Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 18157
Mărime: 538.93KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE 3
 3. 1.1. Riscul - concept, caracteristici și tipuri. 3
 4. 1.2. Metode de evaluare a riscurilor. 10
 5. 1.3. Metode de gestiune a riscurilor la nivel de întreprindere. Managementul riscurilor. 15
 6. II. RISCUL LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE 20
 7. 2.1. Riscul de exploatare 24
 8. 2.2. Riscul financiar 26
 9. 2.3. Riscul de faliment (insolvabilitate) 29
 10. III. STUDIU DE CAZ 38
 11. „Managementul riscului SC FONTANA PIETRO ROMANIA” 38
 12. 3.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII 38
 13. 3.2. Indicatorii economico-financiari ai „ SC FONTANA PIETRO ROMANIA „ 41
 14. 3.3. Analiza riscurilor la nivel „SC FONTANA PIETRO ROMANIA.” 44
 15. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 54
 16. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din licență

INTRODUCERE

Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe toate planurile: politic, social și economic. Astfel, vrem noi sau nu, suntem direct influențați/ afectați și/ sau influențăm la randul nostru bunul mers al lucrurilor. Pe plan economic au avut loc o serie de schimbări majore multe din ele cu influențe negative din cauza: evoluției tehnologice, crizei economice, schimbărilor climaterice (calamități naturale care au dus la distrugeri, pagube materiale și umane majore.), etc.

În aceste condiții s-au creat premisele analizei factorilor care favorizează aceste întâmplări sau evenimente negative (cu urmări negative) într-o expresie mai simplă - evaluarea, analiza și monitorizarea riscurilor care însoțesc orice activitate desfășurată de oricare dintre noi, în special riscurile care însoțesc activitățile economice.

Întreprinderea, prin definiție fiind o unitate instituționlă de bază a economiei, în dezvoltarea și activitatea desfășurată este însoțită de nenumărate riscuri (financiare, de exploatare, de faliment, etc.).

Prin studiul de analiză efectuat am urmărit în primă fază conceptualizarea și descrierea riscurilor ca termen, apoi managementul riscurilor - obligativitatea și necesitate în activitatea economică desfășurată de oricare întreprindere. În funcție de tipul de activitate, numărul de angajați, sau așezarea geografică, tipurile de riscuri într-o întreprindere diferă de la caz la caz. Astfel, pentru a avea o analiză amănunțită și diversificată am preferat aplicarea cadrului teoretic asupra studiului de caz „ SC FONTANA PIETRO ROMÂNIA”.

Însă e cunoscut faptul că managementul riscurilor nu se oprește doar la identificarea și evaluarea tipurilor de riscuri, cea mai importantă parte fiind reprezentată de monitorizarea lor și acțiunile întreprinse de manageri sau persoanele responsabile, pentru prevenirea sau dacă este posibil evitarea în întregime a riscurilor.

Managementul riscului , fiind o copmonentă evidentă a managementului întreprinderii, s-a transformat în una dintre cele mai importante preocupări a mangerilor și unul dintre „mecanismele cheie” ale evoluției economice, reprezentând o complexitate de acțiuni și un set întreg de măsuri menite să atenueze impactul acțiunii riscului atât asupra dezvoltarii afacerii afacerii, cât și asupra așteptărilor prevăzute sau planificate.

Am ales această temă deoarece am plecat de la premisa că economia de piață în situații de risc și criză nu se poate dezvolta fără întreprinderi profitabile, bine manageriate astfel că, odată cu redeschiderea oportunităților în plan economic și îmbunătățirea mediului de activități economice din România, sistemul economic să cunoască o evoluție firească atât din punct de vedere cantitativ, dar mai ales din punct de vedere calitativ.

Motivația alegerii temei scoate în lumină faptul că aceasta poate fi aplicată în diverse domenii ale managementului riscurilor. Lucrarea de față, în contextul complexității problemelor abordate legate de riscuri și amenințări ale întreprinderilor, încearcă să răspundă cerințelor actuale ale economiei de piață cu care se confruntă managerii întreprinderilor. Demersul teoretic întreprins are scopul de a furniza un exemplu științific relevant în domeniul tematicii alese.

Lucrarea de față a fost realizată din dorința de a oferi managerilor o imagine în ansamblu asupra stadiului actual în care se regăsesc întreprinderile. Pentru a face față concurenței din ce în ce mai aprige și pentru a deveni bune de luat în seamă, întreprinderile trebuie să iasă din starea de comfort și să-și reinventeze propriile acțiuni, propriile structuri, așezate pe baze noi, radical schimbate față de cele vechi.

În consecință, lucrarea de față urmărește să realizeze o analiză a managemntului riscurilor efectuat la nivelul unei întreprideri. Importanța și utilitatea acestei lucrări de disertație constă și din realitatea incontestabilă care demonstrează că globalizarea afacerilor și mai ales criza economico - financiară mondială actuală din perspectiva cauzelor si consecințelor sale, determină schimbări foarte importante în mediul afacerilor economice in care activează întreprinderea SC Fontana Pietro România. Consider necesară aceasta analiză detaliată și documentată pentru a identifica soluțiile corecte cu scopul dezvoltării rezilienței întreprinderilor la factorii de risc existenți pretutindeni.

CAPITOLUL I

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE

1.1. Riscul - concept, caracteristici și tipuri.

Trăim într-o societate mereu în schimabare, dezvoltare și mișcare. În acest context proactivitatea devine o calitate indinspensabilă atât în activitățile cotidiene dar mai ales în viața profesională. Conform dicționarului explicativ „a fi proactiv” înseamnă a acționa în întâmpinarea evenimentelor ulterioare, a prevedea eventualele riscuri și a le evita pe cât posibil. Această predictibilitate devine din ce în ce mai importantă deoarece riscurile sunt prezente în toate domeniile de activitate. Chiar daca se regasesc peste tot în mediul de afaceri și nu numai, riscurile sunt forte greu de depistat sau prevazut datorită fapului ca îmbracă forme variate și sunt și foarte numeroase.

Conștietizarea importanței depistării precoce a riscurilor în majoritatea activitaților și prevenirii consecințelor destul de serioase a avut loc abea în ultimul secol. Astfel s-a format perspectiva științifică asupra tuturor aspectelor riscurilor.

Domeniul afacerilor economice presupune a acționa conform unor așteptări, estimari stabilite în prealabil pentru a lua anumite decizii. În acest mod cei care iau deciziile își asuma riscurile aparent foarte dificil de calculat cu precizie. Prin urmare apare necesitatea studierii conceptul ui de risc.

Definiția riscului în domeniul economic pe care o găsim în „Dicționarul de economie” de Niță Dobrotă este un eveniment sau proces nesigur și probabil care poate cauza o pagubă, o pierdere într-o activitate, operațiune sau acțiune economică. Spre deosebire de incertitudine, riscul economic are următoarele caracteristici - prin posibilitatea descrierii unei legi (reguli) de probabilitate pentru rezultatele scontate, ca și prin cunoașterea acestei legi de către cei implicați. Făcând o analiză la această definiție putem observa faptul că se accentuează situația „posibilă” de primejdie sau pericol care poate fi provocată de apariția riscului, dar și latura așa zisă „economică”, legată de o posibilă pagubă sau pierdere care poate aparea drept urmare.

Bibliografie

Literatura de specialitate:

1. Cișmașu, Irina, Daniela, Riscul - element fundamental al deciziei. Ed. Economică; 2003.

2. Constantinescu, Dan, Anghel , Asigurarea riscurilor din mediul înconjurator Ed. Națională; 2002.

3. Dobrotă, Niță, Dicționarul de economie, Editura Economică, 2003

4. Eppler, Mark, Capcanele managementului, Ed. Polirom, 2007.

5. Gogoneață, Basarab, Economia riscului și incertitudinii, Ed. Economica; 2004.

6. Iaic-Maniu, Alexandru, Evaluarea, fezabilitatea, planul de afaceri și riscurile activității economice. Ed. Independența Economică; 2004.

7. Istocescu, Amedeo, Management pentru întreprinderi mici și mijlocii. Ed.ASE 2008.

8. Nicolaescu, Ovidiu, Fundamentele managementului organizației. Verbancu, Ion, Ed. Universitară; 2008.

9. Nicolescu, Ovidiu, Dicționar de management, Ed. ProUniversitaria, 2011

10. Oprea, Dumitru, Managementul Proiectelor-teorie si cazuri practice, Sedcom Libris, Iasi, 2001

11. Păun C., L.Păun. Riscul de țară Ed. Economică; 1999.

12. Priscop, Mihai, Managementul întreprinderii. Ed. Tribuna Economică; 2003.

13. Prunea, Petru, Riscul în activitatea economică. Ed. Economică; 2003;

14. Popescu, Doina, Managementul general al firmei Ed.II, Ed. ASE, 2010;

15. Regester, Michael, Managementul crizelor și a situațiilor de risc. Ed. Comunicare.ro; 2003.

16. Royer, Paul, S., Project Risk Management - A Proactive Aproach, Manahement Concepts, Project Management Institute, Inc.2000

17. Russu, Corneliu, Diagnosticul și strategia firmei. Ed. Tribuna Economică; 2005.

18. Stevenson, Haward.H. , A mânca sau a fi mâncat. Riscul deciziei strategice în managementul modern. Ed. Economică; 2003.

19. Ursachi, Vitalie; Țurcanu, Gheorghe, Sisteme de prognozare în managemntul firmei. Ed.ASEM; 2006.

20. Vișoiu, Iulian; Costache, Russu, Implementarea managemntului riscului la nivel organizațional (Ghid Aplicativ) Ed. Economică; 2010.

Publicații periodice de specialitate (reviste și articole):

1. Brezeanu, Petre; Novac, Laura, Metode Practice de analiză a riscului, Rev. Finanțe Bănci Asigurări, Martie 2005;

2. Șteliac, Nela, Punctul critic și riscul economic al unei firme, Rev.Finanțe Bănci Asigurări, Noiembrie 2008;

3. Dumitrescu, Gheorghe, Studii cu privire la riscul de faliment, Rev. Română de statistică, Aprilie 2010;

4. Brezeanu, Petre, Metode Practice de analiză a riscului, Rev. Finanțe Bănci Asigurări, Martie 2005.

Site-uri:

1. www.managemntul-riscurilor.ro

Preview document

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 1
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 2
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 3
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 4
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 5
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 6
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 7
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 8
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 9
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 10
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 11
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 12
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 13
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 14
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 15
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 16
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 17
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 18
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 19
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 20
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 21
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 22
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 23
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 24
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 25
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 26
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 27
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 28
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 29
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 30
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 31
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 32
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 33
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 34
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 35
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 36
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 37
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 38
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 39
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 40
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 41
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 42
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 43
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 44
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 45
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 46
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 47
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 48
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 49
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 50
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 51
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 52
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 53
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 54
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 55
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 56
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 57
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 58
Managementul riscurilor la nivel de întreprindere - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Managementul riscurilor la nivel de intreprindere.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Evaluarea Companiei SC OMV Petrom SA

Rezumat Acest proiect dezvolta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea performantelor in rezultatele oricarei companii. Garantarea...

Managementul proiectelor cu finanțare europeană - plantație de zmeură

TITLUL PROIECTULUI: Plantatie de zmeura INIŢIATORUL PROIECTULUI: S.C. SANATATE DIN NATURA S.R.L Firma: Societate cu răspundere limitată Adresa...

Managementul Riscurilor Financiare cu Studiu de Caz SC Azomures SA

I. PREZENTAREA FIRMEI : Date de identificare : S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures Adresa: str. Gheorghe Doja, nr. 300, Tg. Mures, jud. Mures...

Managementul riscului - studiu de caz Cofetăriile TIP TOP

Societatea Comercială TIP TOP FOOD INDUSTRY activează din anul 1993, fără întrerupere până în prezent, având ca obiect producţia şi comercializarea...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales tema denumită „Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva...

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Riscul Asociat Creditării Bancare a IMM

INTRODUCERE În România, cea mai mare parte din activităţile de producţie şi de servicii se desfăşoară în microîntreprinderi şi întreprinderi mici...

Organizarea Gestiunii Riscurilor Financiare în Cadrul Companiilor

Introducere Nici un întreprinzător, director sau manager nu poate avea certitudinea deplină asupra evoluției viitoare a pieței sale, a...

Rolul Auditului Intern în Procesul de Management al Riscurilor

Audit intern Auditul intern are scopul de a asigura conformitatea situatiilor financiare cu normele legislative.Acesta este realizat de catre...

Rolul Auditului Intern în Managementul Riscului

1.Introducere în filosofia riscurilor Unul dintre cele mai importante si mai putin întelese domenii care afectează auditul intern este cultura...

Gestiunea Riscurilor Valutare în România

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Ai nevoie de altceva?