Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16989
Mărime: 141.60KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Niță
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Railean
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE MANAGEMENT „IMI-NOVA” CATEDRA „MARKETING şi REI”

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 3
 2. Capitolul I. CONCEPTUL ȘI EVOLUȚIA . 5
 3. 1.1. Conceputul şi importanța mediului . 5
 4. 1.2. Tendințe în evoluția mediului . . 12
 5. Capitolul II. COMPONENTE ȘI STRUCTURA MEDIULUI . 15
 6. 2.1. Componentele mediului peței . 15
 7. 2.2. Mediul extern si intern . 24
 8. Capitolul III. LANSAREA, PLANIFICAREA ȘI MEDIUL FIRMEI SHAVERMA KING. 35
 9. 3.1. Lansarea afacerii. 35
 10. 3.2. Planul de afacere a firmei Shaverma King . 38
 11. 3.3. Mediul firmei Shaverma King . 50
 12. 3.4. Analiza swot . 55
 13. 3.5 Mixul de marketing . 56
 14. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI . 59
 15. BIBLIOGRAFIE . 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei:

Prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili.

Cunoaşterea şi separarea influenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă, permite luarea unor decizii de acţiune pentru ca firma să poată supravieţui, menţine sau dezvolta pe acea piaţă. A cunoaşte mediul de marketing în care acţionează o firmă înseamnă, pe de o parte, a identifica cerinţele pieţei, iar pe de altă parte, influenţa relaţiei cu clienţii acelei pieţe.

Scopul:

Este prezentarea factorilor, care influenţează mediul de marketing al firmei.

Participanții carer fac parte din acest mediu sunt furnizorii, interrmediarii, clienții, concurenții, publicul cît și cei lanți.

Principalii factori sunt mediu demografic, tehnologic, economic, natural, politic și cultural care influiențează oportunitățile de marketing și afectează capacitatea companiei de a servi clienții și de a dezvolta relatii durabile cu aceștea.

Structura tezei:

Teza cuprinde trei capitole.

Capitolul I prezintă conceptual și evoluția mediului de marketing. Pentru orice întreprindere cunoaşterea şi analiza mediului ambiant, a fizionomiei şi mecanismului său de funcţionare reprezintă punctul de unde începe identificarea oportunităţilor, dar şi a pericolelor și ameninţărilor ce se prefigurează la adresa sa. Mediul de marketing este influenţat de efectele modei – ca schimbare trecătoare, de scurtă durată.

Capitolul II prezintă structura mediului. Mediul de marketing are două componente principale: micromediul şi macromediul. Micromediul reprezintă totalitatea factorilor care afectează activitatea firmei direct, permanent şi puternic. Micromediul este alcătuit din factorii care afectează capacitatea companiei de a-şi satisface clienţii şi anume furnizorii, intermediari comerciali, clienţii de pe piaţă, concurenţii şi publicul. Macromediul este format din totalitatea factorilor din exteriorul companiei care-i influenţează activitatea indirect (prin intermediul micromediului), pe termen lung. Prin urmare macromediul este alcătuit dintr-un spectru mai larg de factori care afectează micromediul – demografici, economici, naturali, tehnologici, politici şi factori culturali.

Capitolul III prezintă lansarea, planul de afacere și mediul companiei NIVIPRIM-GRUP SRL. Domeniul de activitate a societăţii constă în: producerea şi comercializarea produselor fast food. În acest capitol este prezentat toi pasii efectuați de companie începînd de la lansarea afacerii, unde sunt prezentate toate instituțiile și ce acte este necesar de prezentat pentru inițierea afacerii urmînd planul de afacere și mediul în care activează întreprinderea.

Concluzia:

Concluzia finală cuprinde părerea nostră în legătură cu cele dobândite prin scrierea aceastei teze de licență.

Capitolul I. CONCEPTUL ȘI EVOLUȚIA MEDIULUI

1.1 . Conceptul şi importanța mediului

Conceptul mediului de Marketing

Mediul de marketing al unei organizaţii este reprezentat de totalitatea factorilor din interiorul sau exteriorul organizaţiei, care influenţează activitatea acesteia direct sau indirect, pe termen lung sau scurt.

Departamentul de marketing al unei companii îşi asumă responsabilitatea majoră de a identifica şi prezice schimbările importante de mediu. Departamentele de marketing au metode bine organizate pentru a strânge informaţii despre mediul înconjurător. De asemenea, cei din departamentul de marketing petrec mai mult timp în mediul real alături de clienţi şi competiţie. Prin efectuarea unor analize sistematice agenţii de marketing pot revizui şi adapta strategiile de marketing pentru a face faţă noilor provocări şi oportunităţi de pe piaţă.

Într-un sens mai larg, mediul în cadrul căruia firmele îşi desfăşoară activitatea poate fi definit ca fiind acele reţele de variabile exogene cărora firmele le opun proprii sale resurse – umane, materiale şi financiare.

Pornind de la constatarea că orice organizaţie economica funcţionează in condiţiile pe care i le oferă mediul său extern, evident că între firme şi mediul său extern se creează astfel un sistem de relaţii, care marchează întreaga activitate de marketing.

Astfel, la modul general, mediul de marketing se poate definii ca fiind ansamblu factorilor şi variabilelor exogene firmelor (exterior firmei), care afectează sau au o influenţă asupra activităţii economice desfăşurate de acestea.

De asemenea, Kotler în studiile sale (Kotler, 2001), defineşte mediul de marketing al întreprinderilor ca fiind format din totalitatea oportunităţilor şi primejdiilor generate sau la care trebuie să le facă faţă o firmă. Evident, punctul de vedere al lui Kotler presupune ca pentru a valorifica oportunităţile, dar si pentru a se feri de primejdii, una dintre condiţiile principale este ca firma sa cunoască componentele, fizionomia si mecanismul de funcţionare a mediului, factori care ii influenţează activitatea de marketing si forţele ce afectează nivelul performantelor sale economice.

O altă definiţie legată de mediul de marketing este definiţia enunţată de specialiştii catedrei de marketing din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (Paina N. et al., 2002). Astfel, în opina lor prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili.

Bibliografie

În limba romînă

1. Amstrong Gray, Philip Kotler, Principiile marketingului, ediția a patra Teora 2008

2. Balaure Virgil (coord.), Marketing, editia a II-a, Editura Uranus, Bucureşti, 2002

3. Business to business marketing ediția a doua , Editura Uranus, București 2002

4. Diaconescu Mihai, Marketing Agroalimentar, Editura Uranus, Bucureşti, 2003

5. E. Maxim , T. Gerasim, Marketing, editura economică 2000

6. Eva Cristian Petrescu, Marketing concepte de bază și aplicații, Editura uranus București 2008.

7. Eva Cristina Petrescu, Laurențiu Dan avghel, Business to Business Marketing, Editura Uranus București

8. Florescu Constantin (coord.), Marketing, Editura Indepenţa Economică, Brăila, 1997

9. Hill Elizabeth, Sullivan Terry, Marketing, Editura Antet, Oradea, 1997

10. Kotler Philip, „ Principiile marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 1998

11. Kotler Philip și Dubios B. maketing management paris 1992

12. Kotler Philip, Armstrong Gary, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2004

13. Kotler Philip, Managementul marketingului, editia a III-a, Editura Teora, Bucureşti, 2003

14. Kotler Philip, Managementul Marketingului, ediția a patra Teora 2006

15. Lefter Constantin, coordonator: „Marketing” vol.I şi vol.II, Fundaţia Dacia, 2000

16. Lucia Uşurelu, Ecaterina Balaban, Iulia Iabanji, Taxe și impozite , Chișinău 2011

17. M. J Thomas, marketing, editura codex București 1998

18. Planificarea afacerii, V. Gortolomei, C. Roman, A. Solcan, biblioteca antreprenorului Chișinău 2003

19. P.L.Dubois, A. Jolbert, Marketin, Editată sub egida universității Agricole din Cluj vol 1 1993

20. V. Railean , Bazele Marketingului Chișinău 2010

În limba rusă

21. 300 ключевых вопросов маркетинга. Отвечает Филип Котлер, Олимп-бизнес

22. В.Н.Наумов Маркетинг сбыта.

23. Филип Котлер Основы маркетинга Москва Издательство «Прогресс» 1991

24. Маркетинг мест Филип Котлер, Кристер Асплунд, Ирвинг Рейн, Дональд Хайдер 2005

25. Пол Р. Тимм 50 идей, необходимых для удержания клиентов Питер 2004

26. Эл Райс, Джек Траут. Маркетинговые войны, питер 2000

Sursa internet

27. http://www.finantistii.ro/stiri/piata+fast-food

28. www.wikipedia.ro

Preview document

Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 1
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 2
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 3
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 4
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 5
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 6
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 7
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 8
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 9
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 10
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 11
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 12
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 13
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 14
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 15
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 16
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 17
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 18
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 19
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 20
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 21
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 22
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 23
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 24
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 25
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 26
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 27
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 28
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 29
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 30
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 31
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 32
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 33
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 34
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 35
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 36
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 37
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 38
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 39
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 40
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 41
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 42
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 43
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 44
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 45
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 46
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 47
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 48
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 49
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 50
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 51
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 52
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 53
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 54
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 55
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 56
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 57
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 58
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 59
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 60
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 61
Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Mediul de Marketing - in Baza Firmei Shaverma King.docx

Alții au mai descărcat și

Strategia de marketing a firmei Bona Avis

ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are...

Lucrare de licență - strategii de marketing pentru penetrarea pieței internaționale

CAPITOLUL I COORDONATE ALE PIETEI INTERNATIONALE 1.1. Definirea si caracteristicile pietei internationale Piata internationala este locul unde...

Analiza Pieței Românești a Publicității

INTRODUCERE Publicitatea ca şi componentă a mixului promoţional de marketing face obiectul acestei lucrări.”” Publicitatea este un câmp de...

Studiu de Caz - Dunkin Donut's

I.Analiza situatiei Studiul acestui caz ne prezinta compania Dunkin ‘ Donuts avand ca domeniu de activitate producerea si comercializarea de...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Conceptul de marketing internațional

In ultimul deceniu, dezvoltarea mijloacelor de comunicatie si transport a permis reducerea timpului si a distantelor conectand fiecare localitate...

Marketing Internațional

. Definiţi marketingul internaţional şi precizaţi care sunt modalităţile de internaţionalizare Marketingul internaţional reprezintă o concepţie...

Ai nevoie de altceva?