Ulcerul gastric

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 21515
Mărime: 190.78KB (arhivat)
Publicat de: Ovi O.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. MOTIVAŢIA LUCRĂRII 2
 2. CAPITOLUL I. PARTEA GENERALĂ 4
 3. 1. ULCERUL GASTROINTESTINAL 4
 4. 1.1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie 4
 5. 1.2. Raporturi 5
 6. 1.3. Structura peretelui gastric 6
 7. 1.4. Vascularizaţia stomacului 6
 8. 2. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE 8
 9. 2.1. Semiologia generală a abdomenului 8
 10. 2.2. Semiologia stomacului 9
 11. 2.3. Etiologia şi localizarea ulcerului 12
 12. 2.4. Factorii genetici 13
 13. 2.5. Factorii de mediu 14
 14. 2.6. Factorii neuropsihici şi endogeni 14
 15. 2.7. Patogenie 15
 16. 2.8. Localizare 16
 17. 3. SIMPTOMATOLOGIE 17
 18. 4. EXAMINĂRI CLINICE ŞI PARACLINICE 18
 19. 4.1. Examinări clinice 18
 20. 4.2. Examinări paraclinice 22
 21. 4.2.1. Examenul radiologic 24
 22. 4.2.2. Explorarea endoscopică 24
 23. 4.2.3. Teste speciale pentru diagnosticul ulcerului gastric şi ulcerului duodenal. 25
 24. 5. DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAT 26
 25. 6. COMPLICAŢII ALE ULCERULUI GASTRO-DOUDENAL 27
 26. 6.1. Hemoragia digestivă superioară 27
 27. 6.2. Perforaţia acută liberă cu peritonită generalizată sau localizată 28
 28. 6.3. Perforaţia acoperită şi penetraţia 30
 29. 6.4. Stenoza pilorică 31
 30. 7. TRATAMENT CURATIV 33
 31. 7.1. Tratamentul curativ al ulcerului gastro-duodenal 33
 32. 7.2. Tratamentul medicamentos 34
 33. 7.3. Tratamentul chirurgical 36
 34. 7.4. Tratamentul complicaţiilor 37
 35. 8. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU GASTROSCOPIE 38
 36. 8.1. Pregătirea instrumentelor şi a materialelor necesare 38
 37. 8.2. Pregătirea fizică şi psihică a pacientului 38
 38. 8.3. Participarea asistentei medicale la tehnică 39
 39. 8.4. Îngrijirea pacientului după tehnică 40
 40. 8.5. Pregătirea produselor de laborator 40
 41. 8.6. Reorganizarea locului de muncă 40
 42. CAPITOLUL II. PARTEA SPECIALĂ 41
 43. PLANURI DE ÎNGRIJIRE. 41
 44. 8.1. Cazul I. 41
 45. 8.2. Cazul II. 49
 46. 8.3. Cazul III. 58
 47. CONCUZII 66
 48. BIBLIOGRAFIE 67
 49. LISTĂ ABREVIERI 69
 50. Anexa nr. 1 70
 51. Anexa nr. 2 71

Extras din licență

MOTIVAŢIA LUCRĂRII

În prezent există tot mai multe boli grave cu care omul se confruntă şi este nevoit să ceară ajutorul acrelor medicale de specialitate.

Îngrijirea medicală este o activitate efectuat de oameni pentru oameni. Cadrul medical îşi va centra activitatea asupra consecinţelor stării de boala având ca scop restabilirea stării normale a pacientului. Pentru aceasta pacientul va fi ajutat să îşi regăsească modul normal de funcţionare normală cea ce înseamnă că unii pacienţi vor fi capabili să se îngrijească complet pe sine însuşi, suportul medical rămâne însă în cazul pacienţilor cronici. În cadrul noţiunii de îngrijire a sănătăţii, fenomenele ce privesc în general nursele sunt: reacţiile individuale şi de grup, problemele actuale sau potenţiale de sănătate.

Indiferent cu cine avem de-a face, este vorba de îngrijire, de fiecare dată luăm o decizie. Este un adevărat proces de judecată, deci de nursing. Buna înţelegere a procesului de îngrijire impune cunoaşterea factorilor care au de terminat şi influenţat dezvoltarea lor.

Florence Nightingale a fost prima care a căutat sa elibereze îngrijirile de impregnare religioasă şi morală, fiind astfel deschizătoarea de drumuri ale nursing-ului. Ea a insistat pe faptul ca îngrijirile nu pot să demonstreze simpla calitate şi aceasta trebuie să cedeze locul unei înţelegeri a problemelor sociale bazată pe gândire. În principala sa lucrare „Notiţe despre munca sa sanitara”, ea descrie aceste gânduri: „Avem tendinţa să credem că medicul vindecă. Nimic nu este mai puţin adevărat. Medicina este chirurgia membrelor şi organelor, nici chirurgia, nici medicina nu pot face altceva decât să înlăture obstacolele, nici una nici alta nu vindecă numai natura poate vindeca. Cea ce face medicina în ambele cazuri este să asigure bolnavului cele mai bune condiţie pentru ca natura să îşi facă opera.”

Graţie lucrărilor Virginiei Henduson, care a descris necesităţile fundamentale ale omului, ca baza a îngrijirilor putem realiza relaţia dintre cel îngrijit şi cel care îngrijeşte. Pentru descrierea acestor necesităţi este important să intram în relaţie cu persoana îngrijită.

Este imposibil să cunoaştem fiecare pacient din serviciu, atâta timp cât îngrijirile acordate sunt privite ca sarcini distincte efectuate în serie. În consecinţă în loc sa repartizam sarcini, repartizam îngrijiri.

Profesiunea de asistent medical este o profesiune nobilă, calitatea principală a unui asistent medicale fiind dragostea faţă de semenii săi.

Lucrarea de fata am întocmit-o pe baza cunoştinţelor acumulate în timpul stagiilor şi din literatura de specialitate.

Pe perioada celor trei ani de studiu am reuşit să-mi acumulez cunoştinţele necesare despre această afecţiune astfel încât pusă în situaţia de a acorda îngrijirile necesare unui pacient cu simptomatologia şi manifestările bolii ulceroase gastrice să nu întâlnesc piedici în scopul redării acestuia în cel mai scurt timp, familiei şi societăţii.

Cu progrese în toate domeniile, care au realizat o înţelegere mai profundă a mecanismelor patogenice ca şi o gamă largă de modalităţi terapeutice active şi eficiente în vindecarea ulcerelor gastrice, această boală rămâne o problemă medicală, socială, economică şi de sănătate publică în toate ţările din lume.

Suferinţele tardive care succed uneori chirurgiei gastrice sunt cel puţin în egală măsură urmarea stabilirii tardive ale unor indicaţii operatorii, a efectuării nejustificat de prelungite a unor tratamente medicale conservatoare şi aplicarea acţiunii chirurgicale în stadii avansate de îmbătrânire sau constituirea complicaţiilor grave ale bolii.

Trebuie sa ne dăm seama de răspunderea pe care o avem nu numai faţă de bolnavul de sub îngrijirea noastră directă ci faţă de societatea în mijlocul căreia trăieşte.

Să nu uităm că omul operat de ulcer va trebui poate să renunţe la activitatea sa zilnică, să-şi schimbe obiceiurile de viaţă sau chiar locul de muncă, deci sa tratăm pacientul aşa cum ne-ar place sa fim trataţi daca am fi în locul lui.

Astfel, sper ca această lucrare să îmi fie de mare ajutor în viitoarea mea meserie de asistent medical pentru a fi apt în orice situaţie de a preveni o recidivă a bolii şi dacă este posibil, chiar să îi dezvolt capacităţile fiziologice şi psihologice, pentru ca riscul de recidivă a bolii să fie cat mai scăzut.

Am ales acest subiect deoarece boala este tot mai frecventă, datorită condiţiilor sociale, factorilor de stres, factorilor favorizanţi, etc. şi pune probleme destul de grave asupra sănătăţii individului.

Bibliografie

1. Acalovschi I., Manual de anestezie terapie intensivă, Ediţia a II-a, Editura Clusium, 2002

2. Antonie L., Primul ajutor în HDS, urgenţa majoră medicochirurgicală, Viaţa medicală, 1984

3. Borundel C., Manual de medicină internă pentru cadre medii, Editura ALL, Bucureşti, 1994

4. Braun J., Schaffler A., Renz U., Medicină internă – Ghid clinic, Editura Medicală, Bucureşti, 1997

5. Ciurea T., Pascu O., Stanciu C., Gastroenterologie şi hepatologie – Actualităţi 2003 – Editura Medicală, Bucureşti, 2003

6. Constantinescu C., Patologia chirurgicală a stomacului în „Tratat de patologie chirurgicală” (sub redacţia Proca E), volumul VI, Editura Medicală, Bucureşti, 1986

7. Dumitraşcu D., Grigorescu M., Pascu O., Urgenţe gastroenterologice, Editura Tehnică, Bucureşti,1995

8. Gherasim L., Medicina Internă, Bolile digestive hepatice si pancreatice, volumul III, Editura Medicalş, 1999

9. Grigore V., Semiologie medicală, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1977

10. Grigorescu M., Pascu O., Tratat de gastroenterologie clinică, volumul I, Editura tehnică, Bucuresti, 1996

11. Ionescu G., Szabo I., Cardan E., Hemoragiile digestive superioare, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1988

12. Mihailescu M., Chirurgie pentru cadre medii, Editura Medicală, Bucureşti, 1991

13. Mihalache C., Anatomia Trunchiului, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2006

14. Mozes C., Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti,1978

15. Orban Schiopu A., Ghid practic de gastroenterologie, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti,1996

16. Papilian V., Anatomia omului, volumul II, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti 1982

17. Panaitescu G., Ulcer gastric şi duodenal, Medicină Internă, volumul II (sub redacţia Bruckner I.), Editura Medicală, 1980

18. Pascu O., Porr P., Endoscopische Wandsklerosierung von Oesophagusvarizen, Med Klinik, 1988

19. Proca E., Tratat de patologie chirurgicală, Volumul VI, Editura Medicală, 1986

20. Silvis St. E., Therapeutic Gastointestinal Endoscopy, Igaku – Shoin, New York, Tokyo, 1991

21. Suseanu S., Diagnosticul şi tratamentul bolilor interne, Editura Medicală, Bucureşti, 1992

22. Taylor M., Gastrointestinal emergencies, Wiliam – Wilkis comp., Baltimore, 1992

23. Titirca L., Ghid de nursing, Editura Viata Medicala Românească, Bucureşti, 1995

24. Titirca L., Urgenţe medico-chirurgicale, Editura Medicala, Bucureşti, 1989

25. Titirca L., Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii medicali, Editura Viata Medicala Românească, Bucureşti, 1998

26. Titirca L., Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1996

27. Tratat de Medicină Internă – Rolurile Aparatului Digestiv, Partea I, Editura Medicală, Bucureşti 1984

Preview document

Ulcerul gastric - Pagina 1
Ulcerul gastric - Pagina 2
Ulcerul gastric - Pagina 3
Ulcerul gastric - Pagina 4
Ulcerul gastric - Pagina 5
Ulcerul gastric - Pagina 6
Ulcerul gastric - Pagina 7
Ulcerul gastric - Pagina 8
Ulcerul gastric - Pagina 9
Ulcerul gastric - Pagina 10
Ulcerul gastric - Pagina 11
Ulcerul gastric - Pagina 12
Ulcerul gastric - Pagina 13
Ulcerul gastric - Pagina 14
Ulcerul gastric - Pagina 15
Ulcerul gastric - Pagina 16
Ulcerul gastric - Pagina 17
Ulcerul gastric - Pagina 18
Ulcerul gastric - Pagina 19
Ulcerul gastric - Pagina 20
Ulcerul gastric - Pagina 21
Ulcerul gastric - Pagina 22
Ulcerul gastric - Pagina 23
Ulcerul gastric - Pagina 24
Ulcerul gastric - Pagina 25
Ulcerul gastric - Pagina 26
Ulcerul gastric - Pagina 27
Ulcerul gastric - Pagina 28
Ulcerul gastric - Pagina 29
Ulcerul gastric - Pagina 30
Ulcerul gastric - Pagina 31
Ulcerul gastric - Pagina 32
Ulcerul gastric - Pagina 33
Ulcerul gastric - Pagina 34
Ulcerul gastric - Pagina 35
Ulcerul gastric - Pagina 36
Ulcerul gastric - Pagina 37
Ulcerul gastric - Pagina 38
Ulcerul gastric - Pagina 39
Ulcerul gastric - Pagina 40
Ulcerul gastric - Pagina 41
Ulcerul gastric - Pagina 42
Ulcerul gastric - Pagina 43
Ulcerul gastric - Pagina 44
Ulcerul gastric - Pagina 45
Ulcerul gastric - Pagina 46
Ulcerul gastric - Pagina 47
Ulcerul gastric - Pagina 48
Ulcerul gastric - Pagina 49
Ulcerul gastric - Pagina 50
Ulcerul gastric - Pagina 51
Ulcerul gastric - Pagina 52
Ulcerul gastric - Pagina 53
Ulcerul gastric - Pagina 54
Ulcerul gastric - Pagina 55
Ulcerul gastric - Pagina 56
Ulcerul gastric - Pagina 57
Ulcerul gastric - Pagina 58
Ulcerul gastric - Pagina 59
Ulcerul gastric - Pagina 60
Ulcerul gastric - Pagina 61
Ulcerul gastric - Pagina 62
Ulcerul gastric - Pagina 63
Ulcerul gastric - Pagina 64
Ulcerul gastric - Pagina 65
Ulcerul gastric - Pagina 66
Ulcerul gastric - Pagina 67
Ulcerul gastric - Pagina 68
Ulcerul gastric - Pagina 69
Ulcerul gastric - Pagina 70
Ulcerul gastric - Pagina 71
Ulcerul gastric - Pagina 72
Ulcerul gastric - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Ulcerul gastric.doc

Alții au mai descărcat și

Ulcerul Gastro-Duodenal

INTRODUCERE Ulcerul gastro-duodenal este o boală benignă în sine şi dispune de posibilităţi largi de tratament la ora actuală. În schimb...

Rolul Asistentei Medicale în Îngrijirea Pacientului cu Ulcer

PARTEA I CAPITOLUL I INTRODUCERE Ulcerul gastric şi duodenal reprezintă o afecţiune foarte frecvent întalnită,poate una dintre cele mai...

Hemoragia Digestivă Superioară

MOTIVAŢIE Paralel cu progresele din medicină s-au făcut cercetări tot mai ample în domeniul îngrijirii pacientului La nivel internaţional s-a...

Îngrijirea pacientiilor cu hemoragie digestivă superioară

ARGUMENT Anemia este una dintre afecțiunile întâlnite frecvent în practica medicală. Deși este greu de dat o cifră statistică, multe forme de...

Plan de îngrijire al bolnavilor cu hernie

Motivatia temei alese Chirurgia ca domeniu de activitate , este stiinta si arta , in acelasi timp , ce are ca scop redarea sanatatii bolnavilor...

Îngrijirea pacientului cu chist hidatic pulmonar

Argument Actualitatea și importanța temei Chistul hidatic este o boală provocată de Taenia echinococcus, un vierme plat din încrengătura...

Îngrijirea pacientului cu ulcer gastric

INTRODUCERE Ulcerul gastric continuă să fie o problemă medicală majoră. Provoacă dureri puternice și tulburări digestive la aproximativ 10% din...

Îngrijirea pacientului cu ulcer duodenal

Argument Starea de sănătate este rezultatul proceselor care-i permit organismului să se poată adapta la condițiile mediului natural și social. Cu...

Te-ar putea interesa și

Rolul Asistentei Medicale în Îngrijirea Pacientului cu Ulcer

PARTEA I CAPITOLUL I INTRODUCERE Ulcerul gastric şi duodenal reprezintă o afecţiune foarte frecvent întalnită,poate una dintre cele mai...

Îngrijirea pacienților cu ulcer gastric complicat

I. ARGUMENT În lucrarea de față am încercat să expun rolul asistentei medicale în efectuarea intervențiilor de nursing a bolnavului cu ulcer...

Complicațiile Digestive și Tratamentul Lor la Pacienții cu Insuficiență Renală Cronică

Pentru explicarea fenomenelor digestive au fost enun¬ţate multiple ipoteze. Iniţial, totul a fost pus pe seama retenţiei azotate. Dar, s-a...

Îngrijirea pacientului cu ulcer gastric

INTRODUCERE Ulcerul gastric continuă să fie o problemă medicală majoră. Provoacă dureri puternice și tulburări digestive la aproximativ 10% din...

Ulcerul Duodenal

1. Scurt istoric Ulcerul duodenal este, de departe, cel mai des intalnit tip de ulcer. Apare aproape de doua ori mai frecvent la barbati decat la...

Dieta unui bolnav de hiperaciditate

Află despre gastrita până nu e prea târziu! Gastrita este o inflamaţie, care afectează mucoasa stomacului. Diferite boli şi iritaţii, care...

Helicobacter Pylori

Clasificare ştiinţifică Regn: Bacteria Încrengătură: Proteobacteria Clasă: Epsilon Proteobacteria Ordin: Campylobacterales Familie:...

Gastrita și ulcerul gastric

“Gastrita o boala care trece prin stomac” Stilul de viaţă haotic, alimentele iritante, tutunul, băuturile alcoolice şi anumite medicamente pot să...

Ai nevoie de altceva?