Funcţia de previziune 35
 16. 3.2.2 Funcţia de organizare 38
 17. 3.2.3 Funcţia de coordonare 39
 18. 3.2.4 Funcţia de antrenare–motivaţie 41
 19. 3.2.5 Funcţia de control-evaluare 43
 20. 4. STUDIU DE CAZ – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI MANAGERIAL LA S.C ROMPRIX EXIM S.R.L 46
 21. 4.1 PREZENTAREA FIRMEI S.C ROMPRIX EXIM S.R.L 47
 22. 4.1.1 Date Generale 47
 23. 4.1.2 Obiectul de activitate 47
 24. 4.1.3 Organizarea structurală 48
 25. 4.1.4 Structura personalului 53
 26. 4.1.5 Situatia economico-financiară 55
 27. 4.2 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 55
 28. 4.2.1 Angajamentul managementului la S.C ROMPRIX EXIM S.R.L 55
 29. 4.2.2 Orientare către client 56
 30. 4.2.3 Politica referitoare la calitate 56
 31. 4.3 PLANIFICARE 56
 32. 4.3.1 Obiectivele calităţii 56
 33. 4.3.2 Planificarea sistemului de management al calităţii 57
 34. 4.4 RESPONSABILITATE, AUTORITATE ŞI COMUNICARE 57
 35. 4.4.1 Responsabilitate şi autoritate 57
 36. 4.4.2 Reprezentantul managementului 58
 37. 4.4.3 Comunicare 58
 38. 4.4.4 Control operaţional 59
 39. 4.4.5 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi Capacitate de Răspuns 59
 40. 4.4.6 Analiza efectuată de management 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă face parte din încercările de a înţelege schimbările produse în domeniul atât de fascinant al managementului şi prezintă într-o manieră structurată fundamentele ştiinţei managementului într-o abordare sistemică.

Lucrarea este structurată în patru capitole ce tratează problematica de bază a magementului.

Primul capitol se numeste” Importanţa şi rolul managementului în cadrul firmei’ fiind structurat în doua subcapitole: “Importanţa managementului în cadrul firmei şi Rolul managementului”.

Al doilea capitol se numeste” Caracteristicile şi evoluţia managementului” şi cuprinde urmatoarele subcapitole: “Definiţia şi caracteristicile managementului , Evoluţia managemenului, Şcolile de gandire managerială şi promovarea acestora, Managementul romanesc”.

Cel de-al treilea capitol prezintă ‘’Procesul de management şi influenţa acestuia asupra performanţei firmei’’.

Aspectul practic al lucrării este evidenţiat de studiul de caz prezentat la finalul lucrării, acesta ajutând la înţelegerea mai bună a conceptelor teoretico-metodologice prezentate.

Toate aceste aspecte sunt prezentate în contextul dinamic al activităţii economice şi implică diferite niveluri de tratare, ceea ce conduce la construirea unui model de gândire, riguros si coerent în care complexitatea actului de management devine mai uşor de gestionat din punct de vedere informaţional şi structural.

1. IMPORTANTA SI ROLUL MANAGEMENTULUI IN CADRUL FIRMEI

1.1 IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI ÎN CADRUL FIRMEI

Managementul firmei este componenta cea mai dezvoltată, cunoscută şi importantă a ştiinţei managementului în condiţiile economiei de piaţă. Această realitate poate fi explicată prin două cauze:

- firma este agentul economic de bază al fiecărei economii, principalul generator de valoare şi de valoare de întrebuinţare;

- primele cristalizări ale ştiinţei managementului au avut ca obiect întreprinderea, care s-a manifestat ca un teren cel mai fertil al inovării pe planul teoriei şi practicii managementului.

După opinia noastra, managemetul firmelor , rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţiilor şi principiilor care le guverneaza şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii.

Definita formal, firma este o organizaţie, deci o colectivitate de oameni care muncesc impreună potrivit unei diviziuni a muncii pentru a realiza un obiectiv comun.

Între posibilitatile marilor firme, micilor firme, firmelor internaţionale şi ale firmelor non-profit exista diferenţe, dar fiecare dintre acestea reprezintă locuri de munca pentru manageri.Oricare ar fi ţinta unei cariere manageriale, importanţa dezvoltarii şi utilizarii cu succes a capacitaţilor cerute unui manager rămâne primordiara.

Firmele mari. Urmarind profitul, acestea includ concerne de fabricaţie a unor bunuri de consum şi firme de servicii ca: bănci, hoteluri şi retele de restaurante, linii aeriene, companii de închiriat maşini, asigurari ş.a. Luaţi individual sau in grup, aceşti giganţi ai lumii afacerilor pot juca un rol important in societate numai dacă managementul acestora este de calitate.

Firmele mici. Acestea funcţioneaza în cele mai multe domenii de producţie şi de servicii şi ca şi marile afaceri, stau la baza economiei. In SUA peste 97% dintre afaceri sunt clasificate ca afaceri mici.Ele includ proprietaţi operaţii part-time şi corporatii. Asemenea mici afaceri folosesc in jur de 50% din muncitorii nefermieri americani, furnizează circa 40% din produsul naţional brut şi ofera peste 80% din noile locuri de muncă create in sectorul privat.

Firmele internaţionale. Multe firme mari şi mici funcţioneaza la scară mondială, făcând afaceri in mai multe tări. Pentru micile afaceri, diversitatea activitaţilor de import-export, furnizeaza posibilităţi comerciale atractive. În toate cazurile, provocările manageriale ale afacerilor bune sunt amplificate când sunt plasate în mediul complex al diferitelor culturi, în sisteme politice şi condiţii economice diferite. Astăzi economiile celor mai multe tări se dezvoltă interdependent iar rolul managementului internaţional este decisiv.

Firmele non-profitabile. Spitalele, şcolile, universitaţile, muzeele şi centrele civile sunt firme care nu aduc profit. Împreună cu agenţiile guvernamentale, la nivel local sau naţional, ele includ foarte diversificatul şi importantul sector public al economiei. O firma non-profitabilă este scutită de impozit de către reglementarile guvernamentale. Dar deşi aceste firme nu urmăresc obtinerea unui profit, cum fac partenerii lor comerciali, nu înseamnă că ele nu au aceleaşi probleme manageriale în efortul pe care îl fac pentru a servi societatea. O firmă are un scop comun tuturor angajaţilor, o diviziune a muncii şi o ierarhie a autoritaţiilor caracteristice în care activeaza managerii.

Preview document

Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 1
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 2
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 3
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 4
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 5
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 6
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 7
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 8
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 9
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 10
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 11
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 12
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 13
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 14
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 15
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 16
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 17
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 18
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 19
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 20
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 21
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 22
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 23
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 24
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 25
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 26
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 27
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 28
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 29
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 30
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 31
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 32
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 33
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 34
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 35
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 36
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 37
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 38
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 39
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 40
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 41
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 42
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 43
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 44
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 45
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 46
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 47
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 48
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 49
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 50
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 51
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 52
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 53
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 54
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 55
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 56
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 57
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 58
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 59
Conceptul de management și școlile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Conceptul de management si scolile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Funcțiile Managementului

INTRODUCERE Manifestarea funcţiilor managementului, în toată complexitatea lor, presupune elaborarea şi implementarea unui număr mare de decizii...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Conceptul de Management

1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT Definiţie: Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă,...

Tipuri de Manageri și Stiluri de Conducere ale Acestora

În sens larg , managerul este persoana care aplica functiile managementului, în acord cu sarcinile, competentele si responsabilitatile atribuite...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Tehnici de Management

CAPITOLUL I ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu al managementului 1.1.1. Definirea conceptuală a managementului...

Ai nevoie de altceva?