Polinoame

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 12253
Mărime: 326.96KB (arhivat)
Publicat de: Gina T.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1.Inele de polinoame 5
 3. 1.1. Inelul polinoamelor în nedeterminata X 5
 4. 1.2. Gradul unui polinom 7
 5. 1.3. Adunarea și înmulțirea polinoamelor. Proprietăți 9
 6. 1.3.1. Proprietățile adunării polinoamelor 10
 7. 1.3.2. Proprietățile înmulțirii polinoamelor 11
 8. 1.4. Funcția polinomială. Rădăcină a unui polinom 11
 9. 1.5. Împărțirea polinoamelor 13
 10. 1.5.1. Teorema împărțirii cu rest a polinoamelor 14
 11. 1.5.1.1. Algoritmul împărțirii polinoamelor 15
 12. 1.5.2. Teorema restului 16
 13. 1.5.2.1. Schema lui Horner 17
 14. 1.6. Divizibilitatea polinoamelor 18
 15. 1.6.1. Relația de divizibilitate. Proprietăți. 18
 16. 1.6.2. Descompunerea in factori ireductibili a polinoamelor 20
 17. 1.6.3. Cel mai mare divizor comun. Algoritmul lui Euclid 22
 18. 1.6.4. Cel mai mic multiplu comun 24
 19. 2.Rădăcinile polinoamelor 26
 20. 2.1. Rădăcinile polinoamelor. Teorema lui Bezout. 26
 21. 2.2. Rădăcini multiple 27
 22. 2.4. Rădăcinile polinoamelor cu coeficienți complecși 30
 23. 2.5. Rădăcinile polinoamelor cu coeficienți reali 31
 24. 2.6. Rădăcinile polinoamelor cu coeficienți raționali 32
 25. 2.7. Rădăcinile polinoamelor cu coeficienți întregi 33
 26. 3.Ecuații algebrice 36
 27. 3.1. Noțiunea de ecuație 36
 28. 3.2. Ecuații algebrice. Generalități 37
 29. 3.2.1. Ecuația de gradul I 38
 30. 3.2.2. Ecuația de gradul al II-lea 40
 31. 3.2.3. Ecuații binome 44
 32. 3.2.4. Ecuații bipătrate 45
 33. 3.2.5. Ecuații reciproce 45
 34. 3.3. Aplicații 47
 35. Bibliografie 53

Extras din licență

INTRODUCERE

Studiul polinoamelor și ecuațiilor algebrice constituie o parte a matematicii foarte importantă datorită exercițiilor numeroase și variate. Calculul cu polinoame stă la baza multor procedee de rezolvare prezente în matematică.

Cuvăntul polinom provine din cuvântul grecesc poly care înseamnă multe și substantivul latin nomen ce semnifica nume. Această denumire este folosită pentru prima dată în secolul al VII- lea.

Preocuparea pentru polinoame și implicit pentru ecuațiile algebrice datează din cele mai vechi timpuri și este prezentă pe toate continentele. Mărturie stau lucrările din secolul al 9-lea, ale matematicianului persan Muhammad ibn Musa Khwārizmī care a prezentat în detaliu rezolvarea algebrică a ecuațiilor pătratice cu rădăcini pozitive și a fost primul care a predat algebra într-o formă elementară. O altă lucrare este Precious Mirror of the Four Elements scrisă de Chu Shih-chieh (1280-1303), în care se prezintă soluții ale unor ecuații algebrice de ordin superior, folosind o metoda similară metodei lui Horner.

Odată cu trecerea timpului, dorința omenirii de a dezlega misterele lumii înconjurătoare a crescut, astfel secolul al 19-lea reprezintă un secol important în dezvoltarea algebrei. Norvegianul Niels Henrik Abel a demonstrat că nu există o metodă generală algebrică pentru rezolvarea ecuațiilor polinomiale de grad mai mare decât patru. Francezul Evariste Galois a determinat condiția necesară și suficientă ca o astfel de ecuație sa poată fi rezolvabilă prin radicali.

Lucrarea este structurată pe trei capitole, ce pornesc de la prezentarea polinoamelor, traversează câteva noțiuni despre ecuații algebrice și se oprește la aplicații ce îmbină proprietățile divizibilității polinoamelor cu tipurile și numărul rădăcinilor unei ecuații algebrice.

În primul capitol se studiază probleme fundamentale referitoare la noțiunea de polinom: construcția inelului polinoamelor în nedeterminata X, proprietăți ale sale, operații cu polinoame, divizibilitatea polinoamelor.

Al doilea capitol prezintă rădăcinile polinoamelor, cu teoreme și aplicații în funcție de tipul acestora și numărul lor.

Partea aplicativă a lucrării este prezentă în capitolul trei, unde se pleacă de la câteva generalități teoretice ale ecuațiilor algebrice, se continuă cu prezentarea tipurilor de ecuații algebrice studiate la nivel liceal și se termină cu aplicații diverse întâlnite în exercițiile elevilor liceeni.

Fiecare noțiune teoretică este însoțită de exemple, prin care s-a dorit corelarea termenilor teoretici cu aplicații de sine stătătoare.

Inele de polinoame

Capitolul I

Inelul polinoamelor în nedeterminata X

Fie A un inel comutativ, cu element unitate 1∈A și N mulțimea numerelor naturale.

Notăm cu A’ mulțimea tuturor funcțiilor de la N la A, adică

A’={f│f∶N- A},

Un element f∈A^', fiind o funcție, se reprezintă cu ajutorul valorilor sale sub forma

f = (a0, a1, , ai, ) = (a_i )_(i∈N).

Dacă ,g∈A^' , f = (a_i )_(i∈N), , g = (b_i )_(i∈N), atunci f = g ⇔ a_i 〖= b〗_i, oricare ar fi i∈N .

Pe mulțimea A^' definim două legi de compoziție interne, adunarea și înmulțirea.

Adunarea și înmulțirea se definește în felul următor : dacă f,g∈A^', f = (a0, a1, , ai, ), g = (b0, b1, , bi, ) atunci f+g = (a0 +b0, a1 +b1, , ai, +bi ) și fg = (c0, c1, , ci, ), unde c_k= ∑_(i+j= k)▒〖a_i b_j 〗 , pentru toți k∈N.

Fie f,g,h∈A^', f = (a_i )_(i∈N), g = (b_i )_(i∈N), h = (c_i )_(i∈N). Atunci, pentru orice i∈N avem

a_(i )+ 〖 b〗_i=〖 b〗_i + a_(i )

și

〖(a〗_(i )+ 〖 b〗_i)+c_i=〖 a〗_i +(b_(i )+ c_i)

deoarece adunarea este comutativă și asociativă.

Rezultă că

f +g = g + f și (f + g) +h = f +(g +h),

adică adunarea în A^'este comutativă și asociativă.

Există în A^' element neutru față de adunare, care este funcția 0 : N⇢ A, 0(i) = o, pentru orice i∈N .

Pentru orice f∈A^', f = (a_i )_(i∈N), opusul său este - f = (-a_i )_(i∈N), - f∈A^' și f + ( - f) = ( - f) + f = 0.

Bibliografie

1. Dinescu C., Săvulescu B.-Sinteze de algebră, Editura didactică și pedagogică, București, 1983

2. Dragomir A., Dragomir P.- Structuri algebrice, Editura Facla, Timișoara,1981

3. Drăghici D. - Algebră, Editura didactică și pedagogică, București, 1972

4. Frigioiu Camelia, Algebră liniară și geometrie, Editura didactică și pedagogică, București 2004

5. Ganga M. - Manual pentru clasa a XII- a, Elemente de algebră, Editura Mathpress, Ploiești,2007

6. Ganga M. - Probleme rezolvate din manualele de clasa a XII-a, Editura Mathpress, Ploiești,2007

7. Ghircoiașu N., Iasinschi M.- Fișe de algebră pentru absolvenții de licee, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976

8. Hollinger A., Georgescu- Buzău E.- Elemente de algebră superioară (manual clasa a XII-a), Editura didactică și pedagogică, București, 1969

9. Mihăileanu N.- Complemente de algebră elementară, Editura didactică și pedagogică, București, 1968

10. Năstăsescu C, Niță C.-Teoria calitativă a ecuațiilor algebrice, Editura tehnică, București, 1979

11. Năstăsescu C, Niță C., Andrei Gh., Răduțiu M.-Matematică (manual clasa a IX-a), Editura didactică și pedagogică, București, 2000

12. Năstăsescu C, Niță C., Soare N., Nițescu D., Dumitrescu M.-Matematică (manual clasa a X-a), Editura didactică și pedagogică, București, 2000

13. Nicolescu Cătălin Petru-100 lecții matematică fără meditator, Editura Icar, București, 1991

14. Panaitopol L., Drăghicescu I.C.-Polinoame și ecuații algebrice, Editura Albatros, București, 1980

Preview document

Polinoame - Pagina 1
Polinoame - Pagina 2
Polinoame - Pagina 3
Polinoame - Pagina 4
Polinoame - Pagina 5
Polinoame - Pagina 6
Polinoame - Pagina 7
Polinoame - Pagina 8
Polinoame - Pagina 9
Polinoame - Pagina 10
Polinoame - Pagina 11
Polinoame - Pagina 12
Polinoame - Pagina 13
Polinoame - Pagina 14
Polinoame - Pagina 15
Polinoame - Pagina 16
Polinoame - Pagina 17
Polinoame - Pagina 18
Polinoame - Pagina 19
Polinoame - Pagina 20
Polinoame - Pagina 21
Polinoame - Pagina 22
Polinoame - Pagina 23
Polinoame - Pagina 24
Polinoame - Pagina 25
Polinoame - Pagina 26
Polinoame - Pagina 27
Polinoame - Pagina 28
Polinoame - Pagina 29
Polinoame - Pagina 30
Polinoame - Pagina 31
Polinoame - Pagina 32
Polinoame - Pagina 33
Polinoame - Pagina 34
Polinoame - Pagina 35
Polinoame - Pagina 36
Polinoame - Pagina 37
Polinoame - Pagina 38
Polinoame - Pagina 39
Polinoame - Pagina 40
Polinoame - Pagina 41
Polinoame - Pagina 42
Polinoame - Pagina 43
Polinoame - Pagina 44
Polinoame - Pagina 45
Polinoame - Pagina 46
Polinoame - Pagina 47
Polinoame - Pagina 48
Polinoame - Pagina 49
Polinoame - Pagina 50
Polinoame - Pagina 51
Polinoame - Pagina 52
Polinoame - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Polinoame.docx

Alții au mai descărcat și

Ecuații algebrice

INTRODUCERE Rezolvarea ecuaţiilor algebrice este una dintre cele mai importante probleme ale matematicii şi a constituit multă vreme obiectul...

Integrale prime pentru ecuații diferențiale

Introducere Teoria ecuaţiilor diferenţiale are un rol deosebit de important în matematică şi în alte domenii ale ştiinţei. Astfel la sfârşitul...

Grupuri

Capitolul I Notiuni generale de teoria modulelor 1.1Introducere module.Definitii interpretari Modulul este o generalizare a unui spatiu...

Coliniaritate și concurență în plan

INTRODUCERE Geometria prezintă caracterul cel mai concret dintre toate disciplinele matematice. Pornind de la studiul unor figuri prezente în...

Divizibilitate

INTRODUCERE Obiectul iniţial al teoriei numerelor a fost studiul proprietăţilor numerelor întregi. Ca ramură a matematicii, teoria numerelor s-a...

Teoria Grafurilor

Introducere Teoria grafurilor este o ramură a matematicii moderne cu caracter aplicativ şi derivă din teoria mulţimilor, având originile în...

Scheme de probabilități

1. Schema binomiala (Bernoulli) Acesta schema corespunde modelelor in care fenomenele se repeta in conditii identice. Se considera o urna care...

Metode de Rezolvare a Problemelor de Concurență și Coliniaritate

În geometrie, ca şi în celelalte ramuri ale matematicii, nu există „chei universale”, motiv pentru care prin „metode de rezolvare a problemelor” nu...

Te-ar putea interesa și

Ecuații algebrice

INTRODUCERE Rezolvarea ecuaţiilor algebrice este una dintre cele mai importante probleme ale matematicii şi a constituit multă vreme obiectul...

Aplicații ale polinoamelor

INTRODUCERE Matematica zilelor noastre este un instrument de cultură generală, indispensabil în orice domeniu de activitate. Ea este necesară...

Vectori Proprii și Valori Proprii

INTRODUCERE Termenul de matrice a fost introdus de matematicianul englez James Joseph Sylvester(1814-1897) în lucrarea “On New Class of Theorems”...

Serii formale și funcții generatoare

Introducere Seriile formale si functiile generatoare reprezinta una dintre notiunile de care te lovesti, oricare ar f domeniul matematicii in...

Elementele prime și ireductibile într-un domeniu de integritate

Cap.I. Inele si corpuri. 1.Inel. Subinel. Ideal. Exemple. Definitie: Se numeste inel o multime A, nevida inzestrata cu doua legi de compozitie:...

Implementarea Polinoamelor de Grad N pe Diferite Structuri de Date

1.Introducere Obiectivul problemei Proiectul urmareste implementarea operatiilor de adunare si inmultire a polinoamelor de grad n pe diferite...

Reprezentări de polinoame

MATLAB-ul furnizeaza functii pentru operatii polinomiale standard cum ar fi calculul radacinilor, evaluarea polinoamelor, derivarea etc. Functiile...

Operații cu polinoame

Fie C(N) multimea sirurilor (infinite) de numere complexe f=(a0,a1,a2,………,an,…), care au numai un numãr finit de termeni aI , nenuli, adica...

Ai nevoie de altceva?