Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18132
Mărime: 8.37MB (arhivat)
Publicat de: Star E.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Comanescu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. POLITICA PROMOVARE- NOȚIUNI GENERALE 4
 2. 1.1. Conceptul de promovare în accepțiunea marketingului ..6
 3. 1.2. Sistemul de comunicație al firmei turistice și activitatea de promovare .7
 4. 1.3. Publicitatea . 9
 5. 1.4. Promovarea vânzărilor ..13
 6. 1.5. Relațiile publice .17
 7. 1.6. Forțele de vânzare ..19
 8. 1.7. Promovarea on-line 21
 9. CAPITOLUL II. TURISMUL ÎN VALEA JIULUI 23
 10. 2.1. Valea Jiului - Prezentare generală ... 23
 11. 2.2. Principalele obiective de atracție turistică internațională, națională
 12. și regională din Valea Jiului .25
 13. 2.2.1 Turismul în Municipiul Petroșani ...26
 14. 2.2.2. Turismul în Municipiul Vulcan ..29
 15. 2.2.3. Turismul în Municipiul Lupeni ..31
 16. 2.2.4. Turismul în Municipiul Uricani ..33
 17. CAPITOLUL III .
 18. STUDIU DE CAZ - PROMOVAREA PENSIUNII ”VILA ALPIN***”,
 19. STAȚIUNEA STRAJA ...35
 20. 3.1. Descrierea firmei și obiectului de activitate 35
 21. 3.2. Descrierea serviciilor oferite . ..38
 22. 3.2.1. Cazarea .38
 23. 3.2.2. Tarifele de cazare .41
 24. 3.2.3. Alimentația publică ..43
 25. 3.2.4. Servicii de agrement și închirierea de echipament sportiv
 26. pentru practicarea sporturilor de iarnă și vară 45
 27. 3.2.5. Drumeții și trasee turistice omologate .48
 28. 3.3. Clientela ..49
 29. 3.4. Concurența ..51
 30. 3.5. Tehnici și instrumente de promovare turistică ...52
 31. CONCLUZII ȘI PROPUNERI .61
 32. BIBLIOGRAFIE .63

Extras din licență

ARGUMENT

Lucrarea cu tema” Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului. Studiu de caz privind utilizarea tehnicilor de promovare la pensiunea” Vilă Alpin***”, Stațiunea Strajă, județul Hunedoara”, a fost concepută pentru a încerca să pună în evidență modalități de dezvoltare și promovare a activității turistice în Valea Jiului care dispune de numeroase resurse turistice, dar care nu sunt suficient de bine puse în valoare.

În momentul de față, Valea Jiului este pe punctul de a devenii o destinație turistică importantă, dar înainte de toate va trebui să-și estompeze anumite minusuri care nu îi conferă o poziție concurențială pe piața turistică. Pentru dezvoltarea turismului va fi nevoie de o strategie de promovare a turismului care să aibă efecte durabile și sigure.

Valea Jiului are un bogat fond turistic până în prezent nu îndeajuns exploatat. Este principala poartă de intrare în Parcul Național Retezat și acces în munții Parâng, Vâlcan și Retezat, este o zonă turistică accesibilă pentru toate buzunarele.

Pentru a putea pune în valoare cât mai bine resursele turistice și pentru a crea structuri economice rezistente pe piața europeană este necesară o activitate managerială bună dar cea mai importantă este activitatea de promovare a produselor turistice.

Dezvoltarea fără precedent a industriei turistice a impus perfecționarea activității manageriale a întreprinderilor de turism în vederea realizării de produse turistice care să satisfacă în cât mai mare măsură necesitățile și dorințele turiștilor.

Optica de marketing vizează raporturile întreprinderilor de turism cu piața, orientând eforturile acesteia spre realizarea de produse care sunt așteptate de consumatori și care asigură o eficiență economică ridicată.

Alegerea produselor turistice, a piețelor globale sau a piețelor țintă, a politicilor de preț, distribuție, promovare, parteneriat, a personalului prestator de servicii, combinarea și programarea serviciilor în vederea diversificării produsului turistic constituie scopul și esența marketingului în turism.

Țara noastră dispune de un valoros și variat potențial turistic natural care se constituie în cea mai bogată resursă a țării și oferă posibilitatea de a dezvolta un sector de activitate, aflat în plină ascensiune pe plan mondial și cu rezultate benefice pentru economia țărilor care promovează turismul.

În economia de piață modernă, nu contează faptul că produsele sunt de calitate, dacă potențialii consumatori nu le cunosc, este puțin probabil ca acestea să se vândă. În mod tradițional, promovarea are ca scop atragerea de noi clienți. Nimeni nu se mai îndoiește astăzi, de necesitatea promovării produselor, fapt reflectat în structura mixului de marketing, a cărei variabilă centrală este promovarea. Cu cât este mai flexibilă și novatoare activitatea de promovare, cu atât impactul ei va fi mai mare pe o piață saturată de mesaje publicitare.

Promovarea ca expresie a acțiunilor, mijloacelor și metodelor utilizate în orientarea, informarea, atragerea și convingerea clienților să cumpere produsul în scopul satisfacerii dorințelor dar și asigurării întreprinderii producătoare, este o necesitate pentru înfăptuirea obiectivelor strategice și tactice ale întreprinderii, pentru înviorarea ciclului de viață al produsului, ca și pentru anihilarea efectelor acțiunilor ce duc la scăderea vânzărilor.

CAPITOLUL I.

POLITICA DE PROMOVARE ÎN TURISM - NOȚIUNI GENERALE

Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfășurată în alte sectoare cheie din economia mondială (industrie, agricultură, comerț). Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umană, cade sub incidența studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă economiști, geografi, psihologi și sociologi. Turismul devine un complex fenomen de masă la sfârșitul secolului al XIX-lea fiind puternic articulat în mediul înconjurător.

Privit ca un fenomen social-economic creator de beneficii, turismul a fost definit în variante dinte cele mai felurite:

- “ Arta de a călători pentru propria plăcere” (M. Peyromarre Debord);

-“ Activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau locui departe de locul de reședință, pentru distracție, odihnă, îmbogățirea experienței și culturi, datorită cunoașterii unor noi aspecte umane și a unor peisaje necunoscute” (Jan Medecin);

-“Fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creșterea necesității de refacere a sănătăți și de schimbare a mediului înconjurător, de cultivare a sentimentului pentru frumusețile naturii ca rezultat al dezvoltării comerțului, industriei și al perfecționării mijloacelor de transport” (Guy Freuler).

Activitatea turistică este bine susținută de un valoros potențial turistic - natural antropic - diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism. Mai cunoscute în practica turismului mondial sunt:

- turismul balnear maritim, cu o largă dezvoltare în teritoriu, practicat pentru cura heliotermă sau climaterică sau având alte motivații terapeutice;

- turismul montan și de sporturi de iarnă, practicat pe arie largă pentru drumeție, cura climaterică și practicarea sporturilor de iarnă;

- turismul de cură balneară, prin care se valorifică însușirile terapeutice ale unor factori naturali (izvoare termal și minerale, nămoluri, aer ionizat);

- turismul cultural, organizat pentru vizitarea monumentelor de artă, cultură și a altor realizări ale activități umane;

Bibliografie

1. ADĂSCĂLIȚEI, V., Tehnici promoționale. Fundamente, Editura Universitatea Transilvania, Brașov, 1994.

2. ANGHEL, L.D., Marketingul întreprinderilor mici și mijlocii, Ed. ASE, București, 2003

(http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=400&idb=39).

3. DURA, C., CUCU, I., NIȚA, D. , Marketing - Manual pentru învățământ la distanță, Atelierul de multiplicare și minitipografie al Universității din Petroșani, 2011.

4. FLORESCU, C., Strategii în conducerea activității întreprinderii, Editura Științifică și Enciclopedică București, 1987.

5. GHERASIM, T., GHERASIM D., Marketing turistic, Editura Economică, București, 1999.

6. GHILIC-MICU, B., e-Activitățile în societatea informațională, Editura Economică, București, 2006

7. GLĂVAN, V., Turismul în România, Editura Economică, București 2000.

8. GROSSECK, G., Marketing și comunicare pe Internet, Editura Lumen, București, 2006

9. KOTLER, Ph., Managementul Marketingului, Editura All Beck, București, 2004.

10. NICOLA, M., PETRE, D., Publicitatea și reclamă, Editura Comunicarea.ro, București 2002.

11. ORZAN, Gh., ORZAN M., Cybermarketing, Editura Uranus, București, 2007

12. PREDA, I., PASERE D., Valea Jiului-Ghid turistic, Editura Sport-Turism, București, 1985.

13. POPESCU, I.C., Comunicare în marketing, Ed Uranus, București 2003.

14. SABO, B., M., Marketing turistic, Editura Irecson, București, 2006.

15. STĂNCIULESCU, G., Managementul operațiunilor de turism, Editura CH Beck, 2003.

16. STĂNCIULESCU, G., LUPU, N., ȚIGU, G., Dicționar poliglot explicativ de termeni utilizați în turism, Editura All, București, 1988.

17. VEGHEȘ, R. I., GRIGORE, B., Relațiile Publice și Publicitatea Online, Editura Polirom, București 2003.

18. ZAHARIA, V, Marketingul turistic, Editura Universitară, București, 2016.

19. ***, Ordinului M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia privind clasificarea structurilor de primire turistice.

20. HG nr. 237/2001, Hotarare pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice.

Surse internet:

1. ***, www.infoturism.ro

2. ***, http://fdm-capital.com/turism.html

3. ***, www.theipm.org.uk/case_studies

4. ***, http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=T

5. ***, http://www.decanu.ro/o-vizita-virtuala-la-hotel-alpin-straja/

6. ***, http://www.traditiistraja.ro

7. ***, https://www.alpinstraja.ro/

Preview document

Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 1
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 2
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 3
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 4
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 5
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 6
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 7
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 8
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 9
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 10
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 11
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 12
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 13
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 14
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 15
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 16
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 17
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 18
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 19
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 20
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 21
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 22
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 23
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 24
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 25
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 26
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 27
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 28
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 29
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 30
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 31
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 32
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 33
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 34
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 35
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 36
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 37
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 38
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 39
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 40
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 41
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 42
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 43
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 44
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 45
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 46
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 47
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 48
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 49
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 50
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 51
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 52
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 53
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 54
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 55
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 56
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 57
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 58
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 59
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 60
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 61
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 62
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 63
Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea mixtului promotional in marketingul turistic din Valea Jiului.docx

Alții au mai descărcat și

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Marketingul și vânzările hotelului

Idei de marketing de gherila pentru - hoteluri si pensiuni 1. Inscrierea hotelului sau pensiunii cu descriere completă şi poze în toate...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Hotelurile Hilton

Hilton Hhonors Worldwide : Razboiul loialitatii Hotelurile Hilton privesc cele mai frecvente programe ale oaspetilor ca cel mai important...

Turism Rural

1.Itroducere in TRChiar dacă o definiţie a turismului rural ar putea părea ca fiind foarte simplă – acea formă de turism practicată în spaţiile...

Ai nevoie de altceva?