Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20901
Mărime: 579.90KB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. I
 2. Cap I. CONCEPTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA TURISTICĂ..1
 3. 1.1 Noțiuni generale despre turism și turist ...1
 4. 2.1 Tipuri și forme de turism ...6
 5. 3.1Contribuția turismului la dezvoltarea economico-socială
 6. și protecția mediului .11
 7. Cap II. ANALIZA PIEȚEI TURISTICE A JUDEȚULUI VÂLCEA . 16
 8. 2.1 Prezentarea potențialului turistic natural și antropic al județului Vâlcea ..18
 9. 2.2 Analiza infrastructurii generale și turistice ..26
 10. 2.3 Circulația turistică ...31
 11. Cap III.STRATEGII DE VALORIFICARE A POTENȚIALULUI TURISTIC DIN ZONA DRĂGĂȘANI 37
 12. 3.1 Prezentarea generală a zonei Drăgășani 37
 13. 3.2 Piața turistică ...43
 14. 3.3 Analiza SWOT .45
 15. 3.4 Dezvoltarea viticulturii și vinificației Drăgășani ..50
 16. CONCLUZII ..55
 17. BIBLIOGRAFIE ...57

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul reprezintă o ramură importantă a economiei naționale, acționând astfel ca un element dinamizator al întregului sistem economic. Odată cu dezvoltarea turismului are loc dezvoltarea întregii economii, având efecte benefice asupra forței de muncă, populației și economiei în general. În ceea ce privește forța de muncă, turismul favorizează înființarea de noi locuri de muncă și instruirea forței de muncă. În plan social, turismul se manifestă ca un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură și civilizație a oamenilor. Are un rol deosebit în utilizarea timpului liber al populației, în mod special la sfârșitul săptămânii sau în vacanțe.

Pe plan economic, turismul participă la formarea venitului național și are un rol deosebit la creșterea și diversificarea exporturilor. În continuarea lucrării se va putea observa importanța turismului atât pe plan național, cât și la nivelul județului Vâlcea. Am ales această temă cu titlul „Valorificarea potențialului turistic al județului Vâlcea - zona Drăgășani” deoarece m-am născut în județul Vâlcea și consider că este unul dintre cele mai frumoase județe din țară, deținând foarte multe resurse necesare dezvoltării turismului. Probabil fiecare persoană va spune despre județul în care s-a născut că este cel mai frumos din țară, dar în continuare voi arată că într-adevăr merită vizitat de toată lumea. De-a lungul anilor am vizitat mai multe obiective de interes turistic din județ și consider că aceste zone vor încânta și ceilalți turiști care le vor vizita. De asemenea consider că județul poate oferi vacanțe și excursii pentru orice tip de turiști, indiferent de vârstă și preferințe, cum ar fi: turism balneoclimateric, cultural, pelerinaj, de recreere, de afaceri, rural sau urban.

Scopul lucrării este cunoașterea amănunțită a potențialului turistic natural și antropic al județului Vâlcea, în vederea valorificării superioare a acestui potențial, care are un rol deosebit de important în dezvoltarea economico - socială a regiunii Sud-Vest Oltenia și a întregii țări.

Pentru o prezentare cât mai bună a temei am structurat aceasta lucrare în trei capitole astfel: în primul capitol am prezentat turismul și dezvoltarea durabilă, în al doilea se va avea în vedere analiza ofertei turistice a județului cu potențialul turistic și antropic și infrastructura generala și turistică, iar in cel de-al doilea capitol va fi prezentată analiza cererii turistice și previziunea circulației turistice. În final, pe lângă piața turistică a zonei Drăgășani, vor fi prezetate câteva propuneri de imbunătățire și diversificare a ofertei turistice a județului cu analiza SWOT și dezvoltarea viticulturii și vinificației în Drăgășani.

CAPITOLUL I

CONCEPTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA TURISTICĂ

Turismul reprezintă în tot mai multe țări o ramură importantă a economiei. În ceea ce privește România, se poate spune că acest sector se află într-un susținut proces de dezvoltare. Prin potențialul uman și material pe care îl antrenează în desfășurarea sa, dar și prin efectele benefice asupra domeniilor de interferență, turismul este un factor stimulator al dezvoltării.

1.1 Noțiuni generale despre turism și turist

Turismul reprezintă un fenomen social-economic complex, specific civilizației moderne, prezent în viața societății și influențat de evoluția ei. El reprezintă o activitate esențială în viața populației, iar dezvoltarea sa este legată de libertatea călătoriei. Adresându-se unor segmente largi ale populației și răspunzând necesităților oamenilor de refacere a sănătății, de recreere și cunoaștere, turismul se caracterizează printr-un înalt dinamism, atât la nivel național, cât și la nivel mondial. Totodată, prin caracterul său de masă și conținutul său complex, turismul antrenează un vast potențial material și uman, cu implicații profunde asupra evoluției întregii societăți .

Punctele de vedere asupra fenomenului turistic s-au format odată cu evoluția sa, iar aspectele considerate definitorii au variat în funcție de optica profesională a celor care își exprimau opiniile: economiștii scoteau în evidență caracterul economic al cauzelor și efectelor sale prin dependența de un anumit prag al veniturilor și al potențialului economic; geografii susțineau că turismul este, prin localizarea sa, asociat cu caracteristicile de relief, climă, mediu ale unui teritoriu; sociologii priveau turismul ca un corolar al evoluției societății și o replică la mutațiile sociale care se regăsesc în planul folosirii timpului liber; psihologii explicau fenomenul turistic prin necesitatea oamenilor de a se elibera de constrângerile impuse de viața cotidiană sau dorința acestora de a stabili noi contacte pentru a-și atenua senzația de alinare, specifică vieții moderne.

Bibliografie

1. Bran, Florina; Marin ,D.; Simon, Tamara; Economia turismului și mediul înconjurător, Editura Economică, București, 1998;

2. Cristureanu, Cristiana, Strategii și tranzacții în turismul internațional., Editura C.H.Beck, București, 2006;

3. Glăvan, V., Potențialul turistic si valorificarea sa, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006;

4. Glăvan, V., Turismul în România, Editura Economică, București, 2000;

5. Ioncică, Maria; Stănciulescu, Gabriela, Economia turismului și serviciilor - un domeniu prioritar într-o nouă economie-, Ed. Uranus, București, 2006;Iordache,Carmen Maria, Economia turismului, Editura Independența Economică, Pitești, 2008;

6. Istrate, I.; Bran, Florina.; Roșu, Anca Gabriela., Economia turismului și mediului înconjurător, Ed. Economică, București, 1996;

7. Minciu, Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004;

8. Neacșu, N.; Băltărețu, Andreea, Economia turismului - lucrări practice. Statistici. Reglementări, Editura Uranus, București, 2002;

9. Nistoreanu, P.(coord.); Țigu, Gabriela; Popescu, Delia; Pădurean, Mihaela; Talpeș, Adela; Tala, Mădălina; Condulescu, Cristina, Ecoturism și tursim rural, Editura ASE, București, 2003;

10. Niță, I., Niță, C., Piața turistică a României, Editura Economică, București, 2008;

11. Snak, O.; Baron, P.; Neacșu, N.; Economia turismului, Editura Expert, București, 2003;

12. Institutul Național de Statistică, Anuarul de statistică al României 2010;

13. Direcția județeană de statistică Vâlcea, Anuarul statistic al județului Vâlcea 2010;

15. Vladescu, Cristian, Barnea, Ion, Enciclopedia Arheologiei și Istoriei Vechi a Romaniei,Vol II(Cood. Constantin Preda), București. Editura Enciclopedica,1996

16. Ghinea, Eliza, Ghinea, Dan, Localitățile dinRomânia, Dicționar, București, Rditura Enciclopedica, 2000.

17. Conținut precizat in Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutului - cadru al PUZ, aprobat prin OMLPAT nr. 176-18.05.2014 și Metodologia de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru yone construite protejate(PUZ).

18. Enciclopedia Județului Valcea, Editura Fortuna ,Ramnicul Valcea,2012

19. Enciclopedia geografică a României, editura Științifică și enciclopedică,1982

20.Enciclopedia geografica Romaniei, editura Stiintifica si enciclopedica,1982,pag.791

21.Emil Istocescu, Teodor Barbu și Costel Șerban, Monografia municipiului Drăgășani, 2004, editura Ex-Ponto.

22.Enciclopedia, geografica a Romaniei editur Stiintifica si enciclopedica,1982,pag.791

23. Enciclopedia Județului Valcea, Editura Fortuna ,Ramnicul Valcea,2012 pag.143- 146.

24.***http://www.cjvalcea.ro

25.***http://www.infoturist.ro

26,***http://www.primariavl.ro

27.***https://statistici.insse.ro

28.***http://www.stirbey.com

29.***http://www.valcea.insse.ro

30.***http://www.valceaturistica.ro

Preview document

Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 1
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 2
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 3
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 4
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 5
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 6
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 7
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 8
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 9
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 10
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 11
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 12
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 13
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 14
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 15
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 16
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 17
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 18
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 19
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 20
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 21
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 22
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 23
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 24
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 25
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 26
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 27
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 28
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 29
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 30
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 31
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 32
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 33
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 34
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 35
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 36
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 37
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 38
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 39
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 40
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 41
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 42
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 43
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 44
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 45
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 46
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 47
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 48
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 49
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 50
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 51
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 52
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 53
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 54
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 55
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 56
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 57
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 58
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 59
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 60
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 61
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 62
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 63
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 64
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 65
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 66
Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea potentialului turistic al Judetului Valcea - zona Dragasani.doc

Alții au mai descărcat și

Delta Dunării - diversitatea potențialului turistic

Rezumat Am ales această temă pentru lucrarea mea de disertație deoarece reușete să împletească aspectul teoretic cu cel practic, și anume îmi dă...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Hotelurile Hilton

Hilton Hhonors Worldwide : Razboiul loialitatii Hotelurile Hilton privesc cele mai frecvente programe ale oaspetilor ca cel mai important...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Strategia Dezvoltării Turismului balneo-climateric în România

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu cele mai variate şi pitoreşti forme de relief: mare, fluviu, delta, munţi, dealuri şi podişuri,...

Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Vâlcean

Introducere Ultimii ani au arătat că România se află la o rascruce definită în plan spaţial, temporal prin trecerea de la un sistem economic...

Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora

Turismul este un domeniu de activitate cu un profil complex, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor sectoare, fiind punctul...

Rolul amenajării turistice antropice

Introducere Amploarea fluxurilor turistice interne şi internaţionale pune din ce în ce mai multe probleme economice, sociale şi ecologice...

Implementarea activității de marketing în dezvoltarea turistică a stațiunii Băile Olănești

Turismul reprezintă în prezent, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă importantă a vieţii economice şi...

Potențialul Turistic al Stațiunii Băile Govora și Valorificarea Acestuia

Introducere Zona Subcarpatilor Vâlcii reprezintă o închegare de peisaje plăcute care ascund nenumărate resurse naturale atât în subsol cât si la...

Ai nevoie de altceva?