Continuitatea dintre Grădiniță și Școală

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 7538
Mărime: 2.78MB (arhivat)
Publicat de: Crin Marin
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. TURCAN RADU
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

Cuprins

 1. Capitolul I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
 2. 1.1Noţiunea de număr
 3. 1.2. Motivare alegerii temei
 4. 1.3.Activităţi matematice în grădiniţă
 5. 1.3.1 Obiectivele activităţii matematice în învăţământul preşcolar
 6. 1.4. Formarea conceptelor matematice la clasele I-IV
 7. 1.4.1.Baza psihopedagogică a formării noţiunilor matematice
 8. 1.4.2.Formarea limbajului matematic 9
 9. 1.4.3. Conotaţii psihologice ale contactului şcolarului mic cu noţiuni de matematiciă
 10. CAPITOLUL II.
 11. 2.1. Construcţia mulţimii numerelor naturale 12
 12. 2.1.1 Noţiunea de număr natural 12
 13. 2.1.2. Mulţirni cu tot atâteaelemente(mulţimi echipotentesau de aceeaşi putere) 13
 14. 2.1.3.Mulţimi cu mai multesaumai puţine elementecao mulţime 14
 15. 2.2. Numărul, ca o anumită proprietate a mulţimii. 15
 16. 2.3. Compararea numărului de elemente al unei mulţimi A cu numărul de
 17. elemente al unei multimi B 17
 18. 2.3.1. Partiţia determinati de relaţia" " are tot atâtea elementeca 18
 19. 2.4. Numărul, proprietatea caracteristică a unei clase de mulţimi
 20. Capitolul I. 3
 21. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 3
 22. 1.1. Noţiunea de număr 3
 23. 1.2. Motivarea alegerii temei 4
 24. 1.3. Activităţi matematice în grădiniţă 5
 25. 1.3.1. Obiectivele activităţii matematice în învăţământul preşcolar. 6
 26. 1.4. Formarea conceptelor matematice la clasele I-IV 7
 27. 1.4.1. Baza psihopedagogică a formării noţiunilor matematice 7
 28. 1.4.2. Formarea limbajului matematic 9

Extras din licență

Capitolul I.

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. Noţiunea de număr

Ştiinţele privesc obiectele şi fenomenele din natură din punct de vedere deosebite şi sub aspecte diferite.

Restrângând însă cercetarea numai la matematică, observăm că lucrurile din jurul nostru au o anumită mărime, o anumită formă şi există datorită anumitor cauze. Mai precis, aspectul de cantitativ al lucrurilor se dezvăluie prin noţiunea de mărime şi se concretizează în noţiunea de număr.

Noţiunea de număr, de figură geometrică şi de funcţie sunt cele trei noţiuni de bază din matematică. Lor le corespund trei grupe de cercetări formând disciplinele matematica: aritmetica, geometria şi analiza.

Noţiunea de număr şi figură sunt din lumea reală. Cu cele zece degete oamenii au învăţat să numere, adică să efectueze prima operaţie matematică.

Noţiunea de număr reflectă relaţii cantitative între mărimi existente în viaţa reală, în viaţa de fiecare zi. Numerele naturale au fost elaborate în cursul unei perioade îndelungate, ele dau o reprezentare abstractă unor operaţii practice pe care le-a făcut omul asupra mulţimilor concrete.

Noţiunea de număr natural este fundamentală în matematică având o deosebită importanţă practică. Istoric ea s-a constituie treptat, fiind una din cele mai vechi noţiuni.

Învăţământul preşcolar, ca prima verigă a sistemului nostru de învăţământ, are drept scop asigurarea pregătirii copiilor de 3-7 ani pentru integrarea optimă în regimul activităţii şcolare şi dobândirea aptitudinii de şcolaritate. Primul contact cu noţiunea de număr se face prin contact cu noţiunea de număr se face prin contemplarea unor mulţimi finite ale căror elemente sunt obiecte fizice finite, ale căror elemente sunt obiecte fizice concrete.

1.2. Motivarea alegerii temei

Matematica acţionează asupra tuturor trăsăturilor definitorii ale gândirii moderne. De aceea are un rol deosebit în dezvoltarea intelectuală a omului.

Se studiază în fiecare etapă de învăţământ în funcţie de particularităţile de vârstă şi îndeplineşte funcţii umaniste, contribuie la autoperfecţionarea omului.

Şcolarul mic percepe în general mulţimea sau grupul de obiecte în mod nedeterminat şi numai atunci când această mulţime este compusă din obiecte de acelaşi fel (ex.: maşini, păpuşi, cuburi). Perceperea diferenţială a obiectelor se reflectă în limbaj încă înainte de 3 ani, deoarece ei folosesc corect forma singularului şi a pluralului substantivelor care denumesc aceste obiecte (ex.: păpuşă-păpuşi, maşină-maşini).

Îmbogăţind experienţa senzorială, copiii, ajung să perceapă mulţimea ca un tot unitar şi acordă o atenţie elementelor componente.

Pregătirea copilului din punct de vedere matematic pentru şcoală, accentuează dezvoltarea capacităţii intelectuale. Însuşirea cunoştinţelor matematice pe bază de memorie este înlocuită printr-o activitate care permite conştientizarea operaţiilor pe care le efectuează copiii în scopul descoperirii şi stabilirii unor raporturi matematice. Astfel, noţiunea de mulţime se dobândeşte treptat indicând modalităţile de formare a mulţimilor, adică sistemul de acţiune cu obiectele concrete, care să-l conducă pe copil la noţiunea de mulţime.

Preview document

Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 1
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 2
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 3
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 4
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 5
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 6
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 7
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 8
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 9
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 10
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 11
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 12
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 13
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 14
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 15
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 16
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 17
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 18
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 19
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 20
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 21
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 22
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 23
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 24
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 25
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 26
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 27
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 28
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 29
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 30
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 31
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 32
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 33
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 34
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 35
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 36
Continuitatea dintre Grădiniță și Școală - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Continuitatea dintre Gradinita si Scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Război informațional

Razboiul mediatic este nou aparut în marele cadru al razboaielor informationale ( razboiul informational, razboiul psihologic, razboiul electronic,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Învățarea scrisului caligrafic clasa I

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare rezidă din faptul că alfabetizarea reprezintă o etapă aparte în instruirea şcolară a copilului....

Abandonul școlar ca problemă socială

1. Natura problemei Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului...

Ai nevoie de altceva?