Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 8095
Mărime: 4.18MB (arhivat)
Publicat de: Damian Scurtu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..3
 2. CAPITOLUL I: Caracteristicile spațiului turistic în Municipiul București ..4
 3. 1.1. Scurt istoric  ..4
 4. 1.2. Așezare  .5
 5. 1.3. Cadrul natural ...7
 6. CAPITOLUL II: Dimenѕiunea  economiei  turiѕmului  și  a  meԁiului  înconjurător în București 10
 7. 2.1. Aspecte socio-demografice și economice în București ..10
 8. 2.2 Oferta turistică .13
 9. 2.3 Cererea turistică ...18
 10. CAPITOLUL III: Strategia dezvoltării  durabile a turismului la nivelul Bucureștiului  ..21
 11. 3.1 Turismul urban durabil in Municipiul București 21
 12. 3.2 Analiza SWOT a turismului din București ..23
 13. 3.3 Studiu de caz: Turismul cultural în Municipiul București ..26
 14. Propuneri ..39
 15. Concluzii ...41
 16. Bibliografie ...43
 17. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul, reprezintă activitatea practicată de oamenii doritori de noi experiențe, liberi spre vizitarea locurilor mult visate, cu scopul de a-și îmbunătăți starea interioară prin tot ceea ce înseamnă frumos, atât vizual cât și datorită informațiilor interesante acumulate, care duc totodată la îmbogățirea cunoștințelor generale și nu numai.

Turismul a devenit un domeniu important ce a reușit să se impună în România, având efecte pozitive asupra economiei, creșterii forței de muncă, la valorificarea potențialului turistic, de asemenea, cererea și oferta turistică sunt într-o continuă creștere, toate acestea ducând implicit la îmbunătățirea condițiilor de viață.

Bucureștiul, principalul centru politic, economic și administrativ al României a ajuns una dintre cele mai importante destinații turistice naționale de-a lungul timpului, însă o mare parte se datorează exclusiv turismului de afaceri, în timp ce turismul de loisir este ceva mai scăzut.

Pe lângă obișnuitul turism, nu multe s-au auzit în București despre conceptul de ecoturism, acest fenomen nu este prea des discutat și nici valorificat, din păcate, el fiind desfășurat de obicei în afara orașelor. Totuși, se pare că acesta este posibil și în capitală, existând undeva o mică parte de natură neexploatată îndeajuns de mult.

În lucrarea de față, începând cu primul capitol vor fi prezentate caracteristicile generale ale spațiului turistic în Municipiul București, în al doilea capitol, dimensiunea economiei turismului, potențialul turistic, oferta și circulația turistică, continuând cu cel de-al treilea capitol care conține analiza SWOT a turismului din Municipiului București, strategiile dezvoltării durabile a turismului cultural cât și a ecoturismului la nivelul Bucureștiului, alături de o cercetare realizată de mine, vizând opinia turiștilor români asupra turismului cultural, iar la finalul lucrării vor fi prezentate propriile propuneri și concluzii asupra turismului din Municipiul București.

Motivul pentru care am ales această temă, în principiu, a fost nevoia de a îmi satisface dorința asupra acumulării de mai multe cunoștințe despre orașul în care m-am născut și locuiesc și de a încerca să observ, să înțeleg și să analizez modul în care  este văzut acesta în România , deoarece consider că turismul din București are un potențial de dezvoltare foarte mare, după părerea mea, acesta nefiind valorificat îndeajuns de mult.

CAPITOLUL I

Caracteristicile spațiului turistic în Municipiul București

1.1 Scurt istoric

După anumiți istorici, întemeierea Bucureștiului își are începutul pe vremea ciobanului sau negustorului, Bucur. Acesta în anul 1743 a întemeiat o biserică care se regăsește și astăzi pe Splaiul Unirii purtându-i numele. Bucureștiul, în anul 1459, a fost pentru prima dată menționat ca reședință în Țara Românească sub conducerea lui Vlad Țepeș, cunoscut sub numele de “Dracula”, acesta domnind 4 ani la București. În anul 1659, Bucureștiul ajunge să fie capitala Țării Românești. Acesta începe să se dezvolte prin construirea a numeroase ateliere, biserici, hanuri pe Covaci, Șelari, Lipscani etc. (Neacșu, Băltărețu, Neacșu, Drăghilă, Resurse și destinații turistice în România, 2016, pag. 576)

Planul orașului București, anul 1842 (fig. 1.1)

Sursa: http://bucurestiidealtadata.blogspot.ro/2013/08/prima-harta-orasului-bucuresti-1781.html

La sfârșitul secolului al XIX-lea, harta Bucureștiului a prins contur prin prisma apariției bulevardelor Regina Elisabeta, Carol I, bulevarul Magheru, Brătianu dar și apariția clădirilor embleme ale Capitalei precum, Muzeul Național de Istorie, Ateneul Român, Tribunalul, Palatul CEC, Palatul Patriarhal și Universitatea. Numit și “Micul Paris”, Bucureștiul și-a pierdut din farmec în timpul perioadei comuniste, însă rămâne un oraș în plină dezvoltare, ce unește istoria cu modernul. (Neacșu, Băltărețu, Neacșu, Drăghilă, Resurse și destinații turistice în România, 2016, pag. 577)

Bibliografie

Cărți:

- N. Neacșu, A. Băltărețu, M. Neacșu, M. Drăghilă, Resurse și destinații turistice în România, Editura Universitară, București, 2016

- F. Bran, D. Marin, T. Simon, Economia Turismului și mediul înconjurător, Editura Economică, 1998

- F. Bran, T. Simon, P. Nistoreanu, Ecoturism, Editura Economică, 2000

- F. Bran, M. Candea, Spatiul geografic românesc-organizare,amenajare,dezvoltare, Editura Economică, 2001

- V. Glăvan, Geografia turismului, Editura Fundației România de Mâine, București, 2005

- S. Colfescu, București-Ghid turistic, istoric, artistic, Editura Vremea, 2003

- C. Alpopi, Dezvoltare Durabilă, Editura Accent, Cluj Napoca, 2012

- R.D. Pintilii, Turismul și rolul său în dezvoltarea integrată a zonei de influență a Municipiului București, Editura Universitară, București, 2008

- G. Buia, C. Nimară, Resurse și Destinații Turistice, Editura Universitas, Petroșani, 2016

- C. Cristureanu, Strategii și tranzacții în turismul internațional, C.H.Beck, București, 2006

- P. Nistoreanu, Economia turismului, Editura ASE, 2005

- G. Stănciulescu, M. Ioncică, Economia Turismului și Serviciilor, Editura Uranus, 1997

- G. Stănciulescu, Managementul turismului durabil in centrele urbane, Editura Economică, București, 2004

- V. Glăvan, Turismul în România, Editura Economică, 2000

- A.F. Stăncioiu, Strategii de Marketing în Turism, Editura Economică, 2004

- F.A. Alexe, Branding de oraș. Studiu de caz: București, Editura Mica Valahie, București, 2017

- M. Constantinescu, Cine lasă ușile deschise în turism!, Editura Convexus, București, 2000

- N. Neacșu, Turismul Și Dezvoltarea Durabilă, Editura Expert, București, 2000

- C.V Hapenciuc, Cercetarea Statistică În Turism, Editura Didactică și Pedagogică , 2003

- N. Vătămanu, Istorie Bucureșteană, Editura Planeta București, 2014

- D.M. Tudorache, Strategii de dezvoltare a turismului în municipiul București, 2010

- A. Ravar, G. Tigu, Inovare și creativitate în dezvoltarea durabilă a destinațiilor pentru turism cultural, Editura ASE, 2015

- B.A Fezi, Bucureștiul european, Editura Curtea Veche, 2010

Website-uri:

- Anuarul Statistic al Regiunii București - Ilfov (2016), http://www.bucuresti.insse.ro/, accesat la data de 05.11.2017

- Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, ( 2015), www.turism.gov.ro, accesat la data de 02.05.2018

- D. Turcu, Economia Turismului, (2008) ,file.ucdc.ro/cursuri/Economia turismului.pdf, accesat la data de 06.12.2017

- Cartografierea Finanțărilor pentru Cultură (2015), www.mediafax.ro, accesat la data de 07.12.2017

- Planul Urbanistic General al Municipiului București (2017), www.pmb.ro/servicii/urbanism/pug/pug.php , accesat la data de 05.03.2018

- Raportul pentru București (2016), www.oar-bucuresti.ro/documente/rb16/, accesat la data de 11.01.2018

- Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026, (2015), www.bucuresti2021.ro, accesat la data de 20.05.2018

- Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 (2013) , http://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/consultare-pdr-2014-2020/pdr-bucuresti-ilfov-2014-2020-documente-finale/, accesat la data de 02.03.2018

- Poză Parcul Natural Văcărești, http://parcnaturalvacaresti.ro/parcul, accesat la data de 27.03.2018

Preview document

Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 1
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 2
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 3
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 4
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 5
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 6
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 7
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 8
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 9
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 10
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 11
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 12
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 13
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 14
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 15
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 16
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 17
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 18
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 19
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 20
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 21
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 22
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 23
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 24
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 25
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 26
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 27
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 28
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 29
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 30
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 31
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 32
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 33
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 34
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 35
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 36
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 37
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 38
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 39
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 40
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 41
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 42
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 43
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 44
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 45
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 46
Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Strategii privind dezvoltarea turismului si ecoturismului la nivelul Bucurestiului.docx

Alții au mai descărcat și

Ecoturismul și dezvoltarea durabilă

Cuvînt înainte Patrimoniul turistic actual al Romîniei se poate dezvolta şi moderniza şi prin activitaţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Program de valorificare a potențialului turistic al Municipiului București

CAPITOLUL I. LOCALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Bucureşti este capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş, centru...

Dezvoltarea Ecoturismului în Țara Dornelor

INTRODUCERE Am ales dezvoltarea zonei turistice Ţara Dornelor prin ecoturism deoarece această formă de turism a cunoscut un ritm de creştere...

Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific

Introducere Mileniul trei debutează cu schimbări globale, profunde, strâns legate de crizele declanşate pe plan mondial şi intenţiile de reformă a...

Ecoturismul și dezvoltarea sustenabilă

Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Ecoturism sau Greenwashing

Rezumat Lucrarea de faţă analizează situţia generată datorită dezvoltării diverselor forme de turism durabil şi mai ales a ecoturismului....

Particularitățile ofertei turistice din România

Capitolul I. Caracterizarea conceptuala a ofertei turistice Oferta turistica este formata din ansamblul atractiilor turistice care pot motive...

Te-ar putea interesa și

Necesitatea Dezvoltării Turismului Rural și Perspectivele Integrării Acestuia pe Piața Turistică Europeană

INTRODUCERE Serviciilor le revine actualmente un rol esenţial în cresterea economică. Această tendinţă manifestată pe plan mondial este sensibil...

Analiza activității turistice a pensiunii Casa de Sub Stâncă

INTRODUCERE Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată și condusă de populația locală și care are la bază o...

Județul Brașov

Cap. 1: ANALIZA OFERTEI TURISTICE A UNEI DESTINAȚII Destinația turistică: Județul Brașov 1.1. FACTORI NATURALI AI OFERTEI 1.1.1. Localizare și...

Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor...

Dezvoltarea Ecoturismului în Țara Dornelor

INTRODUCERE Am ales dezvoltarea zonei turistice Ţara Dornelor prin ecoturism deoarece această formă de turism a cunoscut un ritm de creştere...

Plan de marketing - colț de rai

INFIINTAREA PENSIUNII „COLT DE RAI” Familia Muresan s-a constituit in anul 2007 intr-o asociatie familiala in baza legii 300/2004 la initiative...

Perspective în Dezvoltarea Ecoturismului în Delta Dunării

1. Motivarea alegerii destinației turistice și a formei de turism alese În cadrul acestei lucrări, tema aleasă spre analiză se numește...

Promovarea României în străinătate

Paşii pe care îi face o ţară când îşi construieşte brandul variază de la caz la caz. Totuşi, una din marile agenţii globale de branding,...

Ai nevoie de altceva?