Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 15459
Mărime: 153.91KB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..2
 2. CAPITOLUL I
 3. CARACTERISTICI ALE TURISMULUI RURAL ȘI ORIZONTUL SĂU DE DEZVOLTARE . .3
 4. 1.1 Aspecte actuale ale turismului rural românesc . .3
 5. 1.2. Influențe ale dezvoltării turismului rural și eficiența economico-socială . ..7
 6. 1.3. Turismul rural și economia rurală . ..11
 7. 1.4. Metode de punere în valoare a zonelor rurale .. ...14
 8. CAPITOLUL II
 9. AGREMENTUL - ACTIVITATE DE VALORIFICARE A ZONEI RURALE .18
 10. 2.1. Definiția și conceptul de agrement 18
 11. 2.2. Forme de agrement .19
 12. 2.3. Agrementul în turismul rural 29
 13. CAPITOLUL III
 14. VALORIFICAREA ZONEI VOINEASA PRIN DIVERSIFICAREA AGREMENTULUI ..34
 15. 3.1. Prezentarea zonei Voineasa ...34
 16. 3.2. Analiza pieței turistice 41
 17. 3.3. Strategii de diversificare a agrementului în zona Voineasa 48
 18. CONCLUZII ...52
 19. BIBLIOGRAFIE 53

Extras din licență

INTRODUCERE

Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acțiunea de voiaj în Europa - în general și în Franța - în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour" (călătorie, plimbare, mișcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement.

Europa este cea care înregistrează primele forme conștientizate de turism rural în secolele XVI-XVII; în acele vremuri pictorii erau interesați să valorifice în operele lor construcțiile și mediul spațiului rural. Viața satului, așa cum era ea și nu inventată, este imortalizată în operele pictorilor francezi, italieni sau olandezi. Pe acest fond marele gânditor francez Jean Jacques Rousseau (1721-1778) povestește în lucrarea sa „Confesiuni” despre o călătorie în care a traversat Alpii, ce a sugerat multor oameni ai timpului planuri de călătorii spre regiunile muntoase pentru a admira natura. În secolul următor, al XIX-lea, odată cu afirmarea marilor peisagiști, arhitectura rurală ocupa un loc din ce în ce mai important în desen sau pictură. Se impun din nou pictorii și artiștii francezi și italieni cărora li se adaugă mai apoi cei din Anglia (Grolleau Henri-”Patrimoine rural & touorisme dans la C.E.E.„).

Teritoriul României prezintă: o mare varietate de valori culturale istorice - arta populară, etnografie, folclor, tradiții, vestigii istorice - un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond peisagistic variat și pitoresc. Toate acestea sunt valențe ale turismului rural românesc în mod special.

Turismul rural în țara noastră se practica din totdeauna, dar spontan, sporadic, întamplător, și mai ales neorganizat; forma sa de materializare o reprezintă, începand cu anii ’20-’30, cazare la cetățeni a vizitatorilor ocazionali ai unei așezări rurale.

CAPITOLUL I

CARACTERISTICI ALE TURISMULUI RURAL ȘI ORIZONTUL SĂU DE DEZVOLTARE

1.1 Aspecte actuale ale turismului rural românesc

Referitor la situația actuală a turismului rural din România se poate arăta că aceasta poate fi analizată numai prin cunoașterea unei evoluții anterioare. Structura principalelor aspecte referitoare la această problemă poate fi redată astfel:

- Un prim aspect este acela că turismul rural reprezintă una din primele forme de manifestare a turismului în România. Astfel, o incursiune în timp, pentru a vedea cum s-au succedat formele de practicare a turismului, ar evidenția faptul că turismul rural a fost practicat, alături de drumeție, turismul nautic și turismul hipic, încă din cele mai vechi timpuri.

- Un alt aspect constă în caracterul spontan și uneori, periodic, care s-a menținut de milenii, până la jumătatea secolului XX ; vizitele la rude și prieteni din localitățile apropiate, ocazionate de diferite momente din viața comunităților, cum au fost: nunți, cumetrii, căsătorii, botezuri, apoi participările la unele manifestări tradiționale anuale (urcatul și coborâtul animalelor la munte), la bâlciuri și iarmaroace (săptămânale, lunare și anuale), la hramurile unor biserici, mănăstiri etc., care au constituit tot atâtea acte turistice. Aceste tipuri de manifestări s-au perpetuat până în zilele noastre, păstrându-se nealterată forța lor de atracție, chiar dacă astăzi există oferte înlocuitoare a timpului liber mult mai numeroase (TV, discoteci etc.).

În evoluția sa istorică, turismul rural a avut perioade de ascensiune, de cădere, dar niciodată de dispariție . Asistăm azi la un nou avânt - dintre cele mai mari - al turismului rural, generator de speranță. Motivații dintre cele mai diverse îi determină azi pe unii turiști să aleagă pensiunea rurală în locul altor destinații. Dintre acestea se pot enumera doar câteva: dorința de libertate, de mișcare, creată de spațiile deschise ale ruralului și de lipsa unor programe rigide pe zile, ore și obiective; condițiile de preț și de structură ale meniurilor alimentare; calitatea elementului uman local, dispus încă a oferi unele elemente componente ale produsului turistic în mod gratuit sau aproape gratuit; specificul local tradițional și nu în ultimul rând, dorința de a intra în intimitatea vieții rurale, descrise cu multă încântare de numeroși poeți și scriitori.

Bibliografie

Bran Florina, Tamara Simion, Dinu Marin - Turismul rural, Ed. Economică, 1997

Chiriac Alexandra Crina, Anca Adriana Cristea - Animația în turism și industria ospitalității, Ed. Gemma Print,București, 2003

Chiriac Alexandra Crina, Luminița Gabriela Micu - Organizarea activității de agrement în structurile de primire turistice din mediul rural, Ed. Gemma Print, București, 2003

Glăvan Vasile - Turismul în România, Ed Economică, 2000

Glăvan, Vasile - Agroturism. Ecoturism”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002

Grigore Mihai - Potențialul național al turismului, Universitatea București, 1974

Henche Blanca Garcia - Marketing în turismul rural, Ed. Irecson, București, 2004 Hanciuc Nina - Agroturism și dezvoltarea durabilă, Ed. Independența Economică, 2002

Moga Nicolae, Gheorghe Stanciu - Voineasa, Ed. Timpul, Reșița, 2002

Neacșu Nicolae, Andreea Băltărețu - Economia turismului - lucrări practice - statistici, reglementări, Ed. Uranus, București, 2005

Nistoreanu Puiu - Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, București, 2001

Stănciulescu Gabriela, Ion Danuț Jugănaru - Animația și animatorul în turism, Ed. Uranus, București, 2006

Statie Gheorghe - Turism rural și managementul pensiunilor turistice, Ed. Independența Economica, 2009

Tacu, Al; Glăvan, V. - Turismul rural romanesc - prezent si actualitate, Culegere de comunicării, Editura Pan Europe, Iași, 1999, 2000, 2001

http://www.valceaturistica.ro

http://www.mturism.ro

http://www.insse.ro

Preview document

Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 1
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 2
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 3
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 4
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 5
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 6
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 7
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 8
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 9
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 10
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 11
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 12
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 13
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 14
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 15
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 16
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 17
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 18
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 19
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 20
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 21
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 22
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 23
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 24
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 25
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 26
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 27
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 28
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 29
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 30
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 31
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 32
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 33
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 34
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 35
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 36
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 37
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 38
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 39
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 40
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 41
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 42
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 43
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 44
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 45
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 46
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 47
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 48
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 49
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 50
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 51
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 52
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 53
Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе...

Analiza comparativă a serviciilor de cazare și alimentare oferite de complexele vitivinicole Chateau Vartely și Purcari

INTRОDUСЕRЕ Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turistiсе rерrеzintă о соmроnеntă dеfinitоriе şi dесisivă а рrосеsului dе dеzvоltаrе în рlаn есоnоmiс şi...

Biserici fortificate

INTRODUCERE Privite până în prezent ca unități de organizare spațială a combinației între regionalizarea pozitiv-științifică, simbolic-informală...

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Importanța eficienței activității în turism

INTRODUCERE Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie,...

Dezvoltarea turismului rural în județul Vâlcea

INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Te-ar putea interesa și

Modalități de promovare a potențialului turistic din Județul Vâlcea - studiu de caz - Stațiunea Călimănești-Căciulata

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Amenajarea unei Pensiuni Agroturistice în Zona Bran

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atât în planul ofertei cât şi al cererii, sub influenţa a...

Potențialul Turistic Natural al Județului Cluj și Valorificarea Acestuia

Introducere Am ales să studiez potenţialul turistic natural al judeţului Cluj şi valorificarea acestuia, deoarece, chiar dacă este un judeţ mare,...

Contribuția Turismului la Îmbunătățirea Calității Vieții

CAPITOLUL 1 Turismul si calitatea vieţii – repere teoretice 1.1. Definirea conceptului de turism Etimologic, cuvântul „turism” provine din...

Dezvoltarea Ecoturismului în Țara Dornelor

INTRODUCERE Am ales dezvoltarea zonei turistice Ţara Dornelor prin ecoturism deoarece această formă de turism a cunoscut un ritm de creştere...

Resurse agroturistice și legislație în alimentația publică și agroturism Săliște, Județul Sibiu

Capitolul 1.IDENTIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE DIN LOCALITATEA SĂLIŞTE, JUDEŢUL SIBIU 1.1. Prezentarea localității: ISTORIC Urme ale...

Managementul proiectelor europene

I. ACȚIUNEA 1. DESCRIERE 1.1 Titlu ÎNFIINȚARE PENSIUNE TURISTICĂ ”CODRII DE ARAMĂ” S.C. CODRUȚ S.R.L. 1.2 Locația (locațiile) ROMÂNIA -...

Valorificarea superioară a potențialului turistic al Județului Sibiu

INTRODUCERE Turismul este un domeniu important de dezvoltare pentru judeţul Sibiu drept pentru care una din priorităţile Consiliului Judeţean...

Ai nevoie de altceva?